Gemeente Wassenaar - week 2 Volle kracht vooruit

week 2 Volle kracht vooruit

Vrijdag om 08.00 uur de laatste zitting van de klankbordgroep bestuurskrachtmeting. Een Spartaans vroeg uur, maar een goede zitting met pertinente vragen van o.m. de drie raadsleden over welke oplossing de door Partners en Proepper voorgestelde maatregelen bieden voor het tekort aan bestuurskracht van onze gemeente. En waarom precies gaat de oplossing "alles zelf doen" niet werken. We besluiten een leeswijzer in het Raadsvoorstel op te nemen, waarvoor elementen door P&P zelf worden aangedragen en door ons verwerkt. Het wordt een erg druk eerste helft 2011 met deze drie grote operaties, takendiscussie, de stip aan de horizon met Voorschoten en de meting. Ze grijpen ook alle in elkaar.

Ik begin aan het blog van afgelopen week, maar er is steeds weer iemand of iets dat aandacht vraagt. Daarom staat mijn deur behalve bij vertrouwelijke gesprekken steeds open. Om 11 uur Leo Holierhoek van het ingenieursbureau van de gemeente bij mij en wethouder Fred Sanders om de gang van zaken van de alternatieve jongeren hangplek te bespreken. Niet alles is goed gegaan bij de bestelling van de spullen helaas. We moeten zien hoe we dit organisatorisch en financieel in goede banen kunnen leiden.

Telefoontje met Coen van Oostrom, OVG, over Duindigt. Volker Wessels is doende, OVG blijft interesse houden maar is niet in the lead. Wij houden als gemeente vast aan de uitgangspunten die voor dit kwetsbare gebied vastliggen, dat is helder ook voor de buitenwereld. Tegen twaalven een bijzondere bezoekster, Coby Knijnenburg , die als kind in de Paauw woonde als dochter van hoofdbode dhr Frieling. Ik loop met haar door het gebouw en zij ziet voor het eerst in lange tijd de inmiddels zwaar verbouwde ruimtes terug: woonkamer, slaapkamers en de keuken van De Paauw, vroeger boven gevestigd. Ik ken Coby van de Tweede Kamer waar zij al lang werkt voor de sectie binnenlands bestuur van de PVDA. Mijn vrouw, Marleen, komt ook even langs want die was onder Paars II Coby's buurvrouw in de Kamer. Kleine wereld.

Tussen de middag Hans Horlings, in 2009 als wethouder in Voorschoten vertrokken. Ik geef hem wat adviezen over loopbaanontwikkeling en-kansen. Het is en blijft een kwetsbaar vak, wethouder, zoals ook blijkt uit het vandaag verschenen nummer van Binnenlands Bestuur. In datzelfde nummer lees ik tot mijn blijdschap eigen citaten terug uit mijn nieuwjaarsrede. Leuk. Ik rijd door een zware mist en gietende regen naar centrum Zoetermeer waar ik in het stadhuis spreek met collega Waaijer en de nieuwe voorzitter van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), voormalig super PG, Joan de Wijkerslooth. Die is op de fiets uit Leiden gekomen, de held. Onderwerp Goede Doelen. Ik rijd terug naar huis en geeft Ronald Plasterk een lift naar Voorschoten, hij was op bezoek bij Marleen in het kader van haar lijsttrekkerschap. Onderweg halen we herinneringen op aan onze gezamenlijke tijd in de gemeenteraad van Leiden.

Om vijf uur rond ik in een uurtje zaken af op de Paauw. Ik haal spare ribs bij Broeders die Marleen en ik verorberen terugblikkend op een voor beiden drukke week. De DVD van The Killings helpt de gedachten te verzetten. Zaterdag de huiselijke ditjes en datjes. Terwijl Marleen de partijraad in Utrecht bijwoont ga ik naar Den Haag voor een barokorkest , thema Bach en de contrabas, in de Kloosterkerk door de New Dutch Academy. Ik ontmoet bij toeval nog bekenden als wethouder Henk Kool en een vertegenwoordigster van de Vereniging Openbare Bibliotheken. Zij wens mij geluk met de uitverkiezing van Wassenaar als beste bieb 2010. Ik speel dat graag door! Daarna shoppen in de Haagse binnenstad en na ene sobere hap thuis naar ene verjaardag in Amsterdam, Staatsliedenbuurt. Twee dominees op een adres, eentje is jarig. Interessante gesprekken met een groep bij mens en maatschappij betrokken gasten. Twaalf uur thuis.

