Gemeente Wassenaar - week 6 Kuchen en hoesten maar op de been

week 6 Kuchen en hoesten maar op de been

Vrijdagochtend vroeg vanaf station Voorschoten naar Utrecht via Den Haag waar raadsgriffier Henriette Stradmeijer zich bij me voegt. We gaan naar een studiedag van de Petra Habetsgroep en VNG met thema: 'Hoe vind ik gehoor buiten het gemeentekantoor?' over communicatie tussen bestuur, raad en bevolking. Idee is dat burgemeesters/wethouders daar als koppel of zelfs trio zijn met griffier en gemeentesecretaris. Door ziekte van Annemiek Unk lukt dat laatste niet, het eerste wel. Er passeren veel ervaringen, ideeën en tips de revue; zoals het vergaderen op andere locaties en een marktachtige opzet (wat wij in Wassenaar al hebben). Opmerkelijk is een Gronings voorbeeld over rechtstreeks verdelen van een budget in een wijk op basis van meeste stemmen gelden. Aleid Wolfsen houdt een inspirerend openingswoord waarvan onderdelen in zijn NRC interview de dag erna terugkomen: als burgemeester aangesproken worden zelfs bij het (rode) stoplicht. Klinkt bekend. Grappig om te zien hoe mensen van de ene in de andere baan rollen: van griffier tot secretaris. De bijdragen van mijn collega-burgemeesters Bruls, Wienen en Polman 's middags kan ik helaas niet meer bijwonen, en ook niet de beklimming van de Domtoren (toch al gedaan) want na een korte stop thuis begeef ik mij naar de reünie van alle D66 kamerleden en bewindspersonen. Een fraaie 'line up' in de Oude Zaal van de Kamer met goede speeches van o.m. Jan Vis en Maarten Engwirda. Veel oudgedienden tot en met inmiddels hoog bejaarden. Ja, ook D66 wordt oud. In verband met het etentje van het college die avond maak ik het niet te laat en haak ik af voor de borrel. Het B&W-diner is zowel culinair als inhoudelijk geslaagd. De wethouders en hun vrouwen genieten van deze gezellige avond in de ambtswoning.

Zaterdag laat ik het Chinees Nieuwjaar in Den Haag lopen, even bijkomen. Volgend jaar maar weer. In de middag naar Haarlem voor koopjes en cultuur, 's avonds eten met vrienden in Stempels en dansen (voor 40 plus) op het station Haarlem: een trend die aanslaat.
Zondag veel rust en ontspanning. Op de terugweg van een fietstocht naar Binnen Klingen bel ik nog even aan in de Kerkstraat waar een paar dagen eerder een binnenbrandje woedde, gelukkig zonder veel schade. Het korte bezoek wordt op prijs gesteld. Zondagavond veel stukken.

Maandag bijpraten met de directe staf en een p.o. met de politie. We kijken terug op o.m. een ramkraak en nog wat andere zaken. Toch blijft Wassenaar per saldo rustig. We bereiden het regionaal college voor o.m. over het Huisverbod dat op 1 maart voor Haaglanden in zal gaan. De hulpverlening moet wel goed geborgd zijn. Tussen de middag fusie-overleg in Amsterdam over de instellingen voor podiumkunsten. Altijd een ingewikkeld en gevoelig proces; het gaat namelijk over structuren maar vooral ook over mensen. Om 14.00 uur een radiodebat over de vrijheid van meningsuiting op BNR.

Terug in de Paauw heel veel mensen voor een hoorzitting over de helihaven van David Hart, die er overigens nog niet is. De gemoederen lopen hoog op, maar beide partijen leveren hoogwaardige juridische betogen. Over een paar weken zal het recht worden gesproken, maar daarmee is deze kous ongetwijfeld niet af.

