Gemeente Wassenaar - Week 22

Week 22

Hemelvaartsdag

Vrijdag

Vrijdag vroeg als eerste item naar de dierenarts aan de Herenweg. Een mooi ritueel wat ik zo nu en dan met onze 10 jarige rode kater mag uitvoeren. Gelukkig weinig aan de hand, behalve iets te dik. Aren"t we all ? Zijn mooiste kunstje herhaalt hij ook vandaag: springt van de behandeltafel zo in zijn mand. Op de heenweg is daarvoor minder enthousiasme. Op de Paauw besluit ik een Haagse afspraak te verzetten, wat tijd geeft stukken af te doen en bij te praten met deze en gene wethouder. Daarvoor ontbreekt in de week vaak de tijd en met Haagse en Amsterdamse dagen cq dagdelen is het zaak de thuisbasis niet te verwaarlozen. Dat geldt ook voor het Gemeentekantoor waar ik tegen enen aankom om met de gemeentesecretaris een eitje te tikken zoals wij de vrijdagse lunch plegen te noemen. Aan tafel met een aantal heren van de uitvoering, onmisbare schakels in de gemeente. Tussendoor doe ik nog een gesprekje met Annette Kalkman van de Wassenaarse Krant over het komende Paauwvijverconcert. Annette komt zeer onverwacht terug in mijn programma aan de vooravond van Hemelvaartsdag. Trefwoord Maleisië. Op de Paauw ook nog muziek van repeterende musici voor het grote Wassenaarse Festival van dit weekeinde. Die ochtend opent het in de Bloemcampschool.

In de middag een indringende heisessie met college en raad in Voorlinden. Er komt veel op tafel, maar beklijft het? Harry en Peter doen hun best het onderwerp beelden en verhalen bespreekbaar te maken. Ik haal net het einde van de sessie, mis de nazit/borrel want haast me schielijk naar huis om te verkleden in black tie. Marleen, in paars tenue de soiree, en ik zijn bij 40 jaar Maxima in het Concertgebouw uitgenodigd. We arriveren op tijd en het is een fraai gezicht om iedereen binnen te zien komen. Perfect georganiseerd, we zitten in wat ik maar het overheidsvak op Balkon Zuid noem met veel collega burgemeesters, enkele ambassadeurs met een persoonlijk contact of geschiedenis met Maxima en een aantal (oud ministers). Korpschef Henk van Essen schittert in avondtenue. Tussendoor en na afloop gaan Maxima en PWA rond in de diverse foyers en is er veel te netwerken of zomaar te genieten. Barenboim en Jansonns zijn zeer op dreef. Veel Liszt op de piano. Half twee thuis.

Zaterdag

Korte nacht want de wekker gaat vroeg. Ik heb een opening in het dorp (Wereldkinderen bij Duinrell) en Marleen fractie in Utrecht. De verrassing van niet (direct) rijdende treinen naar Utrecht moeten we opvangen met taxi en eigen auto. Tsja, de NS heeft wel eens wat aan onderhoud te doen en dan neem je de weekeinden, maar toch, knars. Aan het eind van de middag rijden we samen terug als Marleen mij oppikt op het D66 congres waar Alexander Pechtold een vlammend betoog houdt. Ik doe eerder talentengesprekken , een soort speed date, met merendeel jonge talenten die "iets"in de partij of voor de partij willen doen. Een snelle hap thuis en dan naar het Kamermuziekfestival  in onze Dorpskerk. Mooi gedaan door het comité van Liesbeth Hessels cs en fantastisch gespeeld door Irina Simon, onze achterbuurvrouw uit Roemenië die via Duitsland in ons land kwam. Ik breng na afloop Marleen naar huis en ga nog een uurtje naar het Regthuys waar musici en organisatoren met vrienden bijeen zijn. Zit in de buurt van Janine Jansen die bevriend is met de Zweedse cellist van vanavond.

Zondag

We zien elkaar weer bijna allen terug op zondag in de Paauw, maar niet dan nadat ik om 11 uur de kinderkledingwinkel Moriaantje in de Kerkstraat heb opgezocht voor het 10 jarig jubileum. Een clown, blije ouders en veel kinderen, prosecco en een korte ceremonie. Het tango concert in de Paauw is ook een succes, dus volgend jaar weer een Kamermuziekfestival als het even kan, en dank aan de organisatoren ! Nu op naar de Paauwvijver zondag.

Snel naar Leiden voor het staartje van de open middag voor de weekeindklas van de Stichting Jeugd en Samenleving. Daarna een opening door onze Eva Mennes van een talentvolle kunstenares met veel diverse kwaliteiten in Hagenhorst. Ik informeer bij de leiding wat hun plannen met dit mooie optrekje zijn. Na 8 verplichtingen in 1 weekeinde doet een uurtje op de bank goed. Einde middag naar Haarlem waar we eten bij een familielid en zijn  vrouw. Tussendoor nemen de telefoontjes over de EK toe-de mobiel heeft nooit vakantie. Tien uur thuis en net niet helemaal door de kranten en  mails.

