Gemeente Wassenaar - Week 37 Nazomers netwerken

Week 37 Nazomers netwerken

Vrijdagochtend iets meer relaxed schema en half tien op kantoor, daarna papier/mails/telefoon en gesprekken met Patricia Vogel(de programma manager samenwerking Voorschoten-Wassenaar) en de wijkvereniging Groot van Polanen. Daarin, met wethouder van Dijk,  aandacht voor zaken als  overlast van vogels, banken, autoverkeer, speeltoestellen, containers, en onderlinge (buurt)verhoudingen. Kortom, een representatieve doorsnede van wijkproblemen. Wim Issendonck noteert en registreert als wijkaccountmanager. Met Henk de Greef en een van onze adviseurs zet ik de klokken gelijk voor een paar RO kwesties in de wijk Duindigt waar lang niet veel aan/mee is gebeurd maar waar de komende jaren grote dingen te gebeuren staan. Het zou goed zijn op alle fronten gelijk op te werken. Er ligt zo veel werk (waaronder de antwoorden op de CDA vragen over de Digros zondagopenstelling) dat het toch moeilijk wordt tijdig te vertrekken naar de provincie ontmoeting met PS, GS en de collega bestuurders uit Zuid-Holland in Fort Wiericke in Bodegraven. Ik haal net de aanvang van de speech van CdK Jan Franssen en mijn Bodegraafse collega Jan Pieter Lokker, met wie ik op “burgemeestercursus”heb gezeten, dat schept een blijvende band. De omgeving is inspirerend, en de netwerkcontacten vruchtbaar. Midden in de Hollandse Waterlinie op een voor mij onbekende plek is het nuttig  en aangenaam samen komen. Ik vertrek iets vroeger dan de anderen om mijn jarige zoon op te halen, we eten met hem thuis in Wassenaar. Nu hij in Luxemburg woont zien we elkaar natuurlijk minder, en zo”n gelegenheid moet je natuurlijk nemen.

Zaterdag joggen over de landschapsroute, mooi weer en het dorp ligt er schitterend bij. Dat geldt ook voor de Langstraat en omgeving, waar de VVD al foldert. De verkiezingen naderen. Als de boodschappen in huis zijn ga ik op de fiets naar Voorburg waar in raadhuis Swaensteijn een partijbijeenkomst plaats vindt ivm de genoemde raadsverkiezingen 3 maart 2010. Uit een aantal plaatsen in de regio zijn kandidaten en potentiele kandidaten bijeen en met de lijsttrekster Den Haag en een Statenlid zit ik in een forum over regionaal bestuur. Beetje insider onderwerp maar ik vind er wel wat van. Tegelijk is alles 10 jaar van nu wel anders qua provinciale en gewestelijke indeling denk ik. Terug valt op hoe groot Leidschendam eigenlijk is met al die nieuwbouwwijken. Het laatste stukje gaat door een verlaten Horsten, een mooie ervaring. Hapje eten en dan snel naar de paardenmusical in een manege vlak boven Wassenaar. Katwijk werkte gelukkig mee aan de Valkenburgse locatie. Koningin Emma heeft keihard gewerkt aan een vlotte musical (de gebochelde van de Notre Dame) die veel succes oogst. Quasimodo is zowat de enige die niet op een paard zit.  Voorzitter Peter Baauw vroeg me twee jubilarissen (het echtpaar vd Marel) toe te spreken vanwege resp 60 en 50 jaar lidmaatschap en dat doe ik graag. Omdat de voorstelling niet al te laat is afgelopen kan ik nog een uurtje naar de Haagse Schouwburg waar een gevarieerde seizoensopening plaats vindt. Ik zie Wassenaarse raadsleden op speciale uitnodiging, een kleine (regionale )wereld. De wethouder cultuur van Den Haag , Marieke Bolle, kijkt met enige zorg naar de verkiezingen. Zij zou wel graag door willen, maar wie niet ?Tegen middernacht thuis.