Na een korte vergadering over festival Winternachten in Den Haag maak ik in het Kurhaus de lancering mee van het nieuwe tv-programma over expats van TV West. Ik voel me wat dubbel, Wassenaar doet (nog) niet mee. Ben benieuwd naar het bereik en de ontvangst en laat me ook in die zin uit tegen de pers. Wie weet komt er nog een herkansing?
Een bezoek aan de Horsten van heel B&W op de vroege dinsdagochtend. We staan voor lastige afwegingen over gebruik en bestemming tegen de achtergrond van de (cultuur)historie. Leerzaam om dat weer met eigen ogen te zien. Met Henk de Greef wil ik wel wat doorpakken naar een begin van oriëntatie door ons college om zo het overleg met alle betrokkenen aan te gaan. Dat lukt ook gelukkig in de latere B&W. Die duurt lang en gaat over veel, w.o de Rijnlandroute, Valkenburg  en ICT.

In de middag nog een fikse breinbreker en zorgenkind: Duindigt. De hele week draven de paarden door mijn licht koortsige brein. Ingewikkelde bestuurlijke verhoudingen, maar vooral zorg om de toekomst van het complex als duurzaam groene renbaan. Met Henk de Greef en NDR bestuursleden filosoferen we over een aanpak. Ik ga eens kijken of er een basis is om tot elkaar te komen in goede gesprekken. Eind van de middag Presidium, tot half acht. Veel over vergaderpunten en ?techniek.

Woensdag een volledig Haagse dag, voorafgegaan door een persoonlijk gesprek met een raadslid. Die gaan altijd voor, dus om half negen al aan de koffie. Daarna een ochtend politie en brandweer: plan van aanpak regionalisering. We maken voortgang door de doortastende opstelling van de voorzitter die sommigen onder druk zet en andere tot kalmte maant. Daarna burgemeesterslunch in Huize Swaenstijn. Om 14 uur praat ik een uur bij in de fraaie, oude ministerskamer op Defensie aan het Plein met Eimert van Middelkoop, een oude makker uit de Kamer. Gaat over drie Wassenaarse kwesties, maar vooral ook over ons beider vak. Hij had nogal wat voor de kiezen de weken ervoor? Ik ga voor het eerst de Haagse Hogeschool binnen achter Hollands Spoor voor een intree-rede van Ton Korver, de lector Human Resources, op uitnodiging van de voorzitter van het college. Interessante duik in een ander vakgebied, hoewel als portefeuillehouder P&O?

Late middag na een korte ronde Paauw nog twee recepties: Ierland en Marokko. Vooral Marokko is goed bezocht t.g.v. het afscheid van de aimabele ambassadeur. Daarna een mooi Belgisch concert in de residentie aan de Jacob Catslaan.
Donderdag hijs ik uit bed want een vroege trein vanaf Voorschoten via Leiden naar Utrecht voor een speech over gemeenten en internationale samenwerking voor o.m. VNG, UvA en NCDO (als bestuurslid van de NCDO). Leuk om ook over Wassenaar als millenniumgemeente te kunnen vertellen.

In de middag aandacht voor de a.s. herdenking van de Franse commando's aan de Wassenaarse slag. Ik heb Huib Versluys uit zijn pre-pensioen laten halen want veel menskracht voor kabinetszaken is er in de gekortwiekte afdeling niet meer over. We oefenen beiden ons beste Frans op de militaire attaché. Een mooi 60-jarig gemengd Belgisch/Nederlands paar aan de Professor Molenaarlaan. Wat een kwieke en levendige mensen. Hij groot vlieger en sporter, zij een flinke en zelfstandige vrouw. Iconen voor hun generatie. Tevreden over de woning van de WBS daar, goed om dat ook eens te horen. Al verblijven ze graag in hun caravan aan de Kaag.

Na wat tekenen en bijpraten een (her)opening van de prachtige antiek/kunstzaak van Josephine aan de Kerkstraat. Leuk om door haar persoonlijk te worden uitgenodigd, mede vanwege mijn hulp en die van chef economische zaken Martien van Vliet bij het zoeken en vinden van een andere locatie dan die in de passage. De stemming is geanimeerd. Zulke winkels mogen er best meer in Wassenaar komen.
Rustige avond met kookbeurt. Goed voor een halfziek mens.

Snel naar...