Gemeente Wassenaar - week 9 Afscheid en welkom, in veel opzichten

week 9 Afscheid en welkom, in veel opzichten

Een turbulente week, politiek en anderszins, lokaal en nationaal. We beginnen op vrijdagochtend met de laatste zitting van het hoofdstembureau ter vaststelling van het proces verbaal van de verkiezingen in Wassenaar. We hebben vragen en zorgen over delen van het telproces en het tempo ervan, maar gelukkig geen spoor van “Rotterdamse”of andere toestanden. De uitslag is in alle opzichten klip en klaar al zullen we ons in de komende weken nog wel buigen over de uitleg van een aantal richtlijnen en voorschriften en wil ik meer professionaliteit en training voor de stembureauleden. Wij waarderen hen en alle andere tellers en de collega’s van Jan Maas en hemzelf, en sluiten de Wassenaarse verkiezingen op dat punt af. Nu nog het afscheid en de installatie van oude en nieuwe raad. Interessant is dat ook een lijstverbinding van alle drie de progressieve partijen geen verschil in de uitslag had betekend, zo wordt in het weekend berekend. Over de voorkeurszetels blijft wel discussie lopen, is die drempel met alle goede bedoelingen niet aan de lage kant?

Evaluatie van het verblijf van de asielzoekers op Duindigt , met politie, gemeente en COA, waarbij ook wethouder Pim van de Locht. De officiële evaluatie volgt begin april maar we concluderen nu al dat in de toekomst wat meer gerichte info op zijn plaats is en dat  naleving van de gedragsregels veel aandacht verdient, zo ook de gevolgen voor de gemeente van “incidenten”. We stellen ook  vast dat het objectieve aantal daarvan en het beeld daarover niet altijd helemaal rijmen.

Een stagiair van Haaglanden interviewt mij over het kwartaalblad Focus Haaglanden. Ik kan niet veel meer bedenken dan erg degelijk, sober en toegankelijk met brede info.  Een enkel fotootje van bestuurders, maar niet uitbundig. Gezien de latere discussie over de glossy Gerda is dat maar goed ook…

De Ambassadeur van (Zuid) Korea bezoekt mij met zijn cultureel attaché over een klein Koreaans event op de Paauw rond (culinaire en muzikale) Koreaanse cultuur. Het is aardig ons raadhuis zo nu en dan ook gastheer te laten zijn voor onze buitenlandse dorpsgenoten.

Met de partijvrienden van Haarlemmermeer loop ik als ingehuurde coach door het formatieproces aldaar . Leuk werk en spannend hoe het afloopt. De fase van snuffelen en veel nog niet conclusief praten is echt nog gaande. Gaat vaak om mensen en nog vaker om oude kwesties, de “vorige oorlog”. Ik laat de fototentoonstelling Making Ground in het Haagse stadhuis lopen want er liggen bergen en stapels. First things first.

‘s Avonds eten Marnix en Courtney bij ons, bijna buren van de Raadhuislaan. De onderwerpen Wassenaar/expats en politiek/CDA en PVDA vliegen over tafel. Marnix is ook nog doende met zijn speech over de renovatie van de Dorpskerk en haar geschiedenis voor zaterdagavond waar wij helaas moeten ontbreken.

Zaterdagochtend-het wordt een druk weekeinde- de opening van een beurs van beschilderde eieren bij vd Valk. Een hele aparte tak van (cultuur) sport, knap om op zo’n klein oppervlakte zoveel moois kwijt te kunnen. Leerzaam deze 25e editie. Bezoek aan Haarlem bij een zieke directeur van een instelling waar ik bestuurlijk aan verbonden ben.

Voorjaarsshow van Mart Visser in het Hilton Amsterdam: sober en gedekte kleuren. Crisiseffect? Na een hap Thai in de Leidse Stationsstraat met Marleen gaan we naar een mooie voorstelling, Victor, van een van onze favoriete toneelgezelschappen , Orkater, in het LAK theater. Combi van beweging/dans en toneel met een absurde ondertoon.

Zondagochtend weer vroeg op , de herdenking van het bombardement op het Haagse Bezuidenhout. Wassenaar was toen in maart 1945 met Voorburg een van de opvanggemeenten voor vluchtelingen, gewonden en daklozen. Het bombardement hakte erin met meer dan 500 doden en vele, vele vermisten, daklozen en gewonden. Nog geen Rotterdam of Nijmegen maar een groot-en triest-gebeuren waar toch niet zo veel nationale aandacht voor bestaat. Collega Jozias van Aartsen spreekt indrukwekkend in de Christus Triomfatorkerk, na afloop leggen hij en ik, met collega vd Sluys van Voorburg/Leidschendam kransen bij het monument voor Juliana van Stolberg.

Tussen de bedrijven door praten we uiteraard over de (Haagse) verkiezingsuitslag. Zondagse bezigheden en een kopje thee en een glaasje bij een paar raadsleden. Ik snuif de post verkiezingssfeer. ‘s Avonds werken, papier, kranten en mail. Een klassieke werkavond voor velen. Het gaat goed met Twente, Ajax en een beetje ook Feyenoord. PSV geen kampioen?

