Gemeente Wassenaar - week 50 Sneeuw en rust

week 50 Sneeuw en rust

in gezelschap van secretaris Wilma Atsma, met Partners en Proepper over het rapport in wording over bestuurskracht(meting). Belangrijk rapport, belangrijke materie. De tekst moet precies zijn, dat luistert nauw. We koersen op toch enig uitstel om zo het rapport begin januari naar de klankbordgroep te krijgen na een weekje redigeren door redacteur Peter Struik en discussie in B&W.

De Canadese Ambassadeur (kennismaking) is uitgevallen, waardoor er ruimte is voor een vooroverleg met Patricia Vogel over de agenda en stukken voor de Stuurgroep Voorschoten-Wassenaar van dinsdag. Ook de griffier komt langs, we nemen de aanstaande raad en de vele schriftelijke vragen rondom die raad door. De procedures lopen nog niet overal vlekkeloos.

Om half twee ontvang ik een paar vertegenwoordigers van de lokale en regionale media voor een persgesprek over de hangjongeren. Signaal is helder: niet op de Paauw, maar elders. Alternatieven zijn er, hoewel we een plek (aan de dr Mansveltkade) nog verder moeten aankleden. Dat nam inderdaad wat meer tijd dan we hoopten. Maandag zal een raadslid onder enige hilariteit ook "thuis" als alternatief noemen.

In gezelschap van Wilma ontvang ik professor Steunenberg van de Leidse Universiteit ( bestuurskunde) over de opties van stagiaires en werkervaringsplekken. Op dat idee ben ik door een assistent van B&W Leiden gebracht tijdens de 3 oktober viering. Waar die al niet goed voor is.. Voorgesprek voor mijn laatste sectoroverleg dans komende week. Jammer die laatste keer na drie aardige jaren, maar aan alles komt een eind.

Jeroen Drost en Nicole van Haelst van THIS over opties van samenwerking van Wassenaar met deze instelling die beoogt te bemiddelen tussen werkgevers en expats en de rol van gemeentes daarbij nadrukkelijk in beeld heeft. Ik spurt tussendoor op de fiets naar de bibliotheek die ex aequo de beste van Nederland is geworden, fantastisch. Verdiend, vooral ook omdat het juryrapport niet alleen aan het gebouw maar ook aan de activiteiten refereert. Binnen de trotse directie, en het trotse bestuur. Van harte Rob en Hans cs. Ook de medewerkers delen in de vreugde evenals oud wethouders en - bestuursleden.

Om vier uur raadslid Bas Leijen voor een ernstig gesprek van man tot man cq mens tot mens. Er is veel te wisselen van actualiteiten tot patronen en vermoedens. Wanneer zijn feiten feiten? Ik moet een plezierig samenzijn op de Haagsche (golf) aan Marc van Dijk laten want het extra (lange) Presidium om 18 uur lonkt. We spreken over raadsactualiteiten die aspecten hebben die niet stroken met een volledige transparantie en openbaarheid. Dat komt wel eens voor.

De voorstelling van Dansgroep Amsterdam laat ik gaan: eten moet en zal op tafel voor Aurel, die op bestelling "lekker vet en gewoon" ontvangt. Wordt al met al na een rondje boodschappen 21 uur voordat het echt op tafel staat. Bestuurders hebben wonderlijke leefpatronen.

Zaterdag vertrekken Marleen en ik in de auto voor een kleine marathon door Nederland: Haarlem (PVDA gewest), Spijkers met Koppen (radio, Utrecht), opening expositie Fer Hakkaart in Gorcum, borrel bij Roger van Boxtel in zijn mooie binnenstadshuis aldaar en de verjaardag (45) van Alexander Pechtold in Wageningen. Vermoeid maar voldaan terug om middernacht. Gezellig onderweg bijgepraat over van alles.

Zondag gelukkig wat rust thuis, om vier uur op de fiets in Den haag, boekpresentatie oud BZ collega Lot van Schaik, Het Europese Hert, in de bijzondere boekhandel Buddenbrooks aan het Noordeinde. Buurtborrel Wildrust hoek Hazenlaan en Hertenlaan wint het (dit keer) van Burgwey, gelukkig pendelde wijkwethouder Fred Sanders tussen die twee. Wim Issendonck laat zich ook de glühwein goed smaken.

Ik fiets weer terug richting Zuid voor een uurtje Carola Burgerhout, winterborrel, jazz en boerenkool. Aparte combi, veel kunnen netwerken. Ik zie op Studio Sport Feyenoord weer eens winnen, maar vraag niet hoe. Lange avond vol mails en kranten. Maandag kleine staf en daarna bestuurlijk overleg met de Reddingsbrigade over toekomst en locaties. Constructief en verhelderend. Marc en ik komen met Andre Marse en Peter Vellenga een heel eind verder. Goed elkaar weer eens te spreken. Ik meld mij aan voor de Nieuwjaarsduik.

Horeca overleg in de Muzenzaal van de Paauw. Veel kleinere nieuwtjes en een discussie over terrassen en hun openstelling. Met Marc en Wilma door de Stuurgroep stukken, veel personele en financiële implicaties. Het p.o. met Wilma komt in de knel, want kennismaking met de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed. Vaklui.

