Gemeente Wassenaar - week 14 Metropoolregio in de maak

week 14 Metropoolregio in de maak

 Vrijdag

Vrijdagochtend 4 burgemeestersgesprekken met de college van Laren in eigen huis. Tussendoor vraagt de Diep en de voorgenomen overhandiging van de petitie veel aandacht. Ik check of alle brieven, mails en telefoontjes zijn beantwoord, zo niet, dan gebeurt dit alsnog. De Telegraaf wijdt er een artikel aan met een wel erg woeste kop. Dus Hart van Nederland op de stoep. Een korte uitleg over Twitter en dan naar het oorlogsmonument aan de van Zuylen. Hoewel 1 april heeft de actie een ludieke vorm maar een serieuze inhoud. Een militaire jeep voert de heren Veldhuijzen en Andréas Mol aan, en door de megafoon ontvang ik de actielijst.

De bezoekers van het café en de aan te leggen fietstunnel lopen door elkaar heen in de beleving van de overlast. Ik reageer op de petitie en de uitroeping van het onafhankelijk dorpsdeel Den Deijl. Met een knipoog verwijs ik naar de lastige financiën bij zo'n unilaterale onafhankelijkheid. Beloofd wordt dat het dorpsdeel zich na oplossing van de klachten weer bij de gemeente voegt. Laten we daar maar op hopen en aan werken. Dat laatste gebeurt overigens al.

Daarna een verandering van omgeving, het Malieveld met de Pasar Malam. In een telefoontje over ander zaken schetste collega van Aartsen al het krachtenveld tussen deze nieuwe en de oude PM. Het Indonesische festijn met veel kraampjes begint veel te laat, maar daardoor heb ik kans bij te praten met de wnd Ambassadeur van Indonesië over een aantal Wassenaarse zaken die te maken hebben met de vijf panden van dit land in onze gemeente. Ook de vertrokken ambassadeur Habibie is weer even terug in Nederland. Oud ministers van Eekelen en Bot en EP 'er Hans van Baalen  zijn er naast Anne Mulder (TK. VVD) en oud collega Sari van Heemskerck. Ook veel BZ.

Om vijf uur terug naar Wassenaar om vlak over de grens met Leiden in de Haagsche Schouw onze trouwambtenaar Anneke Krapels uit te wuiven. Zij kan met recht en reden een jong monument worden genoemd en dat klinkt in de diverse toespraken en felicitaties wel door. Een unieke verschijning in het Wassenaarse ambtenarenkorps. Half zeven thuis en dan naar Haarlem, eten en een verjaardagsborrel van de collega daar. In zijn huis veel collegae van omliggende gemeentes en wethouders uit Haarlem naast de buren. Laat thuis want het was gezellig.

Zaterdag

Zaterdag vroeg op want tijdig naar de herdenkingsdienst in de Haagse Kloosterkerk voor Ben Pauw, een uniek mens en hoofdrolspeler in de Haagse wereld. Anderhalf uur naar een indrukwekkende serie muziek en sprekers geluisterd, pastor Rob Kurvers leidt de dienst met bezieling. Daarna in prachtig weer te voet naar de Witte voor een samenzijn, uiteindelijk ook met de familie. Half drie thuis en omschakelen en omkleden. We genieten voor het eerst weer van de tuin, volop voorjaar. Ik doe boodschappen, bezoek twee galeries bij resp de Molen en de Oostdorperweg (Thea Messemaker) en doe op de Katwijkseweg de duopanden van Overdevest en Stolk aan. Even napraten met Meindert over deze veelbewogen weken. Om zes uur doet een wandelend familielid, in training voor de route naar Santiago de Compostella, ons aan met haar partner.  Het is nog goed toeven met Marijke en Marian op ons terras. Ik haal een in te halen DVD, The Kids are all right en eten, voor een ouderwets avondje op d ebank. We houden de ogen net open.