Maandag

Ik grap dat het maandag uitrusten van het weekeinde wordt. Zit iets van waarheid in, gelukkig. Eerst de kleine staf, nuttig en praktisch als altijd. Daarna een p.o. met de twee Haaglanden ambtenaren die van doen hebben met mijn Europa portefeuille. Stukken lezen, overleg met de secretaris en een bezoek van de organisatoren van een concert in de Dorpskerk 26 juni (en in Den Haag de avond ervoor). Eens kijken of we als gemeente nog iets kunnen helpen. Leuk zo'n onverwacht initiatief. Ik stap bij Henk de Greef in de auto om samen de golfclub Groenendaal te bezoeken, nabij Duindigt. Voor mij de eerste keer dit werkbezoek. Met Dietz cs spreken we over (recente) verleden en nabije toekomst van deze mooie nieuwe baan. Op de thee een D66 talent uit Rotterdam van Marokkaanse origine. De heer Kasmi is nu een (jonge) wethouder RO in de deelgemeente centrum van Rotterdam. Zijn vraag is hoe dat goed te doen en wat eventueel later. Ik reik wat op het eerste punt aan, dat andere komt vanzelf en ervaring is van belang. Vooroverleg en overleg over een gecompliceerde RO/inrichtingskwestie die eigenlijk minder gecompliceerd is dan op eerste gezicht lijkt. Daarna naar Den Haag voor  (Zuid)Koreaanse dans en ballet, een aparte mixture van lokale melodieën en Westerse muziek en dans. Wim Kok spreekt voor-en nawoord. Ben blij te zijn gegaan want moest de grote receptie voor 50 jaar Korea/NL missen. Op de terugweg met Marleen nog een uurtje naar een verjaardag in Wassenaar-Zuid.

Dinsdag

Dinsdag vroeg college, een goed gevulde ochtend met  ook WABO en monumentenzaken. Lunch en periodiek gesprek met vd Valk/vm. Bijhorst waarna de jaarlijkse stakeholders bijeenkomst met leiding en commissarissen van de WBS in Kasteel Wittenburg. Goed en informeel ook in de diepte van onze woningbehoefte en de diverse programma"s van de corporaties. Nu met de prestatieafspraken en de startersleningen een goed getimed gesprek. Tussendoor ga ik op en neer naar Den Haag waar bij Haaglanden een kennismakingsgesprek van het DB  met het nieuwe college van GS. Ik blijk alle gedeputeerden te kennen, de een wat langer dan de ander. Bepaalde onderwerpen lenen zich nog wel voor verdieping zoals de Metropoolregio. In de Wittenburg sluit Ad Zopfi charmant af met de presentatie van twee publicaties, waaronder een die net vooruitloopt op het 100 jarig bestaan volgend jaar. De heer Bouman levert als auteur goed werk. Aan tafel zit ik naast mijn voor-voor-voorganger Piet-Hein Schoute. Negen uur thuis en dan nog enige nazorg in de Paauw qua stukken van vandaag en morgen.

Woensdag

Woensdag, een weer zeer Haagse dag. Regionaal college, veiligheidsregio en diverse brandweer en ambulance zaken. Met Henk van Essen gaan we flink de diepte in van ons korps qua prestaties en vooruitzichten. Tussendoor veel telefonisch overleg onder meer over de extra avond over de RijnlandRoute in de Wassenaarse Raad vanavond. De burgemeesters bespreken het politiek bestuurlijke leven van alledag. Het VNG congres en Bestuursakkoord voeren uiteraard de kritische boventoon. In Den Haag centrum even gelegenheid langs boekhandel Buddenbrooks op het Noordeinde te gaan. Jammer dat deze charmante kleinschalige en zelfstandige boekhandel moet sneuvelen. Ik haal met lichte wroeging wat boeken met opheffingsuitverkoop korting. Het DB Haaglanden gaat in op onze begroting, het Groenfonds en veel infra zaken. Veel aandacht voor de exacte betekenis van de speech van Minister Donner precies een week terug. Eigenlijk weet niemand die nog te duiden in afwachting van "de brief ". Maar wanneer komt die nu eindelijk ? Daarna bestuurlijk/ambtelijk overleg over Europa met collega Verkerk. We besluiten dit jaar nog geen presentatie te geven van Haaglanden op de Brusselse open days. Beter goed voorbereid dan nu onopgemerkt. Terug op de Paauw heb ik een kwartier voor het tekenen van stukken en het wegwerken van de laatste stapels. De rest gaat mee de tas in voor het lange weekeinde. Op de residentie van Maleisië aan de Schouwweg mag ik een boek ten doop houden over Nederlanders die in dat land hebben gewoond, gewerkt lof verbleven, een zeer gemengde groep onder wie tot mijn verrassing Annette Kalkman van de Wassenaarse Krant. Ik overhandig alle 25 auteurs een exemplaar na een speechje over de NL-Maleisische betrekkingen. De BZ en Kamer ervaring komt van pas. Aan de high tea met oriëntaalse hapjes, echter, de huiselijke plicht (koken voor Aurel en mij ) roept en daarna om 20 uur extra informele raad over de RijnlandRoute. De teneur van insprekers en raadsleden is helder: liever de "Churchill Avenue" dan de "Zoeken naar Balans" dwars door cq half in een bak in Voorschoten met een knoopunt Maaldrift dat Zuidwijck en Twickel  zeer nabij zal komen zoals de insprekers ons voorhouden. Maandag verder met de Raad van Voorschoten en mogelijk ook raadsleden uit Zoeterwoude en Leidschendam Voorburg met wie als 4 gemeentebesturen een gezamenlijke brief aan GS stuurden met een pleidooi voor een zorgvuldig besluit. Ietwat vermoeid naar bed.

Donderdag

Donderdag Hemelvaartsdag een heerlijke rust- en bijkomdag. De supermarkten zijn gelukkig open. In het dorp met veel niet Wassenaarders om ons heen (Duinrell ?) gelunched met een ex raadslid. 's Middags genieten in de hangmat en dankzij Marleen een heerlijk diner thuis met Bert Koenders, een oude makker van ons beiden in de Kamer en na zijn ministerschap met diverse "klussen" bezig. Morgen nog een mooie plicht, een 100-jarige in de Willibrord.

Snel naar...