Gemeente Wassenaar - week 16 Lente heerst

week 16 Lente heerst

Vrijdag

Vrijdag vroeg op de Paauw om urgente dossiers af te wikkelen. Daardoor niet meer op tijd in de mooie Geertekerk voor de opening van de studiedag Kansen in Schaarste, het uur van de Waarheid van de Petra Habetsgroep en de VNG. Ik heb meegewerkt aan de voorbereiding zoals het ontwikkelen van stellingen en het maken van korte filmpjes. Drie gemeentes presenteren zich als trio's, burgemeester, griffier en secretaris om toe te lichten hoe daar het proces van bezuinigen en afwegen is aangepakt. Opvallend is toch hoe de diverse methoden verschillen, een met heel veel burgerparticipatie, een ander met relatief weinig onder het motto "wat je in de inspraak brengt, haal je er ook weer uit". De energieke burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, zet neer hoe er ook op het eigen apparaat ingrijpend is bezuinigd, bijv door een management assistent te vervangen door een camera en microfoon. In de pauze is het weer aardig met collegae en andere bekenden te spreken. Kom na jaren oud kamercollega Staf Depla tegen, nu wethouder van Eindhoven en broer van.

Door naar Amersfoort voor een gesprek met Public Spirit in het BMC kantoor. Daarna wordt het op de klok letten in de auto op weg naar het hoge Noorden, Winschoten e.o. de Blauwe Stad waar een bijeenkomst van D66 burgemeesters. De opkomst is helaas laag in aantal, maar hoog in kwaliteit. Collega Pieter Smit van Oldambt heeft een mooi programma gemaakt en begunstigd door het mooie weer verkennen we ook in een boot het nieuwe meer. De verkoop van de huizen verloopt langzaam, maar men geeft de moed niet op. De basisstructuur is gezond en blijft. Voor een habbekrats mooi aan het water wonen, dat moet gaan werken. Om half tien na een vroege lichte hap in het bezoekerscentrum terug in Wassenara. Haal de weekend stapels op de Paauw.

Zaterdag

Zaterdag tennis bij Canada, veel te doen in het dorp en nog op en neer naar Haarlem voor die boodschappen die alleen daar kunnen en die zijn er. Ik bezoek het feest van de 60 jarige HTM directeur en tref daar weer Pieter Smit, immers oud (D66) wethouder Zoetermeer. Maar ook DB Haaglanden collega Peter Smit, president commissaris HTM, Karel Noordzij, en oud brandweercommandant Rob Brons. De catering van Boenk en de Groot is goed. Thuisgekomen meteen aan de bak als bestuurder.

Ik fiets langs mw Kaptein op de kop van de van Zuylen, buurtbewoonster bij de Diep die zich bij de wijkwandeling roerde, en daarna naar de boksschool van Harry vd Hulst. Hij is vannacht onze reisleider met de fractievoorzitters, wethouder Fred Sanders, de politie en enkele ambtenaren. We fietsen in lekker weer langs hoofdzakelijk rustige en zelfs vaak lege plekken. De weinige jongeren die we zien hebben redelijke wensenlijstjes en lijken het hoog bezoek al te hebben voorvoeld. Er valt geen onvertogen woord en er is geen blikje of papiertje te zien al mag de Berkhey beter opgeruimd. Maar ja, de vuilnisbak is al vol... Na een half uurtje luide muziek en een enkel gesprek terug naar huis, ruim na tweeën.

Hangplekken

Zondag

Zondag sport, kranten, gras en tussen de middag op de fiets naar Le Garage, niet het Amsterdamse restaurant maar onze Wassenaars garagebedrijf van Citroen. Mooi verbouwd, de Assen vrijwel klaar dus ook de omgeving glanzend. Het bedrijf groeit en bloeit en dat is voor een oud familiebedrijf natuurlijk alleen maar mooi. De vrouw van de bedrijfsleider blijkt een goede bekende van een van mijn beste vrienden. Kleine wereld. In de middag twee sociale afspraken in Amsterdam, voorafgegaan door een bezoek aan de Nieuwe Kerk (Islamitische kunst) en galerie ten Haaf in de Jordaan. ‘s Avonds mails, papier en kranten. We eten vlakbij het weelderige Oud Zuid aan de Amstelveenseweg.