Zondagochtend sport en kranten. Tegen tweeën arriveer ik in de Warenar voor het nieuwjaarsconcert van Excelsior. Schrik bij het horen over een ernstig medisch probleem bij de oudste zoon van wethouder van Dijk. Gelukkig blijkt aan het einde van de week de situatie aanzienlijk verbeterd. Ik vertegenwoordig dus in mijn eentje het college bij het weer prachtige Nieuwjaarsconcert van het jubilerende Excelsior. In de pauze spreek ik de felicitaties met het 110 jaar bestaande orkest uit, en sluit mij aan bij de waarderende woorden van voorzitter Bert Ooms aan het adres van de drie nieuwe ereleden. Bij de gasten in de zaal zie ik-bijzonder-de Ierse Ambassadeur en haar man en ik heet hen hartelijk welkom.

Na een snelle kop thee thuis naar de VVD nieuwjaarsreceptie in het Ruime Sop met een hoge opkomst, met name van VVD kandidaten voor de Eerste Kamer en de Staten. De verkiezingen van 2 maart komen dichtbij. Ook Onno van Buren, fractievoorzitter, komt terug op mijn citaat over de overheid die geen geluksbrenger of 1000 dingen doekje is. Velen mengen zich in de zaal en aan de bar, een goed politiek café in de letterlijke zin van het woord. Dan op de fiets naar Rozenstein voor nieuwjaarsreceptie nr 14,van de eigen buurtvereniging de Paauw. De teller staat op 14 nu, en met rode spa is het prima te doen. Zondagavond Chinees en werk, een ijzersterkte combi.

Maandag is Alexander Oostermeijer, hoofd communicatie en kabinet terug. Hij heeft veel om met plezier op terug te kijken, w.o. de nieuwe gemeentelijke  website. Met Jos Huijzer door de culturele agenda van de week die belangrijke momenten kent w.o. het bezegelen van een aanzienlijke schenking schilderijen Haagse School. Goed werk van Jos en dank aan de gulle gevers. Overleg met de secretaris, ook terug van een (halve) week weg, daarna de Stichting Vrienden Brandweermuseum. We spreken over de governance en de Statuten: moet de burgemeester daar wel in blijven? Eigenlijk niet. Hoe regelen we het beheer van ons museum in de Paauwkelders? Wie gaat de mini expositie gewijd aan vd Heijden 5 en 6 maart doen? ‘s Middags gesprek met het Nationaal Register in de Jan van Nassaustraat, Den Haag. over mijn portefeuille nevenfuncties. Ik stip ook een paar opties aan voor enkele vrienden en bekenden. Onderweg een enveloppe in de brievenbus voor een zieke.

Met Marleen thee in Schlemmer, ouderwets, daarna receptie HBO Raad en Haagse Kamer van Koophandel. Zeven uur thuis en zowaar eens rustig gegeten a 3 en ‘s avonds van alles wat, van laptop tot TV. Dinsdag post, College van B&W in beperkte samenstelling want Henk in Thailand en Marc uiteraard in privé beslommeringen. De berichten wijzen gelukkig nu al een goede kant op. Er is veel meeleven en betrokkenheid. Na B&W boodschappen in het dorp en een gesprek met Roel Karamat Ali en Jean Paul Westgeest over de Jongeren Hangplek aan de dr Mansveltkade. Misschien ligt een tweede plek relatief makkelijker qua cofinanciering. We gaan er wel komen.

Half uurtje in Duivenvoorde, nr 17, voor Nieuwjaar. Voorzitter Adrienne Vriesendorp-Dutilh ontvangt, de dochter van scheidend voorzitter Alexander baron Schimmelpenninck vd Oye, Elsebee, is nieuw lid. Ik praat even bij met wethouder Freddy Blommers uit Voorschoten. Kort naar onze eigen ondernemers in de ABM AMRO. Fred Sanders zal speechen, diverse raadsleden en winkeliers en ondernemers en uiteraard de pers. Ik moet college geven in de Baak en dat blijkt na afloop ook voor mijzelf inspirerend. De aanstaande leiders, nu middle management met 10 jaar ervaring in leidinggeven in bedrijven en overheid. Thema veranderings-en beinvloedingsstrategieen en politiek bestuurlijke dilemma's met mediakanten. Ik eet om 21 uur hapje mee. Er wordt daar hard gewerkt!

