Gemeente Wassenaar - week 1 Jaarwisseling

week 1 Jaarwisseling

 De Kerstweek is vol van bezoeken van en aan familie en vrienden, culturele uitstapjes ,et zien van een goede film (Another Year van Mike Leigh) in goed Wassenaars gezelschap en vele ditjes en datjes thuis en in het dorp. Ook momenten van ontspanning maar de enige vrije week tussen twee weekeinde met feestdagen geklemd, is te kort. Een bijzonder element is het logeren van drie Taizeganger, twee jonge Italianen en een Roemeen bij ons thuis op de tweede verdieping. De onderlinge communicatie en die met ons is enigszins beperkt door de rudimentaire beheersing van het Engels bij de logees, maar ze brengen een bijzonder gevoel van verbondenheid en hoop mee. Goed dat Wassenaar zich op initiatief van de kerken en met name pastor Michel Hagen gastvrij opstelde.

Ik haal ze dinsdag met de auto bij de Jozefkerk op, de bagage inclusief gitaar past er nauwelijks in. Sommigen hebben twee dagen in een bus gezeten en dat is te zien, maar het ijs is snel gebroken althans figuurlijk. Ik wijs ze de weg te voet van de Marielaan naar de Jozef want ik zal ze na het verstrekken van een ontbijtje vriendelijk uitzwaaien om 8 uur ‘s ochtends.

‘s Avonds om 22 uur weer terug en op Oudjaar eten we gezellig met een bord op schoot kijkend naar de Top 2000. Muziek verbindt. Het oude jaar eindigt triest met het te verwachten nieuws van het overlijden van Maarten van ‘t Riet, groot man in de land-en tuinbouwwereld, maar vooral ook in ons Wassenaar, van bridge tot de buurt Groot Deyleroord. Ik heb hem gelukkig recent nog kunnen bezoeken en in goeden doen kunnen spreken.

De nacht van Oud en Nieuw is enerzijds gezellig en rustig, anderzijds is er met name aan de rand van Oostdorp op her kermisterrein aan de Mansveltkade teveel onrust, zwaar illegaal vuurwerk en op-en aangeschoten jongeren. Nog niet helemaal goed ondanks de goede inzet vanuit de buurt en het vreugdevuur. Kerkehout is dik in orde zoals altijd. Ik rijd met politiechef Loek Hogeboom door het dorp, en kom na tweeën thuis. Het beeld in de regio is ook beter dan de laatste jaren (en zeker dan 10/20 jaar terug met veldslagen in Den Haag) maar moeten we nu echt die enorme hoeveelheden vuurwerk, deels illegaal, door de vingers zien? En de vuurtjes her en der? Vier aanhoudingen waarvan een door naar het supersnelrecht.

Zaterdag Taize uitgezwaaid en weggebracht naar de Willibrord en snel door naar het strand voor "de duik".

Nieuwjaarsduik 2011De temperatuur is vriendelijker dan die van de laatste winterse weken, plus 5, het zeewater plus 4. Nog geen Middellandse Zee in augustus, maar te doen. Sfeer is erg gezellig en de warme chocola en het glaasje vieux na afloop prettig. Dank, Just en anderen voor deze bijzondere traditie. Later blijken 27000 andere Nederlanders dit voorbeeld te hebben gevolgd. ‘s Middags een andere traditie: bezoek aan Cees Overdevest sr, een blijmoedige gevelde reus, maar hij houdt zijn waardigheid en humor. Bravo. Veel Overdevesten om hem heen in het Katwijkse de Blinkert, waar ik ook een van de Paauwbodes tegenkom. Daarna verjaarsborrel in Amsterdam, Binnen Kadijk, achter het Entrepotdok. Mooie buurt en mooi helder weer. Verbeeld ik me of lengen de dagen weer?

