Gemeente Wassenaar - week 40 De herfst zal schitterend zijn

week 40 De herfst zal schitterend zijn

Vrijdagochtend vroeg overleg met raadsleden Rahusen en Stolk (WWW en CDA) en de griffier over de opzet van de avond over burger en politiek, die de inwoners van Wassenaar zal moeten proberen “op te wekken” naar de stembus te komen en betrokken te zijn bij de verkiezingen. We komen er nog niet helemaal uit en besluiten de avond van 5 oktober in elk geval te annuleren op zoek naar de optimale formule en plaats.

Daarna overleg over de “ontvlechting” van de brandweer in het licht van de aanstaande regionalisering. Daar zitten ingewikkelde personele en financiële aspecten aan, w.o. ook de vraag wat we met onze kazerne gaan doen in termen van eigendom. De aanwezigheid van de gemeentesecretaris biedt gelegenheid met hem nog een half uur urgente zaken door te spreken w.o. het stuk over de evaluatie van de reorganisatie en enkele personeelszaken. Omdat we als bestuurders wel eens de hele week langs elkaar heen rennen (niet: werken), hebben Henk de Greef (RO/kunst) en ik een “bilateraaltje” om elkaar over grote ruimtelijke onderwerpen bij te praten. Zo kunnen een burgemeester en een wethouder elkaar versterken. We nemen ook de verdediging van de kunst-en cultuurnota (Tour d ‘Horizon) maandag in de raad door.

Daarna een uur Stichting Ad Gloriam Pavonis met o.m. ambtsvoorganger Piet Hein Schoute en ex directeur Mauritshuis Frits Duparc over het in-en uitwendige van ons mooie raadhuis. We zoeken geld , ook van sponsoren, voor de restauratie van een aantal beelden. Een oude makker van BZ, Hans Glaubitz, oud consul generaal in Montreal en nu duurzaamheidsambassadeur op BZ, komt langs voor een boterham.

Daarna een vraaggesprek met een voormalig medewerkster, nu werkzaam bij het adviesbureau BMC, over de totstandkoming van de Wassenaarse cultuurnota. Om 4 uur verzamelen de raden van Voorschoten en Wassenaar zich in Allemansgeest om met elkaar kennis te maken en te spreken over de samenwerking tussen de twee gemeentes. Collega Jeroen Staatsen en ik leiden in, nestor Fred Sanders spreekt namens onze raad, Pieter Rosier namens die van Voorschoten. Programmamanager  Patricia Vogel geeft een helder overzicht van de diverse samenwerkingsprogramma’s. De later door een van de fracties in de pers gelaakte “exquise hapjes en drankjes”  van degelijke kwaliteit en helpen raadsleden en bestuurders met een bodem in de maag het weekeinde in. Onze gastvrije buren op de Marielaan helpen ons verder in die weekendstemming.

Zaterdag is een drukke dag. In de ochtend partijwerk in Haarlem voor de stemadviescommissie (SAC) voor de lijstvolgorde voor de verkiezingen 3 maart. Leuk om zoveel ook jonge mensen bereid te zien dat zware maar nuttige werk te doen. Het wordt nog lastig kiezen.

In de middag een strak programma in de tijd gezien, met een twee weken terug in de agenda gekomen voor Wassenaar eervolle plicht om het SIMAVI estafettestokje voor de Millenniumdoelen aan OS Minister Koenders over te dragen op een grote toogdag in de Fokker Terminal in Den Haag voor 60 jaar OS. Daarna doe ik mee aan een forum, georganiseerd door de VNG, over gemeenten en ontwikkelingsbeleid.


Foto: Anton Overklift

Als Maxima en PWA aankomen vertrek ik, maar te laat om nog echt tijdig aan te komen in het van Heeckerenhuis voor het 20-jarig bestaan van Vluchtelingenwerk Wassenaar en later het strand bij de Wassenaarse slag voor de jaarlijkse schollenfuif van ons aller Reddingsbrigade (WRB). Helaas blijkt er in de communicatie enige zoals dat heet “ruis”over de verschoven agenda, weer een les voor de toekomst en een eerste punt van aandacht in de maandagochtendstaf. Naar huis via de huwelijksreceptie van Arend Wessel en zijn bruid Patricia.

Zaterdagavond een lezing over landschapsparken en historische buitenplaatsen door een van de grote deskundigen in Nederland met veel ervaring in het Loo. We treffen in Heemstede op het Huis te Manpad ook Wassenaarse bekenden zoals Klaas Conijn van het Baljuwhuis en monumenten adviseur Marina Laméris. Zondag voortzetting van het SAC werk in Haarlem, een hapje Thai, zoon halen in Amsterdam en stukken.

