Gemeente Wassenaar - week 47 Reputatie en regio

week 47 Reputatie en regio

Vrijdagochtend evaluatie van de Plein Musique serie op het Burchtplein met de heren Klaver en van Leeuwen. De formule staat als een huis, kleinschalig en gevarieerd, 4 (na)zomerzondagmiddagen, veel publiek, vooral lokaal. De organisatie is blij met het herstel van de muziektent en directe omgeving, ik geef aan dat tzt het park erachter ook nog aan bod gaat komen. De sponsoring blijft moeilijk, en men weet ook dat de gemeentelijke bijdrage op termijn zal moeten verdwijnen. Tegen die tijd de koppen maar weer eens bij elkaar. Voorlopig vragen een paar praktische zaken de aandacht zoals de spandoeken, de P.R. en aspecten verkeer/parkeren in de buurt. Dit mooie pareltje in het hart van ons dorp staat er na zeven jaar prima bij

Jos Huijzer wikkelt de afspraken af. Ik praat met haar door  over de bestedingsnotitie kunst en cultuur die nu in de steigers moet met het oog op 6 december. Tom Tielrooij van The Global The Hague komt na een contact met onze “chef expat” Courtney van Rij langs over expats, zijn blad en activiteiten. Ik geef aan geen geld, maar wel ideeen en een netwerk ter beschikking te hebben. We spreken immers ook over een Haagse regio in dit verband. Ik complimenteer hem met het mooie blad.

Een uur Paauwzaken, gesprekken, brieven, mails en dan op de fiets naar hotel  Eden  Babylon voor de bestuursvergadering van de NCDO. Thema vooral de toekomst: subsidie Rijk, OS debat en de omvorming naar een Raad van Toezicht en de bemensing daarvan. Half zes terug, Aurel naar  station Voorschoten gebracht en op de fiets naar Kasteel Wittenburg. Daar is het jaarlijkse “interservice”diner van de talrijke Wassenaarse serviceclubs, dit keer onder auspiciën van de Ladies Circle. Eregaste HKH Prinses Maxima die spreek tover financiële risico’s en zich onderhoudt met de diverse voorzitters van de clubs. Ik snijd met haar nog twee aangelegen kwesties aan. HKH kan niet bij het diner blijven ivm het kerkelijk huwelijk van familielid Carlos de Bourbon Parma daags erna. Bijzonder dat ze er ruim een uur kan zijn. Het diner is ontspannen en aangenaam, ik tref het met mijn tafelgenoten, en op een afstandje met Kees Overdevest jr en andere Wassenaarse bekenden. Ik ontwaar een wethouder en de partner van een andere wethouder. Half twaalf thuis.

Zaterdag huiselijkheden en onder een stralende zon de Sint ontvangen, dit keer ivm het werk aan de 3 Assen aan de Havenkade. Een leuk en goed georganiseerde happening, met heel veel (jonge) mensen aan beide zijden van het water op de been. De Sint ziet er goed uit en de pieten lijken qua muziek  iets gemoderniseerd. Excelsior speelt als vanouds de bekende klassiekers. De rondgang door het dorp blijkt mede door het zeer fraaie weer een groot succes. Ik wijd me dan aan boodschappen en het huis helpen schoonmaken, we krijgen het gehele college en aanhang te eten en dat is voor met name Marleen “een uitdaging”. Alles lukt qua eten en drinken en de tafel ziet er mooi uit. Mijn indruk is dat dat wordt gewaardeerd. Twaalf uur kijken we voldaan terug op twee zaterdagavonden gastvrijheid in onze ambtswoning.

Zondag moet ik het Paauwconcert laten lopen ivm een lang geleden afgesproken lunch met kunstkenner en-bezitter Bob Drake en zijn vrouw aan de Vijverweg. Later blijkt het concert te zijn verrijkt met een niet muzikale toespraak. De lunch en rondgang door de collectie zijn aangenaam en bijzonder. Wat kan een particulier met hart voor de kunst toch veel bijeen brengen. Op de fiets naar huis en net als gisteren een flinke ronde tuin: bladeren en herfstklaar maken. Nuttig werk met de handen voor iemand die veel met het hoofd en het toetsenbord binnen werkt. Verleidingen om naar openingen elders te gaan laat ik lopen, het laatste blad gaat eruit en we lezen bij in de krant. Daarna de bundel voor dinsdag en andere gemeentelijke stukken.

Maandag via de Paauw naar het Gemeentekantoor voor een p.o. veiligheid.  Veel bekende onderwerpen w.o. de hangjongeren. Met Wilma op de fiets naar Voorschoten voor een bijeenkomst met OR voorzitters van beide gemeentes. Het gesprek verloopt goed, maar spreken we wel steeds dezelfde woorden en hebben we dezelfde verwachtingen van elkaar? We doen als gemeentebesturen, OR bestuurders een paar beloftes over stukken en besluiten over de eenheid bedrijfsvoering.

Terug naar de Paauw voor een volgend gesprek over kunst en cultuur, jo. de Warenar.  Kleine staf met Alexander, Jos en Emy, en einde middag een aantal gesprekken met een paar  fractievoorzitters in verschillende configuratie. Half zeven klaar. Een fractievoorzitter moet de tijd stukslaan tot de start van het “WABO klasje”en eet een hapje thuis mee: of je nu voor 2 of voor 3 kookt maakt nauwelijks uit.. Ik ga deze week meer dan anders koken vanwege maar liefst drie lijsttrekkersdebatten van Marleen. Later hoor ik dat het klasje goed is verlopen. Ik ga met een oude Leidse makker naar de film, Cairo Time, in onze biebbios. Tikje dun verhaal, maar wel romantisch en romantische beelden. Kom veel Wassenaarse bekenden tegen, iets meer vrouwen dan mannen. Zou het een (typsiche) vrouwenfilm zijn?  Marleen is zoals bijna elke avond deze week laat thuis en we praten dan ook tot in de kleine uren door.

