Gemeente Wassenaar - week 28 Vakantie op komst

week 28 Vakantie op komst

 Vrijdag 

We beginnen vroeg op de Paauw met de dagelijkse actualiteiten. Dan een snelle rit op en neer naar Amsterdam om de fusie van de Stichting Letterenfonds met de Stichting Schrijverhuis, inwonend in ons nieuwe pand, te bezegelen. Vergt notariële formaliteiten. 

Vlak voor twaalf uur terug, waarna een aangename lunch in de pastorie van de Dorpskerk bij ds v d Boon , vergezeld van mw Buit-van Lennep. Zij hebben het initiatief genomen voor een niet aan kerk of religie gebonden "rouwplek" ergens in het dorp. We wisselen in een open gesprek van gedachten over (on)mogelijkheden en eisen die ja aan zo'n plek wil en kan stellen. De lunch doet mij een beetje denken aan de studentenlunches vroeger op je kamer, mooi ouderwets gevoel. 

Weblog schrijven en dan bezoek van een raadslid, vergezeld van griffier. De raad is met reces maar niet alle raadsleden hebben -zoals wel velen inmiddels-het dorp verlaten. Daarna een ander raadslid over de procedure selectie nieuwe griffier, het proces daartoe is net opgestart en komende week maken we de eerste slagen. Hopen ons zeker van een goede nieuwe griffier, gevoegd bij een inhoudelijke en organisatorische versterking van de griffie te verzekeren, voortbouwend op het vele goede werk van de zittende griffier. 

Om 4 uur bel ik met Francine Hijmans , gewaardeerde kracht op het partijbureau over de fondsenwervingclub die komende week bijeen komt. Doe nog wat zaken telefonisch en schriftelijk af. Om half zes kijk ik naar de finish van de touretappe, een zomerluxe die ik mij zo nu en dan graag gun. Tegen zevenen vertrekken Marleen en ik naar Breakers aan het Noordwijkse strand, afscheidsdiner vertrekkend collega Harry Groen, een markant man to put it mildly. Ik ben een van de sprekers aan tafel in een kleine estafette en weet een enkele typerende anekdote te reproduceren. Om half elf op huis aan na een mooie zomeravond met uitzicht op een zonsondergang aan zee. Kan het mooier? 

Zaterdag

Zaterdag eindelijk weer eens, na veel weekeinde absentie en regen, tennissen bij "Canada". Lekker buiten. Rest van de dag in huis en in het dorp, waarbij ik rond de klok van twee uur de opening bijwoon van de nieuwe kapperszaak van ras Wassenaarder Jan  Stouten, Beetje Stout, aan de van Hogendorpstraat. Tineke Schouten, verkleed als Camilla Parker Bowles, is "guest of honor", aparte ceremonie. Maya Steenwijk is een geslaagde hofdame. 

 

Eind van de middag naar een ernstig zieke vriend, een bezoek met lood in de schoenen. 's Avonds eten we in Uitgeest bij een nicht van Marleen en haar partner, zij heeft de zware taak de sluiting van "haar"school, het Teylercollege in Haarlem, te begeleiden. De school had veel maatschappelijk succes , maar kon de dreigende leegloop niet voorkomen. Een kleine tragedie. Veel van het gesprek aan tafel gaat daarover. Twaalf uur thuis. 

Zondag

Zondag lekker even niets, dus hard lopen, op bezoek bij jarige (94!) moeder en de tourtragedie van "Johnny",  de man met 33 hechtingen. Wat een Tour de Chute.. 

Maandag

Maandag een wel heel kleine staf, Emy en ik. Het wordt echt vakantie en dat merken we in eigen huis ook. Gesprek met organisatieadviseur, oud gemeenteambtenaar, Petra Habets die o.m. congressen en diners pendants organiseert. Mede nav het recente Midzomernachtsdiner heb ik enige feedback gegeven waarover ze graag doorpraat. Een inspirerend gesprek voor ons beiden. Overleg met de secretaris, wier vakantie precies gelijk oploopt met die van mij, wel zo makkelijk. Een p.o. met hoofd primair proces Peter Buschman over allerlei (burger)zaken. 

Overleg met heren van Rist en Vreugd/van Ommerenlaan over de orde en handhaving ter plekke. Wat is de rolverdeling tussen politie, gemeentelijke BOA's en andere "ordehandhavers" bijv. vanuit de Stichting Wildbeheer Eenheid. Boeiende juridische en inhoudelijks discussie. In hoeverre kan en mag je veiligheid privatiseren?  Een gesprek over burgemeesterstalent schouting in de partij met oud collega van Amersfoort Albertine van Vliet, die ik als Kamerlid nog ooit benaderde , in 1998, voor die post. Van 5 tot 6 bijpraten voor de Paauw met programmamanager samenwerking Patricia Vogel.. Daarna thuis en dat geldt, soms vroeger of later, voor de hele week. Een ongekende luxe. 

