Gemeente Wassenaar - week 4 Terugzien en vooruitblikken

week 4 Terugzien en vooruitblikken

De week begint met het afhandelen van enkele urgente zaken op het raadhuis. Daarna in de auto naar Bodegraven waar mijn “eerstejaars groep” burgemeesters bijeenkomt voor een reünie. Niet alleen gezellig maar ook leerzaam: collega Jan Pieter Lokker vertelt over de bestuurlijke situatie in zijn gemeente waar de aanstaande fusie met Reeuwijk per 1/1/ 2011 schaduwen vooruit werpt. Er is groot draagvlak voor die fusie, maar nu de uitvoering nog, en de voorbereiding op de verkiezingen voorjaar 2011 ipv 2010. Hoe gaat de vervlechting van de ambtelijke apparaten en de selectie/verkiezing van bestuurders? De collega zet ook een sterk verhaal neer over de ruimtelijke en groen uitdagingen in dit centrale deel van het Groene Hart. Bodegraven is een aparte gemeente: relatief veel (kaas)industrie. Daarna wisselen we een uurtje (leer)ervaringen uit als een soort “peer review”. Veel gaat over de verkiezingen op 3 maart en de rol van de burgemeester die volgens Minister ter Horst sterker moet worden. Dat zal maatwerk worden afhankelijk van veel locale factoren en de politieke cultuur ter plaatse. Na de ernst beschaafd vertier bij een proeverij in een lokale bierbrouwerij (bescheiden hoeveelheden!) en lunch aldaar. Men produceert vooral voor de buitenlandse (Amerikaanse) markt. Mooi te zien hoe “niche”of speciaalbier oprukt. Daarna bezichtigen we Fort Wiericke, een oud vestingswerk van de Hollandse Waterlinie in het Groene Hart. Ik was daar al met de provinciebestuurders (PS en GS), maar de collega’s nog niet. Op de terugweg koop ik nog wat bier bij brouwerij de Molen voor de huisvoorraad. Ik bel met een bloggend kandidaat raadslid die het staatsrecht wat vrij interpreteert en collega Jan Waaijer van Zoetermeer die half is afgetreden met zijn hele college.

Om vier uur hoofdstembureau zitting, de derde van de week. Meneer Maas heeft alles weer tip top op orde, en we kunnen nu beginnen: borden plaatsen, bureau indelen enz. Blijft wel omslachtig en ingewikkeld qua procedure. Het laatste uur is om de werkvoorraad schoon te maken, toch met een volle tas naar huis voor het weekeinde.

Om half zeven naar Lisse voor het jaarlijkse kringdiner van de burgemeesters van Leiden en omstreken. Goed om de “bollencollega’s” en een paar anderen in een informele setting te ontmoeten. Om elf uur thuis.

Zaterdag een mooie tocht naar het voor mij onbekende Bernisse, een gemeente op Voorne Putten. In buurt-en clubhuis de Meent in Oudenhoorn (een monument van jaren zeventig bouw inclusief de originele bruin oranje kleuren) train ik op verzoek van de lokale afdeling de gezamenlijke D66/PVDA lijst voor de komende verkiezingen. Leuk om te doen en op veilige afstand van Wassenaar, want dat is nodig om pettenproblematiek te voorkomen. Het gehoor is erg geïnteresseerd en de kennisoverdracht lukt zo te merken. Die lijst kwam in een paar dagen tot stand hoor ik. Ook hier de bekende problemen van bestuurskracht, groen en ruimte. En ja ook hier een lokale lijst en ook nog een splitsing van een “grote partij”. Interessant.

‘s Middags huiselijke arbeid, de nieuwjaarsreceptie van Groot Polanen en Weteringpark I, onder bezielende leiding van Ellen Klaver en haar collega. Goede sfeer in een mooi gebouw. Hulde aan de vrijwilligers die de verfkwast hanteerden.

‘s Avonds gasten, hij werkt bij Trouw, waar nu een afvloeiingsproblematiek speelt (net als bij de Volkskrant) nu de plannen van van Thillo bekend zijn, zij in de jeugdzorg. Stof te over.Zondag oude vrienden thuis voor lunch en thee, daarna hard aan het werk.

Maandag vroeg de Oranjevereniging onder altijd inspirerende leiding van Jan Stallinga. We spreken over de herdenking van de Franse commando’s, en over 4 en 5 mei. De uitnodiging aan de Duitse Ambassadeur voor 4 mei (initiatief Groen Links) komt ook ter sprake, evenals het meer betrekken van de jeugd (vragen VVD). Daarna een Wassenaarse  logopediste die behalve  spraak-ook interview en presentatietraining aanbiedt. Aardig om de nieuwe raad en het nieuwe college daaraan bloot te stellen.

Met de secretaris loop ik veel actuele zaken door, en dat gaat op zijn Joosts qua stijl en tempo. Met mijn echtgenote lunch ik in het Huis met het Blauwe Dak,

 op uitnodiging van directeur Oudendal. Hij vertelt geanimeerd over de bijzondere geschiedenis (ambtswoning Luns !) van het pand en de inderdaad schitterende verbouwing tot kantoorunits. Die zien er spic en span maar ook state of the art uit. Bij de lunch schuift huurster Sybilla Dekker aan. Attent krijgen we twee presentjes mee: het boek van Hella Haasse met de gelijkluidende titel en een tegel. Een bijzonder “product” daar, waar ook nog toekomstige opties in overweging zijn. Iets om over door te praten.

Daarna loop ik met Hans van Son een aantal zaken mbt de VS Ambassade en een bewonersbrief door. Die komt er snel. We zijn ook toe aan een nieuw besluit over het kappen van bomen. Een afspraak valt uit door ziekte en dat gebeurt deze week wel meer, toch naweeën van de griepgolf of is het een seizoenskwestie?