Dinsdag blijkt door een agendamisverstand hoofd p&o afwezig bij een p.o. personeel en organisatie en dus storten wethouder Marc van Dijk, Wilma en ik ons op een aantal lopende P&O zaken. College verloopt goed, maar wel wat geïmproviseerd en “verhalend/anekdotisch”. De stukken zijn zo helder dat ze merendeel kunnen worden gehamerd met alle voor-en nadelen vandien.

Frisse neus op de fiets, stukken en daarna een goed gesprek met nieuw raadslid Dorien Nieuwzwaag van WWW, een raadslid met pit die-terecht-van haar hart geen moordkuil maakt. Op de fiets naar het einde van de v Duivenvoordelaan voor het bijzondere echtpaar Dirk (Idzinga) en Mieke (vd Berg), die weer samen een mooi boek schreven over de zuster van Ida Gerhardt, Truus. Leuk om eens bij hen thuis te zijn, we mogen als dorp trots zijn op dit bijzondere stel literaire en creatieve mensen. Ze staan zaterdag bij de Kler om na een eerste signeersessie in Den Haag bij Buddenbrooks, te signeren.

De Paauwlezing over reputatiemanagement verloopt goed. Een Wassenaarse jonge vrouw, Mildred Hofkes, vertelt wervend over haar bureau en studie over dit onderwerp. De onderwerpen, van Brent Spar tot Gerd Leers, laten zich raden. Een geïnteresseerd publiek vraagt honderduit na afloopt, en deze opzet met een geanimeerd karakter bevalt me.

Op een holletje met 4 toastjes als hoofdmaaltijd naar de Dorpskerk voor een indrukwekkend oratorium van Handel van Wassenaar Vocaliter, Judas Maccabeus. Een waarlijk prachtige uitvoering, stemmen, muziek, alles klopt. Addy Kubbinga tekent naast mij op de voorste rij als altijd.

Woensdag na een korte stop op de Paauw  met eigen auto naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het KIT, honderd jaar oud maar springlevend als kennisinstituut voor alles dat met “de tropen” te maken heeft. De leden komen deels uit bedrijfsleven, deels uit andere sectoren. Ik krijg een lunchbox mee, en peuzel al rijdend de boterhammen op, niet optimaal gezond, maar dat is dit bestuurlijk leven als geheel ook niet echt. Gelegenheid voor vooroverleg op Haaglanden, waar een levendig Dagelijks Bestuur zitting plaatsvindt. De onzekere ontwikkelingen over de toekomst van de WGR plus regio zijn niet bevorderlijk voor een rustige sfeer blijkt bij een discussie over de toekomst en onze strategie als stadsgewest. Rotterdamwaarts? Zeker een optie. We spreken ook over een strategienota Valkenburg en Rijnland Route. Ik rijd door naar Leiden voor een bestuursvergadering in het gebouw van de veelbesproken KvK van het Cultuurfonds dat de Cultuurmakelaar in dienst heeft. Die doet goede werken met het bijeen brengen en synergie bewerken van de diverse cultuurdragers in de stad.

Een korte pitstop thuis en dan terug naar Haaglanden, dit keer het Algemeen Bestuur, voorafgegaan door een zitting van de werkgroep gekwalificeerde meerderheid die zich buigt over de (onevenredigheid) van stemverhoudingen in het AB van de vertegenwoordigingen vanuit de raden. We komen mede nav goede suggesties vanuit Zoetermeer een eind verder. Ik luister naar collega Buddenberg die het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg toelicht , maar hij wordt overstemd door fluitjes en ratels van honderden bezorgde HTM’ers: de aanbesteding brengt zorg teweeg. Men spreekt ook in bij het AB. Wnd voorzitter Bas Verkerk (bm Delft) leidt de vergadering met vaste hand. Ik mag invallen voor de zieke portefeuillehouder financiën bij de begroting 2011-2014 en de MARAP. Leuk om te doen. Half twaalf thuis.

Donderdag Maja Meijer en John Sillevis over de beeldententoonstelling 2011. We kijken kritisch naar programma en begroting en verdelen het werk. Ik schets de stand van  zaken mbt de bestedingsnotitie. Griffier Henriette en ik praten bij over de raadsagenda en de totstandkoming van de bundel. Het moet en kan wat strakker. Een derde ronde overleg over de cultuurnotitie, dit keer aangevuld met de Warenar, ook met wethouder accommodaties Dienke Dekker. De contouren zijn er, nu de pen cq de machine.

Met het college van B&W doen we een mini mini heidag, bestaande uit een sober broodje op de Haagsche Golf. We nemen lopende zaken door w.o. de vragen over de Najaarsnota en de agenda van de Raad maandag a.s maar ook onze samenwerking. Het gaat goed. Ik rijd naar Naarden voor het Comeniusmuseum, passeer Amsterdam voor de chairman drinks op de PAN kunstbeurs en ben om 20 uur thuis voor een setje kipkluifjes in de magnetron, frites uit de oven en lofsla. Het lijkt ergens op. Marleen is half twaalf thuis, dus genoeg na te praten.

Snel naar...