Gemeente Wassenaar - week 48 Het H woord vliegt

week 48 Het H woord vliegt

De vrijdag sta ik standby voor een oefening maar actie blijkt niet nodig. Goed dat we wel elkaar scherp houden. Deze week treedt onze nieuwe rampenbestrijdingsambtenaar (M/V, dit keer een vrouw) aan, welkom. Nuttig werk achter de schermen tot het zo ver is, wat we niet hopen.

Naar het provinciehuis Zuid Holland voor een minicongres van de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten en de provincie over Besturen in Zuid-Holland in de nieuwe kabinetsperiode.

Het regeerakkoord wordt op de bestuurlijke snijtafel gelegd door de Commissaris van de Koningin, voorzitter van de VZHG, Frank Koen, de collega van Capelle a/d IJssel en het publiek van raadsleden, wethouders, burgemeesters en een enkele bestuursambtenaar. Duidelijk is dat er veel onduidelijk is: wat gebeurt er precies en wanneer met de WGR plus regio’s, komt de infrastructuurautoriteit er en met welke bevoegdheden, komt er één of meerdere Randstadprovincies, komt er een opschaling van gemeentes en zo ja alleen van onderop of ook van bovenaf of in een combi?

RABO professor en goeroe Wim van Dinten (thans bij bureau Sezen) trekt het probleem breder naar de inzet van emotie ipv ratio waar het volgens hem bij besturen aan ontbreekt. Ik geef het voorbeeld van de hangjongeren bij onze Paauw (ook “in het echt” deze week een aandacht trekkende kwestie, mede nav terechte klachten van omwonenden) waar de reacties zeer uiteenlopen mede afhankelijk van ratio en/of emotie (“wij waren ooit ook jong “versus” geen overlast cq geen vernielingen toelaatbaar”). Soms hebben beide stromingen gelijk en moet het bestuur knopen hakken. Verder een nuttig netwerkmoment bij koffie en broodje.

Ik praat bij met (jeugdzorg etc) gedeputeerde Tonny vd Vondevoort wij delen herinneringen aan vele Kamerdebatten over gemeentelijke herindeling in andere rollen, Stas Biza versus lid Tweede Kamer.  Asje van Dijk geeft de laatste (agenda) info over de besluitvorming Rijnland Route.

Tussen de middag weblog en varia, daarna Caroline Schep van het Stadsgewest Haaglanden voor een p.o. over publicitaire zaken (ik doe die portefeuille in het Dagelijks Bestuur). We filosoferen over de toekomst van “ons” blad, is het te duur, bereik, wie neemt deel in de financiering? Samen met de regio Rotterdam? Ook aandacht voor de communicatie binnen de organisatie, want de afschaffing van de plus bij de WGR- plus regio’s kan gevolgen hebben voor het personeel. Aanstippen in de Kersttoespraak neem ik me voor.

Een oud medewerkster van BZ, Angelika Honsbeek, terug uit Berlijn, komt langs voor thee. Daarna Charly Aptroot, plaatsgenoot en VVD verkeersprominent in de Kamer, over-uiteraard-de Rijnland Route. We nemen scenario’s en opties door.

Op Kasteel Duivenvoorde neemt de voorzitter van de Stichting, baron Alexander Schimmelpenninck vd Oye, na 26 jaar afscheid. Een bijzonder aimabele man, zijn dochter neemt nu plaats in het bestuur, en oud wethouder Wassenaar, Adrienne Vriesendorp-Dutilh, neemt de voorzittershamer over. Alexander SvdO krijgt een ooievaarsnet voor op het terrein cadeau.

Ik spreek namens de gemeentes die bij Duivenvoorde betrokken zijn (collega Staatsen kon door andere plichten slechts kort aanwezig zijn), en memoreer in mijn praatje dat ik vele jaren terug bij de moeder van de vertrekkende voorzitter op “belet” kwam om goed- of afgekeurd te worden voor het laten plaatsvinden van de receptie voor mijn (eerste) huwelijk. ‘s Avonds gewoon thuis. We maken het niet laat want vroeg op naar Arnhem.

Zaterdag chauffeer ik Marleen naar een laatste lijsttrekkersdebat achter station Arnhem, zalencentrum Coehoorn. Wat heeft Nederland toch veel zalencentra. Terwijl de PVDA leden delibereren doe ik na Marleen’s goede presentatie post en telefoontjes buiten. Om een uur terug in Wassenaar, zaterdagse dingen, en ‘s middags 3 uur naar Scheveningen voor een verhaal over uitdagingen en kansen op het (Wassenaarse) strand. Grappige nieuwe omgeving dit centrum van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Presentaties uit Zandvoort en Noordwijk over succesvolle ondernemingen voor accommodaties op het strand. Ik schets de Wassenaarse dilemma’s.

Op weg naar huis doe ik het Gemeentemuseum aan, Berlage gaat open. Een fantastische creatieve architect en bouwmeester, mooie expositie. ‘s Avonds naar het Nieuwe de la Mar dat eigenlijk het nieuwe De La Mar is. Het theater is meer dan prachtig, de voorstelling Ontrouw naar het stuk van Bergman,  vind ik zelf iets minder.

Zondag de Preek van de Leek in de Amsterdamse Singelkerk, Alexander Rinnooy Kan, voorafgegaan door braaf bladeren harken en wegruimen (nu kan het nog voor de koude invalt…). Alexander zet een goed en stevig verhaal neer over de noodzaak om soms dwaas en dapper te zijn, het laatste misschien iets meer dan het eerste, maar dat zelfs ook. Op de terugweg blijkt de Kerst Expo BY VL op de Oostdorperweg toch al dicht ondanks de aangekondigde  openingstijden van 16 tot 20 uur.