Maandag alle overleggen achtereen, Alexander/Emy, Henriëtte, de (nieuwe) driehoek met haar en secretaris Wilma Atsma, Wilma in een tête a tête, een journalist met (nationale ) politieke ambities, een Georganiseerd Overleg als werkgever voor Haaglanden bij de provincie met (vakbond)vertegenwoordigers van gemeenten en milieudiensten in verband met de nu opgestarte regionale uitvoeringsdiensten (de RUD’s). Een aparte sessie met veel onderhandelingsgeheimtaal over sociaal plan, statuut etc.  De opgeschorte CAO onderhandelingen  voor de lagere overheden spelen ons wel wat parten.

In de borende kou een goede wijkwandeling in Oostdorp met veel aandacht voor groen, openbare ruimte, kwaliteit van woon-en leefomgeving en verkeer. Veel kleinere dingen maar deze unieke wijk goed houden vergt wel permanent aandacht en onderhoud anders versloffen “we”. Punt voor gemeente, WBS maar ook de wijkbewoners zelf. Bij café het Hoekje aan de overkant van de v Zuylen evalueren we.

Later in de week staat wethouder wijken Marc van Dijk op de foto  met mijn naam eronder-niet voor de eerste keer worden we verwisseld. Grappig. Thuis veel werk want de dagen zijn goed gevuld. Ik mag weer eens koken- en dat is een tijdje terug.

Dinsdag oud minister, vice premier en plaatsgenoot Rudolf de Korte op bezoek i.v.m. de plannen voor een reünie van de kabinetten Lubbers I en II in Wassenaar. Wij werken daar natuurlijk graag aan mee. Een B&W die natuurlijk apart aanvoelt zo na de verkiezingen, dringt nostalgie of een (lichte)teleurstelling het vertrek binnen? We weten het niet zeker tot we het zeker weten. Discussie gaan over sociale zaken tot waar in Wassenaar kan worden getrouwd. En natuurlijk over geld dat we niet voldoende hebben, dus keuzes..

Collega van Klaveren uit Weststellingerwerf (Wolvega) die ik nog uit mijn kamertijd ken als Fries gedeputeerde heeft een lange reis over gehad voor een bestuurlijk overleg over de toekomst van de renbanen Wolvega (thans failliet) en Duindigt. Wat is de toekomst eigenlijk van de draf-en renpsort in Nederland is de onderliggende vraag. We gaan proberen die op te lossen. Wethouder Henk de Greef en ik stemmen in met dat idee. Bezoek-wat is toeval- van een inwoonster uit dat gebied die vragen heeft over de toekomst van Duindigt, de renbaan en het landgoed.

Een prachtig evenement in de vooravond: het afscheid van plaatsgenoot John Manheim van het CIDI in het Vredespaleis in Den Haag. Hij was ruim 10 jaar voorzitter van deze instelling die het debat over Israël beoogt te stimuleren. Mede door zijn activiteiten in de VVD als voorzitter van de commissie buitenland zijn nogal wat prominenten uit liberale hoek aanwezig. Mark Rutte spreekt goed en warm. Aan mij de eer om na een toespraak van minister en oud collega Maxime Verhagen aan John de versierselen uit te reiken behorende bij het officierschap Oranje Nassau. John is ontroerd (en verrast) en laat dat blijken aan de zaal maar vooral aan zijn lieve Sonja.

Op de terugweg een kwartiertje langs bij een ontvangst bij de Amerikaanse ambassadeur thuis. Nuttig bijpraten over de ambassade in onze gemeente. Zonder maaltijd-dus niet erg gezond- hol ik het Adelbert college binnen voor de gymnasiumavond waar Aurel (4 gym) op de planken staat in een act over de Olympische Spelen. En ja hoor, een binnenbaan grap. Ontroerend om al die jonge mensen zo onbevangen op de planken te zien. Laat eten, en dan nog de nodige telefoons en mails.

Woensdag kennismaking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum olv korpsbeheerder van Aartsen  waar de Haaglanden gemeentes terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld integriteit en criminaliteit, de BIBOB toets. Nuttige aanvulling op onze eigen, beperkte capaciteit. Ik praat bij met wethouder Marc van Dijk, o.m. over Avalex waar de nodige beslissingen over de organisatie aanstaande zijn.

De 105 jarige heer Helders , minister van kolonien/overzeese gebiedsdelen in het kabinet Drees IV, ontvangt me in Zomerland  met zijn 105 jaar indrukwekkend en “fully in control”, geholpen door zijn nabij wonende dochter. Menigeen zou voor zo’n wijze van ouderdom tekenen. Hij heeft het Burgerjaarverslag op tafel liggen, want op een bezoek van de burgemeester bereidt je je goed voor. Chapeau.

Het 50 jarig bruidspaar aan de van Zuylen is weer een ander hoogtepunt. Een zoon runt een camping in Luxemburg en probeert vader over te halen daar meer heen te gaan, maar die rijdt met zijn 87 toch liever zelf. Dilemma. Bijzondere inkijkjes, hoe kort ook, in rijke levens van anderen. Voorrecht om die mee te mogen maken.

