Gemeente Wassenaar - week 14 De laatste week

week 14 De laatste week

De laatste week voor de collegewisseling. Gek idee dat wethoudersmet wie je zo intensief samenwerkt er straks niet meer zullen zijn. Het vertrek werpt schaduwen vooruit: het afscheid de 27e wordt gepland, de laatste overleggen, afscheidscadeautjes voor de secretaresses en nog een laatste raad waar wethouder vd Locht virtuoos een dubbelrol speelt met het enige PVDA raadslid.

Deze vrijdag vertrek ik op een mooie lenteochtend naar Laren , autoradio aan, telefoontjes onderweg, waar ik met collega Elbert Roest burgemeestersgesprekken houd. Altijd weer spannend wie en hoe de kandidaten zijn en welk advies we meegeven. In het Larense raadhuis heerst een weldadige rust. Zo ook in het dorp waar ik mijn favoriete museum en boekhandel aandoe. Om vier uur vergader ik met het Jan Vrijman Fonds (film) in Amsterdam in het gebouw van IDFA (docu festival).

Al snel ik zie ik telefoontjes op mijn scherm binnen lopen, ik bel snel terug: een grote brand in het dorp aan de Persijnlaan in Kerkehout. Ik constateer dat loco Marc van Dijk heel snel door het voortreffelijke bestuurssecretariaat is gealarmeerd terwijl ook brandweer en politie doen wat zij moeten doen. Het zoeken van een gemeenteambtenaar voor de waardebepaling neemt wat meer tijd en moeite maar lukt ook met dank aan Otto en Wilma. Later hoor ik van Marc dat de Britse eigenaar redelijk laconiek eea heeft aanschouwd, maar het zal je toch maar gebeuren. Les is wel dat ook de oudere rieten daken beter moeten worden beschermd door impregneren etc.

 Vrijdagavond blijf ik in de stad om met Marleen en Aurel naar “onze altvioliste”Esther Apituley te kijken en te luisteren in de Kleine Zaal. Daarbij komt ook good old mimespeler Rob van Reyn, 81 inmiddels, op de planken. Na middernacht thuis, programma is met veel gasten aan de volle kant.

Zaterdag heb ik mij getrakteerd op een dagje trein naar Groningen: geste van de NS voor kaarthouders vanwege de winterperikelen. Ik doe het Gronings Museum aan, lunch met directeur Kees van Twist, zie een partijgenote maar bezoek vooral drie exposities die er dit weekeinde voor het laatst zijn. Bizarre mode, mooie Duitse expressionisten van begin 20e eeuw (Die Brucke) en vooral de Nederlander Folkert de Jong: klasse wat hij maakt. Het museum gaat nu bijna een jaar dicht voor een forse verbouwing waar de directeur creatief geld voor heeft verzameld. Iets na vijven in de trein en dan is de reis ondanks goede lectuur wel lang. Ik fiets in de avondkou van station Voorschoten (Wassenaar?) naar huis, half negen. Met een hap op de bank en familie. Lekker voor een zaterdag.

Zondag van alles thuis en einde middag weer op de fiets naar de hoek van Wassenaar waar ik eerst even aftredend wethouder Pim bezoek voor een ‘hoe gaat’ het praatje en daarna aanleg bij de familie Hessels op Zuidwijck voor cocktails ter ere van nieuwe Wassenaarse inwoonster en violiste Irina Simon-Renes. Ze speelt twee stukken uit Roemeens repertoire, haar geboorteland. Een aantal mensen is doende een stichting rond haar en het te scheppen Wassenaar Chamber Music Festival op te zetten, ik ben beschermheer. De Wassenaarse Krant van Roël Karamat Ali gaat haar steunen. Op de cocktail velen uit het Wassenaarse leven. Terug naar huis, nog steeds koud. ‘s Avonds papier verwerken en Ajax op koers zien blijven.

Maandag op weg naar de tandarts in Heemstede logistieke pech, de zijspiegel van de auto breekt af als een luciferhoutje. Gelukkig biedt de garage in Leiderdorp op de terugweg soelaas. De agenda raakt wat in de war maar Emy vangt alles goed op. Politie is “gered”, maar brandweer sneuvelt. Jammer, had graag de Haagse supercommandant Jan Bron via Camille willen bedanken voor vrijdag, bij deze.

