Gemeente Wassenaar - week 26 Bouwen en bewegen

week 26 Bouwen en bewegen

Vrijdag weekoverleg met communicatie en bestuurssecretariaat. Om tien uur druppelen de veteranen binnen voor de lokale viering van Veteranendag. Ingrid heeft dit weer voortreffelijk georganiseerd, alles loopt op rolletjes. Er is een indrukwekkend aantal meest oudere veteranen aanwezig, soms met partners, opvallend is een hele jonge veteraan uit de Kosovo oorlog 1999. Ik maak een praatje, en voel mijn betrokkenheid bij dat conflict terugkomen, moest ooit als Kamerlid als eerste spreken toen ook de Nederlandse vliegtuigen opstegen en Minister van Aartsen dat in de Kamer meldde. Lijkt een eeuw geleden, maar in feite nog heel kort. In het programma is de hoofdmoot na het welkom van mijn kant een indrukwekkend optreden van generaal Ted Meines, hij zal tegen de 90 lopen, maar nog kaarsrecht van hoofd en hart. Hij bespreekt openhartig de gevoelens van de veteranengemeenschap over het wegvallen van Wageningen door de op zich zelf gewaardeerd nationale herdenking in Den Haag. Na afloop gaan we met zijn allen in de stralende zon voor de Paauw op de foto waarna (bij)praten met koffie en een glaasje en een hapje, dat goed wordt gebruikt en zeer wordt gewaardeerd. Een mooie nieuwe jonge traditie.

Tussen de middag werk ik alle zaken af die zijn blijven liggen, prettig zo’n “veegmoment”. Met Arthur Cremers, hoofd beleid, heb ik, gezeten op stoelen buiten (wat een unieke voorziening!) een p.o. waarbij we spreken over de Stichting Kunst en Cultuur, sportprijzen en Monumentendag. Mijn echtgenote komt even langs om na een pittige heisessie van twee dagen met haar bestuur stoom af te blazen. Dat moet wel in een snelkookpan want om half vier staat het Voorschotense college op de stoep. Met Dienke en Henk erbij buigen we ons over het zoveelste concept van een reactie van onze gemeentes op het bereikte resultaat over de Rijnland Route. We vinden dat er met alle waardering voor dat resultaat, ook financieel, met name vwb de bijdrage van het Rijk, dat er nog flinke onvolkomenheden aan kleven. Die brengen we in een brief maandag naar buiten. Dat zal nog zeker ook vanwege de wens tot consensus en draagvlak in de regio opschudding geven, maar soms moet je ook in het bestuurlijke leven de rug recht houden. Geen makkelijke afweging als het alternatief o,o zou kunnen zijn. Maar dat weet weer niemand en er komt een nieuw kabinet aan, de nieuwe Kamer zit al. Het geld wordt helaas niet vanzelf meer en nieuw…

Rond vieren zijn we eruit en gaan we op een holletje naar onze warme raadzaal. De twee raden hebben een heimiddag over de samenwerking en er komt na de presentaties en welkomstwoorden van Patricia, Jeroen en mij een aardige discussie op gang. Een enkeling gooit een knuppel in een hoenderhokje, de meesten houden de kaarten nog tegen de borst. We eindigen met een vrolijk intermezzo met Wilma Atsma als quizmaster in een kennisquiz over de twee gemeentes en Patricia als charmante assistent(e). Om half zeven drankje en hapje op het bordes van de Paauw en daarna de (werk) BBQ, zonder partners, maar met MT, in de naastgelegen Princessetuin. Die leent zich daar uitstekend voor. Tegen negenen is Me Gusta door de spullen heen en de raden/collegs/MT’s door de gespreksstof. Goed gevoel over.

Voor mij eindigt de werkdag nog niet want om tien uur naar Den Haag, Grote Kerk, voor de uitreiking van een hoge onderscheiding (Officier Oranje Nassau) aan de Wassenaarse voorman van de Dutch Flower Group, Art van Duin. Het is daar allemaal zeer feestelijk, en ik draag daar met mijn officiële act graag aan bij. Na afloop praat ik na met o.m. een goede vriend die het bedrijfscabaret met zang en piano verzorgt. Middernacht huis, een flink drukke week.