Maandag

Maandag telefonische spoedvergadering van de NCDO over de samenstelling van de Raad van Toezicht en de positie van stas Knapen. Het werkt eigenlijk goed zo'n inbel zitting. Kleine staf met Emy, Jos en Alexander, waarna een goede en openhartige sessie van MT en college, begeleid door Peter vd Wel en collega. Veel komt op tafel over de onderlinge verhouding. Praat met Wilma nog lang na met onze begeleiders. Griffier, secretaris, extra B&W vanwege de carrousel, en een p.o. bedrijfsvoering met teamchef Els Mohle. Onderwerp de juridische control die we als gemeente (willen)hebben. Geen onnodig onderwerp. Een stagiaire van de Eramsus Universiteit over het opstellen van profielen voor politieke ambtsdragers, de fractievoorzitter van D66 Hillegom over de vacature wethouder daar en een aangename bijeenkomst met de sponsoren en voor de pers rond de Paauwvijverconcert plannen. Met het weer van vandaag gaat dat mooi worden! Dank aan RABO, Lions en Wassenaarse Krant, maar ook de gemeente doet goed mee.

Even thuis eten, de carrousel is voor mij (met Peter Smit en Bram Harkes, scheidend secretaris Haaglanden) een relatief makkelijk debat over de a.s. vorming van de metropoolregio Den Haag/Rotterdam. De raadsleden hebben zich goed verdiept in de stukken en signaleren relevante (verdelings/bevoegdheden) dilemma's. In de aanpalende zaal is het beduidend warmer en heftiger over ons gemeentelijk monumentenbeleid. Wethouder de Greef heeft veel te doen, en het publiek is roerig. Hoor daar daags erna zaken over terug die mij ingeven bij het Presidium daar een opmerking over te maken. Tien uur thuis.

Dinsdag

Dinsdag tandartsbezoek in Heemstede, net op tijd terug voor het college waar we o.m. over de Jaarrekening spreken. Die ziet er goed uit, en dat kostte aardig wat (uitzoek/opschrijf)werk. Buiten op het terras voor de Paauw luchtje scheppen en een zitting over twitteraccounts van anderen en de eerste ervaringen van mijzelf. In de kamer van Dienke Dekker een gesprek met het Wassenaars Sportcontact over de sportprijzen 2011. We komen heel goed uit de nieuwe opzet ook waar het gaat om de rolverdeling. Houd de laatste vrijdag augustus, borreltijd, vrij!

Gesprek met Henk de Greef samen met een architect van een residentie die een ruimte wil aanbouwen. Ingewikkeld dossier waar we niet 1-2-3 uit zijn maar met vereende krachten en goede inzet gaat dat lukken. Een Amerikaans recital voor US NL Friendship day laat ik gaan om even bij te lezen en te werken op het raadhuis. Half vijf adviseer ik een bekende hoe een schot te wagen voor subsidies voor het Groot Migranten Dictee der Nederlandse Taal. Schitterend en origineel gevonden, de provincies doen mee met de voorrondes maar nu de finale! Om vijf uur oud kamerlid (CDA) Jan Schinkelshoek. We hebben het plan opgevat samen iets te schrijven over en te doen aan de Vlaams Nederlandse samenwerking, een onderwerp dat ons beiden ter harte gaat. Uiteraard staan we ook stil bij andere actualiteiten. Ik doe het Presidium, bekwaam geassisteerd door ass griffier Nina Keltjens tot kwart voor zeven, daarna gesprek met Midvliet over onze ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Daarna een belangrijke privé afspraak in de buurt.

Woensdag

Woensdag een uur Paauw, gesprek op BZ met stas Ben Knapen (OS en Europa) over de NCDO, door in de auto naar Amersfoort met onderweg veel belwerk, gelukkig nu ook in de nieuwe auto handsfree. De blackberry met Vodafone moet nog wel even wennen.. In het Golden Tulip Hotel aan de rand van de stad ene cursus van het Genootschap over conflictherkenning-en hantering.

