Gemeente Wassenaar - week 36 De scholen zijn weer begonnen

week 36 De scholen zijn weer begonnen

Een week van warme (na) zomer tot invallende herfst met regen, storm en bliksem. Vrijdagochtend fiets ik naar Voorschoten voor een bijpraat uur met collega Jeroen Staatsen. We spreken over actualiteiten, waaronder natuurlijk de samenwerking met Voorschoten, de Rijnlandroute, de milieustraat en de politiek-bestuurlijke situatie in beide gemeentes. Gaande de intensieve samenwerking is natuurlijk ook het bestuurlijk contact steeds intensiever, en dat komt deze week weer van pas bij de Rijnland route waar we vaak zorgen delen.

Op de fiets terug bewonder ik het mooie groene tussengebied links en rechts van de Papelaan, het is zaak ook die buffer met die kwaliteit te handhaven. Geldt trouwens voor de hele zone tussen Voorschoten en Wassenaar. Terug in de Paauw werk ik veel lopende zaken af. Daarna met de auto naar Laren voor een klusje in partijverband: screening en selectie van kandidaat-burgemeesters.
Hoewel intensief, toch leuk werk, mensen inschatten en toetsen op potentie, groei, en vooral de juiste plek voor de juiste persoon. Iemand kan bijvoorbeeld misschien beter korpschef bij de politie zijn dan burgemeester. Hoe kom je daar nu goed achter in een gesprek van een uur? Vier gesprekken van een uur later in de werkkamer van collega burgemeester Elbert Roest heb ik nog net voor sluiting tijd voor het Singer Museum, Tiffany, en een biertje op Laren’s meest beroemde terras, de Rustende Jager. Ja, er zijn nog steeds Gooische vrouwen, van alle leeftijden, maar ook veel soms luidruchtige mannen. In Amsterdam eten we met een andere Gooische burgemeester die medio september in Groningen gaat beginnen.

Zaterdag huiselijkheden, maar ook een drukke Wassenaarse agenda, te beginnen met de buurt BBQ en zomerfeest van Groot Polanen. Ellen Klaver en haar prima medebestuursleden zetten een goed feest neer, begeleid door een zonnetje op het terrein rondom de school. Goed dat dit buurtcentrum er kon komen, en mooi ook de speelstoestellen eromheen. Kluivend aan een kippepootje heb ik een leuke ervaring: een jong stel spreekt me aan met de boodschap dat het zo goed wonen is in die wijk en in Wassenaar in het algemeen. Leuk om ook zoiets eens te horen.

Op de fiets richting strand, Hotel Duinoord. Daar eindigt de eerste rally Waalre-Wassenaar, een initiatief van mijn Waalrese collega, Henri de Wijkerslooth en mij zelf. Honderd equipes doen mee, opbrengst voor goed doel. De mooiste auto’s, oldtimers, staan op de parkeerplaats, de avondzon schijnt en de stemming is Brabants goed. Om half negen precies in hartje dorp, de prachtige tuin van de familie Konijn, het Baljuwhuis. Daar organiseert de  wijkvereniging Duinrell en Dorpskern een mooie operavoorstelling van Puccini. Larmoyant verhaal, maar schitterend gezongen en tegen een fraai decor van de invallende duisternis, de vol groene tuin en enig licht geblaf van de hond van de huiseigenaar. Wassenaar is twee keer uitgelopen voor dit mooie event en terecht. Complimenten voor Jacques Ruijchrock en de zijnen.

Zondag een bijzonder bezoek van mijn 92e jarige moeder. Daarna de opening van het Gergiev Festival in Het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Helaas mis ik daardoor de buurt BBQ van de Kieviet, gelukkig kan Marc van Dijk de gemeentedas aan scheidend voorzitter Marcel Runderkamp overhandigen. Marcel, bedankt !

Maandag p.o. tjes dag met de politie, brandweer en de secretaris. Tussendoor de installatie van een nieuwe carkit: leve het veilig bellen. Met het hele college krijgen we een leerzame briefing over toezicht en handhaving, wat willen we en vooral wat kunnen we. Moeten de normen aan het ambtelijk  vermogen worden aangepast of andersom? En wat betekenen die keuzes? En hoe erg is het om dingen “te laten lopen” als ze echt klein blijken te zijn bij al die vergunningen die we (moeten) verstrekken?

Daarna een uiterst feestelijke opening van het Academisch Jaar in Leiden. Ook onderweg bijpraten van de van verlof teruggekeerde wethouder Pim van de Locht. Alexander Pechtold spreekt goed, vlot maar ook inhoudelijk over kennis en onderzoek. Twee jonge onderzoekers/ondernemende studenten betoveren de zaal over resp het menselijk brein en ontwikkeling in Bolivia. Daarna netwerken in het schip van de kerk. ‘s Avonds na een wel heel snelle hap diverse gesprekken op de Paauw, w.o. met een politieke fractie in het kader van een nieuw rondje met de griffier samen.