Zaterdagochtend eindelijk weer eens-jaren geleden voor het laatst-getennist met een mede Wassenaarder, sinds kort oud wethouder van Gorinchem. We speelden in de jaren 80 en 90 al samen. Tot mijn verbazing gaat het nog redelijk op de snikhete baan bij de Canadese residentie. Eraan vooraf gaat een komisch incident: ik rommel met een papiertje in de hand en gehuld in oranje Gemeente Wassenaar shirt aan de poort die slechts met een op het papier geschreven code toegankelijk is. Het duurt even voordat ik de knoppen goed bedien, en er rijdt intussen een politieauto het ambassadeterrein op “wat doen wij daar” is de fraaie openingszin. Ik leg uit wat “wij doen” en de auto rijdt verder. Wie zei er ooit dat we niet alert genoeg zijn in Wassenaar?

Huiselijkheden in de warmte en dan om 4 uur het huwelijk van “echte Wassenaarder Oscar Faase en zijn Elselien (Veldman). Ze hadden een iets te lichtvaardige schatting gemaakt van het aantal aanwezigen, zodat we geïmproviseerd moeten uitwijken van de trouwzaal naar de raadzaal. Ik ben niet de enige spreker zodat ik mijn “preek” kort kan houden en me vooral op de huwelijkssluiting kan richten. Om kwart over vijf zijn we in een bomvolle raadzaal erdoorheen.

Ik rijd fluks naar Santpoort  waar Marleen en ik in de Duin-en Kruidberg onze huwelijksdag vieren: goed eten uiteraard op het terras en een mooie kamer. Ik hol even een stukje natuurgebied Kennemerduinen in. Via de Haarlemse boekenmarkt op de terugweg om 2 uur thuis en dan aan diverse soorten arbeid. Eind van de middag op de fiets naar de Raadhuislaan, borrelen bij Courtney en Marnix. Veel pinda’s, olijven, witte wijn en politiek. Marnix heeft bijna alles onder controle. ‘s Avonds door de bergen kranten en papier heen.

Maandag vroeg wethouder en collega DB Haaglanden lid Peter Smit op bezoek over RO zaken die beide gemeentes en het stadsgewest aangaan. Met Henk de Greef en ambtelijk goed begeleid gaan we door een paar springende dossiers heen, waarbij uiteraard ook Kerkehout. Peter is dapper op de fiets gekomen wat hem wel makkelijk maar niet zonder enige warmteschade afgaat. Ik zie tot mijn genoegen dat ook de “eigen” wethouders meer en meer fietsen, soms zelfs elektrisch voortgestuwd. Een enkeling kan de auto geen dag missen. Blijft vrije keuze.

Het p.o. veiligheid op de kamer van hoofd toezicht en handhaving Otto Stolp verloopt goed, we praten o.m. over Duinrell en strandverkeer, in deze mooie weken altijd een item. Einde ochtend de Stichting Kunst en Cultuur Wassenaar voor het officiële gesprek over de nieuwe beleidsvoornemens van B&W over het opzetten van een stichting nieuwe stijl waarbij beleid en uitvoering op afstand worden gezet. Die boodschap is natuurlijk niet bij voorbaat makkelijk of welkom, maar we spreken goed en openhartig met elkaar. De losse eindjes erna worden nog van een bestuurlijke klap voorzien. Bovendien moet er nog van alles voor deze week, twee raadsvergaderingen en kort na het reces geregeld. Een p.o. met hoofd personeel Jeanet Louter. Ook genoeg op het bord w.o. de voorbereiding van het Georganiseerd Overleg waar weer eens lichte prikkels voelbaar zijn ondanks de CAO blijdschap. Met een transistor radio aan het oor fiets ik met Wilma naast me naar Voorschoten voor twee sollicitatiegesprekken met kandidaten hoofd personeel en organisatie. De radio moet bij de gesprekken zelf uit, spreekt vanzelf maar in het minuutje pauze schakelt gastheer en collega Jeroen Staatsen zijn fraaie scherm aan. Het gaat goed en zelfs weer wat beter met “ons”. Jammer van die penalty, maar “we”zijn door. Nu nog een klusje vrijdag..

