Gemeente Wassenaar - week 35 Katwijk en Noordwijk

week 35 Katwijk en Noordwijk

Vrijdag begint met het uitzwaaien van de merendeels seniore deelnemers aan het jaarlijkse uitje van de Deylknotsen, dit maal naar Alkmaar. Minder bussen en mensen dan anders. Teken des tijds?

Daarna een ochtend van varia, telefoontjes, een Haagse bezoekster en een personeelszaak binnen het stadsgewest waar ik de portefeuille personeel mag bekleden in het Dagelijks Bestuur. Ook bij de staf van zo’n 120 FTE spelen (soms) ernstige personeelskwesties. Goed nieuws over de opera zaterdagavond de 29e in de mooie tuin van het vm Baljuwhuis hartje dorp, het gaat allemaal door met twee voorstellingen. Goed initiatief en hulde aan Astrid Dekker en haar mensen. In de middag vergadering van het interim bestuur van de branchevereniging voor de podiumkunsten in de Amsterdamse Sarphatistraat. ‘s Avonds een voormalige kamerfractiegenote en haar man, gemeentemedewerker in de Haarlemmermeer, te eten. Veel lokale kwesties aan bod.

Zaterdag nog gelegenheid voor een zomers cultureel tripje: kasteel Bergh in ‘s Heerenberg met een fraaie middeleeuwse kunstcollectie. Je komt er via Duitsland, Elten, wat een extra vakantiegevoel geeft. Rond zessen bezoeken we de verjaardag een raadslid in het dorp. Daarna eten we met bewoners van de Konijnenlaan onder de schaduw van de huidige Amerikaanse Ambassade aan het Lange Voorhout. Symbolisch, want later in de week zullen de met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur de gebruikersovereenkomst over de nieuwe Ambassade in Wassenaar tekenen.

Zondag begint Plein Musique met weer een serie van vier concerten. Job Klaver cs hebben weer erg hun best gedaan daar bij de muziektent op het Burchtplein waarvan de renovatie een stuk is gevorderd. Jammer genoeg mankeert er nog wat aan de afwerking. Nico Alkemade spreekt een enthousiast openingswoord.

 

Het is erg warm. Daarna op en neer naar Haarlem waar een kennis mij heeft gevraagd een expositie van een uit 1821 stammende kunstvereniging te openen. Thema de oorsprong nav het Darwin Jaar. Tegen half zes terug in Wassenaar waar de business club van Blauw Zwart haar 15 jarig bestaan viert met een klinkende BBQ party aan de Oostdorperweg bij een mooi tuiniersbedrijf. Het bestuur wisselt voor het eerst in 15 jaar, hulde aan deze heren onder de onvermoeibare leiding van André van Herck. Een sterk verjongd bestuur treedt aan olv Rick Wagner die 61 is maar 41 lijkt. De rest-wel weer allemaal mannen-is echt rond de 40. Er zijn nieuwe sponsoren en dat is in deze moeilijke tijden goed nieuws.

Nico en ik treffen elkaar dus weer deze zondagmiddag, het is (weer) werken geblazen het weekeinde. ‘s Avonds verbaas ik me (positief) over Feyenoord en kijk ik kritisch maar met veel waardering naar Alexander Pechtold in Zomergasten. Hij en de interviewster, Margriet van der Linden, zijn beiden ietwat op hun hoede. De vonken spatten er net niet af, maar het gesprek is veelzijdig en onderhoudend. Je zal maar 3 uur TV zendtijd moeten (en mogen) vullen ….


Maandag neem ik met hoofd communicatie de week door. We besluiten dat de komst van de nieuwe Amerikaanse Ambassadeur in dit geval, nu er een overeenkomst ter tekening tussen Wassenaar en de VS ligt, meer dan de zogenaamde “courtesy call” kan worden. Pers, raadsleden en vertegenwoordigers van de gemeente worden uitgenodigd voor een samenzijn in-symbolisch voor de goede verhoudingen-de Trouwzaal. Verder kijken we vooruit naar de rally Waalre-Wassenaar en lopen we de decoraties na, altijd een precies en tijdrovend werkje. Daarna een gesprek met twee kordate dames uit Oostdorp over diverse zaken als honden, paarden, vuil op straat en overhangend groen. Nancy en haar vriendin leggen een fiks eisenpakket op tafel waarmee hoofd handhaving en toezicht, Otto Stolp, vooruit kan.

Met brandweerchef Camille Michel neem ik de draad van voor de vakantie weer op. Later in de week spreken we, met Leidschendam-Voorburg ook aan tafel, over zijn toekomst na de ingangsdatum van de regionalisering per 1 januari a.s. Hier speelt een mij uit het verleden (herindelingen etc) dilemma tussen de rechten van zittende functionarissen en de open sollicitatie die in dit soort situaties vereist wordt cq is. De oplossing is verstandig en transparant maatwerk. We nemen ook de fasering van de instroom van de 8 nieuwe FTE' s bij de brandweer door en de toekomstige bezetting qua vrijwilligers en hun accommodatie. Met hoofd P&0 en de waarnemend gemeentesecretaris wordt ook de lijn weer opgenomen, gesprekken die intensief zijn maar zich het minste lenen voor openhartige verslaglegging. Uiteraard kijken we vooruit naar de werving en selectie van de nieuwe gemeentesecretaris nu de zittende secretaris en de gemeente uiteen moesten gaan per 1 augustus, een onderwerp dat B&W maar ook de hele gemeente zeer bezig heeft gehouden. Daarna in mooi weer op de fiets naar vm vliegveld Valkenburg waar ik me, op initiatief van een Leids gemeenteraadslid, laat rondleiden door de dynamische ondernemer van Valkenburg Evenementen, Jan van der Weijden. Hij heeft grootse plannen die hij graag met collega Jos Wienen van Katwijk en mij wil bespreken. Ik plaats vast wat kanttekeningen over geluidhinder en verkeersafwikkeling maar beloof hem op eea terug te komen. Een toevallig treffen met Wienen op de VROM relatievaond op Paleis Soestdijk woensdagavond bood daarvoor een eerste gelegenheid.

