Gemeente Wassenaar - week 49 Bruggen en bruggen

week 49 Bruggen en bruggen

Vrijdag vroeg overleg over het Paauwvijverconcert 2011. Goed dat private partijen als Lions en RABO, maar ook de Wassenaarse Krant zich zo hard willen maken voor een mooi cultureel doel. Ik vraag hen na te denken over een opzet die zowel qua muzikaal als sociaal "entertainment" optimaal is, voortbouwend op de eerste ervaringen van dit jaar. Ze gaan aan de slag.

Daarna nog een culturele  afspraak met Francoise Klessens en Irina Renes-Simon over het vervolg op het Wassenaar Chamber Music Festival. Ook daar speelt de eerdergenoemde krant een rol. Gedachte is rond het "vaste" zaterdagavondconert in de Dorpskerk op vrijdag iets voor en met de Wassenaarse jeugd te doen en zondag iets op de Paauw met wat lichtere "entertainment". Ook hier wordt eea verder uitgewerkt. Jos Huijzer houdt de draadjes vanuit de gemeente vast.

Papier-en belwerk en een lunchgesprek met Xander en Det over de strandhuisjes en strandaccommodatie problematiek. Draagvlak, behoud van het karakter van het strand met een plusje erop, en de belangen van de kust/ zeilvereniging en de bestaande strandtenten moeten tot een aanvaardbare cocktail om worden getoverd. Gaat wel lukken. Goed idee van de voorzitter van de vereniging, Gerben Eggink, om eens gezamenlijk in voorjaar 2011 naar goede voorbeelden te gaan kijken.

Europa op de agenda in een gesprek met de twee Europa ambtenaren van het Stadsgewest. Zij maken een tournee langs alle gemeentes met daarna een bijeenkomst om te zien wat we naar Europa kunnen brengen en wat we eruit kunnen halen. Woensdag komt dit in het DB Haaglanden.

Ondanks een afgekondigd  sneeuwalarm valt de rit naar Amsterdam mee. Ik ben nog voor vieren op het militaire terrein van het Scheepvaartmuseum voor een vergadering van Concerto d 'Amsterdam. Onderweg deelt mijn echtgenote, zelf nogal verrast, mee dat zij is gekozen tot lijsttrekker van de PVDA voor de Senaat. We stellen vast dat er in het toch al drukke leven nog meer beweging en vulling zal komen. Onderweg komen op onze beide telefoons de eerste felicitaties binnen en dat gaat nog wel een weekje door.

De toekomst van Concerto blijft open:  barokbegeleidingsorkest of een hogere ambitie? De concertagenda ziet er goed uit, maar die discussie zullen we toch aan moeten gaan. Om 6 uur, nog steeds zonder verkeersproblemen, bij Sotheby's in Amsterdam-Zuid/Buitenveldert, de Boelelaan. Daar exposeert "buurvrouw" bij de Paauw Thera Regouin, Nederlandse echtgenote van de Braziliaanse ambassadeur. Mooie doeken die doen denken aan Rothko. De belangstelling is groot: "tout" Wassenaar, de collega van Den Haag, en delen van Amsterdam (Zuid). Ook ondernemers en vertegenwoordigers uit de wereld van cultuur en politiek/bestuur. Axel Ruger (directeur van Gogh museum) opent. Stan Huygens neemt waar. Ik neem mij voor het weekeinde ook nog even de galerie aan de Lauriergracht te bezoeken waar Thera ook hangt. De terugweg is aanzienlijk gecompliceerder, sneeuwjachten en weinig zicht. Ik ben blij veilig thuis te komen.

De Thaise receptie in Den Haag laat ik maar lopen. Marleen en ik gaan uit eten om het lijsttrekkerschap te vieren, maar we realiseren ons ook dat er nog veel op haar en soms op onze weg zal komen aan problemen en dilemma's. Voorlopig houdt de sms en mailstroom aan, de eerste bloemen komen en 's nachts worden we wel een paar keer wakker ondanks de goede maaltijd in 't Regthuys (wat een aanwinst toch voor ons dorp, een volle bak met een goed gemengd publiek).

Zaterdag komen we pas laat toe aan de (Sint) boodschappen. Veel te bespreken mede aan de hand van de kranten die het lijsttrekkerschap prominent melden, de een eleganter dan de ander. Wonderlijk hoe de privé situatie de krantenkolommen binnenkomt. Zou een mevrouw Hamming, haar man was ook kandidaat, ook zo zijn vermeld? De sneeuw valt zo hard dat we nauwelijks op de fiets uit de voeten kunnen, we lopen en zwabberen . Wassenaar ligt er wel feeëriek bij en complimenten met het snelle vegen van de Kerkdam.