Zondag van alles thuis, waarna de start van de marathon van nieuwjaarsrecepties. Ik begin bij onze eigen reddingsbrigade, voor het laatst op het terrein van camping Maaldrift (kantine), volgend jaar hopen we op de eigen Hartekamp. Daarna met Marleen naar de receptie van de gemeente Den Haag. Veel mensen uit het bestuurlijk en maatschappelijke circuit van Den Haag. Met Minister Donner een kort gesprek over de bestuurlijke agenda voor 2011 en daarna op de foto voor Stan Huygens. Willem Kool , de eindredacteur van deze rubriek, moppert op het wegvallen van de Amsterdamse receptie, dan maar naar Den Haag als "redelijk alternatief". We halen Aurel op in Amsterdam en eindigen met een bakje Chinees van Mi Lie en de weekeindkranten en de eerste stukken voor maandag e.v.

Het nieuwe jaar wordt ingeluid met (nep)champagne en een ontbijt in het Gemeentekantoor. Wilma Atsma en ik spreken het in grote getale opgekomen personeel toe met een positieve en optimistische boodschap, met ook een kritische ondertoon waar het gaat om de bezwaren van de O.R. over de gezamenlijke afdeling bedrijfsvoering. De sfeer is geanimeerd. Om 10 uur veiligheidsoverleg met politie, brandweer en toezicht/handhaving over met name Oud en Nieuw en enkele losse dossiers. Het vuur bij de Mansveltkade komt aan de orde ook vanuit de optiek van omwonenden. Op de Paauw de laatste losse einden van het oude jaar en de eerste van het nieuwe jaar. Met bureauchef Loek Hogeboom naar de nieuwjaarsbijeenkomst van ons Haaglandse korps. Collega Jozias van Aartsen en korpschef Henk van Essen spreken, waarna een interview door Michiel Breedveld van Radio 1 -precies zijn vader, de betreurde Willem Breedveld qua stem en werkwijze. Het korps Haaglanden gaat qua organisatie en financiën onzekere jaren tegemoet waarbij het nog maar de vraag is of de operationele sterkte buiten schot kan blijven. Terug in Wassenaar fiets ik naar de vijfde receptie, die van de Federatie Ouderverenigingen in het buurtcentrum Oostdorp. Dienke Dekker heeft eerder op de middag haar toespraak gehouden en de erepenning van de gemeente uitgereikt aan Wil Schelhaas en daarbij mooi gesproken vang ik op. Half uur netwerken tot de schuifdeuren om 5 uur dicht gaan. Naar Den Haag voor de Gouverneur der Residentie, nr 6. Hele kunst om erin te komen. Ik blijf kort want heb "kookbeurt". Marleen is in touw met haar partij. Daarna naar nr 7, Voorschoten, nu weer in het vertrouwde raadhuis. Collega Jeroen Staatsen spreekt mooi o.m. naar aanleiding van de toespraak van HM. Daarna naar Leidschendam Voorburg voor Nieuwjaar nr 8. Mijn collega Hans van der Sluys is geveld door griep dus Marcel Houtzager is ketendrager. Met Marc van Dijk op zichtafstand praat ik bij met Jeroen Schellings, D66 wethouder na de ex Wassenaarse medewerkster en nu wethouder Heleen Mijdam hartelijk te hebben gegroet. Rond tienen thuis. Daarna aan de laptop voor de Nieuwjaarsspeech. Ik werk nu eenmaal het beste met een scherpe deadline. Het eindresultaat bevalt me wel, met lichte ironie: CDA x HM.

nieuwjaarsreceptie

Op 4 januari werd ook de nieuwe website gelanceerd, gestoken in een nieuw, fris jasje en voldoet  nu aan de landelijk vastgestelde verplichte webrichtlijnen. De website is voor de burger toegankelijker en overzichtelijker geworden. Op de startpagina is het mogelijk om direct door te gaan naar het E-loket. Hier kunnen burgers 24 uur per dag 7 dagen per week terecht voor rond de 300 producten.

