Gemeente Wassenaar - week 6 Prinsheerlijke koude

week 6 Prinsheerlijke koude

Vrijdagochtend 10 uur  werkbezoek Prins Willem-Alexander aan de diensten zoals deze zo mooi in het jargon heten: politie en brandweer. Het zijn, met de ambulances, onderdelen van de veiligheidsregio Haaglanden i.o. die ook voor hem en zijn gezin zorgen. We waarderen de belangstelling en aandacht van de Prins voor het reilen en zeilen van die diensten en lopen in beide gebouwen (politiebureau en brandweerkazerne) het dagelijks werk en de vooruitzichten na. In de snijdende koude met een winters regenbuitje helpt de Prins ook nog een beklemd “slachtoffer” uit een auto te zagen.

De ronde tafelgesprekken met Loek Hogeboom en Camille Michel als de chefs lopen goed .Ook de niet chefs roeren zich, we weten nu allen wat een biker bij de politie wel en niet kan, wat een wijkagent doet en hoe de Wassenaarse brandweervrijwilligers een essentieel deel van de brandweerzorg zijn. In de marge spreken we ook over andere “lopende zaken” w.o. de a.s. Winterspelen. Rond 12 uur hartelijk afscheid. Ook de lokale en regionale media zijn tevreden. Goed dat dit allemaal zo praktisch en relatief  informeel in Wassenaar kan.

Na het broodje werkoverleg met de griffier. Ze claimde –terecht-een vol uur en krijgt dat ook. Er is nog veel te doen en af te werken de laatste paar weken van de oude raad. We lopen minutieus door de afscheidsavond van vrijdag de 12e heen.

Ik werk alle papieren en belafspraken af in de Paauw en rijd naar Den Haag voor een boekpresentatie in Nieuwspoort van BMC en uitgeverij Prometheus van een schrijvende ambtenaar uit de sfeer van RO/Stadsontwikkeling die zijn boek Tijddood ten doop houdt met muziek en een debat met een secretaris, de voorzitter van de Vereniging van raadsleden en twee wethouders. Ralph Pans hoofddirecteur VNG leidt in. Ik blader later het boek door en zie snel dat het vol spannende scènes in “een” raadhuis zit: gewiekste projectontwikkelaars met vooral charmante assistentes zetten een aarzelende wethouder onder druk terwijl de bevolking buiten met spandoeken te hoop loopt tegen het “innovatieve centrumplan”. Uit het leven gegrepen?

In precies een uur en drie kwartier rijd ik van Wassenaar naar Arnhem waar ik net op tijd aankom voor de dansvoorstelling van Introdans, een van mijn “leden” van de brancheorganisatie. Mooi, ook met oud werk naar de Anatomische Les van Rembrandt van Glen Tetley. In de pauze nuttig bijpraten met voorzitter Introdans, Annemarie Jorritsma en collega Paulien Krikke. Daarna 10 km naar Oosterbeek waar de Bilderberg conferentie in volle gang is. Ik vergezel Marleen die is uitgenodigd als VNO NCW bestuurslid. Veel ondernemers en mensen uit het sociaal-economisch middenveld, met een lichte nadruk op CDA kleur.

Aan de bar bijpraten met oud kamercollega Maxime Verhagen die direct grappen maakt over de miljoenen die BZ bijdraagt via de groencompensatie  aan het Wassenaarse en Haagse groen in het kader van de VS Ambassade. Ik zeg dat het wel heel goed besteed geld is. Laat naar bed en vroeg op, want om 9 uur preekt Abeltje Hoogenkamp uit Amsterdam, winnaar van de Trouw preekprijs 2009. Een mooie traditie zo’n dienst van woord en gebed. Het gaat om de Korinthe tekst Hoop, Geloof en Liefde en over dienen. Goed voor ondernemers en voor eigenlijk alle mensen. Daarna een goede speech van Verhagen en een forum met zowel jonge talenten als de wijze politieke nestor Hans Hillen, CDA. ‘s Middags na de lunch kraambezoek in Amsterdam, en een mooie opening in Den Haag bij het Gemeentemuseum, Kandinsky en de Blaue Reiter. Tegen achten thuis en wat uitgeteld.

Zondag fris er tegen aan met beweging en lezen/werken, voor mij onderbroken door de reading van een indringend toneelstuk over de financiële crisis bij het Nationale Toneel. Ik tref staatssecretaris Jan Kees de Jager in weekeindtenue en praat hem vast wat in over zijn optreden later in de week bij de WOP.