Wilma en ik slaan het wereldrecord broodjes wegwerken in 5 minuten en fietsen naar de Wassenaarse Raad. Het wordt een lange avond met 3 grote nota’s, het Collegewerkplan, de Voorjaarsnota en de Perspectiefnota waarin eigenlijk de kaders van de begroting 2011 en de meerjaren begroting staan geschreven. De onderlinge discussie is nog wat mager maar een paar bijdragen springen er echt uit , ook door hun beknoptheid. Er ontstaat discussie over de wens van B&W eerst een bestuurskrachtmeting te houden en gelijktijdig een takendiscussie op te starten. Kan dat niet omgedraaid? Wij vinden met argumenten van niet en houden dat ook woensdag staande. In de bijdragen natuurlijk zorg over de effecten van de bezuinigingen. Nu nog de moeilijke keuzes maken, dat gaan we voorbereiden en eind augustus bespreken met de raad in een interactieve sessie, zonodig met de beroemde gele stickers. Het napraten op het bordes en op mijn kamer vergt nog wel veel tijd, er is ook hier stoom af te blazen en dat is warm werk. Tegen enen thuis en dan slaap je ook niet meteen.

Dinsdag bijpraten in een p.o. met Wilma, die het gevoel heeft net de Paauw te hebben verlaten. Het G.O. van half tien tot half elf is wat korzelig, onnodig in mijn beleving, altijd die procedures, maar laten we er collectief ook van leren. Misschien kan er nog wat Seelenmassage komen later in de week en dat is ook precies wat er gebeurt. B&W is goed en intensief, een van de laatste zittingen in complete samenstelling. Speciale aandacht, met briefing erbij, voor de sloopvergunningen in de Horsten. Mooi gecompliceerd onderwerp waar we tot een positie komen.

Even ontspannen met het vermoeide lijf bij de fotoshoot van Michiel Porro, naast onze Paauw vijver. Het worden mooie plaatjes. Hans Verhagen onderbreekt met een verzoek om toelichting op de Rijnland Route brief voor het AD. Doe ik graag, verantwoording is van belang. Gesprek over de toekomst van Duindigt met een lid van de Raad van Toezicht van de NDR, niet het eerste en ik vrees ook niet het laatste. Hans van Son staat me weer trouw terzijde, hij kan het dossier wel dromen schat ik.

Met drie dames, hondenbezitster/liefhebster, spreek ik weer over ons hondenbeleid. Nee, we kunnen onze trouwe viervoeters niet zo maar het hele jaar los laten lopen, rennen en vliegen, hier en daar soms aangelijnd. Het is niet anders want er zijn ook andere belangen zoals broedende vogels. Weet niet of die toch wel heldere boodschap bij alle deelneemster even goed landt. Terwijl we in Wassenaar toch echt veel doen voor onze honden. Harry de Boer vindt zowaar nog een nieuw plekje voor totale hondenrecreatie. Met Emy in de B tax naar Wittenburg voor een weer prima door haar voorbereid K.O., lintje in het jargon, dit keer aan scheidende fiscalr topman van Shell, dhr Theo Keijzer.

Rap terug naar de Paauw, voor een ondanks een paar afzeggingen goed bezochte Haardvuurgroepssessie. Leuke levendige discussie over een aantal bestuurlijke dilemma’s in het Wassenaarse. In het najaar door met het onderwerp toeristisch beleid. Hapjes zijn lekker. Ik kan nog net naar het staartje van het afscheid van DG Europa op BZ, Ian de Jong. Leuke man.

Terug thuis na achten  plof ik wel wat uitgeteld neer maar niet dan na een telfonisch interview aan Radio Midvliet te hebben gegeven over de overlast van kraaien en kauwen (ik weet sinds kort het verschil tussen beide corvula). Om 9 uur aan een verlaat avondmaal, maar wel lekker buiten. Bezoek van experts op het terrein van Historische Buitenplaatsen, willen Marleen charteren voor een bestuursfunctie. Mooi onderwerp, ook in Wassenaar.

Woensdag vroeg evaluatie van het mooie Paauwvijverconcert begin juni met de vrienden van de Lions. De Rabo komt later. Jos Huijzer en ik hebben nog nootjes op de zang, de heren ook, maar de intentie is zonder meer doorgaan op dit succes. Een Vlaams/Belgische resident op het NIAS, onze universiteit, presenteert een  prachtige filosofische fotoserie over Wassenaar. Eens kijken of we die kunnen gebruiken bij de happening moet boeken en strand in 2011.