Zondag rond het middaguur - het zijn drukke weekeinden - startschot voor de Familie Sportdag van de Lions. Derde keer voor mij, negende keer gehouden. Groot succes qua sponsors, deelnemers en opbrengst voor het goede doel waaronder nu ook een millenniumactiviteit. Ik vang wat op over grote (Duinrell) drukte op de Kerkdam en de N44. In de Burcht bij Plein Musique speelt een Braziliaanse band met goede bekende Braziliaanse diplomaat Carlos Asfora, een soft spoken zanger. Plein Musique is ook dit jaar weer een groot succes, goed werk Job ! Bezoek van een oud medewerkster van de Kamer met inmiddels een heel gezin, en daarna op de fiets langs twee buurt BBQ”s in resp Binnen Klingen (Klingenlaan, gastvrij ontvangen door de familie Cleton) en Groot Haesebroek. Bij de laatste wat meer grootschalige activiteit is de locatie bijzonder: het immense terrein van de Canadese Ambassade en meer ihb de romantisch gelegen tennisbanen waarik veel herinneringen heb liggen. Veel aardige mensen die goed organiseren. Lang aan het werk na een hapje thuis.

Maandag loop ik met hoofd communicatie en kabinet de (drukke) week door. Ook agenda-afstemming met Ingrid die deze weken het fort bewaakt. Dat is voortdurend sleutelen en aanpassen. Communicatie en transparantie zijn essentieel, anders wordt het een zooi, en dat kan niet. Met een medepoliticoloog loop ik de bijeenkomst van de praktijkpoliticologen door, de club is als een Phoenix uit de as verrezen en dat is aardig voor al diegenen die met die studie een niet wetenschappelijk vak uitoefenen. Ik volgde in de jaren 90 ooit Wim Deetman op als voorzitter en het is  gek de club weer te zien worden heropgericht met een treffen in Wassenaar. Ik zal dan spreken over het proces van vestiging van de VS Ambassade. Hoofd personeel praat me bij over vele personeelskwesties, altijd weer het hart van de gemeentelijke organisatie. Uiteraard staan we stil bij de werving en selectie van de nieuwe gemeentesecretaris, dat moet 100% goed zijn. Eerst maar bureaus vragen te offreren. Jos Huijzer licht mij bij over (potentiele)culturele panden in Wassenaar. We zullen de ambities bescheiden houden, dat is ook de lijn van Henk de Greef met zijn goede kunstnotitie. Ben benieuwd wat de Raad daarvan vindt. De secretaris van Winternachten consulteert mij over een nieuwe opzet van buitenlandactiviteiten van dit Haagse literaire festival, m.n. in de herkomstlanden.  Eind van de middag rondje Amsterdam, eerst het bestuur van Viola in de Staalstraat en daarna het afscheid van Ruud Nederveen als directeur van het Directie Overleg Dans (DOD) en vooral de Amsterdamse gemeenteraad. Job Cohen is er maar spreekt niet, zijn wethouder cultuur Caroline Gehrels wel. Ik zeg als voorzitter van de branchevereniging ook een paar woorden, grappige ervaring zo in de Stopera. Dat gebeurt me niet vaak. “s Avonds carrousel en politieke markt. Het wordt heel laat en dus is er al snel  bezinning alom over een betere vergaderstructuur en-cultuur. De avondopenstelling Digros haalt het na een solide verdediging door Marc van Dijk en een paar preciese beloftes onzerzijds over de randvoorwaarden van de vergunning. Het CDA ageert fel tegen. Het is een mooi overzichtelijk onderwerp, eigenlijk ideale stof voor een bestuurskundige. Henk de Greef loodst de Groene buffer door de Raad helaas met toch een fractie tegen. Hij wordt beter  toegankelijk en mooier en daarmee sluiten we aan bij regionaal, provinciaal en rijksbeleid. In dat kader houdt wethouder  Leidschendma/Voorburg en DB Haaglanden lid Marcel Houtzager  eerder op de avond een goede inleiding over het Haaglanden Groen Fonds. Pim doet de WMO en Nico Alkemade het centrum verkeersplan, dus we komen alle aan bod. Ik breng eigen beweging Duinrell op bij de mededelingen waarna een levendige discussie ontstaat.

