Gemeente Wassenaar - week 27 Zomerse dagen

week 27 Zomerse dagen

Vrijdag begin ik voor het eerst een vakantiegevoel te ontdekken, gek genoeg door een iets minder volle agenda te hebben, vooral in de aankomende week. Wel gek dat je door een graadje minder hard te werken een vakantiestemming constateert. Workaholics zijn toch wat aparte mensen, en burgemeesters zullen daar in meerderheid wel bij horen.

Om 9 uur schuift het bestuur van de Kunstgroep Wassenaar aan aan mijn tafel, begeleid door Lizette Ploos van Amstel. Mariska Toetenel en haar medebestuurders willen weten wat ik van het tentoonstellingsbeleid vind (“braaf of niet zo braaf”) en willen breinstormen over de plaats van de vereniging in de komende jaren. We komen al stormend wel iets verder: wat prikkelende exposities tussendoor, meer doen met de buitenkant van de molen en trekken op professionals van buiten, bijvoorbeeld in de stichting nieuwe stijl die op poten wordt gezet. Er zijn ook nog wat subsidieprobleempjes, die ik graag aan hen met Lizette delegeer.

Stukken lezen en afdoen en tegen elven naar Den Haag waar ik als plv portefeuillehouder verkeer en vervoer van Haaglanden een groep bestuurders uit Zurich e.o. ontvang, tegenbezoek voor de visite van Stas Tineke Huizinga en bestuurders, onder wie ik, in februari. Ik doe een ambtelijk goed voorbereide presentatie over Haaglanden enerzijds en OV in deze regio anderzijds. In goed Duits-Engels hebben we een levendige discussie over overeenkomsten en verschillen tussen onze regio’s. De Zwitsers hebben een goede mix van high tech en een zeer dekkend OV netwerk. Daar kunnen wij ook wat de dekking betreft nog wat van leren!

Naar de Amerikaanse Ambassade voor Independence Day, 4 juli. De band speelt, het gazon schittert, de zon brandt dus menigeen schuilt onder het tentdoek. Het volkslied en de songs erna geven altijd wel een kippevelgevoel. Ik weet Stan Huygens dit keer te ontlopen, en zie uit mijn ooghoeken Hans van Baalen (VVD), Henk Jan Ormel (CDA) samen toasten, en Uri Rosenthal zich links in de tent ophouden.

Met een tussenstop bij kapper Ap arriveer ik tijdig bij het Louwman automuseum. Vanwege de rol van HM zijn we allen vroeg in de ontvangsthal en later de grote zaal van dit fraaie paleis. Goede gelegenheid voor wat netwerken rond de voorste rij. Hare Majesteit draait aan de slinger van een antieke Eysenk en maakt zelfs naast Evert Louwman een ritje in een prachtig ander antiek exemplaar. Louwman’s speech getuigt van onvoorwaardelijke liefde voor de automobiel door de eeuwen heen. CdK Jan Franssen, collega Jozias van Aartsen (met ambtsketen, we zitten net in Den Haag, tot 1906 Wassenaar) worden door hem ingelijfd in de categorie “liefhebbers van antieke auto’s”. Zo ontdek je nog eens wat. Omdat ik als buurburgemeester niet in “groepje 1” rond HM meewandel kan ik met een tocht door het museum tijdig afdalen om rond vijven weer thuis te zijn.

De tweede helft tegen Brazilië is een wonder waarvan heel Nederland inmiddels is doordrongen. Ik fiets in oranje polo het dorp in om de feestvreugde in mij op te nemen en even ene oog in het zeil te houden. Ik heb een beetje zorg over de veel latere avond, naar later blijkt niet zonder grond: een flinke matpartij, en dat is niet het idee van feest. Ik maak er werk van.‘s Avonds eten Geertrui en Igor bij ons in de tuin, uniek dat dat kan. Half elf zowaar een drupje, goed voor de tuin.