Zondag

Zondag sport, stukken, mails en nog een film in de "echte" bioscoop, in Leiden, Trianon, in de vooravond, Barney's Version. Tikje tearjerker met Dustin Hoffman en Emma Thompson. Daarna verder met veel mails, veel stukken en dikke kranten.

Maandag

Maandag  kleine staf en een gesprek met de korpsleiding Haaglanden over de opvolging van onze bureauchef Loek Hogeboom. We hebben beiden wel een kandidaat voor ogen. Om 11 uur bij uitzondering op een maandag Bestuurlijke Workshop Veiligheidsregio in het Haagse stadhuis. Hoe pakken we in de nieuwe wet op de VR's effectief een crisis aan qua procedures, coördinatie, communicatie en uiteraard een sluitende aanpak. Met Moerdijk in het achterhoofd een uitdaging. In Wassenaar de waarnemend griffier Jacqueline vd Honert, uitgeleend door Leidschendam/Voorburg. Ze heeft zaken snel door.

Het p.o. met Wilma Atsma , secretaris, en de twee mannen van Primair Proces, Peter Buschman en Danilo Bottini. Huwelijken, Nederlanderschap, GBA (we zijn geslaagd!), vergunningen, het komt alles langs.  Een klein half uur afscheid van Jet de Ranitz, directeur NDT, op uitnodiging van Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter. We praten bij over een onderwerp dat ons deze maanden bindt. Een uurtje in het gebouw van de Tweede Kamer over burgemeestersbenoemingen. Thuis snel verkleden en in black tie en long dress naar het automuseum waar het jaarlijkse Holland American Friendship Foundation gala. Heel veel mensen en  geld voor een goed doel, de Fullbright scholars. We zitten aan tafel met Wassenaarders uit het bedrijfsleven en de Braziliaanse ambassadeur. Mede door een veiling, goed geleid door Laurien Hessels, wordt het erg laat.

Dinsdag

Dinsdag intern bestuurlijk/ambtelijk overleg over de Rijnland Route, mede ter voorbereiding op het bezoek van een delegatie van Holland Rijnland. We naderen de ontknoping. College is gecompliceerd omdat de Jaarrekening nog niet goed klaar is, en ook andere onderwerpen aandacht vragen. We lopen de plannen van takendiscussie coach Peter vd Wel na. Slechts een klein deel van B&W was immers bij de stuurgroep. Peter spreekt ook met afzonderlijke collegeleden. Ik fiets door het dorp voor de frisse lucht. Daarna een gesprek met ondernemers over een vestiging in Wassenaar, en een aardig gesprek in het kader van de landelijke tournee, met VNG hoofddirecteur Ralph Pans. We spreken over het a.s. Bestuursakkoord en de gevolgen voor de gemeente(s). Maar ook over de interne aanpassingen/bezuinigingen in de VNG en de serviceverlening aan de leden.  De Lorentzlezing op het NIAS schiet erbij in door veel last minute drukte. 's Avonds bijeenkomst op het oudste psychologisch advies-en trainingbureau LTP in Amstelveen bedoeld voor verdere professionalisering van degenen die in D66 werven en selecteren. We bekwamen ons in de zgn STAR-methode. Tien uur thuis.

Woensdag

Woensdagochtend komen de voorzitter Vladimir Stissi van het Cuypersgenootschap vergezeld van zijn secretaris Leo Dubbelaar langs voor een gesprek met Henk de Greef en mijzelf. Constructief en positief. Vervolgens de Haaglandenbegroting besproken. Daarna een paar uur de twee DB's van de stadsregio's Haaglanden en Rotterdam bijeen. Wassenaar is nu gastheer en ik ontvang met plezier en trots de vele collega bestuurders eerst in mijn werkkamer voor koffie en daarna in de raadzaal voor de vergadering olv Jozias van Aartsen. Hij en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) zetten vaart, en terecht, achter deze metropoolregio vorming, daarbij het karakter van een echte regio en niet slechts de twee grote steden (en Delft..) onderstrepend. Ik vraag maar weer eens aandacht voor de noord en zuidflank, Leiden en Dordrecht. Aan het einde van de ochtend tekenen Jozias en Ahmed en Jeannet Baljeu en Peter Smit de intentieovereenkomst voor de oprichting van een metropool vervoersautoriteit. Benieuwd dat minister Donner daarop gaat zeggen in zijn lang verbeide notitie eind deze maand. Om een uur of half een is er voor iedereen een lichte staande lunch, en wordt er driftig genetwerkt. Wassenaar sloeg weer een goed figuur. Na afloop praat ik met collega portefeuillehouder communicatie Rotterdam , Ewald van Vliet (Lansingerland) en de twee diensthoofden door over de opzet van de geïntegreerde regiodag 25 mei in het ADO (Kyocera) stadion. We maken er deels een interactieve sessie van.