Mijn zoon komt op Sint visite met zijn Poolse vriendin, we leven in het nieuwe kosmopolitische Europa, ze wonen en werken beiden in Luxemburg. Leuke meid, welkom ! 's Middags glibberen we naar Den Haag voor de Sint; leve de Bijenkorf en de Passage. Bij vulpenwinkel Akkerman praat ik even na over het recente feestje tgv 100 jaar bestaan. Zes uur thuis. Etentje bij vrienden op de grens van Den Haag en Leidschendam/Voorburg. Middernacht thuis en heel erg moe.

De zondag brengt enige rust en sport en spel. Die rust duurt niet lang, want Marleen spreekt met de politiek leider van haar partij. Ik ga om de hoek bij FOAM op de Keizersgracht gedichten schrijven en thee drinken. De drie exposities daar zijn mooi, mn Johan vd Keuken. Later doen we Thera Regouin II aan en schrijven verder in eetcafé Boulevard in Oost. We halen Aurel op en na een flinke slag aan de computer zitten we toch om half negen aan een bescheiden gevulde cadeautafel: overdaad schaadt. Daarna kranten en mails.

Maandag kleine staf, p.o. veiligheid, einde ochtend twee uur Chris Fictoor, dean School of Performing Arts in Groningen en ook directeur van het Prins Claus Conservatorium. Ik ben voorzitter van de Raad van Advies en uit dien hoofde hebben we een goed en lang beleidsgesprek. De accreditatie van de masteropleiding speelt, de internationalisering en natuurlijk de toekomst van de conservatoria in Nederland. Ook hier krimpende budgetten en vragen naar bestaansrecht. Gelukkig zijn "wij" al gefuseerd met Leeuwarden, en is het een Noord Nederlands instituut.

P.o. met Wilma Atsma, met Henriette en daarna een goed verlopen Georganiseerd Overleg. Er wordt verwezen naar het artikel in de Volkskrant over de "geschorste" ambtenaar en Wilma en ik kunnen uitgebreid verantwoording afleggen. Goed want over dit soort zaken wordt natuurlijk onder het personeel gesproken. Ik maak kennis met de nieuwe, kordate ambtenaar rampenbestrijding. Vertrouwenwekkend, haar voorganger Ralph Kroeniger werkt haar verder in.

We wisselen 06 nrs uit. Met Alexander mee naar 't Regthuys waar ik het eerste exemplaar van de Haagse editie van LEVEN in ontvangst neem. Wat een enorme prestatie toch van Sander van Pardon deze glossy. Bij de gasten Barbara Plugge van de Privé en good old (25 jaar journalist deze week) Frits Wester, van chauffeur van de CDA fractieleider tot guru aan het Binnenhof. Het woord Senaat valt. Terug naar de Paauw waar ik me nog een half uur voorbereid op de extra carrousel vanavond over kunst en cultuur. Een moeilijk debat want abstract en analytisch enerzijds ("Thorbecke"), anderzijds ingehouden over personen en beelden, die geen sculpturen zijn. We eindigen nogal in verwarring, niet iedereen heeft nog heel duidelijk positie gemarkeerd. Moet wel een keer gebeuren. Besluit valt tot extra Presidium morgenavond, nuttig om dieper op zaken in te kunnen gaan. Met een vol hoofd thuis na napraten met deze en gene. Wordt weer laat.

Dinsdag vroeg een rondje overleg over het bestuurskrachtonderzoek van Partners en proepper  Joost Struik schetst de opzet op hoofdlijnen. Vrijdag verder. B&W verloopt ontspannen, veel gelachen en talloze kleine en grote onderwerpen, van Parnassia tot de Raad van Kerken. Frisse neus op fiets naar huis en daarna naar Amsterdam om een hypotheekgarantie te tekenen bij notaris Mol voor de aankoop door het Letterenfonds van het nieuwe kantoor aan de Nwe Prinsengracht. Het zijn flinke bedragen die met de koop zijn gemoeid. Volgende week eerste vergadering daar, ben erg benieuwd.