Dinsdag klussen, B&W over het bestuurskrachtmeting rapport en de takendiscussie maar ook over boven wonen winkels en de Tuin van Ruys. Bijpraten met de griffier over de zware agenda voor de Raad in de komende 6 maanden. Elke maandagavond is gevuld. Kennismaken met de nieuwe medewerkster communicatie Leonaar Buitelaar en dan op naar de nieuwjaarsreceptie, traditiegetrouw voorafgegaan door een samenzijn met Raad, MT en partners. Daarna twee en half uur hard werken voor college en partners, een lange rij-die blijft erin- met dit keer opvallend veel mensen, van ambassadeurs tot besturen van wijkverenigingen, een rijk geschakeerd maatschappelijk middenveld en (loco) burgemeesters. Maar ook meer of minder gewone Wassenaarders onder wie de President van de Nederlandse Bank en zijn Monica. Het is een fenomeen zo'n nieuwjaarsreceptie dat in een behoefte voorziet. De speech loopt goed, behoudens de al even traditionele probleempjes met de microfoon. Een uitnodiging mee te gaan eten slaan we af-onze grote puber is thuis en die is toch al best vaak alleen.

Woensdag de enige echte vrije vakantiedag: samen naar Parijs per Thalys. Helaas laat de eerste Thalys het afweten waardoor we een dik uur extra op het Rotterdamse station bivakkeren. So be it. Jammer van de lunch voor het museum Grand Palais. Nu lopen we door mensenmassa's op een stukje cheesecake in de trein, maar de schilderijen van Monet maken veel goed. Gelukkig reserveerden we tijdig per Internet, zowel trein als museum. Een leuke wandeling over Concorde en door de Tuilerieen brengt ons naar de Orangerie, maar ook daar ene rij. Dus snel met de metro naar Beaubourg voor Mondriaan en de Stijl. Zes hoog een fabuleus uitzicht over Parijs. Trein net gehaald en rond achten over de Moerdijkbrug, naast de brand. We kunnen wel door. Tien uur thuis, gek idee als je om half zeven in de trein stapt op het gare du Nord.

Donderdag bezoek van de nieuwe D66 partijcoordinator voor fondsenwerving , Francine Hijmans. Ze kent Wassenaar van een bezoek aan de afdeling met Joris Backer, kandidaat lijsttrekker Eerste Kamer. We spreken over de Club D66 voor trouwe donateurs. Papier, mails en bijpraten op de Paauw, o.m. met Dienke Dekker over de Warenar, de HGC receptie en de dienst voor Maarten in de Dorpskerk.

Op de fiets naar de Jozefkerk voor de overhandiging van een cheque van ruim 1600 euro aan de Voedselbank door oud- wethouders Nico Alkemade en Pim vd Locht. Een royale geste om de opbrengst van de ingezamelde financiële cadeaus bij het afscheid in april 2010 aan de Bank aan te bieden,. Daadwerkelijke overhandiging wachtte even op de installatie van een nieuw bestuur. Dat is er nu en dat is een goede zaak. Lunch op het Gemeentekantoor met hoofd beleid, Arthur Cremers, mn over de bezetting van zijn afdeling. Goed om daar rustig de tijd voor te kunnen nemen. Een burger kaart telefonisch een integriteitkwestie met "de gemeente"aan, ik nodig hem uit voor een bezoek. On verra.

Naar Haaglanden voor een extra DB over de toekomstige organisatie van de regio(‘s) , de provincies en de Vervoersautoriteit. Deze en gene hebben interessante info uit ontmoetingen met bewindspersonen. Terug naar de Paauw voor de laatste loodjes van de dag. Presidium met Wilma (opnieuw) als gaste over de 3 grote operaties: bestuurskracht, de "stip"met Voorschoten en de takendiscussie. Thuis gooi ik snel een visje in de koekenpan, ouderwets begeleid door worteltjes. Om half negen arriveer ik nog steeds in de regen bij onze brandweerkazerne. Commandant Camille Michel en ik openen de nieuwjaarskorpsavond. Leuke film op You Tube die Camille in opdracht van de brandweervereniging maakte over de toekomst van de brandweer en opvattingen van (prominente) Binnenhofbewoners zoals Mark R., Alexander P., Coskun Coruz en Attje Kuiken. Trend: van repressie naar preventie, ook thema in mijn praatje naast uiteraard Moerdijk. Met een paar raadsleden en vriendinnen van brandweermannen geanimeerd gesproken. Thuis rond tien uur vlak voor Marleen die een GGZ diner achter de kiezen heeft. Samen nemen we de dag door. Morgen lonkt een bijeenkomst om 8 uur , klankbordgroep bestuurskracht. Wekker dus stipt om 7 uur.

Snel naar...