Gemeente Wassenaar - week 21

week 21

Fiets- en andere tunnels

Vrijdag

Vrijdagochtend Stichting Ad Gloriam Pavonis, weer eens voltallig, en met een eerste bespreking van het plan van aanpak van de restauratie van het beeld dat terug gaat naar de nu al zo lang lege sokkel. Gedachte is dit deels met het al door de Raad uitgetrokken bedrag voor restauratie beelden de Paauw te doen en dit aan te vullen met gerichte sponsorwerving bij fondsen e.d. Mijn voorganger Piet Hein Schoute blijft met anderen zich inzetten voor het wel en wee van de Paauw  en dat siert hem. Ik vermeld dat wij dit jaar ook enkele reparaties en schoonheidsretouches binnen en buiten het gebouw willen uitvoeren, ons mooie raadhuis loopt altijd een risico een beetje te "verflodderen" . Om half elf fiets ik naar de Goede Herder kerk voor een droevige maar indrukwekkende herdenkingsdienst voor de vorige week zondag overleden John Paul Broeders, topman van Vopak en SHV. De kerk is afgeladen vol, geen wonder bij iemand die zo in de kracht van zijn jonge leven was en met zoveel sportieve en andere kwalificaties. Pastoor Michel Hagen leidt zoals wij dat van hem zijn gewend: goed en betrokken. Om twee uur terug in de Paauw met resterende post, agendazaken en een gesprek met een oude bekende uit de wereld van de kernwapens.

Om 3 uur naar de Stichting Duindigt, Carola Burgerhout heeft op het terrein van haar woonboerderij aan de Laan van Koot zelf de bijzondere karnmolen laten restaureren, en wil de afronding daarvan terecht luister bijzetten. Een schitterend voorbeeld van vakwerk, dat bewondering afdwingt.

Via Kasteel Oud Wassenaar voor de persoonlijke condoleance terug naar de Paauw. Vandaar naar het laatste item op het programma: de lancering van het service en informatiepunt cultuur en toerisme in de filmzaal van de bibliotheek. Goed werk van directeur Rob Vellinga en zijn mensen. Met collega Inge Adema (wethouder Voorschoten) naast me lanceren we deze site voor onze twee gemeentes.

"s Avonds vergezel ik Marleen naar de relatieavond van KPMG in de Amsterdamse Hermitage. Zowaar ook weer Wassenaarders in het publiek. Na de iconen en andere Russische religieuze pracht en praal een uurtje netwerken. Half elf thuis.

Zaterdag

Zaterdag trouwt mijn dochter in het prachtige Friese Katlijk. De buurtschap bestaat echt en niet alleen in het bekende rijmpje. Het is zeer feestelijk en bruid en bruidegom ogen zeer gelukkig. 

Zondag

Zondag tennis waar we naast vier dubbelende ambassadeurs spelen. Via Den Haag (opening expositie Patricia Maitland) rijd ik naar een indrukwekkend gebouw in Rotterdam: de graansilo aan de Maas. Daar ene spel voor zang en zangers van componist Merlijn Twaalfhoven die ik zo nu en dan adviseer. Een hele bijzondere setting. "s Avonds gaan we a 3 naar Orkater in de Amsterdamse schouwburg. Stukken en kranten completeren de dag.

Maandag

Maandag kleine staf, p.o. veiligheid/handhaving, met een extra rondje vergaderen met en over HGC en de EHL Final Four in het weekeinde van 11/13 juni. Daarna secretaris, griffier, driehoek, en extra B&W ivm de Raad . Mondelinge vragen en voorbereiding van de vele onderwerpen op de agenda. Strakke leiding zal nodig zijn om de avond min of meer op tijd af te ronden, dus een uitdaging aan mijn adres. Een bezoeker uit de buurt van de Paauw over agressieve honden (van buiten). Wat kun je als overheid doen ? We houden het op hoffelijkheid en elkaar aanspreken op gedrag en aangifte bij (bijt)excessen. Met Dienke Dekker en ambtenaar Sau lan van Golberdinge lopen we de RijnlandRoute door, stukken provincie, tracés etc. dit in verband met de Raad vanavond en de Stuurgroep woensdag. Tussen de bedrijven door zie ik mijn echtgenote veelvuldig op het TV scherm in verband met de verkiezing van de Senaat vandaag vanuit Provinciale Staten. In Haarlem gaat het bij D66 mis, grr..Van kwart voor zes tot iets na zevenen spreek ik met de Raad, althans de fractievoorzitter over mijn functioneren als burgemeester. Goed en degelijk voorbereid en een openhartig en goed gesprek. De griffie maakt een vertrouwelijk gesprek en dat gaat naar de provincie. Zo gaat het (bijna) jaarlijks met mij en de ruim 400 collegae in het land. De beloofde maaltijd is in het ongerede geraakt dus met ene broodje kroket naar de Raad. Die verloopt goed, de hamer en de spreektijdbeperking zijn nodig, maar we werken ons door een forse agenda,van burgerraadsleden (twee stuks, CDA en DLW) tot de fietstunnel, de begroting Haaglanden en de sociale dienst waar wij gelukkig unaniem gesteund verder kunnen op de weg van de trio samenwerking met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Bij de nazit wordt het vrij laat , hoewel de wijn snel op is..