Dinsdag een lange en zware B&W-veel begroting, veel bezuinigen, we komen eruit, maar nu de juiste uitwerking. De bestuurders stuiven meestal dinsdag na twee uur uiteen en dan is het zaak de touwen zo nu en dan weer even hard samen te knopen.

Een belangrijke middag over de Rijnland Route: Beukenhof II. We praten bij met Voorschoten dat een nieuwe wethouder in het veld brengt. Zij roert zich flink. Gedeputeerde Asje van Dijk moet al zijn bestuurlijk talent inzetten om de boel bijeen te houden met alle verkeerswethouders en burgemeesters uit de wijde regio bijeen. Het lukt hem met een paar beloftes, uiteraard zullen we ook en zeker vanuit Wassenaar die proberen na te laten komen. De wensenlijst is bekend: ontlasting van de N44 en een echte groene buffer.’s Avonds een “pre schooljaar”etentje, een gezinstraditie, dit keer bij de nieuwe Turk in de Langstraat.
 
Woensdag en bijzondere gaste op de koffie, de weduwe van Erik Hazelhoff Roelfzema. Karen is een hele aardige en bijzondere vrouw die over haar verblijf in Nederland vertelt en haar leven ook na Erik’s dood op Hawaï. Ze geeft me als aandenken aan vorig jaar toen we in de kerk en op de Paauw de familie bijeen hadden met veel gasten en vrienden, een setje manchetknopen die Erik in de VS placht te dragen, met een beeltenis van de Paauw, het logo van NBC. Ik ben ontroerd en zeg haar dat. De dag erna zal ik ze ook dragen.

Daarna veel gesprekken, bureau Zeelenberg, het Centraal Orgaan Asielzoekers, de voorzitster van HGC en de gebruikelijke spontane inloop. Handig is dat de burgemeesterskamer aan de hal grenst waar “iedereen” langs komt. Door het wegvallen van een cursus kan ik onverwacht (maar nodig) kapper Ap in Den Haag bezoeken en de Haagse verkeerstwethouder Peter Smit. Uiteraard stip ik de Rijnland Route aan. Op de stoep van de Tweede Kamer een toevallige ontmoeting met een kamerlid van de PVV, niet een van de slechtste. In gesprek blijven is denk ik per saldo toch het beste.

Aan het einde van de middag de opening van het academisch jaar bij onze Wassenaarse universiteit, het NIAS. Ik zie al een kandidaat (politicoloog) om te strikken voor een Wassenaars optreden. Ik laat het buffet op het Ooievaarsnet t.o. het NIAS (Rijksdorp) voor wat het is want kookbeurt thuis. Mijn zoon weet dat pasta met shoarmavlees en sla wordt. Wat je noemt degelijk eten, het kan gezonder maar dat dan voor de rest van de week. Veel mails en post en kranten en een late avond. Prioriteit  is ook boeken kaften-kunnen pubers dat niet zelf ??- en het begin van de school.

Donderdag p.o. met hoofd beleid, een vergadering van de NCDO, een hoosbui op het hoofd, een mooie overhandigingceremonie van het schilderij van de echtgenote van baron van Wijnbergen, eertijds burgemeester in deze stad.

We zijn mevrouw Meijer-Viol-Michiels van Kessenich heel erg dankbaar voor de overdracht van het schilderij van “Tante Judy”. Die hangt nu, na vele Limburgse en Belgische omzwervingen, op een mooie plek boven op de eerste verdieping van de Paauw.

Daarna bezoek van de zijde van het Koninklijk Huis inzake de Horsten. Afweging tussen diverse aspecten en belangen: bedrijfseconomisch, agrarisch, ruimtelijk, monumenten. Henk de Greef en ik zijn in staat enkele grote lijnen van kansen en ontwikkelingen te schetsen die nu nader kunnen worden ingevuld en beproefd.

Ik rijd naar Den Haag voor de lezing van een oude bekende uit mijn veiligheidsjaren die ook in Washington lagen: Ivo Daalder is nu onder Obama Amerikaans Ambassadeur bij de NAVO geworden. Zijn trotse vader bij wie ik ooit college liep in Leiden zit in de zaal en het is toch wel heel bijzonder een vloeiend Nederlands sprekende Amerikaanse Ambassadeur te hebben. Haar collega in Nederland zelf, Fay Levin-Hartog heeft een nog wat kleinere woordenschat,  maar dat komt wel. Ook zij is bij de lezing. Daarna optreden bij de Rotary in Honsleersdijk, Westland, op invitatie van oud wethouder Arie van der Lee. Leuke praktische mensen en een zeer informele sfeer. ‘s Avonds komt een dominee op bezoek, geen huisbezoek, maar thuis op bezoek: een subtiel maar belangrijk verschil. We weten nu veel over de bijzondere Wassenaarse dorpskerk.


 

Snel naar...