Gemeente Wassenaar - week 51 Veel sneeuw

week 51 Veel sneeuw

Vrijdagochtend vroeg beginnen we aan weer een nieuwe ronde over het bestuurskrachtonderzoek in wording. Na de nachtelijke lezing van het eerste hoofdstuk is dat wel even een toer. Wilma Atsma en ik proberen de logische lijn en de onderbouwing van de conclusies helderder te krijgen. Ook proberen we de aanbevelingen open en niet gesloten te houden, hetgeen als doelstelling later wordt beaamd door de opdrachtnemer van het bureau zelf. Werkende weg komen we in een uur of twee tot een in onze ogen leesbare en werkbare tekst op basis van een pittig oordeel van de huidige bestuurskracht van de gemeente. Volgende week B&W en dan Klankbordgroep. En dat alles rond de (vrije?) feestdagen.

Raadhuis

Bijpraten en afscheidsgesprek voor die feestdagen met de griffier. We blikken terug op een wat onrustig politiek jaar in de Raad. Ik werk veel weg, met de secretaris als mede kamerbewoner, dat werkt zowel efficiënt als gezellig. Ik besluit het Jan Vrijman Fonds in Amsterdam gezien het sneeuw/weeralarm te laten voor wat het is. Had ik dat ook maar gedaan voor de treinreis naar Amsterdam voor de uitreiking van de Prins Claus Prijzen in het Paleis op de Dam. Mijn euvele moed de elementen te trotseren wordt zwaar gestraft: 3 uur in een vlak voor A'dam CS gestrande trein. Om half acht kom ik eindelijk na een totaal vergeefse reis terug, wel leerzaam en bij vlagen ook wel gezellig daar in die coupe. Je leert elkaar wel kennen..

De spareribs van Broeders en een glaasje wijn halen me uit de lichte winterdip. Ontnuchterend die afhankelijkheid, en er zijn velen die het veel zwaarder hadden vandaag. De TV beelden spreken boekdelen.

Zaterdag worstel ik per fiets en te voet me door het dorp, met een inmiddels zieke (griep) Marleen als opdrachtgever voor een aantal urgente inkopen. Het dorp en de lanen zijn wel feeëriek mooi. Ik rijd ‘s middags mee met Roël Karamat op de Bijbus. Geweldig dat vrijwilligerswerk door Roël en de zijnen en geweldig de functie voor de ouderen die niet zo mobiel meer zijn. Leerzaam voor mij ook de dankbaarheid bij de gebruikets. Een unieke voorziening..

Op de fiets door de bittere kou naar Weteringpark IV, de nieuwste "uitleg"van Wassenaar voor die van de Hoge Klei. Leuke buurtborrel bij twee zeer nodige fakkels van een partycentrum. Met buurtambtenaar Wim Issendonck kijk ik terug op dit jaar en we spreken tevreden bewoners. Ook wel eens een goede ervaring!

Met een pijnstiller voor Marleen achter de kiezen slagen we erin het Haagse Benoordenhout te halen voor een borrel en hapje met vrienden in de Roelofstraat. Amsterdam ‘s avonds laat, verjaardag met live muziek door de jarige gitarist/zanger, laten we verstandig voor wat het is: griep en sneeuw zijn niet te kloppen.

De zondag houden we ook binnen, geen familie in Den Helder, wel een mooi concert (piano/viool) in de Paauw en een indrukwekkend bezoek aan een zieke plaatsgenoot in het Hospice. Fijn dat die instelling er is in ons dorp. De opening van de Paauw expositie haal ik niet meer, wel zie ik in de Langstraat hoe leuk ons dorp op een pre Kerstzondag kan zijn: Leger des Heils met muziek, winkels open en een heuse kerstman. Kinderen delen mandarijntjes uit. Bijna Dickens. Het kan dus wel, ondanks (of dankzij ?) de sneeuw. Leve de Winkeliersvereniging !

Zondagavond kranten en papieren. Bach op de draaitafel. Maandag kleine staf, veiligheids p.o., en door de sneeuw naar een bijzondere 100 jarige: mw Dobbelman-van Velzen. Ze woont met veel goede hulp van familie, vrienden en buren en de Thuiszorg op zich zelf. Ongelofelijk.

