Gemeente Wassenaar - week 20

week 20

Het verjaardagsfeest     

Vrijdag

Vrijdagochtend een lang en goed gesprek met een fractievoorzitter over lopende zaken. Soms moet je systematisch plannen anders vallen zaken in de drukte tussen wal en schip. Om tien uur telefonische vergadering NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling), wie wordt de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht ? Stukken, telefoontjes, weblog en een lunchgesprek met programmamanager samenwerking Patricia Vogel. Ik word anders dan aanvankelijk voorzien alleen bij opening en sluiting (borrel/diner) van de heidag Raad verwacht in de Warenar. De creatieve oefening met de begeleiders heb ik immers al gedaan. Dat geeft mij na een korte aftrap om 14 uur gelegenheid een lang gekoesterd ideaal te verwezenlijken: op een vrije werkmiddag een uur in de hangmat. Voor de balans ga ik daarna een uur tennissen. Ik zet Aurel rond zessen af op station Voorschoten en begeef me naar de Raad. Aan de sigaretten en wijn buiten op het terras te zien is er veel over en op (en onder ?)  tafel gekomen. We gebruiken een eenvoudige doch voedzame maaltijd nog onder regie van good old Van der Plas binnen in ons mooie theater.

Zaterdag

Zaterdag zeer vroeg op de fiets naar Den Haag voor de aftrap van een militair getoonzette trainings en gamingdag voor jonge partijtalenten van D66. In het partijbureau is het om 9 uur al een drukte van belang. Leuk bedacht al kan ik mij niet meteen geheel herkennen in "vijanden", "slopen" en "oorlogen winnen". Te ouderwets ? Ik begeleid samen met plaatsgenoot Rudi Nieuwenhoven de groep van een man of 35, ik als commandant hij als assessor. Tussendoor terug naar Wassenaar voor de boodschappen en een bijzonder bezoek aan mijn moeder in Utrecht. Collega Aleid Wolfsen onthult in haar  verzorgingshuis een bord met de 4 sterren classificatie van het zorghotel. Leuk om een collega aan het werk te zien en de directeur van de zorgcombinatie speelt handig op mijn aanwezigheid in door te informeren naar opties voor een vestiging in Wassenaar. Mijn moeder straalt en observeert tegelijk.

Terug in Den Haag huur ik bij Evening Dress, oud vertrouwd adres voor avondkleding, een jacquet voor zaterdag, huwelijk van mijn dochter. Om half vijf observeer en becommentarieer ik de eindrapportage door de vier groepen. Suggesties varieren van projecties hoe NL erbij staat over 20 jaar tot een agit prop campagne tegen Jan Kees de Jager. Niet helemaal mijn ding.. Via een borrel in Scheveningen voor een 60 jaar geworden oude vriend ben ik om half zeven thuis. Daar een soepje en dan ouderwets in onze prachtige dorpsbioscoop naar de film, Black Swan. Apart, heftig en goed gespeeld, maar thematisch het ouderwetse Amerika met een flinke scheut Freud over de zwarte en witte kanten in de mens. Toch de moeite waard om te zien. Thuis voor de buis en op tijd naar bed. Weekeinden zijn er om wat in te halen..

Zondag

Zondag tuin, hardlopen en om 3 uur een mooie opening in de Paauw van de Belgische fotograaf en wetenschapper Thomas Coomans. Georganiseerd in samenwerking met de Buren, het Vl Nl cultuurhuis dat ik nog mocht helpen oprichten. Leuke tijdereis terug in de tijd. Man of vijftig, zestig aanwezig. Mooie foto's. Thuis bezoek voor thee, borrel en een avondmaaltijd van Amersfoortse vrienden.

Maandag

Maandag kleine staf, p.o. met hoofd primair proces Peter Buschman, een fotoshoot in onze bibliotheek voor de presentatie van Wassenaar bij het aanstaande VNG congres , overleg met de secreatris, bezoek van Roël Karamat over een aantal journalistieke kwesties, evaluatie van Koninginnedag en Dodenherdenking-beide met leerpunten, overleg over een interne en externe kleine opknapbeurt van de Paauw (het gebouw is destijds mooi gerestaureerd, maar "verfloddert" wat) , een vergadering met de portefeuillehouderscultuur over de provinciale RAS-gelden in Rijswijk en een tweede, afrondend sollicitatiegesprek met Marion Stein, beoogd secretaris directeur Haaglanden. Inmiddels is de benoeming ook formeel rond, althans waar het gaat om de voordracht door het DB aan het AB. Een geweldige opvolgster, thans griffier in Den Haag, voor een zeer bekwame vertrekker, Bram Harkes. Ik kook voor twee thuis want Marleen ook 's avonds aan de slag. Telefonische vergadering met de directeur van het nieuwe Utrechtse Symfonieorkest. Lekker thuis aan mail en kranten.

Dinsdag

Dinsdag B&W van 9 tot 12 uur, loopt goed. Stuurgroep met Voorschoten in eigen huis. Functioneringsgesprek secretaris, afronding lange en zorgvuldige procedure. Het gaat goed. Camille Michel, brandweercommandant, overlegt over lopende zaken in het eigen "korps"cq de Veiligheidsregiodirectie. We stellen vast dat hier en daar de aansluiting met de gemeente onder het nieuwe regionale bestel kan worden versterkt. De begroting komt aan de orde die nu richting raden gaat. Verder de reddingsbrigade en de afwikkeling van oude besluiten van de Wassenaarse Raad in het budget van de VRH (Veiligheids Regio Haaglanden). Ik werk na Camille nog anderhalf uur door in de Paauw aan diverse zaken en stukken. Om half zeven met een schoon bureau naar huis. Wederom ben ik de kok. Ik stel vast dat je met vroeg (en gezond) eten een lange en productieve avond hebt. Komt er helaas niet altijd van..

