Gemeente Wassenaar - week 43 Herfstvakantie

week 43 Herfstvakantie

De vrijdagochtend begint met werkoverleg met griffier Henriette Stradmeijer over diverse agendaeringskwesties mbt de Raad. De (tweede) thema avond maandag 26 oktober nav de Integrale Veiligheidsnota (woninginbraken en winkelveiligheid) wordt verder uitgewerkt en vormgegeven qua sprekers en agenda. We kijken ook naar de mogelijkheid de discussie in de carrousel over het Nieuw Wassenaars Model (de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie) daarachter te zetten. De meningen zijn verdeeld, maar alles afwegend opteren we voor een tweevoudige agenda. Veel “gedoe”om de Rijnland Route: wie gaat er inspreken bij de provincie komende woensdag en hoe  gaan we verder met de samenwerking met Voorschoten en Zoeterwoude op die onderdelen van wat het tracé dreigt te worden die echt niet goed zijn.

Gesprek met ontwikkelaar OVG over Duindigt, wat kan daar eventueel wel en niet. Er wordt weer overlegd tussen de drie betrokken partijen (bestuur, OVG en gemeente) en dat is een straaltje hoop. In de auto naar Laren. De mobiele telefoon  (handsfree) betekent gelukkig wel een rijdend kantoor. Daar in een vrijdags uitgestorven raadhuis vier gesprekken met kandidaat burgemeesters: leuk werk om mensen te toetsen op de relevante competenties en een inschatting te maken van de weg die het beste gevolgd kan worden.

Eind van de middag nog ene leuk gesprek met een bijzonder echtpaar dat 60 jaar is getrouwd en aan de Papegaaienlaan woont . Daarna nog wat telefonische en andere contacten over de raadsagendering en de Rijnland route. Maar ook nog stukken nasleep van het tragische ongeluk van 3 oktober. Pas twee weken geleden en alweer zoveel gebeurd. Zeven uur thuis, na het eten nog een gesprek met een goede vriend die ontslagen dreigt te worden. We doen dat in de Haagse toneeldoos naast de Schouwburg en pikken een korte en goede solovoorstelling mee.

Het  (lange) weekeinde staat in het teken van de herfstvakantie. Tegen twaalven rijden we en famille (dus met z'n drieeen) naar Parijs via St Niklaas, Belgie waar de lunch toch weer lekkerder lijkt te smaken dan thuis. Half zes parkeren we de auto bij de Assemblee Nationale, Parijs, om de hoek van het logeeradres aan de Rue de Lille. Daarna 48 uur intensief Parijs met mooi herfstweer. Maandag 5 uur weg en 11 uur thuis in Wassenaar via de supermarkt in Lille en eten in Temse, Belgie.

Dinsdag al weer vroeg aan overleg over personeelskwesties met wethouder van Dijk en hoofd p&o Jan van Gerven. College is compleet voordat dezelfde dag wethouder vd Locht naar de Ardennen vertrekt. We spreken over lastige handhavings-en toezichtskwesties, boerderij ter Weer en nog meer. Middag achterstanden van een werkdag, lopen toch weer  snel op. Bezoek van  een oude bekende uit de partij met jonge partner en nog veel jongere baby (3 weken). Weer eens een ander type bezoeker, zo'n flink huilende baby. Borstvoeding bij de haard doet wonderen. Ik heb dit jonge gezin een klein handje kunnen helpen met een doorverwijzing naar een juist adres voor de in Nederland vaak ingewikkelde zaken rond immigratie.

's Avonds de receptie van Oman die in het teken staat van het vertrek van de zeer gewaardeerde Ambassadeur na liefst 10 jaar. Uiteraard veel aandacht voor haar rol in de culturele samenwerking Oman-Nederland waar ik al lang terug contact over had. De grote expositie in de Nieuwe Kerk is haar hoogtepunt en tevens mooie opmaat voor vertrek. Met oud minister Ben Bot wordt gesproken over de kansen van Balkenende op een Europese functie. 's Avonds vergezel ik mijn echtgenote naar een feestje van Opzij in Amsterdam, pakhuis de Zwijger, vanwege de publicatie in dat blad van lijsten Top 10 vrouwen. Ik ben erg trots op haar 3e plaats in de sector gezondheidszorg, al relativeert ze dat zelf snel weg.

Woensdag fiets ik naar Den Haag voor de Nationale Commissie “Claus”over ontwikkelingssamenwerking. Om 12 uur gesprek met directeur Ad Zopfi van de Wassenaarsche Bouwstichting en wethouder Nico Alkemade. We spreken zowel procesmatig-hoe loopt de samenwerking-als inhoudelijk over met name  de van Duivenvoordelaan. Daarna een mooie hap tijd om te lezen, bellen en stukken te verwerken. Eind van de middag lanceert een trotse  Frits Huffnagel de nieuwe site van de gemeente Den Haag in het Theater aan het Spui. Hij heeft bevriende regiogemeentes daarbij uitgenodigd. Ik bewonder weer zijn enorme vitaliteit en energie, het lijkt wel of hij altijd campagne voert. “s Avonds eten wij thuis de Ierse Ambassadeur en zijn Koreaanse echtgenote uit, waarbij ook een aantal van hun vrienden uit de culturele wereld. De gasten hebben hun hielen nog niet gelicht of de psychiatrische eerste lijns opvang legt telefonisch een opname geval voor. Apart vak toch weer.

Donderdag een dagvol afspraken met nieuwe en oude bekenden. Tussen de middag vindt de Hongaarse Nationale Dag receptie plaats, dit keer bij uitzondering in onze Paauw vanwege de bijzondere fototentoonstelling over de Val van de Muur 20 jaar geleden. Met de griffier, de ambtelijke medewerkers en raadslid Jan Pieter Becker lopen we nog een keer maandag de 26e door. Beter goed voorbereid dan half. “s Avonds doe ik Standpunt.Cafe NCRV Radio op 1 , twee onderwerpen: AFAB en hatemail. Ik probeer het eerste onderwerp wat breder te trekken door over een financiele en morele crisis te spreken. Die eerste is ook in ons dorp merkbaar en voelbaar, en we moeten daar als gemeentebestuur waar mogelijk het hoofd aan bieden. Dat is toch wel de les van dit bijzondere jaar 2009.

 

Snel naar...