Erg laat naar bed dus dinsdag scherp blijven. Dat wordt makkelijk gemaakt door het mooie weer en een lange reeks plichten. Een bureau dat personeel zoekt (executive search) komt binnen via een relatie. Ik moet ze vertellen dat we al flink ver zijn met die ene vacature. Er is in die wereld veel concurrentie en dat is alleen maar goed.  Lange B&W met een presentatie over de Lange Kerkdam waar we tot centimeters toe de zaak bekijken, nu een brief aan de Raad en een persmededeling.  Een gesprek over de toekomst van Duindigt met een aantal betrokken partijen, later wellicht door andere gesprekken met andere betrokkenen gevolgd. Er lijkt een goed inhoudelijk plan te liggen dat levensvatbaar en aantrekkelijk is. Ik ben na afloop een beetje optimistisch en Henk ook, maar nu zij eerst anderen aan zet. Ik heb een grote bewondering voor een bewindvoerder al was het maar omdat die eindelijk mij goed kan uitleggen hoe alle formele claims en posities op Duindigt en Wolvega liggen. De nieuwe ICT manager Ernst Veerman praat Marc en mij bij -er is wel wat achterstallig onderhoud .. In Den Haag de uitreiking van KO”s aan vertrekkende  “Euro’s zoals de leden van het EP in de wandeling heten. Gerdi Verbeet en haar 1e Kamercollega nodigden mij uit i.v.m. de decoratie aan Wassenaarder Bert Doorn en uiteraard laat ik die eer graag aan de beide dames. Het is vol in de Oude Zaal en natuurlijk veel oude maar ook nieuwe beken den. Bert Doorn en zijn familie zijn trots. De nazomerborrel van Pauw, Sanders, Stolk, Zeilstra cs vindt onder een blauwe hemel plaats achter het Escher Museum aan het Voorhout. Het is tegen de 30 graden dus veel schuimend bier en witte wijn. Ik doe kalm aan met veel water maar de gesprekken zijn er niet minder geanimeerd om. Bij de Braziliaanse residentie vlak achter de Paauw (nationale dag Brazilië) sluit ik een lange dag af, acht uur thuis en direct koken. Lekker buizen en op de bank stukken lezen.

Woensdag het eerste regionale brandweer overleg  (BSG)met de 8 collega burgemeesters in het Haagse stadhuis. We naderen de eindstreep van 1 januari en dus is er nog veel te doen aan verordeningen, validatie, personeelszaken, financiële verevening etc etc. Tussen de burgemeesters heerst een sfeer van de eerste september schooldag, veel keten en geiten, waarna  Rijswijk’s Ineke van der Wel (enige vrouw) de heren tot de orde roept. Veel haastklussen op de Paauw, de Telegraaf heeft een artikel over ver overschreden aanrijtijden van de ambulances in Haaglanden i.h.a. en Wassenaar ihb. Dat blijken oude cijfers van het Jaarverslag 2008 te zijn en inmiddels staan we er structureel veel beter voor , bevestigde ook regionaal geneeskundig commandant Ton van Dijk bij de Brandweer Bestuurlijke Stuurgroep. In overleg met Pim van de Locht en onze communicatieman besluiten we tot een persbericht. Met twee wethouders en een adviseur bespreek ik de zaak van “ons”boerderijlint op de Horsten en de implicaties van de deels nog exact toe te kennen “waarden” voor wat je op die plek nu wel en niet zou mogen en kunnen doen. Beleid “in the making”. Met het blad Leids motief bespreek ik op verzoek van de afdeling Primair Proces zaken als de balie/front office en  het Klant Contact Centrum. Voor het DB Haaglanden een half uur gesprek met een bestuurder van het NAPK, hij bevindt zich in hetzelfde gebouw Grote Markstraat 43, waar Haaglanden zetelt. Dat kan geen toeval zijn. Veel aan de orde daar, maar opvallend is vooral de scherpe discussie over de  Binckhorst en de uitplaatsing van watergebonden bedrijven naar elders. De grote vraag is waar: DH zelf of Rijswijk.  Het Algemeen Bestuur van Haaglanden heeft zich daar voorjaar 2008m in gemengd met een verrassend amendement. Bovendien zijn er dossiers die daar weer invloed op (kunnen) hebben. Dit gevoelige onderwerp roept enige emotie op die wnd voorzitter Bas Verkerk zal proberen te kanaliseren.  NCDO bestuur in het gebouw van het Institute for Multiparty Democracy in de Passage (onverwachte plek voor een kantoor, maar mooi). Om klokke zes uur naar de Duitse residentie Groot Schuylenburgh  aan de Lange Vijverberg waar Ambassadeur Laufer de ADFU (Association for the Development and Understanding) ontvangt. Deze ietwat royale benaming behelst alweer een netwerk voor contacten van Nederlanders met buitenlanders, veelal diplomaten. Die worden in Nederland goed van de straat gehouden ! Ik ben eregast vanwege de relatie van de Paauw met het thema en de plek, waar de Oranjes hun stempel op drukten. Bij het buffet raak ik in gesprek met een bestuurslid van de hockeyvereniging HDM. Daarna de burgemeesterslezing in het atrium van het Haagse stadhuis. Minister van Buitenlandse Zaken van België, Leterme, spreekt zeer goed en welsprekend. Zijn analyse is helder, de remedie ietwat corporatistisch en abstract. Jacques Wallage als co referent en nieuwbakken professor formuleert nog iet scherper dat we afstand moeten houden in woord en daad van populisten. Dat brengt mij op de vraag aan Leterme of het cordon sanitaire in Vlaanderen met het Vlaams Blok heeft gewerkt. Hij vindt per saldo van wel, maar ziet ook risico”s en nadelen. De collega van Bloemendaal geeft me een lift naar Wassenaar. De rode fiets staat nog tegen de Paauw aan, en dat is een bekend baken.

