Gemeente Wassenaar - Week 46 Brandweer op weg naar de regio

Week 46 Brandweer op weg naar de regio

Vrijdag

Vrijdagochtend Ambassade ochtend. Over drie woonhuizen van ambassadeurs, residenties in het jargon, komen de Ambassadeurs met wensen, plannen en opmerkingen. Wij willen als gemeente (met grote steun vanuit de buurt Jagerslaan e.o.) iets zien gebeuren met een nogal gehavend en lelijk hek bij Koeweit. Chili, nu in een tijdelijk pand, wil aan de Vijverweg verbouwen waardoor ruimtewinst ontstaat en ene betere toegankelijkheid en Irak wil achter het gebouw aan de Kerkeboslaan een luifel waardoor mensen op recepties etc buiten maar toch droog kunnen staan. Deels geholpen door medewerkers sta ik de drie achtereenvolgens te woord. Men waardeert de adviezen ook al zijn deze niet altijd 100% conform de wensen. Nu een goede afwikkeling respectievelijk toezicht op de gemaakte afspraken, dat is minstens zo belangrijk als de gesprekken zelf.

 

Als het lees-en schrijfwerk op de Paauw klaar is rijd ik naar de Van der Valk in Leiden (Haagsche Schouw) waar het gemeentelijke Managementteam (het MT) een heidag houdt over formaties/taakstellingen. Goed om dat zo kort na een best ingrijpende begroting te doen.

 

Ik rijd door naar Amsterdam voor een vergadering in de Sarphatistraat van het interim bestuur van de branchevereniging muziek/dans/toneel. Voor een fileperiode snel terug in Wassenaar. ‘s Avonds relatieconcert Bank Nederlandse Gemeenten, mede voor ene jubileum. We treffen in de Nieuwe Kerk in Den Haag collega burgemeesters, wethouders en anderen. Zonder te weten dat haar naam wordt genoemd in het NRC van die avond spreek ik Yvonne van Rooij argeloos aan op de Europese Commissie plek die vrij komt voor Nederland en kennelijk aan CDA of PVDA wordt gegund. Praat ook bij met plaatsgenote Sybilla Dekker. Muziek van het Brabants Orkest is mooi, sopraan Jeannette Zomer zingt dito. Ik vertrek met een gerust gevoel dat de gemeente Wassenaar goed bankiert bij die BNG.

 

Zaterdag

Zaterdag boodschappen en dan met de trein van ons onvolprezen station Voorschoten/Wassenaar naar het partijcongres in Breda. Veel mensen, 1400. Ik ben vooral in de wandelgangen c.q. in de centrale foyer van het Chassetheater daar. Om 7 uur thuis waar we een advocaat en zijn vrouw te eten hebben. Hij doet de liquidatieprocessen in Amsterdam, for something completely different.

 

Zondag

Zondag lopen en thuis werken. Oud CNV voorzitter Rene Paas en zijn vrouw (predikante) op de thee, die loopt uit in een sobere maaltijd, dus geen Amerikaanse receptie. Een mens kan maar op ene plek tegelijk zijn. ‘s Avonds werken.

 

Maandag

Maandag overleg met Alexander en Emy, de politie, de brandweer, de griffier. Gesprek met de ambassadeur internationale organisaties van Buitenlandse Zaken die nagaat of en wat Wassenaar kan bijdragen op dit terrein. In de Peruaanse residentie een bijzondere gast, de beroemde schrijver Varga Llosa. Ik neem ongeneerd een boek onder de arm mee, ter signering. Aardige man die in Nederland enkele optredens verzorgt. Ik raak in gesprek met mijn Amstelveense collega Jan van Zanen.

 

Extra B&W ter voorbereiding op de Raad vanavond. In de middag skip ik een congres in Utrecht waarmee veel tijd wordt gewonnen voor degelijke voorbereiding op die Raad inclusief de vragen die nu tevoren moeten worden ingediend. In de Raad een lang debat (anderhalf uur) over de regionalisering van de brandweer. Veel financiële en organisatorische vragen, maar vooral debat of de we gronden en opstallen kunnen verkopen of moeten behouden. Goede degelijke discussie die de 30e doorloopt. De ambtelijke begeleiding is op sterkte van een spuitwagen (6 man/vrouw) uitgerukt, ook prima werk. De rest van de Raad verloopt deels in lichte stemming tot en met een grap door de wethouder financiën verteld over het onderwerp “leugens”(nav een vraag van WWW over een bericht in de pers), deels korzelig over een van de beweegbare paaltjes en de toestand van het gemeentepersoneel. De oppositie maakt tegen beide stukken die daarover gaan bezwaar. Half elf en dus niet laat klaar, dat wel. Ik praat nog wat na, deels  onder vier ogen.

 

Dinsdag

Dinsdag secretaris Joost van Eijsden en een stevige B&W, deels met terugblik op de begroting. Met Marc van Dijk ontvang ik Ernst Veerman, onze tijdelijke ICT manager.

Tegen vieren naar Amsterdam voor een partijbijeenkomst over sponsorwerving. Speelt zich af in het kantoor van de Nassaugroep in Zuid. Op tijd terug om in de Warenar de D66 ledenbijeenkomst over de lijst voor de raadsverkiezingen bij te wonen. In Wassenaar kennelijk een nouveauté. Tien uur thuis.

 

Woensdag

Woensdagochtend vroeg gesprek met de OR over twee belangrijke kwesties: selectie secretaris en de samenwerking met Voorschoten. We zullen daarover ook schriftelijk communiceren met de OR. Voorbereiding voor een gesprek over dienstverlening in het algemeen en een regionaal call center in het bijzonder.

 

Damon maakt een foto voor het nieuwe boekje van Courtney dat in januari zal worden gedoopt. Lunch met directeur Boudewijn de Blij van Fonds 1818 in Den Haag (Riviervismarkt)  over mogelijke projecten in Wassenaar van dit mooie fonds, ex Nutsspaarbank. Ik loop naar Sijthoff City, waar Haaglanden op de 4e en 5e verdieping zetelt. In het DB meer dan 20 agenda onderwerpen w.o. het Groenfonds. Volgende keer weer Veolia en de dienstregeling op de agenda mede op mijn verzoek.

 

Terug in de Paauw wijkaccountmanager Wim Issendonck om bij te praten en na vijven het bestuur van de wijkvereniging Oostdorp over de aanstaande Oud en Nieuw, maar ook andere Oostdorp zaken waar onder het gebouw aan de Zonneveldweg en het groenonderhoud. Fijn om hen, alweer een tijd na de wandeling in 2008, weer eens te spreken. “s Avonds open ik de tentoonstelling van Christine Devine, Martine Meijer en Stella Greenwood (check !) in de Warenar. Verbindend thema: water. Ziet er goed duit. Half tien thuis.

 

Donderdag

Donderdag de hele dag selectiegesprekken met de kandidaten voor gemeentesecretaris. Inspannend maar de moeite waard. We houden er twee over. Einde middag veel achterstallig onderhoud, de afscheidsreceptie van de Algerijnse Ambassadeur en het jaardiner van de Wassenaarse service clubs in de Haagsche Golf en Country Club met Marnix van rij als -goede- gastspreker. Elf uur thuis.

Snel naar...