Gemeente Wassenaar - week 51 Rampen, Ambassade en Kerst

week 51 Rampen, Ambassade en Kerst

De vrijdag start vroeg met een ouderwetse rampenoefening in de brandweerkazerne. Wassenaar is door een windhoos getroffen, nogal plaatselijk, maar met grote gevolgen. In deze oefening draaien cq luisteren de wethouders mee, wat van belang is omdat bij een “echte ramp” de burgemeester niet per definitie (direct) aanwezig is, denk aan Haarlemmermeer, Tynaarlo enz. Daarnaast is het goed ook het gemeentepersoneel rampenbewust te houden en samenwerkingsprocedures te testen. Elke keer zijn er leerpunten, zoals het verschil tussen grote strategische kwesties en de meer tactische uitvoeringsaspecten. De les is altijd: schoenmaker hou je bij je leest en geef de ander vertrouwen. Met “Hoek van Holland”in het geheugen kijk je toch wat scherper om je heen op zo’n ochtend.

Lunch op de Paauw met de Haagse wethouder van o.m. sport  (en VVD lijsttrekker) Sander Dekker. We (Nico Alkemade en ik) spreken over een aantal sportaccommodatiekwesties van wederzijds belang. Die betreffen uiteraard de accommodaties die op de grens van Wassenaar en Den Haag te vinden zijn. Uiteraard stippen we de Amerikaanse Ambassade en het bouwrijp maken van de bouwlocatie aan.

Ik wijd me een halve middag aan lees-en tekenstukken, een mooi schaars moment in zo’ n hectische week. De Wedgewood kopjes komen op tafel want een nieuwe Ambassadeur komt haar opwachting maken: die van Ierland, mevrouw Whelan. We raken aan de praat over onze gemeenschappelijke liefde, de Verenigde Naties. Ik probeer desgevraagd de Nederlandse regels uit de Grondwet over de uitzending van troepen uit te leggen. Grappig genoeg is haar laatste vraag waar je in Wassenaar afval kan (laten) scheiden. Ierland wordt -ook- steeds groener!

In de raadzaal die wordt omgebouwd tot toneelzaal zijn een oude vriendin Sheila Lever en haar jonge medespeelster Eva bezig met de opstelling voor het stuk Victoria Nueva Victoria over een oudere operazangeres en een jonge leerlinge. Zij zullen op uitnodiging van B&W spelen voor de  bestuursleden van de (24) wijk-en buurtverenigingen.

Na een snelle hap thuis blijkt ‘ s avonds de opkomst uit de buurten en wijk heel behoorlijk, en men geniet van een vlot en pakkend stuk. In de nazit blijkt waardering voor het initiatief . Bij het verlaten van de Paauw hoor ik wat geluid bij het atelierhuisje in het park, een groepje jongeren hangt op de veranda. Ik fiets er langs en schat in dat het blijft bij een “hapje en drankje”. Helaas blijkt dat later niet het geval en is ervan alles vernield. Volgende keer geef ik ze geen enkel krediet meer. De politie gaat er mee aan de slag.

Zaterdag boodschappen en de opening van de bloemenkiosk Leo en Mick aan de van Zuylen. De verhuizing van de rotonde naar deze plek heeft zes jaar geduurd. Voor een 73 jaar oud Wassenaars bedrijf te doen, maar lang is het. De kiosk ziet er mooi uit, ik hoop wel op een goede afwikkeling van het autoverkeer. ‘ s Middags bezoek aan de familie van een ziek oud raadslid en mijn moeder in Utrecht. ‘ s Avonds concert van het van Wassenaer orkest in de Messiaskerk, in Russische sfeer. Veel bekende gezichten in de zaal.

Zondag joggen en een drukke Wassenaarse middag. Om 3 uur Sierk Schroder, met een mooie toespraak geopend door onze John Sillevis. Hoge opkomst. Vanaf 4 uur viert de buurtvereniging Burgwey Kerst in de Warenar, met o.m. een zangkoor (en een kinderkoor), en glühwein. Uitstekend georganiseerd en een zeer hoge opkomst ook van jonge gezinnen. Marijke Vrijenhoek cs zetten hier iets heel goeds neer. Ik moet het benefiet jazz concert voor het Hospice in het dorpscentrum Schoolstraat laten lopen  vanwege een bezoek in Den Haag aan oude vrienden die uit het buitenland zijn teruggekeerd. Gezellig. ‘ s Avonds hard aan het werk.

Maandag “cake op de week” met Emy, de agenda. Jan van Gerven, onze p&o man blijkt ziek, en dat geeft tijd voor stukken en een verjaarsbezoek aan Nina Keltjens, de nieuwe plv griffier. Daarna driehoek met griffier en secretaris en de bilateraal met Joost van Eijsden. Periodiek gesprek met hoofd communicatie en kabinet Alexander Oostermeijer. Gelukkig kunnen we zijn afdeling iets gaan versterken.