Maandag weer de p.o.’s met nadruk op personeelszaken en de secretaris. Tussendoor een gesprek met een bewoonster van de Waalsdorperweg die schade heeft over de werkzaamheden aldaar om het a.s. VS Ambassade terrein bouwrijp te maken (en op explosieven te onderzoeken). We hebben een goed gesprek over hoe het dossier tot nu toe is gegaan ook qua communicatie (altijd zo belangrijk!) en de afwikkeling van de schade. Ingewikkeld want het loopt natuurlijk uiteindelijk via Den Haag als opdrachtgever maar het zijn “onze” inwoners. We komen eruit met goede (nazorg)afspraken die Ton Duijndam afwikkelt. Op de achtergrond hiervan speelt de hele week wel de beoogde bomenkap aldaar, een complex dossier samen met Den Haag waar ik ook bestuurlijk induik in contact met collega van Aartsen. Met interim chef personeelszaken Jeanet Louter en de secretaris lopen we door diverse personeelszaken w.o.  de twee afdelingen en de “search” voor de nieuwe chef. Met Marlies Volten erbij bereiden wij het Georganiseerd Overleg (G.O.) van dinsdag voor. Tussendoor teken ik, geflankeerd door wethouder van Dijk, een overeenkomst met winkeliers over de subsidiegelden van Senter Novem ivm de verhoogde veiligheid in ons dorpscentrum, o.m. door de nu eindelijk geplaatste (en meestal goed functionerende) pollers. In een volle Pieterskerk beleef ik een mooie dies natalis van “mijn” alma mater, de RU Leiden. Interessante diesrede over ouderdom en drie eredoctoraten o.m. aan de auteur A.S. Byatt. Ze spreekt onnavolgbaar knap een dankwoord, wat kunnen Britten dat toch goed.

Tussendoor mail ik via de telefoon met de raadsgriffier nav de ingekomen mondelinge raadsvragen. Daarvoor ligt immers het toetsmoment om 16 uur. Na een snelle hap thuis naar de politieke markt. Daar houden wij in de pauze tussen de carrousel en de raad het kieskompas ten doop. Directeur Andre Krouwel van de VU is erbij. Onder enige hilariteit vraag ik een van de weinige niet politiek “angehauchten”, journalist Nico Mooijman (of is hij toch…) de test in te vullen. Hij komt in het (veilige)midden uit.

De raad zelf is rommelig en nerveus. Bij de carrousel gaat er een onderwerp af, bij de raad komt er een onderwerp bij. Een motie valt uit de lucht. Het reglement van orde moet regelmatig geraadpleegd, stukken zijn er niet altijd tijdig, kortom er rammelen wat zaken. Niettemin werken we het nodige af en passeren actualiteiten als het nieuwe zwembad en de samenwerking met Voorschoten de revue. Voor middernacht klaar en dat is als je na 21 uur begint met een flinke agenda w.o. een vragenuurtje waar veel animo voor is, toch een prestatie bij de laatste raad voor de verkiezingen. Er komen nog volop afscheiden, maar ik zwaai vast 6 leden uit die in elk geval niet meer terugkomen, van Dick Galen Last,  Astrid Dekker, Arend Wessel,  Dymphna Vree, Inge Zweerts de Jong en Michiel Rahusen.

Dinsdag belafspraken met het kapittel der Nederlandse Orden (essentieel bij decoraties )en de wnd CdK Noord Holland, en op naar Voorschoten door alweer een koude ochtend. Met collega Jeroen Staatsen, scheidend secretaris Wilma Atsma (“whose side are you on”…) en een p&o adviseur lopen we door 50 sollicitatiebrieven voor de functie van manager personeel en organisatie van beide gemeentes. Daaromheen zitten natuurlijk aansturingkwesties (wie geeft de doorslag bij een dispuut tussen de twee gemeentes) die interessant zijn en die zowel in de raad (de Vries/WWW) en het college aan de orde komen. Natuurlijk komen we uit zoals ook vanochtend, maar de vraag is relevant. College van B&W kent ook elementen van (electorale) nervositeit en het naderende einde van deze collegeperiode. De lonten worden net iets korter, dus meer werk voor de voorzitter ook bij de nazorg de dagen erna. Mooie rol voor de burgemeester als arbiter (mores).