P.o. met secretaris Wilma Atsma, met hoofd personeel mw Pelt met mede portefeuillehouder Marc van Dijk erbij. Huisman door de zieke "chef"en raadslid Rob Gussekloo voor een goed gesprek à 2 met de benen op tafel althans figuurlijk. Goed dat bijpraten een op een. Ik spreek de ouderen toe in vd Valk die door de Nationale Ouderen Federatie en de SWOW zijn uitgenodigd, Nico Lausberg introduceert me.

Receptie Qatar (een nieuwe dorpsgenoot onder de ambassadeurs) in het Haagse Hilton, en daarna thuis kerstkaarten schrijven. Om half negen ga ik even bij ons politiebureau langs voor een "Photo opp" met de leden van het wijkcomité Oostdorp Leeft voor de nieuwe jacks die zij van de gemeente hebben gekregen voor "patrouilles"in hun wijk. Goed dat dit is gelukt en een goedteken voor de naderende Oud en Nieuw.

Dinsdag overleg met wethouder Dekker en ambtenaren over de sportprijzen nieuwe stijl. We gaan nog eens via een brief in gesprek met de comité's om tot een evenwichtige rolverdeling en een goede opzet te komen. Het model 2010 is goed bevallen, en met een retouche hier en daar is dat bruikbaar.

College is ontspannen maar ook met ernstige ondertonen over de takendiscussie, de bestuurskrachtmeting en de samenwerking Voorschoten. Die drie grote operaties hebben een onderlinge samenhang. Huisman. Daarna overleg met de OR Haaglanden. Daar ook veranderingen op til. Daarna napraten over het politieke jaar 2010 met een paar fractievoorzitters en wethouders waar ik vanwege de portefeuille en de overkoepelende rol voor ben uitgenodigd.

Na zessen praat ik met deze en gene na en voor je het weet is het half acht. Geen Messiah door de zieke en de Volkskerstzang had ik al eerder "overgedragen"aan eerste loco Henk de Greef. Ben benieuwd, maar ik kies ervoor het staartje van de afscheidsreceptie van Ambassadeur Habibie van Indonesië mee te maken. Op de fiets langs de N44 gaat prima, de binnenwegen minder. Half negen thuis.

Woensdag vallen veel afspraken uit door ziekte en weersonzekerheid. Ik benut de halve dag voor een marathon Kerstkaarten schrijven. In de middag extra B&W over de bestuurskrachtmeting, en een goed samenzijn MT-B&W. We staan stil bij de begroting en spreken over een nog betere opzet. We nemen afscheid van Theo Turk als MT lid, ik spreek hem toe "de gemeenteambtenaar pur sang".

Om zes uur "progressieve borrel"georganiseerd door D66 wethouder Fred Sanders. De kring progressieven blijkt ruim, ook de links liberale D66 wethouders Marc en Henk. Gezellig en goede wijn. Ik drink zeer matig want nog met de auto naar Hoofddorp, glibberig daar maar op de grote weg prima. Ik kijk met de D66 wethouder Haarlemmermeer, John Nederstigt, de fractievoorzitter en de afdelingsvoorzitter terug op de eerste negen maanden collegedeelname van de partij. Het burgemeester van der Stamplein koud en winderig, de garage immens groot, maar het samenzijn en sfeer genoeglijk, maar niet zonder scherpe observaties.

Donderdag vergezel ik Marleen bij een tochtje naar het Gemeentekantoor voor een Verklaring van Goed Gedrag voor haar a.s. lijsttrekkers/Senaatspositie. Ik adviseer als burgemeester toch maar positief. Daarna eerste ronde Kerstboodschappen. We zijn niet de enigen.

Overleg met een aantal kunstadviseurs over de beeldenexpositie 2011 (light weight) voor de Paauw en een lunchgesprek met het kundige en geslaagde nieuwe duo in Lucifer, dat zowel de Lekker 2010 als de Gault Millau haalde. Geweldige prestatie, ook culinair merken we. Composities die oogverblindend precies zijn.

‘s Middags blog, kerstinkopen deel II en eten bij Haarlemse vrienden. Morgen een dikke week de ether uit voor bijpraten, uitrusten, lezen, muziek, vooruit eten en drinken , kinderen, culturele tochtjes een filmpje en vooral ook even niks. Dat alles wens ik ook u allen toe. Tot in 2011!

2011

Snel naar...