Gemeente Wassenaar - Week 43 De week van de infra en onrust in de VVD

Week 43 De week van de infra en onrust in de VVD

Zaterdagavond laat terug uit Londen en we schakelen van de Britse politiek (80 miljard bezuinigen) naadloos naar de Nederlandse politiek (18 miljard bezuinigen ) om. Maar eerst Wassenaar. Mevrouw Moolenburgh in Huize Willibrord wordt maar liefst 104 en viert dat met een receptie beneden in de ontvangstruimte aan de Poortlaan. Een buitengewoon, kan het woord niet vermijden, krasse vrouw met wie het leuk en onderhoudend praten is. Ik vind dit een hele leuke en bijzondere taak in het ambt van burgemeester, en ook bij uitstek de menselijke kant. Na de thee met iets erbij snel schakelen naar de Paauw voor de opening van de expositie van onze ‘huiskunstenaar’ Jacques Tange. Mooi werk, geanimeerde bijeenkomst, speeches van onder meer de auteur van het jubileumboek (Jaques is 50 geworden en is 25 jaar kunstenaar), Jan Donia, Jacques zelf met een dankwoordje en ondergetekende. Ik heb gemeend iets te moeten zeggen over de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector en de m.i. funeste combi van BTW verhoging en drastische ingrepen in een deel van de sector (door andere delen te ontzien).

In de (wandel)gangen is de onrust in de VVD goed zichtbaar. De een is bewust afwezig, de ander aanwezig, en bestookt door enkele lokale en regionale pershelden die ijverig aantekeningen maken in de opschrijfboekjes. Later blijken een paar pittige citaten hun weg naar de kranten te hebben gevonden. Ik maak me  als voorzitter van de raad wel zorgen over de stabiliteit  van de fractie, de coalitie , de raad en de gemeente. Niet overdrijven natuurlijk, en interne conflicten komen overal voor, maar Wassenaar heeft een hoge aandacht in de media en die is niet altijd per definitie in het belang van het dorp. Ik praat over de situatie met deze en gene en besluit mij discreet op de achtergrond beschikbaar te houden voor passende gesprekjes en telefoontjes die ik in de loop van de week inderdaad uitvoer. De feestvreugde voor Jacques wordt gelukkig niet wezenlijk verstoord en ik ga trots met een door hem gesigneerd exemplaar van het boek naar huis. Daarna gaan Marleen en ik door naar de 50e verjaardag van Marnix van Rij, vlakbij de Paauw. Leuk gezelschap van vrienden, politieke vrienden en familie. Praat met onder meer Bram Peper over zijn boek maar ook met een Wassenaarder met lang teruggaande antecedenten over de historie van ons dorp.

Zondagavond bijlezen, mailen en alles wat na een vakantie hoort. D66 Brabant, Circo Circolo sneuvelt, maar het leven is keuzes maken.

 

Maandag de draad op kantoor opgevat, kleine stad, en het veiligheidsoverleg. Er ligt wel een hele stapel zaken ‘to do’. Het onderwerp veiligheid in al zijn vertakkingen vraagt steeds meer (bestuurlijke en ambtelijke) aandacht, en ‘s avonds in de Raad blijkt dat wederom als Hans Akerboom van de VVD vragen stelt over de hangjongeren, de horecagelegenheid de Diep en de aanpassing van de horeca Stappenplannota ook ter sprake komt. Met Maija Meijer, prominent cultuurmens en plaatsgenote en John Sillevis, ex Gemeentemuseum, spreek ik over de beeldententoonstelling 2011. We gaan proberen een lightweight versie te realiseren binnen de inmiddels door B&W danig afgeslankte contouren van het speelveld voor kunst en cultuur. Onze huiskunsthistorica kan en gaat daar ook aan bijdragen. Telefoontje met de voorzitter van de Rekenkamercommissie Wim Kuiper over zijn a.s. vertrek, de opvolging en de conferentie over de WMO ter gelegenheid van de overhandiging van het rapport 12 november. Lastige datum inmiddels door de extra ledenvergadering van de VNG.

