Gemeente Wassenaar - week 44 Tracé of geen tracé?

week 44 Tracé of geen tracé?

Vrijdagochtend help ik onze mooie nieuwe bibliotheek in de landelijke campagne voor leesbevordering “Nederland Leest” door exemplaren van Hella Haasse’s Oeroeg aan klanten van de bieb uit te delen. De reacties zijn zonder uitzondering positief, en ik besluit Oeroeg ook weer eens te gaan herlezen, per slot van rekening heeft iedere middelbare scholier dat boek toch ooit-naast Het Bittere Kruid van Marga Minco-op de boekenlijst gezet omdat het zo’n lekker dun boekje was?

’s Avonds laat geniet ik vast van de film Oeroeg uit de jaren 90. Ik ontvang iemand die overweegt heel misschien op de functie van gemeentesecretaris te solliciteren. Ben benieuwd of de kandidaten bij Public Spirit binnenstromen, ik hoop het zeker en verwacht het ook wel. Hoe meer kandidaten, hoe scherper de keuze en dat is van belang voor de kwaliteit. Mijn oude fractievoorlichtster en nu vooraanstaand medewerker van het bureau Winkelman en Van Hessen, Mieke Pennock, luncht mee. Gouden tips van haar in de oude Kamertijd kan ik meteen in praktijk brengen als ik een videoboodschap opneem buiten in het park voor de Paauw voor het afscheid van Andries Bartels, tweede man van Stadsgewest Haaglanden die 4 november een symposium en receptie aangeboden krijgt. Ik heb dan begrotingsraad in Wassenaar en ben dus verhinderd. Dit is een mooie second best oplossing. De herfstzon schijnt uitbundig en slechts een enkele hond verstoort de opname die kundig wordt begeleid door Haaglanden voorlichtster Caroline Schep.

Na een uur of wat stukken ontvang ik de jaarclub van Karin de Korte, echtgenote van oud minister Rudolf de Korte in mijn werkkamer. Allen werkende vrouwen en dat is voor die generatie bijzonder. Na een snelle hap restjes uit de koelkast rijd ik naar Vught waar Marleen een goed optreden heeft in een spiritueel café in een protestantse kerk daar. Het is weldadig te merken dat er nog zo veel mensen zijn met oprechte zorg en aandacht voor het neerzetten van een mooie avond rond een persoon. Handig dat de files net vanavond meevallen.

Zaterdag veel huiselijks, w.o. de in ere herstelde lunch bij Bagel Alley. Ik doe ook weer eens een opening aan in onze “kunstmolen”. ‘ s Avonds eet een bevriend mannenstel thuis, een mooi eindpunt van de week. De zondag is lang door de wintertijd en een schitterende herfstdag. Ik maai het gras en de machine valt bij het schoonmaken op een teen. Dat doet pijn, maar gebroken is hij bij studie in het ziekenhuis niet. Wordt een weekje hinken en zo snel mogelijk schoenen uit.
Maandag gesprek op het Gemeentekantoor over regionale ruimtelijke ordeningszaken met Henk de Greef en hoofd beleid Arthur Cremers. Hier weer de strijd tussen groen en andere bestemmingen, maw: kan groen ook dynamisch worden ingezet en hoe groen moet groen zijn?

Periodiek overleg met politie en handhaving, brandweer en de veiligheidsmensen van de gemeente. In het fraaie Hoogheemraadschapspand van Delfland in Delft biedt het college olv Michiel van Haersma Buma een lunch aan de “nieuwe” burgemeesters aan, waarbij ook collega Aboutaleb. We kijken op een oude waterschapskaart uit en laten ons voorlichten wat Delfland voor ons betekent. Dat is meer dan je beseft, een ondergewaardeerde en qua democratie eeuwenoude bestuurslaag. Hoeveel toekomst heeft die na de 30 miljard bezuinigingen volgend jaar? De vraag kwelt me een beetje als ik na de lunch een uurtje van Michiel’s kamer gebruik maak wachtend op een volgende afspraak in Delft. Een zorgzame secretaresse zag me krukken en bood spontaan hulp aan.

Met een waterschapsautootje naar de Lindenhof aan de Zocherlaan in Delft voor een symposium over dienstverlening, mijn portefeuille. Van websites tot bewonersraadplegingen, van OZB tot wijkaanpak. Nuttig en leerzaam, bovendien ben ik als enige burgemeester een tikje vreemde eend in de bijt. Marc van Dijk houdt me trouw gezelschap en samen leren we een hoop.

