Gemeente Wassenaar - week 46 In wankel evenwicht

week 46 In wankel evenwicht

Vrijdagochtend gesprek over Duindigt met een geïnteresseerde ontwikkelaar. Een lang slepend dossier waar zo nu en dan (schijn)bewegingen plaats vinden. Henk de Greef en ik vertellen dan telkenmale het verhaal van Wassenaar, onze gebiedsvisie: geen woningbouw, wel “hippische” of nauw daaraan gerelateerde opties. Voorlopig blijft veel onduidelijk: bestuurlijk, financieel, haalbaarheid, kortom, in het jargon de “content”.  Het zou wel goed zijn als ooit de richting helder wordt, zeker als de komende jaren de schop in de grond gaat voor de nabijgelegen Ambassade en directe omgeving. Ik neem mij voor ook even met een andere ontwikkelaar contact te nemen om te zien wat daar de gedachten zijn.

Driehoek met OM, politie en gemeente, over de Planrap, de Sturap(leve het jargon!), Oud en Nieuw, de Voetbalwet en de (opgeschorte) Kraakwet. Wassenaar blijft een rustige gemeente qua veiligheid, maar mn de woninginbraken baren ons zorgen. Er gaat ook weer veel aan (publieks)preventie gebeuren want soms kun je als bewoner ook inbraken verijdelen.

Ik leg de laatste hand aan het blog, doe lopende zaken af, een snelle boterham en dan op naar de extra vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Utrecht. Aan de orde de gevolgen van het Regeerakkoord, enkele verkiezingen en de contributie. Voorzitter Annemarie Jorritsma begint met goede moed en een dosis deemoed na de nederlaag bij het reguliere congres in Leeuwarden in juni, maar ziet toch een op het laatste moment bijgesteld contributievoorstel inclusief een bezuiniging, sneuvelen ten gunste van een Haags amendement om telkens 2% te korten naast de Trap op, Trap af systematiek. Volgt u het nog? Het valt mij op dat de ledenvergadering wel erg formeel is, lange interventies, weinig tempo, en enkele honderden bestuurders beginnen tegen de klok van vijven wel erg naar hun weekend te verlangen..  De driekoppige Wassenaarse delegatie moet dat nog even uitstellen. Hoewel de nieuwe auto van wethouder Henk de Greef comfortabel en imponerend is, moet ook hij en moeten wij aan de wetten van de parkeergarage geloven: we kruipen in drie kwartier eruit en vervolgen in een gezellige file richting Den Haag.

Om half acht kan ik nog net binnen wippen bij Michiel Rahusen die een talentvolle pianiste in huis heeft waar hij via de Lions en The Holland International Music Sessions van Perry Reitsma mee de boer op wil. Ze is echter net klaar, en ik beperk me tot een woordje met deze en gene. Om kwart over acht première in de Haagse Schouwburg van In Wankel Evenwicht van Edward Albee met Porgy Franssen in de hoofdrol maar ook prachtige vrouwenrollen van Anneke Blok en Nettie Blanken. Een wat gedateerd jaren 60 stuk van Albee, maar door het mooie acteurs acteren weer helemaal nieuw en aangenaam om naar te kijken. Elf uur voldaan thuis. Een fraai thema, dat in Wankel Evenwicht, op veel situaties toepasbaar.

Zaterdag huiselijke arbeid om het concert ‘s avonds voor te bereiden. Een volgende aflevering in een reeks van nu zes, waarvan twee lezingen en vier concerten. Goede musici uit Estland, leuke mensen in een gevarieerde samenstelling. Mooi om de ambtswoning ook de functie van een salon te geven, Om middernacht is het huis weer leeg.

Zondag weinig uitslapen want naar de weekeindklas van de Stichting Jeugd en Samenleving, een nevenfunctie die is gericht op het stimuleren van minder kansrijke kinderen in Leiden en omgeving. Wethouder Inge Adema van Voorschoten is er vanwege haar werk in een vorig leven ook bij.

‘s Middags Concertgebouw, Magnificat van Bach, en na het ophalen van Marleen in de Rode Hoed arriveer ik rond zessen bij de Haagsche Golf voor de uitreiking van de Paauwbokaal. Daarna een hapje mee eten in verenigingskring.  Negen uur thuis.

Maandag gaat de agenda weer volop draaien: raadslid Hans Akerboom (VVD), oud collega op BZ, de kleine staf voor agenda en werkafspraken, het Nederlandse Watersportverbond ivm mijn optreden op een bijeenkomst over stranden 27 november in Scheveningen, de secretaris, de griffier en de driehoek.

Daarna een andere wereld: die van aanbesteden en bieden. Ik doe mee in de bestuurlijke delegatie van Haaglanden in de discussie met HTM over de rail. Eerst de voorbereiding met de ambtelijke staf van Haaglanden. Gesprek bij Jeroen Staatsen (Voorschoten) op de kamer over harmonisatie arbeidsvoorwaarden van de twee gemeentes. Gevoelige materie want geven en nemen en loven en bieden. We komen er onderling goed uit en kijken vast vooruit naar de Stuurgroep morgen.

