Gemeente Wassenaar - week 15 IJslandse vulkaan en nieuw college

week 15 IJslandse vulkaan en nieuw college

De week van de vulkaanaswolk , de gestranden en het nieuwe college. De vrijdag begint met een gesprek met een kandidaat koper van Duindigt, niet de eerste en niet de laatste naw. Wij zetten duidelijk de parameters uiteen waarmee de gemeente ontwikkelingen daar benadert. Daar wordt vwb de hoofdzaken niet op afgedongen.

Met Henk de Greef en ambtenaar Martin Mulder naar de residentie van Chili aan de Vijverweg om mee te kijken naar en te denken over opties voor verbouwing en uitbreiding ter plekke of elders. Lastig dilemma, waarbij ook wij natuurlijk uiteindelijk niet de beslissing kunnen nemen, dat zal Santiago de Chile moeten doen.

Gesprek met de initiatiefnemers van d eKunst4daagse, waarbij ik een voorschot neem iom Henk op de portefeuille kunst en cultuur. We zijn het eens over de koers voor september, minder groot maar wel effectief, en nog leuk ook.

Met een adviseur van Public Service bespreken secretaris Wilma Atsma en ik enige lopende vacatures. We kennen hem vanuit eerdere procedures. De nieuwe ambassadeur van Algerije is jong en ambitieus. Ze wil de mooie residentie aan de Buurtweg goed gebruiken maar ook iets van een cultureel festival organiseren in de Paauw a la Korea deze week.

Voor ander overleg, we willen van de Paauw geen partycentre maken maar hem ook niet afsluiten van de buitenwereld. Andere landen zijn gewaardeerde gasten hier in het dorp. Afwegen maar.

Ik werk een paar uur achterstanden weg en maak het blog. Op de fiets naar HGC waar een sponsorevent en presentatie van Ernst & Young. Een Italiaans buffet en een matige wedstrijd HGC-Rotterdam, heren, 2-2. Goed bijpraten met Jeroen vd Veer over de NAVO en met veel HGC’ers over de diverse toernooien en de plaats van de club in de Wassenaarse gemeenschap. Het is borend koud en ik moet mijn handen langs de lijn warm wrijven. Guus Vogels stopt weer eens een strafbal.

Thuis rond tienen, en geen glas wijn meer met de gestrande buurman. De aswolk. Zaterdag snel vroege boodschappen in het dorp en dan met de trein naar Amsterdam waar het D66 partijcongres in de Factory, een mooie, “hippe”locatie aan de Czaar Peterstraat in Oost. Ik verblijf grotendeels in het middendeel, niet alleen vanwege de gezonde hapjes en drankjes maar vooral door de vele ontmoetingen met bekenden uit afdelingen waar ik soms iets mee heb gedaan of mee heb te doen. Om 4 uur naar binnen voor drie goede speeches van Alexander Rinnooy Kan , Hans Wijers en Alexander Pechtold. De D66 dames raadsleden Eva en Mary Jo bieden een lift aan naar Wassenaar.

Fijn want zo kan ik nog langs bij de 60 jarige Cornélie van communicatie die een borrel in de namiddag zon op het terras van  het Ruime Sop geeft.

 Leuk om die tent ook eens bij daglicht te zien! ‘s Avonds eten we met vrienden bij Lucifer. Zonder meer goed.

Zondag koffieconcert in de Paauw met Collegium Musicum, ik zit in het Comité van Aanbeveling. Mooie barok. Henk de Greef reikt de gemeentelijke legpenning uit aan Deka Wielinga, de Wassenaarse mr. Music, verdiend. Hij is verrast.

In de middag voetbal volgen op de radio tussen het papier, gras maaien en onkruid wieden en borrelen bij de buren. Ook daar gestranden. ‘s Avonds aan het werk..

Maandag via de garage in Leiderdorp naar Amsterdam, laatste ronde selectie NCDO directeur. We komen eruit mits assessment goed. Thuis op de Paauw een tweede sollicitatiegesprek met kandidate kwartiermaker. We draaien de duimschroeven wat aan via enkele pittige casussen. Ook daar wachten op de assessment.

Burgemeester Jos Wienen wacht op mij in Katwijk, ik op hem in Wassenaar. Vorige keer was het precies andersom. We praten met vertraging bij over Valkenburg, de Rijnland Route en wat bestuurlijke ontwikkelingen. We vatten het plan op samen iets te schrijven over de bestuurlijke inrichting van Nederland langs de lijnen van de BON 1 nota-voor ingewijden. Kees Tukker, bijna wethouder, en Nico Alkemade, bijna wethouder af schuiven aan. Interview met een ploeg ambtenaren over de uitwerking van het coalitieakkoord. Ik opper ook een rondje burgerparticipatie in te lassen.

Een 60 jaar getrouwd bruidspaar aan de professor Molenaarlaan. Niet alleen rozengeur en maneschijn zoals het leven toch wel vaak is. Op mijn kamer de D66 fondsenverwervingsclub met een onverwacht feestelijk bordje nasi. Direct door naar de Raad, deels feestelijk door de installatie van wethouders en nieuwe (opvolger) raadsleden. 

We missen de op Cuba gestrande wethouder in spe Fred Sanders. Rien a faire. Welkom Kees (en natuurlijk weer Henk en Marc), en ook welkom (terug) Liz, Hans Mary Jo en Rob. Deels ook een inhoudelijke vergadering over het coalitieakkoord, waarbij PVDA en GL de eerste oppositieschermutselingen inzetten. Zo ook Henk de Vries van WWW die niet zonder humor terugblikt op de gesprekken. Bert Ooms legt degelijk verantwoording af. Om half elf staan we buiten de raadzaal en nemen we een feestelijk drankje/hapje.