Het uur is snel weer gevuld. Ik doe een telefonisch interview over de waarde van Stadsgewest Haaglanden voor Wassenaar, makkelijk want genoeg voorbeelden. ‘s Avonds vergadering Toneelschuur in Haarlem. Dinsdag vroeg college want we lunchen met de collegae in Voorschoten, goede broodjes in Floris V. Helaas is de burgemeester door ziekte geveld, en ik zit voor. We nemen een paar besluiten waar we verder mee kunnen, en zetten ook een mededeling aan de raden uit. De concernstaf/staven en de kwartiermaker zijn de voornaamste focus, maar we pakken ook actuele varia’s mee zoals de milieustraat. Voorschoten is nog doende met de traverse en het verbetertraject. Uiteraard ontvangt secretaris Wilma Atsma knipoogjes over “waar ze nu bij hoort”. Met wethouder van Dijk en Ernst Veerman lopen we ICT en de personele bezetting door.

Daarna een zitting over een mooi strandproject bij de seizoensopening. Iets met boeken en kunst. Kan gaan lukken. Dat is nog niet helemaal zeker met een even mooi project met klassieke muziek en de Paauw. Ik duim. Ambassadeur Laufer is desgevraagd geïnteresseerd in het idee naar Wassenaar te komen, maar wil graag een brief. Die krijgt hij. Op en neer op de fiets naar India voor de receptie. Prachtig gebouw aan de Backershagenlaan, de uitgang komt uit naast de Hartekamp die nu klaar is om opgeknapt te worden.

‘s Avonds Presidium, o.m. over de verkiezingen en natuurlijk de laatste loodjes van de agenda van carrousel en raad. Ook de benoeming van de secretaris komt aan bod. Over CO2 neutraal Wassenaar spreken we thematisch met hulp van ambassadeur Stienen en de VNG.  Daarna duik ik nog een uur achter de PC, na negen uur thuis en dat is niet helemaal gezond voor de maaltijd.

Woensdag regionaal college alwaar een diepgaande discussie over niet alleen de bezuinigingen maar ook het politiebestel. Duidelijk is dat er “iets”gaat gebeuren, op zijn minst minder regio’s, of wordt het toch nationale politie? Ik neig toch meer naar de eerste variant, maar wie ben ik in deze discussie …

Daarna brandweer en gezondheidszaken en ook nog een terugblik op de gladheidbestrijding en de zoutverdeling. Bij de lunch spreken over de nieuwe brandweercommandant. De vertrekkende Rob Brons was met zijn bijna naamgenoot Jan Bron uitvoerig op de televisie bij Pauw en Witteman nav USAR/Haïti, en hij deed dat goed. Een mooi slot aan een glanzende carrière in de veiligheid, nu naar een hogeschool.

Jan Waaijer vertelt dat uiteindelijk toch “slechts” een CDA wethouder aftrad, en weer applaus. Nieuwe trend na Maastricht? Met Alexander naar de Willibrordus, een van onze twee woningbouwverenigingen. Interessant want ik kende gebouw noch organisatie goed. Kennismaking met een potentiële ICT trekker tussen nu en 1 juli. Ik teken een overeenkomst die toeziet op bestuurlijke  integriteit  bij een notaris. Daarna per auto naar Ridderkerk voor het tweede diner parlant over ICT. De ex secretaris van Amsterdam, nog bekend uit mijn tijd op BZ, houdt een wervend verhaal over ICT als instrument voor bestuurlijke doelen. En zo is dat. Het Rotterdamse filmfestival sneuvelt hierdoor, jammer, want de film was complex maar mooi lees ik.

Donderdag vroeg om de tafel in mijn kamer met wethouder Alkemade en de autoriteiten van ons zwembad. Er is veel te bespreken. Naast de kinderziektes en de vragen over kluisgeld en openingsuren is er de bijna verdrinking van twee weken geleden. De provincie rapporteerde deels al en wij komende week als alles binnen is breder naar buiten uiteraard ook naar onze raad. In Amsterdam gesprek met de OR van de NCDO en de professionals van Public Spirit-alweer !-over de nieuwe directeur daar.

Om 2 uur de architect van de Iraakse residentie. Henk de Greef en ik zijn eruit. Met Henk en Jos Huijzer om de tafel met d eKunst4daagse equipe. Leuke plannen maar halen we het? Einde middag bestuur CODART bij de Rijksdienst naast Den Haag Centraal. Thuis snel een hap en dan naar de wervende presentatie van de kunstcollectie Nieuwe Haagse School (Knoester). Ik ben toch heel trots op de resultaten van de inspanningen van Pim, Henk, Jos , John en mijzelf. Met veel toewijding, vertrouwen en integriteit is er nu uitzicht op verwerving van een interessante collectie die een relatie met en een betekenis voor Wassenaar heeft, waar we nog heel lang plezier van zullen hebben. De anonieme goede gevers van een aanzienlijk bedrag zijn uiteraard in deze dank en vreugde ten volle betrokken!

De zwembadlocatie haalt veel mensen en zelfs spandoeken uit de huizen. Een geanimeerde discussie in de Raad met lange halen naar het verleden en kortere naar 3 maart. Henk de Greef gaat goed voorbereid door het stof-altijd goed voor de mens zo’n oefening in nederigheid-maar toont zich op de inhoud terecht niet verslagen, integendeel. En dat is wel de essentie van lokale democratie: samen komen we verder. Thuis tegen tienen en dan voor de verandering aan de mail.

Snel naar...