Donderdagochtend een beetje adem halen met vroege boodschappen en een optreden -gezellig en huiselijk- bij de American Women Club, vroeger American Wives Club geheten. We doen dat in de Warenar omdat de Paauw deze week afgeladen vol is met trouwlustigen en monumentenliefhebbers. De nieuwe Consul Generaal van de VS houdt een wervend verhaal over haar diplomatieke nomadenbestaan en hoe heerlijk het in Nederland is. Dat moet ook echt wel het geval zijn realiseer ik me. Twee uur lopende zaken van ambulances, Lange Kerkdam, de patatkraam, de Rijnland Route, honden en paarden en wat niet al. Komt allemaal in alle variaties voorbij, apart vak burgemeester. Lunch met een consultant van BMC, een gerenommeerde club die gemeentes maar ook anderen veel kan bieden. De business blijft toch wel goed doorgaan en dat geeft hoop. Op de fiets naar het strand waar we bijeen komen met alle medewerkers (en bestuurders) van Voorschoten en Wassenaar. Jeroen Staatsen en ik trappen af in strandtent de Sport, en daar blijkt al meteen wat verschil: Jeroen stoer in sportkleren en ik in (zomer)pak vanwege nog komende verplichtingen. Laten we daar maar niet teveel conclusies aan verbinden, want het had ook andersom kunnen zijn. Het is heel leuk te zien met hoeveel animo de tweehonderd mensen zich op allerlei activiteiten storten. Ik houd het bij Djembe spelen en schilderen maar er zijn  ook (meer) lichamelijke opties. En zo groeit het bindweefsel tussen onze gemeentes. Met wind mee en berg af flits ik op de fiets naar de Konijnenlaan. Soms kan een burgemeester of een wethouder het klimaat scheppen waarna uiteraard anderen het echte werk gaan doen. Door naar de Indonesische receptie waar ambassadeur Habibie in vlekkeloos Nederlands spreekt. In  de auto naar Rijswijk waar het nazomerse netwerken doorgaat in de mooie binnentuin van het museum daar, vroeger woonstee van de familie Tollens, bekend van de Blanke top enz, maar ook -zo schrik- van het “van alle smetten vrij’. Zou Geert Wilders..? Ik schakel naar een ander onderwerp. De vergadering van Haaglanden van gisteren suddert nog wat na merk ik in een gesprek met alle Rijswijkse wethouders. Delen van de Indonesische bezoekers zie ik hier weer, soms lijkt de Haagse regio een permanent reizend circus va  netwerken, nuttig maar deze week zit ik wel aan mijn tax. Daarna naar het Nationaal Ballet in Amsterdam waar Balanchine centraal staat. Snel na afloop naar huis want wel genoeg genetwerkt. Ik stop in Leiden voor een vergeefse zoektocht rond het station naar de gestolen fiets van mijn echtgenote. Plots besef ik dat ik precies op deze plek en rond dit moment in het jaar 40 jaar terug beschroomd de eerste stappen in het Leidse zette. Daar kun je flink wat cliche’s oploslaten maar daarvoor is het inmiddels wel erg laat. Aangezien het morgen uiterst vroeg op wordt met het Prinsjesdagontbijt in Kasteel de Wittenburg zou dat niet verstandig zijn..

 

Snel naar...