Naar Delft, het oude stadhuis (fraai..) voor een volgend bestuurlijk o verleg dienstverlening. Aan de orde met de Haaglanden gemeentes plus Lansingerland de onderwerpen telefonie, KCC en dienstverlening iha, en mn de vraag of gezamenlijkheid leidt tot lagere kosten en betere productie. De terrassen in Delft zijn  goed bezet.

Laatste stukken op de Paauw. Met een bevriende altvioliste bezoek ik een potentiele sponsor in Wassenaar. Daarna met collegeleden Dienke Dekker en Fred Sanders een bezoek aan de boksschool van  Harry Huls  aan de v Bellelaan. Indrukwekkend wat daar in al die jaren is neergezet. We spreken uiteraard ook over de nabije toekomst. Ik rijd naar Den Haag voor een verjaarsborrel van een oud BZ collega, mijn opvolgster, in het Statenkwartier. Half negen thuis en bezorgeten want Marleen is zelfs nog later.

Donderdag

Donderdag ontvangen we de voorzitter en enkele DB leden van de nabije regio Holland Rijnland over de Rijnland Route. We loepen de financiën na, de diverse routes en varianten en het besluitvormingsscenario. Dit (late) voorjaar zou het wel eens kunnen gebeuren, maar het financiële gat moet nog wel dichtgereden zoals het jargon heet. We hameren als Wassenaar op onze bekende voorwaarden van duurzaamheid en verkeerseffectiviteit. Ik fiets naar de velden van Blauw Zwart voor de Run for Rio sponsorloop van Wassenaarse scholieren  tbv (goed) onderwijs in met name Tanzania. Ook onze OS "ster" Kimberley is er. Ik mag een cheque van 1000 euro namens B&W overhandigen. In het halve uur op kantoor veel aandacht voor twee aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding. Een soms delicaat en tijdrovend deel van het vak. De Ambassadeur van Oman, bijna buurman van de Paauw op de Raadhuislaan heeft klachten en wensen. Jos Huijzer en ik luisteren toe en noteren de wensen.

Ik stap na een boterham in de auto bij collega Sander Schelberg van Teylingen. Samen gaan we naar de Efteling. Ik heb na enig wikken wegen besloten te gaan naar de opening van de nieuwe stad (lees: attractie) omdat elke daar aanwezige bm 100 toegangskaarten naar zijn of haar gemeente mag meenemen voor de kinderen die we daar een groot plezier mee doen omdat ze het niet kunnen betalen. We zullen ook naar vervoer kijken. Intussen is het bijeenbrengen van 230 burgemeesters wel een prestatie, dat lukt zelfs het Genootschap niet of nauwelijks. Half zeven pas weer terug na files, dus afscheid  hoofdofficier Theo Hofstee red ik niet. Theo, bedankt en zijn opvolger mr Korvinus ontmoetten we maandag reeds. Thuis aan tafel eten in gezinsverband, dat is relatief zeldzaam. 's Avonds van alles w.o. het adviseren van de componist Merlijn Twaalfhoven maar vooral het voorbereiden van de heidag van het college morgen. Op de mail bezegel ik de zomervakantie naar Engeland en daarna Frankrijk, een heerlijk vooruitzicht.

Snel naar...