Eerst een zonnige lunch buiten met de 12 andere burgemeesters, daarna hard aan het werk. De methode is het conflict cq het probleem zoveel mogelijk bij de ander terugleggen. Ik vraag me af of dat altijd werkt.. Net op tijd in ons dorp voor de overhandiging van een mooi en ontroerend boekje van "oral history"van oudere Wassenaarders over hun verleden en dat van het dorp. Resultante van een gespreksgroep die onze bibliotheek maanden lang heeft geleid. Petje af voor de groep (de bijna 90 jarige aanvoerster bood het boek aan) maar ook voor staf en leiding van onze bieb.

Direct door naar Den Haag, stadhuis, voor een extra zitting van het bestuur van de Veiligheidsregio over de meerjarenbegroting, mn die van de brandweer. We zetten niet in op 10% eraf, want dat zou nu onverantwoord zijn. Gaan daar wel komen na de gewenste vernieuwing opv rapport Mans, althans dat lijkt mogelijk vanaf 2015. Uiteraard hier oppassen voor kwaliteit brandweerzorg zonder besparingen uit te sluiten. Na een pittige discussie komen we eruit, ik doe nog wat tekstsuggesties voor de brief aan colleges en raden, kan het redigeren niet laten. Om acht uur eindelijk thuis en dan met de fiets naar onze ouderenvoorziening aan de Poortlaan voor de opening door Roël Karamat van de jaarlijkse expositie van foto's van Silhouet. Mooie prentjes maar ook intrigerende producten, dat is ook Roel's teneur. De vereniging verjongt zich, en dat stemt tevreden.

Na een hap met de auto naar Leiden waar "mijn" Museum van Oudheden twee wisselexposities inluidt. Twee keizers op Corfu (Sissi en Wilhelm II) en Islamitische kunst, beide goede kwaliteit en interessant. Opvallend veel jongeren binnen op deze warme zomeravond. Ik hoor en zie de studenten uitbundig genieten aan en rond het Rapenburg en gelijk hebben ze. In gedachten ga ik terug naar mijn eigen mooie jaren daar aan de gracht. Tien uur thuis, en naar bed met weer de film History of Violence van Cronenberg. Wat kan geweld pakkend zijn-op de dag van de herdenking van Baflo en Alphen een gedachte die je wel aangrijpt.

Donderdag

Donderdag geen gemeentelijk Paasontbijt want Jan Stallinga cs van de Oranjevereniging vroeg op bezoek. Het is nog niet volmaakt in orde met de kindervrijmarkt, dat moeten "we"(gemeente, winkeliers en Oranjevereniging) volgend jaar toch echt strakker doen. Nu eerst hopen op een mooi en onbekommerd feest op 30 april. Ik zet de punten op de i in overleg met Dienke Dekker op de raadsmededeling Rijnland Route. Het is een kritisch maar ook evenwichtig stuk geworden. Met inval griffier Jacqueline op het terras aan de koffie terugblikkend op Presidium en Stuurgroep dinsdagavond en vooruitblikkend naar de diverse workshops van Raad, Raad en College en de vergaderagenda van de komende weken. Ook een gesprek met ass griffier Nina Keltjens.

Daarna met Wilma en Marc van Dijk een aantal personeels en managementzaken doorgelopen. Tussen de middag in de Haagse passage bestuur NIMD waar tot mijn plezier ook Meindert Stolk aanwezig is. Lastig debat over hoe je betrokkenheid van politieke partijen bij democratisering elders kunt organiseren zonder diezelfde politieke partijen maar met name de kamerleden over hun "eigen"organisatie te laten oordelen en controleren. Kapper Ap, gesprek op de Paauw over een veiligheidsissue, en twee uur stukken, telefoons, agenda en een schoon Paasweekeinde. De spullen voor zaterdag w.o. de ambtsketen liggen klaar, en de kaartjes voor de Matthaus liggen in de Pieterskerk. Goed voorbereid dus deze hopelijk gezegende Paasdagen in. De avond is met een kort bezoek, gemengd privé en zakelijk, rustig en beschouwend.

Snel naar...