Maandagavond raad die voor mij hard werken is: eerst een thema deel over veiligheid mn woninginbraken en dan een lange discussie nav het evaluatierapport over de reorganisatie. Ik ben lang aan het woord na de eerste ronde van de raad. Lastig de koers recht te houden tussen beslotenheid (want het gaat om mensen) en openheid (levert de gemeente als organisatie wat je ervan verwacht). We spreken indringend over de kwetsbaarheid van kleinere gemeentes en het HRM beleid. Na middernacht op de fiets naar huis waar de slaap nog even wacht op het sluiten van de laptop.

Dinsdag p.o. met de secretaris, B&W, ondertekening convenant over de ter beschikking stelling van boerderij ter Weer aan de Amerikaanse school,

 een gesprek met de nieuwe secretaris van PWA en Maxima, Joost Klarenbeek, een gesprek over het ambulancevervoer, Presidium en een Lagerhuisdebat in de bibliotheek over ontwikkelingssamenwerking en Fair Trade/Wereldwinkels. Een hele lange maar uiterst boeiende dag.
Dat geldt ook voor woensdag die in vele gradaties in regionaal verband wordt doorgebracht: politie, van ME uniform regels tot weer de ambulances en de oranje kolom, de brandweer, risico communicatie, FTE’s en bezuinigingen bij de politie en de burgemeesterslunch. Voorzitter van Aartsen wisselt 7 x van pet in 4 uur.

Een bezoekje aan kapper Ap breekt de dag, maar snel daarna het Dagelijks Bestuur van Haaglanden waar ik nog maar weer eens indringend de Rijnland Route op tafel leg. Verder het Groenfonds en andere infrastructuur/RO kwesties die op de agenda van het overleg met Minister Eurlings staan. Bij de rondvraag breng ik weer de klachten over Veolia en de dienstregeling op. Peter Smit belooft zijn best te doen.

Van de Paauw snel op de fiets naar het Rijnlands Lyceum. Begunstigd door mooi weer en een zeer goed voorbereide groep mensen uit de wijk (en de school, ze werken voortreffelijk samen) fietsen we langs een paar (verkeers) knelpunten in de wijk,

van de  Backershagenlaan via de Papegaaienlaan, Schouwweg en de tussenliggende straten. Het stoplicht bij het Rijnlands krijgt speciale aandacht. Bij de nazit in een klaslokaal krijgen we heel pedagogisch nog wat huiswerk mee ter overdenking.

Daarna snel  verkleden in smoking en avondtoilet voor het 5-jarig bestaan van het Nederlands Danstheater. Veel royalty en Haagse kringen, mooie voorstellingen. Iedereen netwerkt driftig. Laat in bed.
Donderdag p.o. primair proces met aandacht voor de inburgerings-en naturalisatiedag 15 december, maar ook voor vingerafdrukken voor paspoorten en de huwelijkssluitingen in Wassenaar.

Met Henk de Greef rijd ik in de auto van ambtelijk adviseur Jos Huijser mee naar Dordrecht voor een inspirerend bezoek aan Hotel Villa Augustus waar op een stuk “wasteland” een restaurant, moestuin en park verrees door samenwerking van gemeente en een creatieveling met ambitie. Onze Warenar is geen wasteland  maar kan wel een hele diepgaande blik in een brede context gebruiken. Henk en ik willen dit, ambtelijk begeleid, met goed out of the box denken doen en daarbij helpt gastheer Han Bakker, cultureel ondernemer en adviseur van Dordrecht ons op weg. Gesprek met net benoemde burgemeester van Texel, Francine Giskes, overleg met kunstonderneemster Maija Meijer, en een in de agenda geramde “debriefing”op het Provinciehuis over de Rijnland Route nav het net beëindigde MIRT overleg. Geheimhouding en slot op de mond tot vrijdag 6 november, het is niet anders.

Ik druk mijn voormalige secretaresse Fanny Fekkes een cadeau in handen in café Pavlov want ze neemt afscheid van de overheid na 40 jaar, en kom nog net voor de echte aanvang van de bijeenkomst van praktijkpoliticologen in de Paauw aan. Deze club waar ik eind jaren negentig voorzitter van was is recent heropgericht, en het is leuk dat men Wassenaar als startpunt van een nieuw leven neemt. De club brengt politicologen bijeen die niet bij universiteiten etc werken.

Ik houd een inleiding over het proces van besluitvorming over de VS Ambassade in Wassenaar met het Haagse PVDA raadslid Willem Minderhout als co referent. Mooi toeval is ook dat lid Asje van Dijk

nog laat binnenwandelt, en dat geeft gelegenheid nog eens met figuurlijk  met de benen op tafel de Rijnland Route door te nemen.
Napratend wordt het snel acht uur en dat is wel voldoende voor de week. Thuis hang ik uit en op de bank.

Snel naar...