Dinsdag de bilat met de secretaris,driehoek met haar en de griffier, college (voor het eerst in deels nieuwe samenstelling), allen nog wat onwennig: wie zit waar en wie doet waar en wanneer. We hebben een vrij lichte agenda dus tijd voor wat snuffelen en uitproberen. Na B&W gesprek met MT en een ronde bestuursprocedures met de bestuursondersteuners, overigens merendeel vrouw. We gaan toch hier en daar wat nieuws en efficiënters proberen.

Met griffier Henriëtte spreek ik over lopende raadszaken en de verdeling van de posten van de raadsleden in de diverse gemeenschappelijke regelingen.  De foto’s van en met het nieuwe college schorten we nog maar even op, zo onaardig voor Fred.

Ik maak van het gaatje in de agenda gebruik door naar mijn echtgenote te gaan luisteren in spiritueel centrum de Boskant in Den Haag waar zij met o.m. mgr de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwanrden, spreekt over de spirituele kanten van de economische crisis. Een boeiend onderwerp waar ik ooit eerder bisschop van Luyn behartenswaardige dingen over hoorde spreken.

Omdat ik stipt half zes terug moet zijn op de Paauw voor het Korea event,  mis ik Marleen. Jammer. Maar plicht gaat voor en met de ambassadeur van (Z) Korea ontvang ik gelukkig veel gasten die zich laven aan cultuur, spijs en drank. Korea is erg tevreden over dit promotionele culturele event, en wij ook. Aardig dat zovelen van de buurt-en wijkverenigingen komen.

‘s Avonds vrij laat kook ik, in een reeks van drie avonden, een niet al te gezonde (lees: vette) hap voor de kleine jongen. Gemakvoedsel dient soms de mens.

Woensdag veiligheidsregio met veel diverse brandweer, geneeskundige en politiezaken. We kijken terug op de vaccinatiecampagne voor de Mexicaanse griep, en besteden aandacht aan mensenhandel. Bij de burgemeesterslunch spreken we met een kandidaat brandweercommandant. Jan van der Plas komt een betere foto maken voor een politiecampagne voor burgerparticipatie. Nu lukt hij goed.

Ik werk stukken weg en vlieg naar de Gouden Leeuw waar ik eerst met partijgenoten uit een regiogemeente informeel spreek over de collegeonderhandelingen, en daarna deelneem aan een geslaagde afscheidsreceptie voor de drie vertrekkende Voorschotense wethouders.

Op verzoek van collega Jeroen Staatsen spreek ik een woordje, hij kan dat dan ook dinsdag bij ons doen. Adieu Bruno, Marijke en Hester. Intussen een beetje netwerken met de “nieuwe lichting” in Voorschoten. In een taxi van de publieke omroep naar Hilversum voor een optreden als invaller in Stand.Cafe van de NCRV. De taxi is veel te laat en ik kom dus ook-leve de files- te laat in de uitzending. Gelukkig nog net wel voldoende “airplay” over-toeval!-burgerparticipatie en Afganistan. Om 20 uur terug en naar het fornuis.

Donderdag zwaai ik de salonboot van het jaarlijkse Zonnebloem uitstapje uit. Het duurt lang voordat we allen aan boord zijn, er is een giga verkeersprobleem op de 4 en de 44, waardoor ook de bussen zijn vertraagd. Tegen tienen is iedereen al dan niet met rolstoel en/of rollator aan boord en doe ik een woordje. Na de introductie van plaatselijk  voorzitter Sjoerdje die zegt dat de dominee, de burgemeester en “het CDA’ aan boord zijn zeg ik van mijn kant dat een mens eigenlijk niet veel meer nodig heeft, behalve wellicht de notaris. Ook Toos Alkemade is naast Dineke den Hartog aanwezig, terwijl de Zonnebloem toch echt van alle gezindten thuis is. Ik verontschuldig mijn echtgenote die landelijk voorzitter is. Ze vergadert.

Via het gemeentehuis Voorschoten waar ik de nieuwe VVD wethoudster de hand schud naar huis en de Paauw. Wilma en ik spreken met heidagtrainer Jim Mack. Er komt veel voorbereidend materiaal voor maandag op tafel. Overleg met diverse mensen die iets met het Wassenaarse strand willen.

Infomarkt op het Gemeentekantoor, waar alle afdelingen zich presenteren met gekleurde petjes, mooi verzorgde stands en een goede presentatie. Leuk initiatief, herhalen voor de bevolking ? Ik pik het staartje mee van de afscheidsrede van professor Louk de la Rive Box (de mooiste naam van Nederland toch wel) als rector van het International Institute of Social Studies aan de Haagse Kortenaerkade. Lang maar goed verhaal over het belang van kennis in de internationale samenwerking. Ik ontwaar oud collega’s Jan Pronk, Bert Koenders en Farah Karimi uit het buitenlandwereldje in de Kamer.

Thuis aan het fornuis en rond achten naar het Nederlands Danstheater, waar een bijzonder mooi programma met o.m. muziek van Philip Glass. Wiegt je zo in slaap, dat is wel een risico,en dat doe ik dan maar later thuis, niet dan na lezing van de dagelijkse mail. Ik word met een lichte huiver herinnerd aan een interviewverzoek van Radio West om half acht ‘s ochtends op het terrein van de VS Ambassade in wording. De nieuwe week werpt schaduwen vooruit..

Snel naar...