Met secretaris Wilma spreek ik met de coach voor de heidag van het nieuwe college de 26e. We lopen de diverse aandachtspunten van en in de equipe door, de coach doet ook de intake in afzonderlijke gesprekken en koppelt dan nog een keer terug naar Wilma en mij. We willen snel een goed team vormen. Driehoek met secretaris en griffier, veel lopende zaken over de twee raadsvergaderingen de 12e en 19e en het Presidium vanavond. Het p.o. met interim hoofd personeel sneuvelt, wordt nu telefonisch. Gek hoe een dag door een kleine logistieke tegenslag onder druk komt. Ik ontvang met hoofd kabinet een commercieel handig opererend team dat de markt van expats aanboort en daarvoor winkeliers en andere zaken “aanboort”. Een win-win situatie ook voor Wassenaar, zo kunnen we onze nieuwe inwoners happening mogelijk uitbesteden. Mooi hoe sommigen de markt betreden.

In een koud zonnetje wandelen Marc van Dijk, hij voor het laatst als wijkwethouder, welkom Fred, en ik, met gevolg, door Kerkehout. We bukken om met zakjes hondenpoep te rapen, Nico Mooijman ensceneert en fotografeert. Hondenpoep is een van de vele onderwerpen, naast groenonderhoud, verlichting en andere onderhoud en andere taken voor de WBS. Paar kleine verkeerszaken, maar per saldo is de wijk tevreden. We constateren weer eens dat de wijkvereniging een prima bestuur en een zeer hoge dekkingsgraad in de wijk heeft. Wat een superwijk.

Presidium op mijn kamer met een aantal agenda besluiten en voorzittersarrangementen voor carrousel en raad. We splitsen die twee nu, te beginnen met vanavond. Dat loopt en bevalt goed. Half elf klaar en toch een punt met veel publiek-Violierenenweg e.o.-naar behoren en met 12 insprekers afgewerkt. De heer Steinebach van het gelijknamige Burgerinitiatief schuift aan aan de raadstafel en is tevreden met zijn tijdelijke rol van invaller raadslid. Ook Antoon Claassen is tevreden. We gaan de problematiek breed trekken en bekijken om dan maatregelen in breder kader te nemen die sporen met het Verkeersplan. Ook de slimme verkeerslichten landen in de Raad, wel met zorgen over de afleiding naar de Kokshoornlaan. Hoe zet je nu echt een rem op sluipverkeer?? Last but not least ‘jaarverslag Milieu’ met aandacht voor geluidsoverlast horeca. We moeten en gaan meer meten.

Dinsdag vroeg spoedoverleg met de Oranjevereniging en de Winkeliers. Onderwerp vooral Koninginnedag. Krijgen we toch nog een koffietafel zoals “vroeger”of iets heel anders? Het blijkt dat deze twee instanties nu onder gemeenteauspiciën elkaar meer dan ooit vinden. Goed, want in een dorp heb je elkaar nodig.

B&W voor het laatst in oude samenstelling. Pim vd Locht biedt een giga taart met een socialistische roos in de vuist aan. Desondanks (?) smaakt hij heerlijk. Hij en Nico Alkemade spreken mooie woorden. De rest komt nog wel bij alle afscheiden. We nemen en passant ook nog besluiten, o.m. over 1% voor ons personeel, en stellen er een paar uit tot de nieuwe ploeg.

Ik ben zowaar op tijd in Amsterdam bij het Tropeninstituut voor de selectie nieuwe directeur NCDO. Kost nu even met 7 kandidaten twee dagdelen want dat soort gesprekken neemt steeds een uur en je praat ook na als commissie. Zwaar en vermoeiend werk want er hangt veel vanaf. Om 6 uur tram ik met lijn 9 naar de binnenstad waar de Nieuwe Kerk bijeenkomst met de Raad van Advies. Ben net te laat voor de rondleiding op het dak, maar geniet van een hapje vooraf, we starten om half acht. Een brede groep deskundige en/of geïnteresseerde waarnemers die het goed menen met deze bijzondere kerk die dit jaar 6 eeuwen (!) bestaat, waar staatshoofden werden ingehuldigd, waar lang werd gekerkt en nu bijzondere tentoonstellingen plaats vinden. Een toekomstige is die over de Kalili collectie van het Parijse Volkenkunde Museum, we spreken lang of dit nu Islamitische kunst moet zijn of kunst uit de Islam wereld. Het laatste dus, en met een Joodse verzamelaar is dat ook het opvallende punt. Elf uur thuis en Twente blijkt te hebben verloren van AZ, spannend.