Maandag een fractievoorzitter met een lang en niet onbezorgd verhaal. De kleine staf met Alexander, Jos en Emy. Veel p.o.’s met Wilma, Annemieke Pelt, Marc van Dijk, Henriette en diverse combi’s daarvan. In B&W blikken we vooruit op een (roerige?) raad, met o.m. de Hoge Klei.

De middag besteed aan de voorbereiding van de Raad in diverse opzichten. Om 5 uur, nog zonder sneeuw in Den Haag voor een gesprek op de TK fractie van D66, over talenten/burgemeesters (kandidaten). Plaatsgenoot Rudi Nieuwenhoven, HRM expert, is er ook bij.

Op de terugweg sneeuw, de winter valt met de deur in huis.. De Raad begint met twee carrouselzittingen over de Amerikaanse school/ter Weer en de Horsten/monumentenbeleid. Henk zit er stevig in, en ik zit blijmoedig naast hem. Over de voorlichtings-en koninklijk huis aspecten kan ik een paar vragen zelf beantwoorden, w.o. die over de hoedanigheid waarin ik uitspraken doe over de boerderijen. Ik geef in reactie op raadslid Paulides (VVD) aan dat in de regel als burgemeester te doen, dat is ook wel de voornaamste hoedanigheid.

De Raad begint laat en duurt daardoor snel iets na elven. Bert Ooms kijkt als altijd streng op zijn horloge, hij heeft gelijk, maar wie kan ik dan echt midden in gaan afhameren? Rob Gussekloo gaat er stevig in bij de Najaarsnota, Marc van  Dijk antwoordt even stevig. De Hoge Klei gaat, goed voorbereid, goed. Er wordt ook gehamerd. De Sint komt op bezoek, meen hem te herkennen achter die baard. We praten na over aanstaande onderwerpen op de raadsagenda.

Dinsdag vroeg B&W, want lunch met Voorschoten om 12 uur. Veel onderwerpen w.o. eindelijk de van Duivenvoordelaan/v Woesik groep/WRB. Vooralsnog leven we in en met opties. Na een goede lunch in Allemansgeest, even lekker als openhartig, een nuttige bijeenkomst met de twee GO’s, OR en MT’s, secretarissen en portefeuillehouders samenwerking. We gaan in gemengde groepjes uiteen en dat bevalt goed. We spreken over de wenselijkheid zo niet noodzaak van duidelijkheid en de stip aan de horizon. Inspirerende bijeenkomst olv dhr vd Laak.

Extra Presidium met om. reflectie over onze vergaderwijze en aandacht voor de personeelsproblematiek bij de gemeente. Daarvoor is secretaris Wilma Atsma ingevlogen.  Na een hapje eten thuis naar de Warenar voor 5 jaar WWW. De stemming is creatief feestelijk, praat bij met diverse raadsleden van diverse origine.

Woensdag aandacht voor een kwestie bij de afdeling primair proces, de staat van onze reisdocumenten. In de snijdende kou op de fiets naar het Johannahuis voor de 100 jarige Moolenaar-van der Gugten, de moeder van een hoofdagent die in 1971 sneuvelde bij de Molukse gijzelingsactie hier in het dorp. Ze is flink, bereisd en een voorbeeld hoe je 100 kan worden.

Bijpraten met hoofd communicatie en kabinet over diverse lopende zaken, er lopen er veel deze week, van een enquête van het AD /HC naar “strafbladen” van bestuurders tot een aangevraagde demo “tegen” Duinrell/COA. Beide zaken vragen prudente aandacht. Hoofdzaak natuurlijk (weer) de Horsten, de Volkskrant brengt groot op p.2 een verhaal over een in verband daarmee  geschorste ambtenaar. Niet dus, en ik weerleg dat overtuigend in BNR nieuwsradio. Natuurlijk nog wel fall out naar elders.

Ik eet  in het Gemeentekantoor een gebakken eitje met de secretaris om ook hierover bij te praten. ‘s Middags wijkwandeling Groot van Polanen.

Prima wijkvereniging, prima bestuur. We houden het kort mede door de enorme kou. De problemen zijn ook te overzien. In het clubhuis praten we met twee wethouders, een raadslid en ambtenaren bij met het bestuur.

Met Marc van Dijk begin van de avond op Duinrell rondgeleid op de COA locatie, geen winkelier te bekennen helaas (daarvoor bedoeld), maar voor onze bestuurders nuttig dit eens met eigen ogen te zien. Prima samenwerking Duinrell/COA/gemeente en “we”doen veel aan voorlichting en PR. ‘s Avonds zowaar vrij na half acht.

Donderdag Wedgewood opgepoetst cq afgestoft want prins Pieter Christiaan op bezoek over lopende zaken mede n.a.v. een ontmoeting bij de musical Soldaat van Oranje. Uiteraard komt het H woord ook even aan de orde. Later prinses Margarita en haar man Tjalling ten Cate, sinds kort inwoners van Wassenaar, op kennismakingsbezoek. Een leuk en levendig gesprek met aardige mensen. Bezoek van een man van een creatief cultuur en organisatiebureau Yardmen. Lange maar uiteindelijk productieve en goede sessie van de Stuurgroep samenwerking V/W.

Einde middag spoedberaad met communicatie, en daarna rondje Den Haag: recepties van Finland, de VAE en een Kroatisch concert. Ik geef Ernst Hirsch Ballin, in de fase van afkicken en opruimen, een lift van het een naar het ander. Veel gepraat ook met Wassenaarders zoals Roel Karamat en mooie muziek van Chopin. Prima om later rond middernacht de slaap op te vatten.

Snel naar...