In de auto naar Midden Delfland, de Lickebaertshoeve. Er wacht een lange dag in een schitterende omgeving , meet groen en water dan hei, maar helaas zitten we voornamelijk binnen in dit aardige restaurant. Eerst een ronde overleg met de stadsregio Rotterdam, waar we vooral stilstaan bij de tweede vaste oeververbinding naast Rotterdam: Blankenburg of Oranje. Maar ook anderszins is er veel dat Den Haag en Rotterdam als regio’s bindt. Marcel Houtzager (Leidschendam) en ik pleiten er wel voor de noordzijde nu niet uit het oog te verliezen. Ik heb dan zowel groen, als RO en OV op het oog. Een simpel broodje tussen de middag en bijpraten met collega’s uit beide regio’s. Paar nieuwe gezichten maar toch ook veel continuïteit.

Onder leiding van Bas Verkerk spreken we daarna in eigen kring over de portefeuilleverdeling in het DB, van Aartsen is bij de Libië herdenking in Den Haag. Ik zal iets van laatstgenoemde overnemen, de rest blijft ongeveer ongewijzigd. In het DB weer veel lopende soms enerverende dossiers zoals de Vlietzone en de verplaatsing van “de” golfbaan.

Tussen 4 en 5 terug naar Wassenaar, stukken tekenen op de Paauw, en daarna wandelen met Freek Denes cs in het territorium van de Buurtvereniging Wildrust. Hoewel het leven daar voornamelijk heel goed is zijn er ook knelpunten die te maken hebben met veiligheid ook van de langzame verkeersdeelnemers. De Jagerslaan blijft altijd een lastige want smalle weg. Na afloop genieten Fred Sanders, wijkwethouder en ik met de ambtelijke begeleiding van een glaasje in Freek’s achtertuin.

Daarna naar Den Haag, jubileumborrel achter Schlemmer van D66 campagneleidster Annelou van Egmond en haar Commedia bureau. Vele bekenden van binnen en buiten de partij. Ik spreek Alexander Pechtold die er met holle ogen en kringen eronder (in)formatiebestendig uitziet. Wat een vak denk ik, ook in vergelijking met het mijne. Om half acht Algemeen Bestuur Haaglanden in het Haagse stadhuis, we worden allen benoemd, Dienke volgt later na onze eigen raad. Die is bijeen vanaf 9 uur na een succesvolle carrousel met Henk de Greef over de dr Mansveltkade. De zitting is minder lang en intens dan ik dacht. De behoefte aan het reces en de warmte, deels geblust door ijs van de bodes, veroorzaakt een licht giebelende sfeer waarin ook mijn wens tot rustige maar ook productieve weken aan raadsleden iha maar Anouk van Eekelen  ihb in enige hilariteit verloren gaat. Er wordt nu heel lang op het bordes nagepraat, altijd goed voor stoom en ideeën.

Donderdagochtend vroeg naar Hotel Greenpark Leidschendam voor de bestuurlijke kickoff van de nieuwe tramllijn/light rail 19 van het Antonius naar Delft. Heel mooi en van harte gegund dit fijnmazige OV netwerk ook buiten Den haag centrum, maar waar blijft Wassenaar (en het Westland). Een praatje van de Verkeersinspectie over de blauwe en gele tram voedt mijn  niet alleen nostalgisch verlangen naar (light) rail en bus in Wassenaar en van W naar Voorschoten en Den Haag, daar gaan we cfm het collegeprogramma iets aan doen. Ik ontwaar ex burgemeester van Leidschendam en OV ambassadeur en nu topman bij een grote vervoerder, Bruno Bruins bij de gasten: een nuttig contact in dat verband. Niet toevallig zal ik de dag erna naast hem zitten bij de opening van het automuseum.

Ik rijd na een gezellig koffiesamenzijn in de Paauw (25 jaar ambtsjubileum Emy) naar Laren voor burgemeestersgesprekken met de collega aldaar, voorafgegaan door een lunch met het partijbureau en m.n. de nieuwe directeur. De file terug valt mee en ik beland nog op tijd in de Huddestraat in Amsterdam bij de Amstel voor mijn eerste vergadering van het Fonds voor de Literatuur. Erna nemen we restaurant Le Hollandais aan de Amsteldijk afscheid van een paar bestuursleden, voorzitter Klaas de Vries met wie het aardig bijpraten is over samenleving en politiek en schrijvers Hylke Tromp en Fouad Laroui. Om tien uur in de zwoele zomeravond en met uitpuilende Amsterdamse terrassen terug naar de parkeerplaats op de Huddestraat en daarna naar het kalme Wassenaar. In de Paauw ligt een stapel teken-en andere stukken, neemt ruim een half uur. Half twaalf binnen, was wel weer even genoeg..

Snel naar...