Dinsdag

Dinsdag vroeg college met uiteraard napraten over de night before. We gaan zo snel door de stukken en besluiten dat we om 12 uur nog een uurtje buiten kunnen napraten en eten. Goed voor de verhoudingen.. "s Middags hebben de ambtenaren van Voorschoten en Wassenaar een "Meet and Greet", de bestuurders van de twee gemeentes althans een deel fietsen onder leiding van wethouder Freddy Blommers door de indrukwekkend mooie Krimwijk in onze zustergemeente. Collega Jeroen Staatsen wordt door schoolkinderen herkend en gegroet, leuk. Ik hef einde middag het glas nepchampagne op het welslagen van de Meet and Greet, in onze mooie Princessetuin onder een stralende zon. Helaas moet ik uit deze lusthof weg voor een Presidiumvergadering, die goed verloopt. Daarna naar Noordwijk voor ene diner pensant over Lastig Leiderschap van de Stichting Overheidsmanager van het Jaar. Leuke tafel met o.m.  vriend en collega Thom de Graaf, de Nationale Ombudsman, de uitgever van SDU en de secretaris van Haarlem. Half elf thuis.

Woensdag

Woensdag een lange Haagse dag, overleg in de Stuurgroep RijnlandRoute met alle grondgebonden gemeenten. Nog veel vragen over Churchill Avenue en de Zoeken Naar Balans F plus  variant. Waar gaat het extra provinciegeld (dank !) precies heen ? Ik leg de Wassenaarse voorkeur voor de Avenue op tafel onder aantekening dat als de keuze op F valt wij wel optimalisaties verlangen zoals Maaldrift onderlangs en bij voorkeur halve knoop. Daarna NCDO in een boeiende vergaderlocatie aan de Waldorpstraat bij HS, kapper AP en een geslaagde regiodag in het Kyocera, pardon ADO stadion. Zeer hoge opkomst vanuit Haaglanden en Rotterdam/Rijnmond, ook velen uit Wassenaar. Veel netwerken en luisteren naar collega Aboutaleb en vooral-wat zal hij zeggen???-naar Minister Donner. Die geeft gehoor aan de open uitnodiging vanuit de twee stadsregio"s maar belangrijke details blijven nog oningevuld. Wat gaat/wil/zal de provincie bijvoorbeeld en moet die plus er nu per se af bij de WGR ? Om half zes shuttle ik naar het Provinciehuis waar maar liefst zeven gedeputeerden afscheid nemen. Ik slaag erin in vijf van de zeven rijen de eindstreep te halen. Apart zo"n extreme make-over van het provinciebestuur. Na een hele korte stop bij de Nationale Dag Argentinië aan de Schouwweg arriveer ik exact om 19 uur bij de residentie van Canada, waar de ambassadeur en zijn vrouw Marleen en mij een diner aanbieden met een mooie groep gasten uit Wassenaar en omstreken, deels uit de culturele hoek. Raadslid Maragaret de Vos van Steenwijk met wie ik een BZ verleden deel zit tegenover me. Wij kennen deze wereld van de mooie vormen en waarderen die ook. Gesprekken gaan over veel, w.o. de Senaat. Geen wonder. Half elf thuis en aan de mail.

Donderdag

Donderdag de Paauw voor de aftrap van de dag, daarna een paar afspraken in Amsterdam, Art Zuid, filmmuseum,  Letterenfonds, jubileum Vlaams Nederlands cultureel centrum de Brakke Grond. Tussendoor telefonisch overleg over de RijnlandRoute en zelfs de NOSD Radio over Mladic.

Thuis in Wassenaar ga ik naar onze bibliotheek waar Tommy Wieringa, succesauteur en resident fellow aan het NIAS spreekt. Jammer dat de zaal niet voller is, maar de avond is bijzonder geslaagd. Goed die verbinding NIAS/gemeente/bieb. Weer een geslaagd partnership.

Snel naar...