Op de terugweg fiets ik even langs de Overdevesten op hun mooie bedrijf, een bloembollen dynastie zonder weerga. Einde middag weer op de fiets naar Den Haag voor een verjaardag en na een bui terug door de duinen over dat hele mooie fietspad. Bij de Wassenaarse slag stappen we af voor een koffie met uitzicht op de ondergaande zon, wat een mooie en unieke plek toch.
Dinsdag B&W, nog niet helemaal compleet qua bezetting, maar goed gevuld qua onderwerpen w.o. de aanstaande begroting. Het bezoek van Fay Hartog-Levin verloopt mede door de goede voorbereiding, vlekkeloos en bezegelt de uitstekende relaties tussen de gemeente en de ambassade. We zijn, zeg ik, ook erg benieuwd naar de voortgang en planning aan VS zijde, waarvoor onze Ambassadeur in Washington, Renee Jones, zeer efficiënt lobbiet.

Einde middag Presidium, de eerste na de zomer. Uiteraard aandacht voor de agenda van de eerste politieke markt op 7 september die we nog verder kunnen aankleden met groen-en verkeersonderwerpen. Ook de zondagopenstelling van de DIGROS komt dan aan bod als de vragen uit de raad zijn beantwoord. Ik licht de regeling met de secretaris op hoofdlijnen toe. Om 7 uur rij ik en famille  naar Amsterdam voor een  late voorstelling van de Mexicaanse Hond met o.m. Pierre Bokma, Hilarisch en als altijd hoge kwaliteit. De stadsschouwburg is enorm opgeknapt met de nieuwe ingang aan het Leidseplein.

Woensdag praat ik bij met onze huisarts, van Niekerk die alweer een tijd terug is in de praktijk in het Gezondheidscentrum, en dat is een goede zaak. Collega en vriend Harry Groen van Noordwijk komt langs op de koffie en schildert de politieke verhoudingen en de ingewikkelde bestuurlijke verhoudingen in de regio. Met een Wassenaarse das onder de arm verlaat hij de Paauw. ’s Avonds zie ik hem die dragen op de VROM meeting op Soestdijk, goede promotie dus. Contrast met de volgende bezoeker, een voormalige asielzoeker uit Burundi die ik in het verleden wat adviezen heb verstrekt en inmiddels bijna is afgestudeerd in het fiscaal recht in Leiden. Hij wil weer wat adviezen, en aarzelt tussen in ons land blijven of terug naar Burundi. Hij voelt zich nu “dubbel burger”. Ik snap dat dilemma, en adviseer hem na te denken over een rol als steunfractielid in de gemeenteraad. Cultuurmakelaar Han Bakker luncht mee en geeft geïmproviseerd advies over de Warenar die we, begeleid door Jos Huyzer, bezoeken. Daarover zullen moeilijke (want kostbare of gevoelige) besluiten nodig zijn.

De twintig vrouwelijke raadsheren van het Haagse Gerechtshof (vrouwen worden in juridische kringen steeds meer de meerderheid) bezoeken op initiatief van Marianne Gobbels de Paauw, waar Carla Scheffer en ik hen rondleiden. Carla licht de geschiedenis van Backershagen toe, komt goed uit want de borrel na afloop is in het mooie witte huis in dat landschapspark van de voorzitster.  Door de avondspits naar Soestdijk waar niet alleen de collega's van Katwijk en Noordwijk maar ook Zuidhollandse gedeputeerden en de topman van OVG, Coen van Oosterom, aanwezig zijn. Met de laatste raak ik in een lang gesprek over, hoe kan het anders, Duindigt. Het Paleis is ontroerend in zijn eenvoud en met de memorabilia van Juliana, Bernhard en de kinderen.

Donderdag een dag die rustig begint maar druk en rommelig eindigt. Veel spoedklussen zoals een Inbewaringstelling  van een jeugdige die me een droevig gevoel bezorgt, een ziekenhuisbezoek waar ik met dezelfde gemoedstoestand vandaan kom en sollicitatiegesprekken over de brandweer. Luchtiger is het bezoek van de hoofdredacteur van de kwartaalglossy Leven, Sander van Pardon, die Wassenaar samenwerking offreert. Niet helemaal gratis, maar toch preiswert.

 Einde middag ontvangen we een tiental burgemeesters en veiligheidsexpert Rob de Wijk over de effecten van de financiele crisis op het vak van burgemeester en de openbare orde en veiligheid, een initiatief van het Genootschap van Burgemeesters dat op 1 oktober zijn jaarvergadering in Wassenaar houdt en met dit mini seminar dat wil voorbereiden. Annemarie Jorritsma en andere collegae geven casussen uit hun woonplaatsen. Op een holletje naar de prachtige tuinen van Kasteel Duivenvoorde waar weer de jaarlijkse happening van het Engelstalige toneel (Shapespeare ) plaats heeft. Het bekende Haagse PR bureau Paauw, Stolk , Sanders en Zeilstra, nodigde weer vele Wassenaarse en Haagse bekenden uit. Cultuur en netwerken, het gaat –vaak-goed samen.  Misschien dat bezoekers volgend jaar er minder doorheen praten, dan lukt dat nog beter. Tegen middernacht thuis.


 

Snel naar...