Extra B&W in verband met de politieke markt van die avond. Ik doe telefonisch mee met een deel van de bestuursvergadering van de NCDO in Amsterdam. Rest van de middag bereid ik de Raad voor, o.m. op het dossier van de Amerikaanse Ambassade. Daarover vindt inderdaad een uitgebreid debat plaats, met als conclusie dat we druk op de ketel in Washington moeten handhaven of nog beter: opvoeren om eerder zekerheid over het verhuis-en bouwschema te krijgen. Verder een gevulde raad tot en met de belastingsverordeningen en een eerste ronde bij het beladen onderwerp van de doseerinstallatie om sluipverkeer te weren.

Dinsdag p.o. met Arthur Cremers en vooroverleg met hem en Patricia Vogel de programma manager samenwerking Voorschoten-Wassenaar over de a.s. Stuurgroep van vrijdag. B&W en daarna een zeer feestelijke naturalisatieceremonie. Er zijn zes “klanten” van wie een door optie de Nederlandse nationaliteit verwerft. Bij de “naturaliseerder”is “onze”Li Schaefer, raadslid en actief Wassenaarse. Zij heeft talloze vrienden en bekenden meegenomen waardoor de middag uiterst feestelijke verloopt. Ik probeer uiteraard ook aan de anderen, uit alle windstreken, aandacht te geven. Iedereen, ook zij die al eerder Nederlander werden, maar hier vrijwillig zijn, krijgt een klein cadeaupakket met o.m. de Nederlandse vlag en wimpel. Eind van de middag zwaai ik de mensen die een kerstdiner aangeboden krijgen van het Wassenaarse Kerstfonds uit bij café Rooie Cor.  Na een wel zeer snelle hap Volkskerstzang in de Dorpskerk. Ik spreek een overweging uit, ds vd Boon de meditatie. Excelsior speelt mooi.

Woensdag Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio in oprichting. Vele brandweer en gezondheidszorgzaken. We blikken terug op de geslaagde inentingscampagne. Om 12 uur terug in het dorp voor de onthulling van de nieuwe straatnaam generaal Winkelman op de plaats van de oorspronkelijke Sportlaan voor het zwembad. Een nazaat van de generaal en initiatiefnemer Antoon Claassen (raadslid Groen Links) trekken aan de touwtjes van de Wassemaarse slag. Antoon’ s toespraakje over gebroken geweertje en de waarde van een krijgsmacht  op orde  is mooi . De nazaat vertelt over de bijzondere loopbaan van zijn oudoom. Terwijl het gezelschap het nieuwe zwembad bekijkt maak ik mij stilletjes van hen los, en ga na een boterham op de Paauw naar een nieuwe tramtunnel van lijn 19 (Randstadrail Haaglanden) bij het Oosteinde in Voorburg om het personeel van Haaglanden toe te spreken vanwege Kerstmis. Als portefeuillehouder personeel is dat een jaarlijks genoegen. De tunnel is zowel koud als mooi, weer een stukje fijnmazig OV erbij als voorjaar 2010 de trams gaan rijden. Daarna naar Amsterdam voor de uitreiking van de Prins Clausprijzen in het Muziekgebouw aan het Y. De Koninklijke familie is zo ongeveer voltallig aanwezig. De prijswinnaar uit Colombia betovert met een verhaal over hoe je met bamboe even sterk kan bouwen als met staal en beton. Zou het waar zijn? ‘ s Avonds na een nog niet door sneeuw  gestoorde rit naar Den Haag in smoking naar het Siemens Gala concert van het orkest van het Conservatorium Den Haag. Scandinavisch repertoire en kerstliedjes. Veel netwerken.

Donderdag stukken op de Paauw en regionaal college in Den Haag. De politie, zie de kranten, wordt geconfronteerd met zware bezuinigingen, die zullen er in gaan hakken. We nemen de gevolgen voor ons korps inclusief de wijkbureaus door. Met collega van Aartsen praat ik na over o.m. de Amerikaanse Ambassade. Kerstlunch op de Paauw, gezellig als was het een familie. Welke leden blijven er straks? ‘ s Middags twee Koninklijke onderscheidingen aan mw Kalff , oprichter en animator van het dameskoor Mezza Voce en nog veel meer, in het gebouw van de NPB aan de Kerkdam en KNO arts Glazenburg in het Haagse Bronovo. Mooi om dat te mogen doen. ‘ s Avonds Kerstviering op het Adelbert en een opening van de tentoonstelling van Ars et Studium in het van Heeckeren Huis . Ik spreek over de rol van kunst om je onbevangen te laten kijken. Tien uur thuis in een volle week. Nog een paar dagen, dan breekt de rust aan, want er staat een verhuizing van een aantal medewerkers van Wassenaar naar Voorschoten op de rol, en daarover is nogal wat te doen. Wordt vervolgd, maar nu vast hele fijne en gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2010 !

Snel naar...