Gemeente Wassenaar - Week 19

Week 19

Tunnels en rechters  

 We genieten van de vrije dagen na de werkweek 29 april t/m 5 mei. Tussendoor zie ik een volle kantine van het Gemeentekantoor op een vrije vrijdag: een grote familie rond de slopers die goede werken doen bij het Klant Contact Centrum van ons Gemeentekantoor. Na een stevige "sloperslunch"-dank Sylvia- gaat Marc van Dijk als een volleerde meewerkend voorman de muur te lijf met boor, bril en helm. Hij doet het voortreffelijk, dus een goed fotomoment.

De rest van de vrije dagen en het weekeinde gaan naar achterstallig sociaal en familiebezoek en het ontvangen van vrienden op de maaltijd. De route voert langs Driel in de Betuwe, Culemborg en Breezand bij Den Helder. We lunchen in een Franse ambiance met een oud kamercollega in de Haagse Frederikstraat en nemen daarvoor -uiteraard- de fiets. Ik ga langs bij onze "kunst" Molen voor een opening. De zon schijnt uitbundig ook in de Langstraat waar weer een aardige boekenmarkt wordt gehouden. Die passeer ik niet "ongeschonden".

Maandag

Maandag kleine staf waar we afspreken op Dodenherdenking terug te blikken, er waren enkele kleine onvolkomenheden en we kregen van deze en gene handreikingen voor verbeteringen, dank. Ving in het dorp wel op dat speech en gedicht qua inhoud in goede aarde vielen. We lopen de qua agenda weer drukke week door. Om tien uur op het Gemeentekantoor het p.o. veiligheid en toezicht/handhaving. Ingelast punt is het eindtoernooi van de Europa Cup hockey (de EHL) dat door HGC in de wacht is gesleept. Een prachtige prestatie en een grote eer, maar uiteraard zijn er nu kwesties van verkeer, parkeren, info aan de buurt en orde/veiligheid ook omdat er parallel en al eerder gepland een toernooi van Groen Geel is op de Roggewoning. We maken praktische afspraken voor vervolgoverleg. Ook de opvolging van Loek Hogeboom, onze bureauchef politie, komt aan de orde. Bij de toezicht- en handhavingzaken blijkt dat sommige dossiers wel lang duren. Dus nog meer aanleiding te prioriteren, liever het grote werk tijdig en goed dan je te verliezen in het kleine werk. Daarna ronden overleg met secretaris, griffier, driehoek en een extra B&W in verband met de Raad die avond. Ik krijg bezoek van een medewerker van een bureau dat op militaire leest gestoelde trainingen verzorgt. Ik moet zaterdag a.s. voor D66 een "war game"doen met jonge talenten. Aan het militaire jargon en de dito denkwijze moet ik als "chief commander"wel even wennen. De analogie wint kennelijk veld. Met Arthur Cremers, hoofd beleid, loop ik enkele grote dossiers van de strandaccommodatie tot autodaten langs. Ik krijg een vooraanstaand Brits/Amerikaans/Nederlands lid van de expat community langs die ik eerder toevallig ontmoette. De community blijkt groter en veelzijdiger dan je denkt. We bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik ga een uurtje langs in de Lakenhal in Leiden waar mijn netwerk/beroepsorganisatie CODART een dag bezoek aan de musea in Dordrecht en Leiden afsluit. Thuis licht eten en dan de carrousel en Raad. De bespreking van de samenwerking met Voorschoten verloopt goed, zeker  nu de fusiehitte eraf is. Voor de één zijn de cijfers te zacht, de ander erkent dat je best guesses moet maken. Voor allen de is de (efficiency) en inhoudelijke winst van ambtelijke samenwerking helder, zo ook voor de krant woensdag. Marc van Dijk heeft een vergelijkbaar debat waar ik bij toeschouw over de sociale dienst. Jammer dat de steun nog niet raadsbreed is bij zo'n heldere business case. In de Raad enkele hamerpunten, reparatie bij de WABO met dank aan raadslid Boon (WWW) en een onverwachte motie over den Deijl van WWW. Die is binnen de orde, maar blijkt bij de coalitiepartijen geen draagvlak te hebben. Uit mijn Kamertijd herinner ik me dat oppositiemoties soms kans maakten als er van tevoren overlegd was over de inhoud en aanpassingen. Misschien een aandachtspunt nu we -ook en zeker deze week- in een evaluatietraject Raad/College en Raad-College zitten. Middernacht thuis en nog wel even woelen voordat de slaap toeslaat. Droom ik over moties ? 