Een persoonlijk overleg (p.o.) met de griffier vooral over de begrotingsraad maar ook voor de Raad vanavond. Extra B&W die uiteraard vooral  aan ‘de politieke situatie’ is gewijd, maar ook aan de raadsvergadering straks en met name het voorstel over de nieuwe Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed. De brandweercommandant komt langs en door het wegvallen van ene vergadering in Amsterdam kan ik alles (en iedereen) afwerken en is de inbak compleet schoon. Tijdig naar huis en na een lichte maaltijd aan de bak met de raad, eerst de inauguratie van de eigen website met live TV opnames , www.gemeenteraadwassenaar.nl. Het blijkt te werken en de raadsleden worden geattendeerd op het feit dat zij en hun buurmannen/vrouwen bij spreken volop in beeld zijn. Ergo, terughoudendheid bij twitteren en andere huiselijke bezigheden. Geldt natuurlijk ook voor de (nog niet twitterende) voorzitter. De raad gaat snel maar stekelig. De onrust trekt door de zaal en door de gelederen aan weerszijden van de tafel. Na de raad ga ik in opvolgend conclaaf met een aantal betrokkenen. De ochtend erna blijkt er een groter conclaaf met een enkel flesje wijn te zijn geweest op een van de werkkamers. Goed voor de onderlinge verhoudingen.

 

Met hier en daar wat verkleinde ogen een lange B&W met grote onderwerpen (Warenar, maatschappelijk verzamelgebouw, Horsten/monumenten) en een ‘pauze’ van een uur voor de aanbieding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Effectory aan het personeel door gemeentesecretaris Wilma Atsma. Ze doet het met flair maar de boodschap is wel teleurstellend: de ontevredenheid is manifest in delen van het apparaat en er is veel om over na te denken en vooral mee aan de slag te gaan. Dat straalt Wilma in haar slotwoord ook uit en de bal ligt nu op de borden van de diverse afdelingen en het MT en de medewerkers. Met Dienke Dekker in een koude en winderige setting de Deijlerweg geopend, met een aardige rit in de paardentram erbij. Mooi voorbeeld van interactief beleid waarbij wordt geluisterd naar bewoners en betrokkenen zoals Dienke in haar prima speech vermeldt. De mannen van de aannemer en ons ingenieursbureau zijn terecht trots. Ik gebruik de gelegenheid nog wat dieper na te vragen hoe het zit met de alternatieve hangplek om zo onze Paauw ‘op te schonen’. Het duurt nog even want ook hier geldt een levertijd voor enkele spullen.

Stukken en telefoontjes en een p.o. met de nieuwe chef p&o, Annemiek Pelt. Er staat veel op de rails qua HRM beleid en invulling van posities. We staan ook stil bij het lastige onderwerp harmonisatie arbeidsvoorwaarden. Marc van Dijk en ik besluiten daar ambitieus te blijven. Presidum in mijn kamer met een pre begrotingsgesprek met een enkele fractieleider erna dus met een rammelende maag naar het optreden bij de RABO. Meer dan 200 mensen in de Wittenburg, leve de bancaire democratie. Na een paar economische en bancair georiënteerde inleidingen onder meer van ‘onze’ eigen  voortreffelijke directeur Rob Joosten houd ik een inleiding over regionale samenwerking (regio, Voorschoten). Ik slaag erin zonder kleerscheuren qua woord-en taalgebruik de eindstreep te bereiken. Klein glaasje water na en ongezond laat thuis gegeten. Daarna kranten, mails etc Drukke week.

 