Extra B&W voor de Raad, we zijn nog niet helemaal zeker hoe alles zal gaan: monumentenbeleid en cultuur hebben hun laat ik zeggen eigen dynamiek (gekregen). Driehoek met secretaris en griffier en middag brandweercommandant . Nevenfunctie RvT JES afgelast want de helft ziek, dat krijg je in dit seizoen..

Geeft tijd en gelegenheid de raad nog wat meer voor te bereiden en mee te gaan met twee wethouders (Dienke en Fred) naar Kerkehout voor het aansteken van de Kerstboom.

We zien de mooie nieuwe deur van het buurthuis. Klasse en wat een goeie club daar weer ! Nog een gesprek over bestuurskracht en dan eten Wilma en ik in een half uur uit de vriezer in de ambtswoning. Apart .We hebben dat nodig want lange en turbulente raad. Uiteindelijk sluit ik om middernacht, lange nadronk want er is veel om over (na) te praten. De motie van afkeuring tegen Henk de Geef die alleen door de indieners, de WWWfractie, gesteund werd en het RV cultuur wordt met grote meerderheid 18-3 aangenomen. Ter Weer en enkele financiële stukken gaan er ook doorheen evenals het klimaat.

Dinsdag Stuurgroep, met veel bijpraten over het bus experiment, de Rijnland Route (gaat over de jaarwisseling heen, wordt voorjaar 2011, goed want dan ook MER erbij over Churchillavenue variant). We doen ook zaken over de stukken, de bedrijfsvoering gaat van start maar iets verlaat en nog niet geheel ingevuld qua bestaffing. B&W over veel en van alles, terwijl er maar vrij weinig A stukken (bespreekstukken) zijn. Je treft elkaar maar een keer per week goed in gezamenlijkheid, dus uitnutten.

Dinsdagmiddag voor mij een aardig "uitje", Antwerpen voor overleg met vz en directeur Vlaamse Letterenfonds. De treinen rijden goed, onderweg veel bellen en lezen (o.m. over de opvang van bezoekers van het grote Taize festival in Rotterdam voor kerkelijke jongeren van 16 tot 30). De pastoor en de burgemeester hun huis hebben open gesteld voor buitenlandse gasten, en zo hoort het ook .Ter plekke in Berchem in een mooi art nouveau pand blijkt de Belgische delegatie aangenaam en wellevend. Carlo van Baelen en oud fractieleider Groenen (equivalent Groen Links) Jos van Geyzel (check) ontvangen ons warm en royaal, ook met een vroege Italiaanse maaltijd in hartje Berchem (ooit zelfstandig, nu deel Antwerpen). Om half elf thuis na veel krabben aan de in Voorschoten gestalde auto. Ligt meer aan het weer dan aan Voorschoten.

Woensdag wethouder cultuur van Midden Delfland Tineke van Nimwegen en ambtenaar Rijswijk over culturele samenwerking in Haaglanden iha, met Den Haag en in het zgn RAS verband tussen kleinere Haaglanden gemeentes. Nuttige info uitwisseling. Ik begeleid wethouder Henk de Greef bij een zeer constructief overleg met ondernemer Bert van der Kroft zoals aangekondigd in de een na laatste raad. Om half twaalf weer een mooie ceremonie voor en met de diverse nieuwe Nederlanders tgv Naturalisatie dag. Als altijd een groot feest.

Naturalisatie

‘s Middags receptie Japan, Kers-en Nieuwjaarstoespraak Haaglanden in het museum Culturalis aan de Haagse Hobbemastraat. Meer dan honderd prima ambtenaren in een goede organisatie die ook op veranderen, aanpassen en bezuinigen staat. Net Wassenaar. Met vertraging in Amsterdam voor bestuursvergadering, Kerstborrelen afscheidsdiner bestuursleden Letterenfonds. We komen voor het eerst in het schitterende nieuwe pand Prinsengracht 89-91 bijeen, nog in het stof en tussen de verbouwing maar het wordt mooi. We eten in Antoine in de Kerkstraat, goed en gezellig. Half twaalf thuis.

Donderdag half uur Paauw , sectoroverleg in Amsterdam, Museum van Oudheden Leiden (Raad van Toezicht) over begroting, jaarplan en het tentoonstellingsbeleid. Kerstviering in de Paauw voor en met ons eigen personeel, gezellig, creatief en bindend. Ik maak een enkele limerick die collectief worden voorgedragen door B&W. Er is ook door de medewerkers goed gekookt, vooral de courgettesoep is goed. Daarna naar het Adelbert voor de Kerstviering. Aurel ziet er prachtig uit in zijn nieuwe pak, en we brengen hem trots naar school daarna voor zijn Kerstbal . Traditiegetrouw valt de sneeuw neer. Om negen uur fiets ik naar de residentie van India voor het slot van een diner ter ere van de collega van Amstelveen en mijzelf, de twee burgemeesters die naar zeggen nieuwe ambassadeur de meeste zaken met dit land hebben. Warme zeer Indiase sfeer, eten dito. Terug lees ik lang in het concept rapport bestuurskracht. Daar moet nog iets aan gesleuteld. Om een uur haal ik Aurel van het bal. Kerst nadert maar het duurt nog wel lang...

Snel naar...