Snel langs bij België (nationale dag, afscheid ambassadeur) en dan Presidium op mijn (werk)kamer. Daarna spring ik in de auto om naar Zwolle af te reizen waar Marleen de eerste van vier lijsttrekkersdebatten voert. Ze weet niet dat ik kom, dus een verrassing. Ze doet het goed, maar dat vermoedde ik al, en ook de anderen weren zich flink. Vijftig mensen voor heel Noord Nederland, hebben mensen nog wel animo voor dit soort avonden? De vraag stellen is hem beantwoorden. We praten na in de auto en zijn om middernacht in Wassenaar.


Dinsdag op de fiets naar Voorschoten langs bijna berijpte velden in de vroege zon, flarden mist, het kan niet mooier. Stuurgroep verloopt met horten en stoten, niet alle (financiële) stukken zijn rijp. We zitten nu in de laatste fase van de start althans op projectbasis van de gezamenlijke  eenheid bedrijfsvoering en dan gaat het wel ergens over: financiën, bemensing.

B&W terug in Wassenaar loopt goed, er wordt veel gelachen. Na een kleine pauze met (koude) buitenlucht de Raad van Kerken, met Dienke Dekker naast me. Goed gesprek over sociaal maatschappelijke thema’s. We zoemen in op een werkconferentie om “gaten” in het sociale netwerk op te sporen en te dichten en het idee van een Vrouwensociëteit. Plezierig gesprek. Met Dienke en ambtelijk adviseur om de tafel ter voorbereiding van Beukenhof VI die avond, gewijd aan de Rijnland Route.

Oostdorp op bezoek over Oud en Nieuw, we gaan wat meer preventief aan de slag om incidenten van vorige keer te vermijden. Een fotoshoot in de rustige schemer van de Langstraat met onze Courtney voor The Global Expat. Op de fiets ernaartoe met  stagiaire Bojoura hoor ik haar levensverhaal.

Beukenhof VI geeft een weer ander en gecompliceerd beeld van de financiële en verkeerskundige aspecten van de vele varianten van de Rijnland Route. Tegen negen uur thuis.

Woensdag een ochtend Rijswijk omdat we in Voorburg niet terecht kunnen. Brandweer, ambulance, politie. We kijken vooral naar mensenhandel en hennepteelt, fenomenen die ook in Haaglanden en ook in Wassenaar spelen. Om een uur aan tafel als fondsvoorzitter (Letteren) met de nieuwe staatssecretaris Halbe Zijlstra (cultuur, OCW). Hij zet de marsroute voor de 200 miljoen bezuinigingen uiteen. De BTW verhoging is nog niet door de (Tweede en Eerste) Kamer, maar de tekenen zijn helaas niet goed.

Telefonisch contact rond een kwestie in de wijk Groot van Polanen. We maken vorderingen een geschil te helpen beslechten. Nu dat ook gaan doen, vergt goede wil en inzet. De gemeente kan een handje helpen, maar ook niet meer. Klussen in de Paauw en op de fiets in de waterkou naar ons mooie Burchtplein waar eerst een 2e fotoshoot dit keer met Pascalle Visser van politie voor de veiligheidscampagne. Belangrijk.

Met Marijke Vrijenhoek en zes van haart buurtgenoten lopen Henk de Greef en ik, ambtelijk begeleid, door de mooie wijk. We spreken over een paar verkeerskwesties en uiteraard over het Beheersplan Park Burchtplein dat wij als gemeente van commentaar gaan voorzien. Tegen half zes einde in de Warenar, ook een thema op de agenda deze weken.

Ik haast me naar Amsterdam, zonder files op tijd in Tuschinski voor de opening van het IDFA docu festival. Veel Amsterdamse bestuurders uit B&W en een mooie openingsfilm over een Indonesisch gezin in een sloppenwijk in Jakarta. Twaalf uur thuis.

Donderdag contact met de Wassenaarse Kust en Zeilvereniging over ons mooie strand. Met Laura Jongeneel van communicatie  loop ik de planning van bewoners-raads en winkeliersbezoeken aan Duinrell ivm de instroom van een nieuwe groep asielzoekers door. Ook de apotheek gaat worden betrokken. We gaan proberen de kleine incidenten van vorig jaar niet te herhalen. Dat is in elk geval onze inzet.

Op het Gemeentekantoor spreek ik in korte tijd veel ambtelijke adviseurs, goed zo’n ronde want er loopt veel en niet alles gaat goed o.m. door het niet (voldoende) inzetbaar en beschikbaar zijn van menskracht. Roeien met de riemen etc. is soms het enige dat je kan doen, en dat proberen we goed te doen.

Naar Amsterdam voor Viola Viola, de stichting rond altvioliste Esther Apituley, ten huize van Hedy d’Ancona aan de Amstel. Voor het eerst in lange tijd weer eens erbij, ook hier puzzelen om middelen bijeen te garen. Half zes terug op de Paauw, waarna bezoek aan sociëteit de Witte voor de book launch van plaatsgenote  Karin de Korte, gewijd aan de dromen van Prins Bernhard. Een bijzonder boek van een bijzondere vrouw. Velen uit Wassenaar zijn er.

Ik heb een Spaans concert ter ere van ons aller Sint afgezegd, de huiselijke/vaderlijke plicht roept ivm een tweede lijsttrekkersdebat voor de wederhelft. Geeft gelegenheid lekker te buizen en bij te komen. Zaterdag ontvangen wij onze echte Sint in Wassenaar, zie ernaar uit !

Snel naar...