Dinsdag

Dinsdag vroeg B&W. We gaan goed door de agenda en hebben tijd om in het zonnetje nog even te genieten van een goed nagesprek op de veranda. Daarna een goed p.o. met hoofd p&o voor onze beide gemeentes, Annemieke Pelt, Marc van Dijk en later ook collega Jeroen Staatsen (Voorschoten). De aansturing van personeelszaken begint op stoom te komen en dat is goed. Een sollicitatiegesprek voor secretaris Haaglanden met een nee aan het begin, maar toch een aardig gesprek. Die boodschap moet precies en met enige empathie zijn.

Periodiek gesprek met hoofd communicatie en kabinet Alexander Oostermeijer. Als je elkaar elke dag ziet moet je soms tijd uittrekken om langer bij zaken stil te staan. Tenslotte een bestuurlijk gesprek met ondernemers van binnen en buiten Wassenaar met ideeën over een bedrijfsvestiging. Van 6 tot half 8 Presidium, mengeling van agenda/planning en inhoud. 's Avonds thuis.

Woensdag

Op de fiets naar de wijk de Kieviet. Op de koffie bij de Ierse Ambassadeur Mary Whelan, thema haar geweldig mooie kunstcollectie. Jos Huijzer schuift aan. Kunnen we samenwerken? De conservatrice van het Dublin Museum of Modern Art komt nog kijken in de Paauw. Op de koffie voor een sessie in de Kieviet over toekomst Duindigt. Loopt door. De meeting duurt wat korter dan gedacht en ik geniet met Henk de Greef en Hans van Son van een koffie buiten op het terras. Geluksmoment. Lunch met een D66 wethouder (Heemstede) over het bestuurlijke vak. Voorbereiding van de heidagen college en Raad met coach Peter van der Wel en medewerker. Gesprek over preventie en aanpak van drugsgebruik bij de Wassenaarse jeugd met Heleen Aptroot, actief in de huiswerkbegeleiding en medewerker van een beveiligingsfirma. Wat kan en wil het Wassenaarse onderwijs? Die vraag neemt wethouder onderwijs Fred Sanders mee naar het Scholenoverleg.

Op de fiets naar de wijk Rijksdorp voor een wijkwandeling. Een heerlijke en prachtige wijk met enkele (verkeers) aandachtsputnen. Dienke Dekker wandelt mee en doet onderweg een hele enkele toezegging.

Op de fiets naar de andere kant van Wassenaar, de Wassenaarse Ondernemers Praten (WOP) borrel.  Claartje de Leeuw spreekt met andere betrokkenen onder wie Jacques van den Boer van de Vrijwilligerscentrale over de maatschappelijke stage. André van Herk toont als voorzitter zijn speciale humor. Om iets over acht bij het sportcomplex Adegeest in Voorschoten waar de voetbalkantine veel boze inwoners van dat dorp (en een enkeling van buiten) herbergt over de RijlandRoute. Er is -terecht- veel zorg over de doorsnijding van het dorp door de F variant met (half) open bak. Ook de kleinere Wassenaarse buurtschap Maaldrift, Fred Holvast, voelt zich bedreigd. We zijn er nog niet, maar is de Churchill Avenue nog een reëel alternatief? Ik neem waar dat veel mensen zich gedisciplineerd uiten, compliment voor de Voorschotense organisatie en de bewoners. Half elf thuis en nog te laat eten. 

Donderdag

Donderdagochtend heidag college met een creatieve inslag. Overleg over lopende cultuurzaken met Jos Huijzer. Stukken, telefoontjes, bureau schoonmaken. Daarna Leiden voor de Raad van Toezicht Stichting Jeugd, School en Samenleving. Doen extra inspanningen voor kinderen die het op school en thuis moeilijk hebben waar onder weekendklassen.

Receptie Israel in Crown Plaza Hotel Den Haag is even een overgang van het houten noodgebouw aan de Leidse Lorentzkade. Minister Uri Rosenthal vraagt me hoe het in Wassenaar gaat. Hij krijgt een eerlijk antwoord. Spreek met collega's van Groningen en Delft. Laatstgenoemde zie ik ook om 19 uur in het gebouw van Haaglanden waar we met Ineke van der Wel (Rijswijk) de selectiecommissie vormen voor de vacature Bram Harkes, secretaris Stadsgewest. Drie gesprekken met zeer verschillende kandidaten, we komen tot een unaniem oordeel, en dat blijkt gelukkig bij de collectieve nazit gedeeld met MT en OR. Nu nog een tweede gesprek met een kandidaat en de hamer van het DB komende week. Dat moet goed kunnen komen. Om elf uur thuis, ontspannen met Pauw en Witteman en de 74 mailtjes. Gelukkig kan er direct ook veel weg. Leve de knoppen...

Morgen spreekt de rechter zich uit over densloop van de "Mens-panden". Spannend. En dat na een week waarin de fietstunnel ook weer van zich liet spreken ook binnen de gelederen van de gemeente: leve de computerloze woensdag ?

Snel naar...