Woensdag loop ik met een stagiair van de afdeling communicatie en kabinet het onderwerp sociale media door. We gaan binnenkort eens goed spreken over de twitterende gemeente en de bm. Nu eerst even mijn eigen accounts. Stagiaires zijn prettige en nuttige tijdelijke aanvullingen op de formatie, we hebben nu een communicatiestagiair bij de griffie (prima werk aan de website) en bij de afdeling communicatie en kabinet zelf. Laatst ben ik geattendeerd op de optie van een ouderejaars bestuurskunde als bestuursassistent. Voorlopig dank aan Roy en Jeroen voor al hun nuttige werk. De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Onno van Buren, belt en we hebben een goed gesprek. Daarna vanaf twaalf uur een Haagse dag, vin d “honneur bij Canada n.a.v. de overhandigde geloofsbrieven aan HM, hij is (weer) een aardige echte Canadees en gewaardeerd dorpsgenoot. Lunch met een partijgenote uit Amstelveen die ik adviseerde na de raadsverkiezingen als fractieleidster in de raad daar. Niet in B&W gekomen, nu goede oppositie. DB Haaglanden met een lange agenda waardoor we het punt evaluatie regeerakkoord niet kunnen behandelen. Trekken we een uur voor uit bij de e.v. vergadering. Het onderwerp voorbereiding MIRT overleg met de (nieuwe) minister voor onder meer Verkeer en Infra is de brug naar een volgende bijeenkomst met de provincie, bestuurlijk overleg Rijnland Route. In de tram  onderweg vraag ik me af of het nou een voor-of een nadeel is dat Melanie Leiden en de regio goed kent, On verra. Het b.o. Rijnland Route is uiterst levendig. Een paar maanden verder zien bepaalde zaken er net weer wat anders uit. Getallen en varianten vliegen over tafel, maar hier geldt het (afgesproken) geheim van de raadkamer. Eind november, begin december ligt er meer op de Haagse tafel in kabinet en Kamer. Half zeven bij de Britse Ambassadeur voor een nieuw inloopbuffet, flexibele formule, come and go as you please en velen uit het Haagse (politieke en bestuurlijke) netwerk. Ik praat bij met journalisten, Rotterdammers en kamerlid Henk Jan Ormel, CDA. Het aandeel van Wassenaar is relatief hoog. Tien uur thuis en eerst nog even naar de Paauw. Ik zie de hangjongeren net weggaan. Jammer dat ze belletje trekken bij de bode, flauw en niet fijn. Thuis (na)beschouwingen over wat in het Haagse jargon de APB heet. Mark Rutte is goed begonnen vindt Ed Nijpels in Nieuwsuur behoudens de paspoortzaak. Een in Nederland bekende bananenschil… Laat naar bed.

 

Donderdag de hele ochtend regionaal college en veiligheidsregio. We behandelen stroomstoringen, het budget van de politie, de veiligheid in zwembaden en het gebruik van mobiele camera’s op helmen. Tegen twaalven vertrek ik naar een dit keer andere lunch dan et de collegae: bijpraten met D66 partijleider en oude vriend sinds 1990, Alexander Pechtold. Dat was er in alle hectiek niet zo van gekomen en dan zijn smsjes, mailtjes en telefoontjes niet altijd een goed alternatief voor een rustig gesprek. Na Nieuwspoort  kijk ik met Alexander mee op de nieuwe verdieping en fraaie werkkamers hoog in Kolonien waar eerst de Hoge Raad van Adel zat. Het CDA is de buurman. Leuk om weer in het Kamergebouw te zijn, het oud ledenpasje geeft een vertrouwd reunie gevoel, op weg naar buiten kom ik vele bekenden tegen waarbij weer opvalt hoe trouw de bodes en het kamerpersoneel zijn. ‘s Middags  de ambassadeur van Qatar over een bouwzaak, Patricia Vogel over de a.s. collegelunch V-W, Carolien de Groot van de Stichting JES (Jeugd en Samenleving)  en tegen zessen de Haardvuurgroep. Een man (en vrouw) of 12 aan de tafel in mijn werkkamer met het haardje lekker aan. Goed gesprek over begroten en bezuinigingen waarbij een prominente partijganger van een prominente partij een flink probleem op tafel legt over activa en (slapend) vermogen van een gemeente in relatie tot begroten, bezuinigingen en lastenverlichting/verhoging. Een van de bankierende heren werpt daar een interessant zijlicht op, en de vraag  komt steeds terug wat een gemeente als Wassenaar minimaal zou moeten doen en aan voorzieningen zou moeten hebben en hoe je optimale toegang tot die voorzieningen garandeert en welke rol het particulier initiatief daarbij kan en mag spelen. Stevige kost en zo ook het hapje boeren-of zuurkool bij het glaasje. Om kwart over zeven is de haard uit en het gezelschap tevreden naar huis. Daar zie ik net vriend en mee-eter Ruud Nederveen, collega te Bloemendaal, aankomen. Hij vertelt lang en in detail, maar heel interessant, over een tragisch ongeval aan ‘zijn’ strand waarbij een raadslid van de VVD bij een excursie van de Reddingsbrigade  door verdrinking is omgekomen. Het onderzoek komt volgende week, en tot dat moment meer vragen dan antwoorden. Maakte iemand fouten en zo ja wie. Voor mij leerzaam welke rol de collega speelde en hoe hij met de diverse betrokkenen is omgegaan in deze diep ingrijpende zaak. Stof te over en na middernacht herhaling van P&W.

Snel naar...