Marleen moet nog de deur uit voor Met het oog op Morgen vanwege haar rol als GGZ voorzitter bij het dossier Tristan vd V. Ik luister met trots naar haar goede teksten die even wat verder gaan dan de gangbare opinie over medisch beroepsgeheim. Dus wel laat naar bed. 

Dinsdag

Met ds vd Boon, mw Buit, wethouder van Dijk en Harry de Boer, langs locaties gewandeld voor de rouwplek. Wordt vervolgd. Een korte maar krachtige B&W. Op de fiets naar de Wassenaarse Slag waar de Stuurgroep W/V heerlijk buiten bij Sport luncht. Nu kan het nog even, de wolken en regen later in de weke werpen de eerste schaduwen vooruit. Terug op de fiets met die heerlijke afdaling naar de Klip. Ouderwets. 

's Middags papier en telefoons, en een onverwachte afspraak met Nederlandse vrienden in New York die over zijn vanwege de onthulling van een straatnaambordje in Voorschoten voor zijn vader, dhr Schaper. Erg leuk elkaar te zien, eerder dan het voorziene bezoek aan New York, bij het Wapen. Terug op de fiets. Van 6 tot 8 fondsenwervingclub op het partijbureau in Den Haag. 

Woensdag

Woensdag gesprekken selectie griffier met drie raadsleden. Intussen duim ik voor een goed bezoek van gedeputeerde Ingrid de Bondt aan de regio ivm de Rijnland Route en een goede uitslag bij de rechter over de fietstunnel den Deijl. Beide worden verhoord. Ik rijd naar Utrecht voor een gesprek met Pieter van Geel, oud bewindspersoon en CDA fractievoorzitter, over een nevenfunctie waarvoor hij in beeld is. Het NH hotel is een praktische plek, evenals voor ene volgend gesprek over de Pieterskerk Leiden met Gert Jan Kramer, voorzitter van de Vrienden. Om 3 uur extra Raad van Toezicht Museum van Oudheden over de gevolgen van de besluitvorming door kabinet en Kamer over cultuur. Dit topmuseum met al flink wat eigen inkomsten gaat het wel redden maar de korting op onderzoek is niet best.  Vraag is ook welke andere (Leidse) instellingen eventueel zullen aankloppen voor strategische samenwerking, wat niet per se hetzelfde is als fusie. 

Om 5 uur besluit ik spontaan naar Haarlem te rijden om Marleen op te halen die spreekster is op het afscheidssymposium van het Teyler college. De stemming is geladen en emotioneel, bij ouder maar ook staf.

Donderdag p.o. met Jos Huijzer over kunst en cultuur, er komen weer enkele evenementen aan, o.m. het traditionele uitje voor het CD. Tekenen van stukken als lid van het DB Haaglanden. Gelukkig hebben we een knoop kunnen hakken bij een dreigend nieuw datumprobleem tussen provincie en stadsgewest. Kapper Ap in Den Haag, het NIMD in Den Haag waarbij ook Meindert Stolk, overleg met de griffier en een hele leuke ceremonie in het Gemeentekantoor met de Open Universiteit Heerlen. Deze ontdekte dat alleen op Schiermonnikoog en in Wassenaar geen cursisten zijn. Die blinde vlekken op de kaart moeten gevuld, en wij hebben een kandidaat voor een cursus (politieke wetenschappen) mogen aandragen. Na rijp beraad en het screenen van andere opties hebben we een talentvol ambtenaar uit het GK in aanmerking gebracht en we hopen en verwachten dat Anneke (Roth) dat gaat waarmaken. Intussen gelegenheid om met de voorzitter van het CvB, Theo Bovens, bij te praten. Hij wordt per 1 oktober Gouverneur in Limburg, zo heet de Commissaris van de Koningin daar.. In wind en regen tussen vallende takken terug naar Den Haag voor de Franse  receptie .Dat wordt dus een binnengebeuren, en het  laatste netwerk event voor de echte zomervakantie. 

Vrijdag

Vrijdag nog een afspraak over de sporthuldiging met de voorzitter van het Wassenaars Sportcontact. In de aanloop naar de volgende editie van die huldiging voor de sporters en ploegen die een bijzondere prestatie leverden is niet alles goed gegaan. Moeten Dienke en ik bestuurlijk gas op geven, hoop dat het nu alsnog beter gaat in de aanloop naar oktober.

Daarna is het heerlijk ruimen en weggooien, een van de beste manieren van tijdbesteding vlak voor een vakantie. Wij gaan er een paar weken uit, waarbij ik o.m. zal nadenken over de vraag of en zo ja in welke vorm dit blog terugkeert naast de andere meer recente vormen van interactiviteit via de sociale media (twitter/linked in etc). Mocht de lezer observaties daarover hebben, ik houd mij aanbevolen ! Een hele goede vakantie in elk geval!!

Snel naar...