Gemeente Wassenaar - week 33 Fris aan de slag

week 33 Fris aan de slag

Vier weken vakantie, althans min of meer. Twaalf dagen en route door Duitsland, cultuur, steden, natuur, Essen/Ruhrgebied culturele hoofdstad Europa, Kassel,  vm Oost Duitsland, Potsdam, Dessau, Gotha, Eisenach, Weimar, eiland Rugen, Schwerin en Ludwigsburg. Veel te zien en te doen en onder de indruk van –toch nog-verschillen tussen W en O. Hoogtepunt wel het bizarre nazi Erholungsort aan de Oostzee, Prora. Niet te bevatten, evenmin als –indrukwekkend-Buchenwald.

Ervoor en erna overwegend thuis, ontspannen, films inhalen, sociale contacten en luieren in de tuin en op de bank, zo nu en dan onderbroken door een klusje in het dorp of op de Paauw. Weekeindje antiek zoeken in Antwerpen en Tongeren (B).

En dan vrijdag 13 toch echt aan de bak met vooral een lang en diepgravend gesprek met gemeentesecretaris Wilma Atsma. We hebben elkaar een week of zes niet gezien, dus er is naast de korte contacten veel in te halen. Met name de totstandkoming van de bundel “met beleid bezuinigen” ten behoeve van de Raad 31 augustus (een interactieve sessie om opties en on/mogelijkheden door te lopen om de sterk oplopende taakstelling oplopend tot 5 miljoen in 2014 te kunnen verwezenlijken). Daar is veel en goed ambtelijk werk voor geleverd de laatste weken, en dat ondanks de vakanties.

Daarnaast vraagt de samenwerking met Voorschoten aandacht. De kwartiermaker, Wim van Tuyl, schreef een Koersdocument en een oplegnotitie over de beoogde totstandkoming van een service eenheid waarin alle ondersteunende eenheden van de twee gemeentes zullen worden opgenomen. Daar is met de lichte vertraging bij de aanstelling van de kwartiermaker wel nog het nodige aan te doen, ook omdat de OR en het GO moeten worden “meegenomen”.

Er zitten immers ingrijpende  organisatorische en personeelsmatige aspecten aan deze grote operatie, die overigens al gaande is omdat de beide ICT afdelingen al vanaf 1 augustus samen zijn en veel eerder de afdelingen personeel en organisatie. Naast deze twee hoofdgerechten lopen Wilma en ik een heel menu van kleine en grotere onderwerpen door, ook voor de weer volle B&W agenda van dinsdag. Bij alles wat op de agenda staat toetsen we wat de relevantie is voor de bezuinigingsoperatie.

Daarnaast lopen we keer op keer tegen de beperkte personele middelen en nog een aantal lastige door te hakken knopen in de organisatie zelf. We hebben de financiën om die op te lossen maar ook hier is het adagium: zo goedkoop mogelijk. In de Paauw is het nog betrekkelijk leeg maar ik merk dat wethouder Dienke Dekker het fort als eerste loco goed heeft gehouden, haar eerste zomer als zodanig en dat Fred Sanders in een aangenaam ritme zijn uren maakt. Wethouder Marc van Dijk is bijna terug en Henk de Greef eindelijk aan een verdiend verlof na maanden hard werken.

Het weekeinde begint vrijdagavond met eters thuis, een ritueel dat zich de beide volgende avonden voortzet: leuk en druk, en dat kan in deze vakantiestemming nu mooi. We koesteren het bezit van een vanmiddag aangeleverd nieuw schilderij waar we flink van ondersteboven zijn. Wat kan kunst toch inspireren en de fantasie prikkelen, en een voorrecht dit niet piepkleine doek aan een wand te kunnen hangen.

Zaterdag pak ik het tennisracket weer op, en het blijkt nog te gaan. De Canadese banen liggen te blakeren in een warme zon. Vrienden fietsen langs en einde middag gebeurt hetzelfde, onverwachte aan loop, leuk. Vakantie is heerlijk, maar thuis zijn zo mogelijk nog leuker. Kranten bijlezen, o.m. over de moeizame formatie, en de Duitsland tocht een plaats geven in het reservoir aan herinneringen.