Zaterdag fiets ik met wethouder Fred Sanders naar de opening van de strandbied Dol-Fijn. Prima initiatief van de kwieke uitbaatster van deze kindervoorziening. Unieke combi van kinderopvang en bieb. Een feestelijke ambiance en evenement, met korte broek als dress code. Kon het maar altijd zomer. Praatje hier en daar met o.m. raadsleden, iedereen ontspannen. Moet vandaag en zondag de polo op Duindigt missen, maak ik eind augustus hopelijk goed als de club 200 jaar Argentinië centraal stelt.

De zaterdagse dingen in het dorp en dan naar een mega happening in Amstelveen waar oud kamercollega en oud minister en stas Atzo Nicolai (VVD) 50 wordt en 50 vrienden en familieleden aan zijn (lange) tafel heeft genood. Velen uit veel netwerken, politiek, cultuur, BZ. Ik realiseer me dat dat ook mijn 3 netwerken zijn. Er wordt veel en vooral lang gegeten , gespeecht en gezongen. Door het late uur breng ik rond 2 uur nog een bezoekster naar het Laakkwartier in Den Haag. Gelukkig is de BOB plicht ferm in mijn systemen ingedaald.

Zondag bezoek aan oude moeder en erna feestelijk open lucht concert aan de Weerdsluis in Utrecht, kop Oudegracht. “Mijn”orkest de Nieuwe Philharmonie, treedt op, en dat wordt een groot succes. Collega Aleid Wolfsen is er ook. Ik heet hem, onder hilariteit, hartelijk welkom in de mooie stad Utrecht. Om half negen na een naborrel en praten met dirigent en musici terug naar huis. De kranten liggen er nog.

Maandag laatste overleg met ambtelijk secretaris Conny van Tilburg over de planning van de raad en de diverse teksten die we als college aan de raad verzenden (schriftelijke vragen). We willen natuurlijk met een schone lei het reces in. Ik kan het niet laten en haal met het rode pennetje nog veel uit teksten en voeg nog meer toe.

Bezoek van en overleg met griffier Henriette volgt daar naadloos op. Er is ook weer een verjaardag op het bestuurssecretariaat en in een sterk gefeminiseerd gezelschap is het aangenaam taart eten en koffie drinken. Na de boterham overleg met COA en Duinrell over de opvang asielzoekers in afgelopen seizoen en komend seizoen. Wordt een iets andere, relatief makkelijker populatie. Communicatie weer belangrijk. Voor Marc van Dijk een nieuwe materie als wethouder.

Daarna ontvang ik een enthousiaste directeur van een Leidse Stichting voor kinderen die het moeilijk hebben en daardoor extra (weekeind en zomer) onderwijs krijgen, ze hebben me benaderd als voorzitter en dat neem ik graag in overweging. Op tijd naar huis einde van de middag en zowaar een avond thuis. Feestelijk gevoel.

Dinsdag gewoon B&W, want Dienke doet om 9 uur de oplevering complex Vorrenbroekstraat Willibrordus. We zijn tijdig klaar om nog een dik uur scenario’s Den Deijl c.a. door te lopen. We zullen in de komende jaren verreikende besluiten moeten nemen over de toekomstige huisvesting van de gemeente cq de gemeentes en daar moeten we ons met goede scenariostudies op voorbereiden.

Eindelijk weer eens een lunch met benen en broodjes en soep op tafel, agenda is al klaar. Wat een weelde. Loek Bos komt langs, Haags cultuurprofessional, en kandidaat bestuurslid voor de nieuwe Stichting Kunst en Cultuur Wassenaar. John begeleidt als vertrekkend voorzitter, continuïteit is dus gewaarborgd. Een dominee en twee (andere) gereformeerde. Heren is geen alledaags bezoek, ze komen met een mooi idee voor een zondagochtendontbijt met discussie en bezinning in september. Ik doe graag mee, en zal de raad en het college daartoe graag oproepen.