Woensdag bijpraten met Jos Huijzer, overleg met Deka Wielinga en Tjitte Weber over Paauwconcerten/muziek, en twee Utrechtse heren over een plan de Domkerk weer aan elkaar te verbinden na eeuwenlange scheiding van de twee delen. Om 12 uur gesprek met Yvonne van Oort, scheidend directeur Staatsloterij in haar mooie pand en Henk Proepper, directeur Lettererenfonds, het DB van het Fonds. Met Yvonne praat ik ook over Goede Doelen. Ik werk een uur met papier, mail en telefoon in het kantoor daar. Lopend naar Hotel Eden Babylon voor een voorgesprek voor een overleg met staatssecretaris Ben Knapen (OS en Europa) over de NCDO. Het gesprek zelf verloopt goed. Ik haal de receptie van de CdK in het Provinciehuis niet meer want spreek zelf op de WOP in vd Valk. Vele netwerkgesprekken na afloop, om 7 uur naar Haaglanden voor het voorzitten van de Werkgroep Gekwalificeerde Meerderheid, over een andere stemmenweging en methode van besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Haaglanden. Half tien thuis want op de Paauw nog stukken lezen en tekenen. Te laat en dus ongezond gegeten. Laat op de avond de fascinerende animatiefilm Bashir's Waltz gezien over de Israëlische inval in Libanon in 1982 en de massamoord in het vluchtelingenkamp Shabra en Shatila. Moedig om zo'n thema in een tekenfilm te verwoorden, met uitzondering van de archiefbeelden de laatste minuut. Die komen als een mokerhamer aan.

Donderdag tijdig naar Leiden want Prins Willem Alexander opent de nieuwe Nederlandse archeologie afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden. Ik neem deel als lid van de Raad van Toezicht . De nieuwe afdeling is erg mooi, zo ook de muziek van viool en in een stuk, een fietspomp(..) en de gesprekken met de Prins en anderen de moeite van de ochtend waard. Twaalf uur terug op de Paauw en de raadsvoorstellen en persberichten over de bestuurskrachtmeting afgemaakt. Ze kunnen de deur uit. Een tekst van Oostdorp over Oud en Nieuw en de wijksurveillance bezien. Uitnodigingen gewikt en gewogen. Het oud archief en de griffie hebben ene zowel gezellige als smakelijke lunch voorbereid voor de Paauwbewoners.

  Emy en Jan

Een mooie traditie. Jammer dat door omstandigheden slechts een wethouder er kan zijn naast de burgemeester. We nemen afscheid van maar liefst drie stagiaires, een waardevolle "asset" in onze organisatie. Dank aan Bojoura, Jeroen en Roy.

stagiaires

Joop van Caldenborgh wil zaken onder vier ogen bespreken en dat kan. Zo ook de heer Elion van het Burchtplein. Daarna ontvang ik de gulle geefster van de schilderijen van haar man Jaap Eggens en haar broer . Een bijzonder en zeer dierbaar moment want uiteraard betekent dat afstaan het nodige. Aardige en zorgvuldige mensen, wij zullen hier ook veel zorg aan besteden. We wisselen kleine attenties uit, de onthulling komt eind augustus.

Naar de VNG, de Willemshof, voor de Trendlezing 2011 over teambuilding in het college en de rol van de burgemeester. Naar aanleiding van onderzoek door de Universiteit van Tilburg (Marcel Boogers) buigt prof te Velde en daarna een panel met wethouders en ex burgemeester Kees Jan de Vet, nu VNG, zich over deze kwestie. In de discussie merk ik op dat het voor een burgemeester lastig zich te veel met het college te identificeren omdat je anders de Raad uit het zicht krijgt. Je bent in deze aparte functie Mark Rutte en Gerdi Verbeet in een persoon. Annemarie Jorritsma leidt in en sluit af, en ik praat bij met waarnemend partijvoorzitter van de VVD wethouder en rising star in de VVD, Marc Verheij  die een hele goede uitslag in Venlo neerzette in november 2009. Hij is nu kandidaat gedeputeerde dus hoe lang duurt Venlo nog..In het panel ook oud kamerlid CDA Myra Koomen nu wethouder Enschede. Een krachtige persoonlijkheid. Er wordt een keer per maand een heidag gehouden in het college en dat is veel. Daarna kies ik voor de eigen bibliotheek receptie in de Voorschotense vestiging, dus geen D66 Den Haag en geen VNO NCW West.

De teller stopt voorlopig op 20. Na afloop van de speech van Hans Hupkes, voorzitter praat ik na met de twee Voorschotense wethouders en directeur Rob Vellenga. Fred Sanders, portefeuillehouder, haalt het einde van de speech van de voorzitter net. Hij had nog een drukke van Vollenhovendag, en dat is eerdaags afgelopen. Ik haast me naar huis want onverwacht bezoek van nichtje Mariska, getrouwd met rallyrijder en coureur Jan Lammers, en hun zoontje Rene(etje). Jan is in Argentinië, vandaar. Leuk om door de weeks eens gasten te hebben, zeker als die nog geen drie is dus de poes achterna gaat . De duplo van zolder bewijst goede diensten. Ik zie de film Simon voor de 4e of 5e keer, altijd indrukwekkend,. Na twaalven nog de stukken gelezen voor het Strandoverleg vrijdagochtend. Een uur licht uit.

Snel naar...