Het GO overleg in de Muzenzaal is enigszins moeizaam vwb procedures en stukken. Volgende keer kan en moet het beter. Leuk bezoek van enthousiaste golforganisatoren voor de veteranen open kampioenschappen in juli dit jaar op onze “Haagsche”(lees: “Wassenaarse”). We werken als gemeente mee waar we kunnen. Doorwerken om veel af te krijgen en om zeven uur in de auto even op en neer naar Hotel Babylon Eden voor een afspraak met een medebestuurder van CODART. Half negen thuis eten, een weldaad. Daarna thuis aan het werk.

Woensdag bezoek van een projectontwikkelaar die interesse heeft in Duindigt. We leggen uiteraard onze wensen en de gebiedsvisie op tafel. Wanneer gaat daar nou eens iets gebeuren? Laura en ik lopen het Burgerjaarverslag 2010 en 2011 door. Dilemma tussen goedkope krant en wat duurder boekje en welke info wil je kwijt? Een asielzoeker uit Burundi vraagt weer advies over loopbaan en persoonlijke toekomst. Ik ken hem al 8 jaar. Het is wel aanpassen als je als net afgestudeerde uit Burundi op de vlucht voor geweld en conflict  hier komt maar hij maakt toch mooi zijn studie fiscaal recht af. Maar wie geeft hem nou een passende baan?

Ik neem communicatiezaken door met Alexander en ga naar het Provinciehuis voor een volgend GO, dit keer op schaal van provincie en regio’s over de Regionale Uitvoeringsdiensten. Ik word nog specialist in sociale plannen en statuten. Toch hebben we in Nederland een mooi medezeggenschapsstelsel, alleen het is een tikje bewerkelijk..Hoorzitting over Hagenhorst als huis der gemeente. Een kwieke inhuur jurist adviseert en begeleidt. Goed om de eigenaresse terug te zien na eerdere contacten over de B&B functie daar aan de overkant van de N44. Mooi pand, en meer kamers dan je denkt.

Overleg met Oostdorp over afgelopen Oud en Nieuw en vooruitblik op jubileumreceptie zaterdag waar ik tot mijn grote spijt verstek moet laten gaan. Ik laat de herdoping van vliegveld Zestienhoven in The Hague Rotterdam Airport voor wat hij is en ga naar de WOP waar stas Kees de Jager een enthousiast verhaal houdt over hoe fiscaliteit het leven van velen w.o. ondernemers “toch leuker kan maken”om een leus van de belastingdienst te parafraseren. Hij is een gevat en vlot spreker. De animo voor de WOP is enorm groot, petje af voor het organisatiecomité. ‘s Avonds laat eten, maar wel thuis.

Donderdag een rondje Gemeentekantoor, hoofd beleid en hoofd bedrijfsbureau, tussendoor loop ik over enkele gangen en wat kamers  binnen. “Een vliegende kraai vangt altijd wat” herinner ik me het devies van een ambassadeur lang geleden. Terug op de Paauw maak ik kennis met de nieuwe directeur van de HTM, dhr le Clercq. We raken direct in een intensief gesprek over het toekomstige OV, samenwerking HTM-RET en vooral ook de zwakke flanken in Haaglanden: Westland en Wassenaar. We zijn het geheel eens en dat belooft veel.

 Ik fiets naar de receptie van Iran vlakbij de Paauw in de residentie. De nieuwe ambassadeur is net aangekomen en ik vraag hem langs te komen. Er zijn gemeentelijke dossiers en ook de situatie in Iran zal aan de orde komen. Illusies heb ik daar niet over, zij vertegenwoordigen immers de officiële overheidslijn. ‘s Avonds zie ik de beelden van demo’s in Teheran en ik vind de plechtige formele receptie in de residentie opeens wel erg buiten die realiteit staan. Razend benieuwd of de verandering van binnenuit doorzet. Later zie ik in NOVA een van oorsprong Iraanse student in vloeiend Nederlands tot voorzichtigheid manen qua optimisme.

‘s Middags vergaderen in Amsterdam bij de NAPK en om 19 uur naar Villa Maarheeze waar ik mag speechen bij de opening van het benefietdiner voor Haïti. Complimenten voor Roël Karamat en de Wassenaarse (horeca) ondernemers die dit mogelijk maken, klasse. Er is een man of 60 aanwezig en later blijkt de opbrengst behoorlijk goed. Het gebouw blijft bijzonder. Na een enkel hapje ga ik terug naar de Paauw om de campagne avond over sport bij te wonen. Als burgemeester ben je toch ook een beetje hoeder van het electoraal proces. De zaal is aardig vol, maar overwegend met bekenden uit het (sport) wereldje en medekandidaten. Nog drie weken!

 

Snel naar...