Terug op de Paauw voor een nagesprek met ambtelijke staf over de kunst en cultuur notitie, bijpraten met een fractievoorzitter en een openhartig en lang Presidium. Lastig die afweging tussen openbaar en besloten in deze week van Wikileaks. Pas na achten , want ook nog een uurtje vergaderen met het bestuur van het Utrechts orkest voor het Presidium,naar mijn dochter in Amsterdam. Onderwerp uiteraard D(trouw)Day mei 2011. Elf uur thuis, gezellig een avond bij hen twee.

Woensdag vroeg naar het raadhuis van Voorburg. Voorgesprek met collega van Zoetermeer over onderwerp Goede Doelen. Hij zit namens de VNG met andere collega's in het bestuur van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ik ben door een andere instelling die goede doelen "waarmerkt"benaderd. Hoe breng je synergie en meerwaarde tussen die twee tot stand?

In het veiligheidsregio DB en het regionaal college pittige discussies over belangrijke onderwerpen: politiesterkte en -organisatie en de toekomst van de brandweer nav de recente rapporten overeen heroriëntatie naar een meer preventieve organisatie die gedifferentieerder uitrukt. Ook van belang om met onze gemeenteraad door te exerceren, gaat om meer dan geld resp bezuinigingen.

Lunch in de B&W kamer , kapper Ap, en een ook toekomstgericht DB Haaglanden: waar gaan we heen met de WGR plus regio's en de bestuurlijke inrichting van Nederland en mn de Randstadprovincies en de infra daarbinnen. Gesprek met Rotterdam komt eraan, belangrijk. Ik vraag ook aandacht voor ons Veolia OV experiment met het busje Voorschoten-Wassenaar. Doet Haaglanden mee?

Ik loop door een mooi door ondergaande zon verlicht Den Haag naar hotel Eden Babylon, bestuur NCDO. Spreken lang over de nieuwe RvT en het kamerdebat OS van maandag jl. Wat gaat Knapen doen met HIV/AIDS vs NCDO. Moet je die wel gelijk behandelen? Naar de holiday reception van de Amerikaanse ambassadeur, we spreken over het bericht aan de pers over "de bouw". Jozias van Aartsen is net weg. Turkse ambassadeur is gatheer voor een klein diner in de prachtige eetzaal van de residentie. Aanwezig de nieuwe Turkse DG van  de OPCW, de Britse Ambassadeur , de coördinator van het Nederland-Turkije Jaar, de grootmeesteres van HM, de chef protocol van BZ en de consul van Afghanistan, en diverse partners. De overweldigend mooie omgeving en de aanwezigheid van twee prominente vertegenwoordigers van Turkije maken de avond bijzonder. De grootmeesters geeft me een lift, en route naar Amsterdam, naar Wassenaar. Veel mail en (te) laat naar bed.

Donderdag  een bijzondere en ook leuke dag maar met een prijs. Te vroeg op na de korte nacht, 6 uur, want met de trein van 0700 uur naar Den Haag HS en vandaar naar Brugge voor bestuursvergadering en overleg met Vlaamse samenwerkingspartner de VKC (Vlaamse Kunstcollectie) van CODART, de netwerkorganisatie van professionals die werkzaam zijn met Hollandse en Vlaamse meesters. Om elf uur starten we in het Groeningen museum in Brugge, waarvan ons bestuurslid Manfred Sellink directeur is. Hij is de hoogste ambtenaar in de cultuurstad Brugge waar 10%van budget en personeel naar cultuur gaat. Wel even andere grootheden dan Wassenaar.. 's Middags bezoeken we deskundig begeleid de prachtige expositie van Eyck tot Durer, met juwelen van Madonna's en altaarstukken.  De hele dag door wel flink aan het werk met blackberry en telefoon. De oplegnotitie kunst en cultuur moet klaar (met de brug tussen de oude situatie van de Stichting naar de nieuwe met een commissie van adviseurs) en diverse andere Wassenaarse zaken vragen de aandacht. Een hele leuke dag alles bij elkaar met een hoog schoolreisje gehalte, wie mist er net niet de trein en hoe komen we aan koffie. Om half tien thuis om de wat vereenzamende jonge man van een toetje te voorzien en onder de wol te stoppen. Een moeder lijsttrekker en een vader bestuurder is wel even wat. Gelukkig kan ik morgen  lekker  ongezond voor hem gaan koken. Of zou het extra Presidium nachtwerk worden?

Laat op de mail zie ik een melding dat Wassenaar met Almere tot beste bibliotheek is uitgeroepen. Geweldig nieuws en helemaal verdiend. Morgen wat aan doen.

Snel naar...