Gemeente Wassenaar - week 41 Bordes en bordes

week 41 Bordes en bordes

Vrijdagochtend vroeg uit de veren, en  dat is na een forse week een uitdaging. Om half negen op de Paauw een bijzondere bijeenkomst van de Stichting Wassenaarse Hulpvelrening. Baron Snouckart van Scharburg, een markant Wassenaarder, heeft een kapitaal beschikbaar gesteld voor hulpverlening en steun aan “minvermogenden” in het dorp. Na zijn overlijden begin dit jaar heeft zijn zoon Reinier zijn plaats in het bestuur onder mijn leiding ingenomen. De gemeente verzorgt het secretariaat en ook de uitvoering van  de steun, die in de regel kerstpakketten voor een 2-tot 300 mensen betekent. Incidenteel vindt ook wel andere steun plaats. De (half)jaarlijkse vergaderingen van de Stichting zijn ook een bijzonder evenement, met een mengeling van plechtigheid en functionaliteit. Nu overleggen we met de Stichting Kerstfonds van Bert Ooms en Roel Karamat over evt dwarsverbanden en overlappingen.

Daarna bezoek van verkeerswethouder (D66) Robert Strijk uit Leiden en Kamerlid Wouter Koolmees (D66), woordvoerder financiën en verkeer/vervoer. We spreken over de Rijn Gouwe lijn, de Rijnland Route (actueel gezien de behandeling in de Kamer van het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport, MIRT). Uiteraard komt de Chrurchill Avenue uitvoerig aan bod. Ik betoog dat het beter is een goed tracé te kiezen waar je later geen spijt van krijgt met het wegleggen en sparen van geld dan nu een halfbakken en slecht tracé. Tegelijk is er voor “de” minister van Verkeer en de Kamer wel een dilemma als de middelen niet toereikend zijn: zijn die straks wel toereikend en in hoeverre springen regio(‘s?), gemeenten en provincie voldoende bij.

Met Patricia Vogel bereid ik de Stuurgroep Samenwerking Voorschoten-Wassenaar voor. We kijken verder naar het Koersdocument kwartiermaker gemeenschappelijke bedrijfsvoering en enkele capita selecta. Bezoek van vriendin en galeriehoudster Annelies Annee die op de Kunstbeurs Arti 2010 in Den Haag staat . Met de raadsgriffier door de planning en agenda’s van de komende raadsbijeenkomsten heengelopen: er komen twee “technische” bijeenkomsten over de begroting ,de behandeling van de begroting zelf op 3 november en een carrousel op 1 november. Tussendoor naar huis, want ooit vrije middag geweest in de planning en om half zes de klankbordgroep bestuurskrachtonderzoek met drie raadsleden. Deze hebben zich goed voorbereid en stellen slimme vragen, waarop in mijn ogen toereikende antwoorden.

De avond staat in het teken van het naderende vertrek van Aurel met zijn 5 gymnasium klas naar Griekenland. Er moet nog veel klaargelegd, uitgezocht en ingepakt worden, want de wekker zal om half zes(…) ‘s ochtends gaan. Het lukt en we staan om kwart over een zes op een stikdonker plein bij het Adelbert. De ouders zijn allen zowel bezorgd als blij en trots. Bij het vertrek van de bus naar Brussel waar wordt opgestegen klinkt luid applaus. Afstand doen is ene hele kunst. Wij pakken na een ontbijt en inpakken van de weekeindtas de auto voor een tocht van een uur of drie naar het zuiden van België, de Westhoek, pal tegen de Franse grens.

Met vrienden bezoeken we in ons geval wederom Ieper en directe omgeving (Poperinge, Watou en Beauvoorde), met als leidraad de 19e eeuwse burgemeester en burgerheer Anton Merghelynck. Deze had een kasteel in de zomer en een stadswoning in de winter, geen slechte indeling. Het kasteel, geheel in 17e eeuwse stijl, is te bezichtigen, de stadswoning alleen op afspraak en die hebben we tevoren gemaakt. De gids neemt er de tijd voor en loodst ons in ruim twee uur door ene overzichtelijk aantal kamers. Het is met het schitterende weer aangenaam toeven buiten op het terras in Ieper en later in restaurant de Hommelhof in Watou, bekend van zijn poëziefestival. Overnachten in een aangename bed and breakfast met een jonge eigenares en veel beesten. Na een goed ontbijt op weg naar St Martens Latem bij Gent, ook wel omschreven als het Belgische Wassenaar. Die vergelijking gaat maar deels op. Vlakbij de rivier de Leide ligt het museum van Deurle, dat door de Zwitser-Franse kunstenaars Thomas Hirschhirn is volgepakt met lege conservenblikjes. Apart. Je hebt laarzen nodig om ongeschonden de uitgang weer te bereiken.

