Gemeente Wassenaar - week 34 Retour Wassenaar

week 34 Retour Wassenaar

Terug van vakantie, twee weken “thuis” en twee weken Engeland. Veel gezien en gedaan, en dan een onderdompeling in mails, post en agenda. Bij de post een ouderwetse ansichtkaart-waar zie je die nog-van de Voorschotense wethouder Bruno van Dunné. Een teken van de goede samenwerking tussen de gemeentes.

Vrijdag de 14e gebruik ik om thuis wat (kantoor)achterstand weg te werken. Vrijdagavond naar Amsterdam voor de opening van de beeldententoonstelling in Zuid waar een voormalige fractiemedewerkster Cintha van Heeswijck heel hard aan heeft gewerkt, en met veel succes. Bij de opening en de party in het Hilton is “tout Zuid”en Jan des Bouvrie aanwezig.

In het weekeinde weer officieel aan de slag in Wassenaar. De Indonesische onafhankelijkheidsdag wordt  goed bezocht, duizenden mensen, op het terrein van de school aan de Rijksstraatweg. Veel verkeer en parkeren, dat door politie en gemeente, zo merk ik ook zelf bij navraag, in goede banen wordt geleid. Een hele prestatie. De sfeer is goed en feestelijk al zijn de veiligheidsmaatregelen na de recente aanslagen in Jakarta scherper. Buiten demonstreren vreedzaam een paar mensen voor de vrije Molukken.

Om 4 uur opent de nieuwe tentoonstelling in de Molen , oud wethouder Else van Dijk heeft zich als opener zeer verdiept in beide exposanten. Tegen zevenen reik ik de prijzen uit van het Park Golf Toernooi bij de 10 jaar bestaande kroeg het Hoekje, onderdeel van de succesvolle Wassenaarse feestweek. Later op de avond komt de oude muziekliefde van onze Wassenaarse topondernemer André van Herck nog tot uitdrukking. Raadslid Dymphna Vree behaalt bij Dames B een mooie 3e prijs. Met een ander raadslid en zijn partner drinken we een glaasje op ons warme terras.

Zondag gras maaien, althans een poging, bezoek aan jarige dochter in Amsterdam en een inhaalfilm: Slumdog Millionaire. ‘s Avonds bijlezen.
Maandag komen de periodieke overleggen langzaam op gang. De week is qua agenda nog licht, een voorrecht van de doorlopende zomer. Ik kan alles afwerken waaronder een flinke stapel koninklijke onderscheidingen, althans de stukken die daarvoor zijn benodigd. Een heel ingewikkeld karwei dat nauw luistert qua vorm en inhoud, gelukkig heeft mijn secretaresse Emy Hillen zich daarin zeer bekwaamd.
Ik fiets naar het Gemeentekantoor waar een wel heel bijzonder jubileum wordt gevierd van Ben Hogenboom: 40 jaar werkzaam bij de gemeente (en nog slechts 58 jaar oud..). Ben is begonnen als “AA”: aankomend ambtenaar en later technisch tekenaar.

 ‘s Avonds een etentje in de Scheveningse Harbour Club van de Raad van Toezicht van de NUFFIC waar mijn echtgenote sinds kort lid van is. Ik zit naast Trude Maas, commissaris bij o.m. ABN/AMRO, dus het gesprek gaat al snel over het boek de Prooi en de PVDA waar zij vele jaren bestuurswerk in heeft zitten. Op de fiets heen en terug, twee keer drie kwartier, maar heerlijk (en mooi, ook door het groene Wassenaar)..

Dinsdag ICT dag. Tussendoor een mini B&W met de enig aanwezige  wethouder Nico Alkemade en waarnemend secretaris Theo Turk. Na de lunch, overleg buiten (!) op het terras, over strandhuisjes. Er is opnieuw een gegadigde met een interessant plan en opnieuw gaan we dit najaar ons als B&W over dit onderwerp, mede in het kader van een bredere visie op het strandgebeuren, buigen. Einde middag bezoek ik de topman van KPN, Ad Scheepbouwer, om te spreken over het landgoed Voorlinden. Mijn vorige bezoek aan het KPN gebouw was aan mijn in de mobiele telefonie werkzame zoon. Hij werkt inmiddels in Luxemburg, maar Scheepbouwer leidt nog steeds, en nu al 8 jaar en ook met succes, de KPN. Boeiend gesprek over een voor de KPN (en ook voor veel Wassenaarders) nostalgische en uiterst fraaie  plek.

‘s Avonds op de fiets naar “China”, dwz de residentie op het landgoed Duindigt.

Veel aandacht voor de wereldtentoonstelling in Sjanghai en Nederlandse plannen met duurzame energie en water. We nemen ook wat Wassenaarse items door. Chinezen houden van veelvuldig  lopend toasten , zodat de eigen fiets als vervoermiddel goed van pas komt.

Woensdagochtend twee hoofdonderwerpen: de geluidsinstallatie voor de raadzaal en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarover weer een krant gaat verschijnen. Leuk om via een interview in dat onderwerp te moeten duiken, Wassenaar doet er veel aan. Pim vd Locht kan trots op me zijn als hij van vakantie terugkomt. Daarna veel papier en telefoonwerk op de Paauw, en ook tijd om eens rustig met de bestuursmedewerkster bij te praten, de spil van het werk in ons gebouw.

We doen dat op ons terras thuis waar het nog steeds heel erg warm is.
‘s Middags doe ik weer eens radio, NCRV, Stand.café. Onderwerpen Afghanistan en burenruzies. Bij dat laatste kan ik uit Wassenaarse ervaring putten. Daarna kook ik thuis voor (D66) partijvoorzitster Ingrid van Engelshoven.
Donderdag rond ik de belastingaangifte af-heilige plicht voor iedere Nederlander- en bereid ik met Alexander Oostermeijer en oud medewerker Huib Versluys het in ere herstelde uitje voor de Ambassadeurs voor. Het wordt een mooi programma.

Ik praat spontaan bij (wanneer kan dat nog) met gemeentesecretaris van Voorschoten, Wilma Atsma, over de samenwerking en wat er zoal in beide gemeentes speelt. Geeft meteen gelegenheid de altijd boeiende verkeersafwikkeling in Voorschoten te bestuderen: de traverse is nog niet klaar.. Met Marleen samen doe ik een werkbezoek in Amsterdam dat ook voor mij vanuit de bevoegdheid tot afgeven van een Inbewaringstelling (IBS, ogv de Wet Bijzondere Opnames) interessant is. De nieuwe integraal werkende voorziening voor acute psychiatrische opnames is een voorbeeld voor andere grote gemeentes. Met eigen ogen zie ik hoe sommige mensen de weg kwijt kunnen raken. En hoe belangrijk het is dat ook en vooral zij, goed worden opgevangen. Niet op straat of in de goot, maar met een behoorlijk bed en goede begeleiding. Goed dat Nederland daar veel aan doet. Op tijd thuis en te bedde want vrijdag is het vroeg dag met uitzwaaien van de jaarlijkse seniorenuitstap van de Deylknotsen.

Snel naar...