Gemeente Wassenaar - Week 53 en week 1 Kerst en Oud en Nieuw

Week 53 en week 1 Kerst en Oud en Nieuw

Vrijdag

Vrijdag 18 december start de laatste werkweek voor Kerst. Een mooi vooruitzicht. ‘s Ochtends drie uur overleg met Voorschoten in het kader van de stuurgroep waarna een breinstorm over de onderwerpen shared service centre en de concernstaf. In de stuurgroep staan we stil bij actualiteiten als het raadsdebat in Voorschoten n.a.v. het Traverse onderzoek, de Rijnland Route en het Huis van Voorschoten dat er nu niet meer lijkt te komen. Ook spreken we over de aanstaande verhuizing van de zes Wassenaarse p&o medewerkers naar Voorschoten. Het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad hebben daarover hun zorgen die we zullen adresseren. Daartoe ben ik van plan alle leden van GO en OR maandag bijeen te roepen onder mijn voorzitterschap om te zien of we zaken kunnen doen.

 

Tussen de middag een aangename maar ook weemoedige lunch in het prachtige theehuisje in de Horsten met allen die hebben meegewerkt aan het ingewikkelde dossier regionalisering van de brandweer. Weemoedig omdat we ook afscheid moeten nemen van rampenbestrijdingsambtenaar Sylvia ten Bosch. We moeten nog zien hoe we die lacune precies opvullen omdat de veiligheidsambtenaar niet oneindig veel erbij kan doen. En op rampen moet je eenvoudigweg goed zijn voorbereid. ‘s Middags werk ik in een beginnende kerstsfeer veel achterstanden weg op de Paauw. Eind van de middag rijd ik naar Hilversum om weer eens mee te doen aan NCRV Stand.Cafe op Radio 1. Onderwerpen de klimaattop in Kopenhagen en de intensieve veehouderij. Leuk om het oude debatvak weer eens te praktiseren. Mede debater Kamerlid Joop Atsma is in Friesland gebleven en gelijk heeft hij, de telefoon werkt ook. De winter valt flink in. ‘s Avonds bezoek ik mijn dochter die pal achter Carré in Amsterdam woont.

 

Zaterdag

Zaterdag een theeafspraak met een zieke directeur van een instelling waar ik in het bestuur zit. Menselijke zorg is dan nodig. Aansluitend bezoek aan de opening van de Judith Leystertentoonstelling in het Frans Hals Museum in Haarlem, mijn partner zit in de Raad van Advies. Tussen alle schilderende mannen een zeer kundige vrouw begin 17e eeuw. Goed dat ze een tijdje terug volledig is herontdekt.

 

Zondag

Zondag zijn we in Wassenaar volledig ingesneeuwd en dat is toch wel een geheel nieuwe ervaring. Geen familiebezoek aan Den Helder maar toch een house warming hartje dorp, waar ik glibberend op de fiets naar toe ga. En winter zal het blijven.

 

Maandag - Zondag

Maandag tot en met woensdag werken we nog door, maar het tempo zakt en de activiteiten gaan zich gaandeweg verleggen naar kerstkaarten schrijven (en  mailen), stapels wegwerken en weggooien en alles afmaken wat er moet worden afgemaakt. Met politie en brandweer neem ik Oudjaar door, met de Secretaris aan mijn zijde die mooie brieven kan schrijven aan OR en GO lossen we de verhuizing in der minne op met beloftes-terecht-over een rol van deze organen in het hele samenwerkingsproces en een aantal voor betrokkenen niet onbelangrijke practicalia. Ik ben erg blij dat er toch kan worden verhuisd, juist in het belang van de mensen. Ik ga woensdag voor en na de verhuizing kijken op beide gemeentekantoren. De ruimtes boven in het Voorschotense raadhuis zien er prima uit met mooi uitzicht op een monumentaal park. We komen als B&W nog een laatste keer in volledige samenstelling bijeen en werken zoveel mogelijk af. Met wethouder van Dijk praat ik bij met onze interim ICT chef Ernst Veerman. In 2010 gaan we door met slagen maken en de vraag is hoe en wie dat gaat doen cq superviseren. Ook hier een Voorschotens perspectief waarvan we ook de personele kant willen toetsen. Dat gebeurt kort na Nieuwjaar.