Tegen 3 uur in Amsterdam waar een vriendin  wordt geïnstalleerd als predikant van de PKN in die stad. Opvallend is dat de dienst plaats vindt in de “zware” kerk aan de Noordermarkt.  Via huis naar een zeer Haagse “cocktail” in Pulchri. Daarna eten we ene hapje Thai aan de Burgwal en gaan we ouderwets naar de film , An American. Gelukkig sms’t Aurel regelmatig want bezorgd blijven we.

Maandag de kleine staf over de lopende week, p.o. veiligheid waar we uiteraard lang stilstaan bij “onze” hangjongeren. Ik heb vrijdag daar beweging in proberen te krijgen, gelijktijdig en in goed overleg met wethouder Fred Sanders van jeugdbeleid. De benadering wordt het bieden van een alternatieve plek die dan wel eenvoudig wordt “opgeleukt”. Er blijken ook geïnteresseerden in het dorp die daarbij willen helpen. Pas dan heb je een betere titel de groep die niet altijd dezelfde samenstelling heeft “te verplaatsen”. Tot die tijd zeilen we scherp waar het gaat om overtredingen, rommel en al helemaal vernielingen. De politie gaat vaak langs maar kan ook niet alles oplossen. Verder probeer ik te bevorderen dat de nota jeugd en alcohol wordt afgerond, evenals de door de Raadsdiscussie iets bijgestelde nota Horeca Stappenplan over (geluids) overlast en sancties.

Tenslotte zijn er altijd de actualiteiten en de handhavingzaken. Met Wilma bijpraten over de grote onderwerpen van B&W en de organisatie. Tussendoor stormt Wanda Vermeulen binnen over de Kerkehout. Henk de Greef en ik willen daar nu wat verder en helderheid ook naar buiten. Ik rijd met wethouder Dienke Dekker mee naar het congres van de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten waar mijn vriend en collega Thom de Graaf voorzitter van is. In de Passagiers Terminal Amsterdam vindt het-kostbare– congres plaats. Onder leiding van Jan Tromp, good old gespreksleider, discussiëren we over de aanpassingen op dit terrein ogv het Regeerakkoord. De hypotheekrente(aftrek) wordt aangestipt maar topambtenaar Marc Frequin omzeilt deze hete aardappel behendig. Interessant is dat onze regio geen krimp kent voor de komende decennia, mho op Valkenburg een nuttig gegeven. Verder blijkt dat we in Wassenaar op de sociale huur/koopsector moeten letten, iets waar Dienke mee zal moeten gaan werken. Op de heenweg bijpraten met haar, op de terugweg met Thom die op weg is naar een bestuurlijke conferentie van het Korpsbeheerdersberaad in Wassenaar (Wittenburg). Er is tijd voor ene kopje thee met Thom en zijn chauffeur in het zonnetje op het bordes van de Paauw. Geen sporen van hangjongeren, en dat is plezierig voor de ontvangst om 18 uur van de nieuwe inwoners van Wassenaar.

Mede door het harde werken van Ingrid, Courtney, Cornélie, Roy en de afdeling burgerzaken zoals die vroeger heette wordt het een groot succes: 100 mensen, zowel Nederlands als niet Nederlands. We doen de avond tweetalig, en het werkt.

‘s Avonds hapje eten met oud raadslid Willem van Moort en Marjon. Uiteraard passeren de Kunst4Daagse en BplusC de revue. We zijn de enigen in de Italiaan bij de Haven, maar het is erg lekker.

Dinsdag een gesprek over de hangjongeren met Fred Sanders, de SJW en Harry van de boksschool. De ingezette koers zetten we door.  Harry blijkt een nuttige “tolk-vertaler”. Lang college met als toetje de diverse scenarios en modellen voor het maatschappelijk verzamelgebouw aan de Mansvelkade e.o. Wordt vervolgd.