Op de fiets naar Den Haag-koud en winderig- naar het CIDI symposium in het Vredespaleis. Jaap de Hoop Scheffer is nog steeds een groot spreker. Op de terugweg help ik GL raadslid (herkozen) Antoon Claassen en de dochter van verzetsheld en groot Nederlander en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, van Heuven Goedhart, een straatnaambord te onthullen bij de brug over wat in de wandeling de Landscheidingsweg heet t.o. de Roggewoning. Een mooi en bijzonder evenement, dank Antoon. Dochter is geroerd want eerste keer dat familie is uitgenodigd bij zo’n onthulling.

Chinese gastvrijheid bij Flamingo Paradise. Terug in de Paauw een gesprek met een aanstaand raadslid, ik spreek bij de Wassenaarse Ondernemers Praten (WOP) in vd Valk over de rol van de burgemeester bij de collegevorming na de verkiezingen en over hetzelfde onderwerp bij de beroepsvereniging van public affairs adviseurs, de PBVA in het Haagse Nieuwspoort. Bij de aanwezigen is niemand die beide verhalen aanhoort, dus ik kan vrijelijk selecteren in nadruk en inhoud. Hoofdzaak is dat veel niet is geregeld, wel wordt door de Minister van BZK een wat nadrukkelijker rol dan vroeger gestipuleerd. Lokaal maatwerk.

De afscheidsvergadering van de Raad probeer ik met korte persoonlijke bijdragen ook echt persoonlijk te maken naar de 10 vertrekkers toe. Uit de feedback maak ik op dat dat gelukt is. Het is een deels weemoedige avond, maar de cyclus van de democratie brengt dat met zich mee. Een glaasje spa  in de Paauw en weer te laat thuis eten.

Donderdag drie vergaderingen achtereen in het Gemeentekantoor vanaf half negen: beleid, bedrijfsbureau en primair proces. Ik loop spontaan even de kamer van Wilma Atsma binnen, eens zien of de persoonlijke touch gestalte krijgt. Conny is als altijd ook paraat. Uur zaken in de Paauw en dan rap naar de American School of the Hague (lees: Wassenaar), ASH, voor de opening van de Wassenaarse onderwijsdag. Een inhoudelijk netwerkevent waar veel bij het Wassenaarse (en Voorschotense) onderwijs betrokkenen actief aan meedoen. Ik open, na rector Spadling en Rijnlands rector Jan Leuijken, met een korte inleiding over hoe “we” het onderwijs in Wassenaar als partners aanpakken in goed overleg en leid wethouder Pim van de Locht van onderwijs in die als ruimtevaarder uit de atmosfeer op de planken van de aula neerdaalt. Zijn zwanenzang bij onderwijs? Wie zal het zeggen. Hij kan hoe dan ook trots zijn op zijn engagement en prestaties op dit belangrijke gebied.

Met de auto naar Amsterdam waar het Koninklijk Instituut voor de Tropen zijn 100 jarig bestaan viert in aanwezigheid van HM en Prinses Maxima. Voorzitter Donner, broer van, speecht bevlogen , Hadassah de Boer is een perfecte presentator en er is veel (wereld)muziek. Als ik mij na sluiting omdraai zie ik inmiddels oud Minister Bert Koenders van OS. Een drie weken eerder had hij op het podium, gestaan met een grote rede. Raar hoe snel dingen kunnen verkeren, en dat zullen we in de e.k. 24 uur meer meemaken.. Ik praat ook bij met vertrekkend wethouder en loco van Amsterdam Marijke Vos en de gedeputeerde van Noord Holland  Sacha Baggerman.

Om 6 uur bij Kasteel Wittenburg waar Shell een besloten bijeenkomst over Nigeria heeft waar de ex CEO in dat land spreekt. Onmetelijke andere problemen dan in onze groene en veilige gemeente, waar we wel wat minder AK 47 geweren tegenkomen in ons dagelijks werk.

Om half acht open ik de installatie raad. Geholpen door griffier Henriëtte Stradmeijer loods ik 21 nieuwe raadsleden door de procedure van eed of gelofte/verklaring, met hier en daar een persoonlijk woord. Helaas verzuim ik door onbekendheid met dit feit  te vermelden dat WWW raadslid Dorine Nieuwzwaag de dochter is van langdurig  raadslid voor de VVD  ir. K.W.  Nieuwzwaag die zijn sporen in Wassenaar heeft verdiend.

Om negen uur zijn we klaar en kunnen alle familieleden, vrienden en bekenden al dan niet in fractieverband gaan feliciteren. Dat deed ik al eerder en ook onderling zijn de handen geschud. Ik hoop en reken op een goede samenwerking. Relatief vroeg zij het weer zonder eten thuis. Echter, de smsjes en teletekst hakken erin en raken me diep: Hans van Mierlo overleden. Het zou en moest eens gebeuren, maar ik schrik behoorlijk. Daarna uren TV, en met een enkeling praten en stilstaan bij een groot mens. Een wel heel intensieve en aparte week.

Snel naar...