Woensdag haalt Nico Alkemade mij nog een keer thuis op om naar de Beukenhof te gaan voor weer een ronde Rijnland Route bestuurlijk overleg. Alweer de 4e keer, we maken de balans op van de financiën (niet gunstig), en de tracékeuze (in fasen, maar wat waar en wanneer en met welk prijskaartje). Eind deze maand knopen hakken, dit was nog de presentatiefase.

Dan nog meer nieuwe wethouders van her en der uit de 8 plaatsingsgemeenten, een gekke transitietijd. Bellen met hoofd p&o Jeanette Louter, we hebben wat pech bij sollicitaties. Om elf uur een aangename en ontspannende kick off van het Paauwvijver concert 6 juni. Partijen, Lions, RABO en gemeente zijn opgewekt en tevreden. Leuk dat een oud idee, muziek van v Wassenaer in Wassenaar, toch gaat lukken. Soms hebben dingen gewoon tijd en geluk nodig (en natuurlijk die prima meewerkende partijen..).

Lunch met een oude bekende uit de NAVO Asemblee in Brussel, inmiddels via Moskou bij BZ Den Haag beland. Het DB Stadsgewest zit ook in de overgangsfase naar nieuwe bestuurders en een nieuw DB. We bespreken de ontwerp begroting die knap op de nullijn is gehouden. Ik maak als anderen het voorbehoud dat de bijdrage vanuit de gemeente niet voor 4 jaar gegarandeerd kan worden .Portefeuillehouder Wim Mateman staat voor zijn begroting die ongewijzigd wordt aanvaard.

Ik haal met enig kunst en vliegwerk op de fiets de opening van de woonvoorziening van de Willibrordus en de Compaen aan de Haven. Heel bijzonder en heel indrukwekkend, 18 eenheden voor wat vroeger “gehandicapten” heette. Een schitterend complex met een optimale mix aan privé en gemeenschappelijk. Bij de opening zijn bewoners betrokken, heel ontroerend en goed. ‘s Avonds treedt Marc Rutte op bij de WOP: ouderwets onversneden VVD taal a la Wiegel. André van Herck lijkt erdoor gegrepen te zijn. Ik kook laat maar wel lekker vet voor de kleine man.

Donderdag weer een ochtend sollicitaties, daarna stukken en gesprekken op de Paauw en om vier opening digitale vacaturebank van de Stagemakelaars en de Vrijwilligerscentrale in de filmzaal van onze bibliotheek. Hanneke  Perik en Klaartje de Leeuw hebben met hulp prima werk gedaan en onze scholieren en de aanbieders van de stages (eerdaags verplicht voor alle scholieren) kunnen verantwoord keuzes maken. Johan Boer leidt in en uit. De scholen zijn aanwezig. Leuk napraten met een kop thee na afloop, o.m. met in 3 dagen collega Kees Tukker. Wat een mooi gebouw toch weer. Op weg daarheen hoor ik van Marleen en Emy dat collega van Aartsen en zijn Henriette vanavond niet komen eten: de vulkaanaswolk houdt de Haagse collega aan de grond in Londen. Een volgende datum dan maar weer, uitdaging voor bestuurssecretariaten.

 Wij doen na een uitstapje naar de Franse Ambassade voor een zeer hoog lintje van oud NIAS rector Henk Wesseling (commandeur du Legion d ‘Honneur, via promotie), een lekkere rustige avond thuis op de bank en op de laptop. Er wordt gebeld: ook de afspraak voor morgenavond glas wijn bij buurtgenoten op de Marielaan kan wel eens sneuvelen door de vulkaanaswolk. Zou Icesave en IJsland soms wraak nemen ?

Snel naar...