We zetten de laatste punten op de i op de begroting en ik mag de tikfouten en komma’s en punten checken. Werkende weg ontdek ik ‘s avonds en daags erna nog wat teksten die bijstelling behoeven. Maar het lukt, en donderdag kan hij “uit”. Nogmaals dank aan de noeste werkers.

Op de receptie van Spanje loop ik collega van Aartsen tegen het lijf, althans zo arrangeert Stan Huygens/Telegraaf dat. Veel BZ en diplo’s die indringende vragen hebben over het aanstaande andere bordes, van Huis ten Bosch, donderdag. Een weggevallen trip naar Antwerpen voor het Letterenfonds biedt ruimte voor divers achterstallig onderhoud en gesprekken. Eind van de middag receptie van The Hague International Spirit bij de Zuidafrikaanse ambassadeur aan de Gogelweg in Den Haag. Netwerkevent voor de regio. Een nieuwe DVD van een oude BBC serie, Prime Suspect met Helen Mirren,  houdt ons gekluisterd op de bank.

Woensdag  gesprek met de directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, Adri Kemps, nav een benadering vanuit een meer alternatieve (kleine) goede doelenclub voor een bestuurlijke rol mijnerzijds. Een ingewikkelde wereld. Onderweg veel hands free telefoon.

Naar Den Haag voor lunch met oud medewerkster nu bij BMC. Maar ook daar krimp en exit. Het is geen makkelijke tijd. Via Kapper Ap met het laatste politieke nieuws vanonder zijn mes naar DB Haaglanden. Ik pleit voor een discussie met de benen op tafel over de gevolgen van het Regeerakkoord. Peter Smit snijdt diverse infra en OV zaken aan en geniet nog na van een pittige discussie in zijn Raad over aan/inbesteding van het stadsvervoer. Hij spreekt mij aan op de Wassenaarse bijdrage aan het Mobiliteitsfonds.

Terug naar de Paauw voor enig lees-en veegwerk. Op de fiets, het blijft mooi herfstweer, samen met Marc van Dijk naar de WOP alwaar Charlie Aptroot gastspreker. Hij vertolkt de rechte liberale althans VVD lijn met veel warme woorden over de morgen aantredende regering. Een groot vriend van D66 (b) lijkt hij niet, maar dat zal ook niet de meest gevraagde competentie voor ene VVD kamerlid zijn. Toon en inhoud zijn stevig en dat gaat er goed in bij het talrijke gehoor. Via Tokoh Eddy naar huis waar we kunstenaar David Bade ontvangen. Leuke avond met veel bijpraten. David’s schilderijen hangen naar zijn smaak.

Donderdag Jan Willem Schrofer op bezoek, oud directeur Rijksacademie. Het eerste schilderij dat hij aan de muur in de gang ontwaart is dat van zijn oom Willem: de nieuwe Haagse School. Wat geweldig dat we die collectie in huis hebben . Met Arthur Cremers praat ik over diverse beleidszaken. Telefoontjes met de bm’s van Enschede en Amersfoort. Met Rob Joosten, RABO, bereid ik een optreden eind oktober bij de ledenvergadering Wassenaar voor. We tikken ook een paar andere onderwerpen af zoals de glasvezelkabel. Kennismaking met de nieuwe rector van het NIAS, Aafke Hulk. Zij heeft interessante ideeën over een rol van het NIAS in de lokale samenleving. Met strandtenthouder Sander vd Kroft bespreek ik een paar strandzaken.

Naar CODART voor een bestuursvergadering bij de Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie in de Haagse KB. De receptie van het International Institute for Social Studies, van Aartsen vertrekt net per fiets, en ik kom. In Leiden bezoeken Marleen en ik een staartje van een symposium ter ere van een veel te vroeg gestorven vriendin die in de gezondheidszorg werkzaam was. Om 21 uur bezoek ik nog een uurtje de ledenvergadering van D66, waar Joris Backer zijn kandidatuur voor de EK lijsttrekker toelicht. Ik steun hem. Thuis nog een rondje Helen Mirren en om middernacht een rondje mail. De dames en heren op het bordes van Huis ten Bosch hebben gezien de herhaalde beelden genoten. Nu maar hard aan de slag.

Snel naar...