Zondagochtend aan het ontbijt met logeegasten voor wie de terugreis naar Zwolle wat lang was na het eten. In de middag op en neer naar Amsterdam waar mijn dochter haar verjaardag viert, de blik uiteraard op Het Huwelijk mei 2011 gericht. Ik bezoek mijn oude studentenhuis aan het Rapenburg in Leiden met een oud huisgenoot en vriend die dit organiseerde. Het jonge gezin dat het monumentale pand aan het water kort geleden kocht leidt ons gastvrij rond- de eerste keer sinds decennia. Gekke gewaarwording.’s Avonds moeten we Zomergasten met Annet Malherbe missen, jammer vanwege ons nieuwe schilderij, maar Uitzending Gemist is altijd inzetbaar. Met gasten uit de wereld van de media lopen we de 18 miljard aan bezuinigingen maar ook persoonlijker zaken na.

Maandag weer echt in de routine. Stafoverleg met Alexander en Emy, Jos moet wennen aan de files. De scholen zijn echt begonnen! Veiligheidsoverleg, we hadden in ons dorp een overwegend rustige zomer, maar toch een paar incidenten. De onderwerpen gaan van geluidmetingen bij de horeca tot kleine en grote handhavingkwesties.

Lunch met directeur Bram Harkes van het stadsgewest Haaglanden. Behalve wat actualiteiten zoals de OV verbinding met Voorschoten (veel in het nieuws sinds het interview met collega Dienke Dekker en mij in een regionale krant) en de proef spitsmijden waarover veel misverstanden bestaan bespreken we de nieuwe portefeuilleverdeling in het Dagelijks Bestuur, waar ik de onderwerpen juridisch/bestuurlijke zaken, Europa en cultuur erbij ga doen. Niet kolossaal groot, wel mogelijkheden voor nieuwe of sterkere accenten voor ons Haaglanden bestuur.

Het p.o. met de secretaris, kort na de lange vrijdagsessie, een p.o. personeelszaken met Marc van Dijk, gezond weer terug, erbij en Jeanet Louter als hoofd P&O ad interim. Haar dagen zijn geteld als interimmer nu Annemieke Pelt eraan komt. Met Wim van Tuijl en  samenwerkingsprogrammanager Patricia Vogel loop ik de stukken voor de Stuurgroep Voorschoten-Wassrnaar van morgen door. Frieke Hurkmans, oud plv directeur Leidse Schouwburg en directeur Muziekcentrum Vreedenburg bezoekt me over de Leidse Pieterskerk, waar ik in het Vriendenbestuur zit. Daar gaat nu de restauratie op een oor na gevild is het eea veranderen. Zij is ook zijdelings betrokken bij de nu zeer aanstaande opening van de brasserie 't Regthuijs aan ons Plein: een aanwinst voor het dorp. Met Greetje van den Bergh, interim directeur van het Fonds voor de Letteren, loop ik wat aandachtspunten rond de fusie van de twee literaire fondsen door.

Thuis trakteer ik collega Jeroen Staatsen op een eenvoudige maaltijd, goeddeels van een Wassenaarse traiteur. Gesprek en eten zijn beide aangenaam en(hart)versterkend. Wat is een avond lang als je op tijd eet!

Dinsdag Stuurgroep waar iedereen met energie aan het nieuwe politieke seizoen lijkt te beginnen. Freddy Blommers vertelt nog wat actualiteiten over de Rijnland Route. Voorschoten heeft (al) een brief van de provincie, wij nog niet. Veel is er niet gebeurd sinds begin juli.  B&W duurt behoorlijk lang, tot na 2 uur, vooral door de gedegen discussie over “Bezuinigen met beleid” voor de 31e.

Klaartje Sluijs van D66 en Andre Mooij van de Beuk en ik praten over een programma van BZK voor burgemeestersselectie en coaching en training. De aandacht zal vooral uitgaan naar niet direct voor de hand liggende kandidaten, mn vrouwen. Griffier Henriette komt, zeer gebruind, langs om bij te praten voorafgaand aan het latere p.o. We kijken vooral naar de invulling van het “raadsuitje”17 september en nemen wat actualiteiten door. Ambtenaar Rita Bakker van Haaglanden werkt met mij de nieuwe dossiers van Haaglanden uit in bestuursopdrachten die aan het DB worden voorgelegd. Afgestudeerd in Duits is ze via het Regionaal Structuurplan (RSP) in de planologie verzeild en nu dus Europa en cultuur. Door een misverstand met sleutels kan ik ons huis niet in: de Paauw biedt enige uren comfort en onderdak en ik beschik gelukkig over zowel een avondkrant (de NRC) als een boek (de nieuwe McEwan, Solar). Leve de inhoud van de brievenbus in zo’n geval… Mijn echtgenote verlost me en we storten ons hongerig op een bak Chinees van Mi Lie.