Griffier over raadsuitje 17 september.  Om half zes speech ik voor bestuurders en organisatoren van het grote senioren van Lanschot golfevenement dat dit weekeinde op “onze Haagsche” wordt gehouden. Het praatje gaat niet iets beter dan de slag tegen een golfballetje op het gazon voor de Paauw, maar zoals wij Friezen zeggen “het kon slechter”.

 ‘s Avonds winnen “we”. Ik kijk en famille. Zodra Marleen niet kijkt scoort Nederland en omgekeerd. Goede les voor aanstaande zondag. ‘s Avonds het dorp in waar ik in de volle feestvreugde  met gezellige Wassenaarders in een goed gesprek raak, tot en met een jeugdige onderneemster in ICT toe. Ik beloof haar langs te komen om haar zaak te bekijken.

Woensdag nog een halve Haagse dag: regionaal college, brandweer, ambulance, veiligheidsregio, burgemeesterslunch. Onderwerpen variëren van vakanties  via politiek tot onze zorgen en besognes. Telefoontje van collega de Vos van Nieuwegein over een fiscale/ CAO kwestie die burgemeesters raakt.

Op de fiets langs David Hart, Langenhorst. Lang niet geweest en nu nemen we de vorderingen op het landgoed door, het huis was immers al lang klaar. Er spelen nog wat vergunningkwesties over een brug enz .

Door op de fiets naar buurtvereniging Nieuw Wassenaar met een fietstocht door de mooie wijk vanaf de Wittenburg. If at all is het klein leed dat hier te zien is, maar elke wens is er een. Fred Sanders snort weer goed mee. Het wielrennende hoofd beleid ontdekt een onbekend deel van Wassenaar.

‘s Avonds receptie Nieuw Zeeland, Rachel Fry gaat Nederland helaas verlaten. Goed toeven op het gazon achter de Schouwweg. Ik haal Marleen op de fiets op halverwege de route Wassenaar-Den Haag, romantisch. We gaan niet meer uit eten want de andere semifinal, dus met bestelde pizza’s a 3 op de bank. De beste (dit keer) wint, dus “we” spelen tegen Spanje.

Donderdag intakegesprek over mijn intervisie groep burgemeesters (dat duurde wel heel lang sinds mijn aantreden 3 jaar terug..), Aurel wegbrengen naar Amsterdam, wat zaken in Haarlem en om 13 uur lunch met bestuur en leiding van de New Dutch Academy, Haags barokorkest dat sinds het Paauwconcert ook in Wassenaar bekend is. We spreken over strategische oriëntaties van dit orkest gerelateerd aan de Haagse regio en de internationale status van de Hofstad en de Wassenaarse buitengebieden. Met hoofd beleid en wethouder Dekker van sport hakken we knopen over de Wassenaarse sportprijzen. We gaan het anders en lichter en leuker doen, u hoort er meer van.

Stukken tekenen en wegwerken en dan in een megafile-wat valt dat weer tegen- over de A1 naar Hilversum. Ik kom aan om vijf voor half zeven en val bijna in mijn radio optreden bij Stand.Cafe van de NCRV op radio 1. Onderwerpen o.m. de huizenmarkten al dan niet betalen voor de dokter in het weekeinde en ‘s avonds. Medegasten zijn Catharina Keyl en SP kamerlid Henk van Gerven. Ik haal Marleen op in Utrecht waar we aan de Oudegracht eten. Ze zit in NOVA dus tijdig naar Wassenaar en TV aan. Ik ga daarna nog laat naar Den haag, afscheid Frits Huffnagel, waar de Dennenweg nog een kolkende massa is. Heel gezellig, heel Frits en we netwerken er nog lang en diepgaand.. Jeroen Staatsen belt eerder op de avond: koffie bij hem de volgende ochtend en niet bij mij: komt beter uit. Wordt een eindejaarsgesprek over onze gemeentes. Wordt vervolgd. Zo ook dit blog, maar dan over twee weken, vlak voor mijn “echte” vakantie.

Snel naar...