Woensdag

Woensdag een zeer Haagse dag. Regionaal college, Veiligheidsregio, burgemeesterslunch en Haaglanden. Gaat van de openingstijden van de bureaus tot het toezicht op de BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) in de gemeente en elders (gaat de politie daar nu over of heeft die alleen de regie ?), van de brandweerbegroting tot de aanpak van crises en droogte, de totstandkoming van de Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden (RAV) tot de vorming van de nationale politie en de opschaling van de regio's tot tien stuks. Wij moeten nu maar eens aan tafel met Leiden ! In het Haaglanden gebouw loop ik met hoofd communicatie Caroline Schep de regiodag 25 mei door. Veel aanmeldingen, meer uit Haaglanden dan uit Rotterdam en dat moet ook want we zitten in een beslissende fase van de vorming van de Metropoolregio. In het DB bespreken we de bezuinigingen op het Investeringsschema Verkeer en Vervoer, het Groenfonds (waar net als bij het IPVV ook Wassenaar van profiteert) en de voordracht van Marion Stein. Maar er zijn ook bloemen voor nieuwbakken (voorgedragen) burgemeester van Bodegraven Reeuwijk (fusiegemeente) , Chrstiaan vd Kamp, nu (jong) wethouder in Midden Delfland. Christiaan als magistraat, wie had dat gedacht. Leuk en verdiend. Ik loop naar het net door HM heropende Europa Huis aan de Lange Vijverberg voor een debat dat de SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten) mij vroeg te modereren tussen oud VVD kamerlid Arend Jan Boekestijn en D66 europarlementarier Marietje Schaake over de rol van cultuur in het Europese (buitenlands) beleid. Leuk onderwerp uit vorige levens, en aardig om te doen. Een man of zestig, grotendeels uit het vak, in de zaal. De "ambassadeur " van het Europees Parlement Sjerp vd Vaart, vertelt over de ambities van het Europa Huis om ook "andersdenkenden" binnen te halen. Daarna loop ik de Rooksalon van de Tweede Kamer binnen voor het afscheid van "koffiejuffrouw Trees" van het Kamerrestaurant. Een monument dat na 39 jaar trouwe dienst afscheid neemt. Leuk om veel collega's van restaurant en bodedienst bijeen te zien. Daarna schuif ik aan in de Eerste Kamer, tegenover de zetel van mijn echtgenote in de fraaie grote zaal, voor een bijeenkomst van de beroepsvereniging praktijkpolitiocologen over de rol van de (nieuwe) Eerste Kamer. Klaas de Vries en Herman van Gunsteren leiden in.

In de schouwburg bij het Nationaal Toneel voor het Verjaardagsfeest van Pinter tref ik Anouk en Roderik, Wassenaar, maar ex Den Haag. Zij zijn beiden nauw betrokken bij het wel en wee van het Nationaal Toneel en de Koninklijke Schouwburg. Het stuk is absurd maar leerzaam, over taal en betekenisloze woorden en gebaren en de risico"s daarvan. Ik laat het stuk op me inwerken. Elf uur thuis en ongezond laat gegeten.

Donderdag

Donderdag een privé afspraak in Voorschoten, bezoek aan een 60 jaar gehuwd paar in het Van Ommerenpark (Shell/Wassenaar) met drie kwieke dochters gezellig op de bank, op de fiets door naar Den Haag voor een kop koffie in Schlemmer. Ik werk telefoontjes en stukken af, Ivo Opstelten knijpt me, verzonken in het papier, in de schouder. Gezellig. Goed dat hij tijd neemt voor iets als een lunch in Schlemmer, netwerkplek bij uitstek in het Haagse. Ik sla de hoek om naar de Witte waar Ernst & Young het jaarlijkse overheidscongres organsieert. Met enkele collegae burgemeesters luister ik naar de thesaurier generaal Laura van Geest en oud premier Balkenende. Zijn verhaal is "net als een goede preek" uit 3 punten opgebouwd. Hij veronderstelt hardop dat dat mij aanspreekt, en dat doet het met een goed calvinistische achtegrond. In Wassenaar voeg ik me tussendoor bij het energie en milieu seminar dat Fred Sanders en de ambtelijke staf (Milly, Martien en stagiaire Charlene Charan) hebben georganiseerd voor de Wassenaarse ondernemers op Maaldrift. Goed verzonnen plek !

 

Ik ga tegen zessen langs het door de CdK geopende nieuwe gebouw van "onze" huisadvocaat CAPRA, naast de VVD op de Laan Copes van Cattenburch, dus nette buren. Ik tref directeur en plaatsgenoot Jan Blanken. Dan door naar Delft waar ik in de raadscommissie middelen en bestuur  een presentatie geef over de vorming van de Metropoolregio. Veel scherpe vragen en een opvallend jonge en energieke Raad. Na afloop licht collega Bas Verkerk mij in over wie wie is. Hoopgevend dat zoveel jonge mensen tijd en energie in het raadswerk willen steken. Ik neem een drankje op een Delfts terras met scheidend secretaris Bram Harkes en ben om 21 uur thuis. Ook weer te laat gegeten en nog veel te bespreken thuis. Morgen op tijd op, dus iets na middernacht te bedde.

Snel naar...