Woensdag zeer vroeg met Dienke Dekker en verkeersambtenaar Rick Goddijn op bezoek bij de Initiatiefgroep Violierenweg e.o. de heer Steinebach cs. Bij de “cs” veel bewoners uit de directe omgeving w.o. de Clematislaan. Interessant is dat hij wel mogelijkheden ziet om de problemen op te lossen door grotere inzet van die weg. Dienke weert zich goed, was net op het punt de in de Raad na het Burgerinitiatief afgesproken werkgroep te lanceren en wijst ook op de eigen auto en het intensieve gebruik daarvan. Maar we schrikken van de foto’s van de megagrote bussen en vrachtauto’s die zich tot en met de Gladiolusweg door de wijk een weg banen. Dat moet niet zo. Van de oplossingsrichtingen en opties ben ik persoonlijk het meest gecharmeerd van het circuit idee, maar alle opties kennen een financieel (en ook personeel) plaatje.

Na afloop wisselen Dienke en ik ervaringen uit met als teneur: menige wijk in Wassenaar heeft wensen, vaak terecht, hoe gaan we daar realistisch mee om tegen de achtergrond van beperkte mogelijkheden om het steeds grotere aanbod van auto’s etc. te beperken. Stof genoeg. Fenne Gunneman bezoekt mij over het CO-W. Komt goed. Rest van het gesprek gaat over het CDA waarvan zij secretaris is. Of dat goed komt..

De nieuwe uitbaters van Lucifer, het jonge duo Mirjam en Mathieu (kok) komen langs met mooie plannen voor een culinair event: een kwiek duo dat het wel zal gaan maken…

Onverwacht bezoek op korte termijn aangekondigd tussen de middag: NOS correspondente in Paramaribo Hennah Draaibaar en haar partner Eddy Wijngaarden. Ik ken hen van mijn frequente bezoeken aan Suriname, een stuk binnenlands buitenland dat ik erg mis. Uiteraard gaat het gesprek over Desi B maar ook over plannen van Hennah een roman te schrijven over de goudvondst in 1932 door haar oma. Fijne mensen.

Een UvA student interviewt me over een van mijn onderwerpen in de Buitenlandse Zaken tijd: het Verdrag inzake de niet verspreiding van Kernwapens (Non ProliferatieVerdrag, NPV). Flink graven in het geheugen, maar het lukt. Hij heeft artikelen en boekhoofdstukken van mijn hand bij zich die ik goeddeels vergeten was. De problematiek is anders, maar nog steeds actueel. Het 60 jaar getrouwde paar Theunissen-Crolla op de Beukenhorstlaan zijn onderhoudende en gastvrije mensen met een volmaakt mooie tuin. Ik proef bij het weggaan een moerbei. Heerlijk terugfietsen naar de Paauw en tijdig naar huis want met het gezin naar de Parade. De puber knort want ja, de Parade. De drie stukken zijn muzikaal interessant (Hauser Orkater), onderhoudend (Oostpool) en ronduit hilarisch (Irritant, met Sanne Vogel). Tussendoor is er veel te drinken en te eten, een tevreden massa kuiert over het terrein. Voor de 20e keer een geweldig event. Half elf thuis.

Donderdag vroeg wat boodschappen voor de eters ‘s avonds en een rondje koffie en stukken in de Paauw. Daarna snel naar Ouderkerk voor de opstap van groepsvervoer per bus naar Sail 2010. Uitgenodigd door P&O Service Groep maak ik een fantastische dag mee met leuke mensen aan boord van de Hollandia uit 1912. Onvoorstelbaar veel schepen, onvoorstelbaar veel variëteit en wat een ambiance. Voor mij de eerste keer maar geweldig. Het weer is natuurlijk een opsteker. Onderweg haalt wethouder Henk de Greef me in, moet kunnen.

Om half zeven thuis met even grote files als op het water. Net op tijd voor de van Aartsens die komen eten: veel stof over Den Haag, lokaal en nationaal, het vak en inspirerend leiderschap. We gaan zeer laat uiteen met de conclusie dat we meer verhalen nodig hebben en leiders die verhalen kunnen vertellen. Rozig, moe en voldaan te bedde, wel met een intens vroege wekker ivm de tandarts in Haarlem om half negen. We kunnen er nu nog tegen,,

Snel naar...