Maandag de reeks staven met veel aandacht voor de agendavoering en de communicatie daarover. Politie en brandweer en ambtelijke medewerkers op dat terrein komen langs, de secretaris en een korte extra B&W ivm de avondlijke raad. Daarna de secretaris van het Genootschap voor Burgemeesters, Ruud van Bennekom, ivm het congres van het NGB in Wassenaar komende donderdag. De voorbereidingen lopen goed, nu de dag zelf nog. We praten over alles tot en met de (sobere)tasjes die de deelnemers meekrijgen: allemaal Wassenaar promotie.
Einde middag bestuur Winternachten in Den Haag, receptie China (60 jaar Volksrepubliek !) en direct door naar de raad (carrousel) waar ik aan tafel zit (eerst met Henk de Greef) over de kunstnota ivm de onderwerpen brandweermuseum en de Paauw. Een van de vrijwilligsters van het museum houdt een gepassioneerd pleidooi voor dit pareltje dat wel elders beter tot zijn recht zal kunnen en moeten komen. Later de nota bestuurlijke integriteit die brede steun in de raad krijgt . Half elf thuis en dan maar een soepje als avondmaaltijd.

Dinsdag vroeg een gesprek met een inwoner van Wassenaar met een seniore positie in het bankwezen om hem een snaar zijn visie op ons dorp te vragen. Hij moet de haardvuurgroep laten passeren vanwege de agenda, maar zijn betoog sluit aan op de bevindingen daar: houden wat we hebben met een plusje. Hij zegt tevreden te zijn over de dienstverlening van de gemeente en dat is prettig om te horen. B&W en een openhartige discussie met het MT over de nota die de reorganisatie evalueert. Marc van Dijk en ik worden gedebriefed door Ernst Veerman over de ICT in de gemeente (en next door in Voorschoten). Daarna reik ik een Koninklijke onderscheiding uit op BZ aan een Wassenaarse inwoner, Karel de Vey Mestdagh. Hij weet van niets en is zichtbaar ontroerd. Het is ook bijzonder want zeer zelden worden ambtenaren nog onderscheiden en door zijn Antillen werk is dat dit keer wel aan de orde.

Presidium tot tegen achten en nog een uur mails en stukken in de Paauw. Weer te laat eten. Woensdagochtend even tijd voor wat klusjes en breng verder een bezoek aan de door brand getroffen fietswinkel van de familie Hagen aan de Luifelbaan. Gelukkig geen persoonlijk letsel wel veel materiele schade. Daarna vol aan de bak bij het p.o. primair proces met speciale aandacht voor een lastig dossier in de sfeer van uitkeringen. 
Tussen de middag Freek de Nes over de Jagerslaan, een frequent en gewaardeerd bezoeker. We zijn een eind vooruitgegaan met die ingewikkelde weg. In de middag de laatste ledenraad van de dansbranchevereniging, met daarna een afscheidsetentje in Brasserie van Baerle in Amsterdam. Laat in de avond praat ik eindelijk eens bij onder een glaasje  met Pim van de Locht over enkele springende dossiers.

Donderdag na wat regen een mooie rustige herfstdag qua weer, goed want we ontvangen in Wassenaar “alle” burgemeesters van Nederland. Nou ja, alle, tegen de 200 en dan toch weer vnl de kleinere gemeenten, wel een uitdaging voor het Genootschap hoe dat ooit te veranderen. De bijeenkomst is nuttig en warm en een goede reclame, hoor ik vaak terug, voor Wassenaar. Guusje ter Horst blijkt voor haar ministerstijd goede herinneringen aan Wassenaar te hebben, met name het Huis met het Blauwe Dak. Op suggestie van de afdeling communicatie en kabinet presenteer ik geen saaie welkomsttoespraak, maar een serie bewegende beelden over (het imago van) Wassenaar. Die valt in goede aarde blijkt ook uit een intermezzo waarin een Belgische poppenspeler alle sprekers goedmoedig op de hak neemt. Goed congres met aandacht voor veiligheid en de burgemeester (Rob de Wijk) en de rolvergroting (de opgetuigde burgemeester). De Wittenburg is een goede gastheer blijkt uit lunch, koffie/.thee en diner. Op de fiets in een mooie herfstavond terug en nog een uur stukken in de Paauw, half tien thuis en dan toch wel een beetje moe.

Snel naar...