Kantoorwerk maakt plaats voor kertstboodschappen en een prettige grotendeels ongestoorde periode tot kort na Nieuwjaar. Dagelijks teken ik rond twaalven de stukken en dan is er ook gelegenheid langere praatjes te maken met de dappere vol ouders en doorwerkers op hun posten in het Gemeentekantoor. De Paauw gaat op slot voor een weekje, maar we laten de boel niet kapot vriezen.  In die Kerst-en post Kerstweek veel bezoeken aan familie, vrienden, dierbaren, maar ook films, musea, steden. We eten en drinken iets bovengemiddeld (goed), en dat gaat er in 2010 snel weer af met water en brood. Het huis opruimen en op de bank een goed boek lezen blijkt een aangename tijdspassering die er te lang niet van kwam. Oud en Nieuw is “beheersbaar”, want het woord rustig krijgt wat sleets. Toch “gedoe”hier en daar en, heel naar, een bedreiging van een agente, daags erna nog eens herhaald op het bureau. Kan niet, mag niet en zal niet. Dat geldt hoop ik, met de politiechef, ook voor de woninginbraken die Wassenaar teisteren. Voor het overige weer een hele mooie brand in Kerkehout-dank aan de vrijwilligers en de wijkvereniging daar-en herstel van die gewoonte in Oostdorp. Laat dat vooral zo blijven.

 

Maandag

Maandag 4 komt alles krakend en piepend weer in beweging. We heffen een non alcoholisch glas champagne op het nieuwe jaar in de kantine van het Gemeentekantoor waar ik een ‘hopelijk’ bezielende peptalk afsteek. De opkomst is maximaal hoog, de stemming goed. Conny van Tilburg runt als vanouds de loterij. Daarna de maandagse serie p.o.’s, en dan breekt de marathon van nieuwjaarsrecepties los. Die was zaterdag al begonnen in Voorschoten en zondag bij de Reddingsbrigade. En dan vergeet ik er al een paar. De wethouders en ik hebben de “buit”eerlijk verdeeld al gooien de barre winterse omstandigheden hier en daar logistiek roet in het eten. Ik bezoek de politie Haaglanden waar Jozias van Aartsen opnieuw het concept “beheersbaar”uitlegt. Den Haag “viel mee:”met Oudjaar, maar we zijn er echt nog lang niet. De gouverneur der residentie ontvangt weer veel gasten in de Julianakazerne, maar de winter slaat ook daar toe. “s Avonds glijd ik over spiegelgladde wegen naar de Wassenaarse horeca vereniging in café het Hoekje. Het bestuur is gewisseld, en een gesprek over het wel en wee van de horeca is nuttig.

 

Dinsdag

Dinsdag een fris uit het reces ontwaakt college, we zijn dit keer snel klaar. Na een nieuw rondje ICT zijn we klaar voor onze eigen receptie, voorafgegaan door een bijeenkomst van de gemeenteraad met het MT. De opkomst is goed, vooral uit het dorp, de sfeer met veel warmte, ook, en mijn speech gaat afgezien van een haperende microfoon ook goed. Om half acht kijken we tevreden terug, en kunnen we de vermoeide benen laten rusten. ‘s Avonds bereid ik me voor op een ingewikkeld overleg van Haaglanden met Rijnmond (de DB’s ) waar ik moet invallen voor de portefeuillehouder verkeer en vervoer.

 

Woensdag

Woensdag dan dat overleg met Rijnmond olv Ahmed Aboutaleb die voortreffelijk voorzit. Ik spreek over knooppunt en station Bleizo en de recreatieve fietspaden Hofplein-Hofvijver en de samenwerking HTM-RET. De twee gewesten vinden elkaar goed in de oprechte wens een integrale blik te werpen op de RO/groen/verkeersaspecten van de Zuidvleugel. Tussen de middag de laatste vergadering van de Stichting Nederland Helpt Polen. Dat land staat nu wel genoeg op eigen benen als EU lid, maar 20, 30 jaar historie van samenwerking (“help Polen de winter door”) is er. De resterende gelden gaan naar een goed doel, een museum van doopsgezinden in een Pools plaatsje bij Gdansk. Nieuwjaar provincie druk bezocht en een doorwrochte speech van CdK Jan Franssen. Presidium in eigen huis, de Paauw, met als focus vooral de agenda van de twee laatste raadsvergaderingen 14 januari en 8 februari. Het schiet nu wel heel erg hard op naar de verkiezingen op 3 maart. Op de fiets in lichte sneeuwval naar de Hongaarse ambassadeurswoning naar een traditioneel “diplomatendiner”. Ook daar veel interesse in de verkiezingen. Tien uur thuis en aan de stukken.

 

 

Donderdag

Donderdag een ruim dagdeel gewijd aan de gesprekken met kandidaten voor de functie gemeentesecretaris Wassenaar. Het gaat om mensen die misschien een belangrijke wending aan hun loopbaan of leven geven, dus dat moet uiterst zorgvuldig en dat gebeurt ook zo. Na het evaluatiegesprek per auto naar Amsterdam voor de branchevereniging podiumkunsten met een nieuwjaarsbijeenkomst aansluitend. De files vallen erg mee. Op de fiets van huis uit naar Kasteel de Wittenburg voor de Haagsche Schouw. Helaas moet ik voor zijn speech (en het hoofdgerecht) terugfietsen naar het dorp. De brandweer houdt de traditionele korpsavond en die is van groot belang. Camille Michel en ik spreken en Edwin Noordervliet reikt diploma’s uit. De sfeer is goed bij onze brandweer.

Snel naar...