Gemeente Wassenaar - week 28 Warmte en beweging

week 28 Warmte en beweging

Een intern gesprek over het Nieuw Wassenaars Model, de reorganisatie die we uiterlijk deze zomer gaan evalueren. Dit traject wordt getrokken door het voormalig hoofd financiën van de gemeente, dus het gesprek gaat ook lang over de begrotingsperikelen.

Daarna ontvangen Henk de Greef en ik drie medewerkers van de Chinese Ambassade over de rol van China in Wassenaar. Tussen de middag ronden we met de vrienden uit Voorschoten de procedure benoeming programmamanager samenwerking Wassenaar – Voorschoten af. We selecteren uiteindelijk een getalenteerde vrouw die dinsdag erna door beide colleges zal worden benoemd. Moeilijke keuze want ook anderen hebben de nodige talenten.

Ik doe een late lunch met kamerlid John Leerdam in Amsterdam (Dauphine) met wie ik in een vorig leven veel samenwerkte. Daarna een ziekenbezoek: lange adem maar er is voortgang. Het tuinfeest van de voorzitter van de Wassenaarse Oranjevereniging is aangenaam, wat woont hij mooi aan de Van Bommellaan in Kerkehout.


Zaterdag naast de boodschappen een partijklus in Haarlem : selectie van de lijsttrekker . De bijeenkomst is in een prachtige binnenstadskerk, dat is een mooi gevolg van het  kerkrentmeesterschap van de secretaris van de stemadviescommissie.

We vieren ons 6 jarig huwelijk in dezelfde gelegenheid waar we de huwelijksreis heen maakten: Duin en  Kruidberg in Santpoort. Eertijds vergader-en ontspanningsoord van ABN/AMRO, en nog steeds eigendom van”de”bank. Is het toeval dat de NRC die middag opent met de kop van een nieuwe miljardenkapitaalinjectie aan “de” bank ? Ik lees de Kloof over de teloorgang van die bank, daar komt Duin en Kruidberg regelmatig in voor.


Zondagmiddag afsluiting van het Holland Festival in het Muziekgebouw aan het Y: Japans poppentheater, eeuwenoud, en iets voor fijnproevers. Het uitzicht over het water blijft adembenemend. Zondagavond veel, heel veel stukken , kranten en telefoons.

Een lange reeks periodieke overleggen vult de maandag. Daarbij ook het in ere herstelde driehoeksoverleg met de secretaris en de griffier. Aandacht voor de wat zwakke formatieve positie van de griffie. Personeelszaken vragen hoe dan ook veel tijd en aandacht.

Na een kort gesprek met de directeur van het Liszt koor bereid ik me thuis voor op een groot moment: opening van de nieuwe bibliotheek door HKH Prinses Maxima. Dat wordt een groot succes, ontspannen, inhoudelijk en een even stralende als geïnteresseerde prinses. Het lange gesprek met het trotse personeel is een hoogtepunt.

Nagenietend snel op en neer naar een half bestuurlijk diner over mobiliteit en Haaglanden in Museum Huygens in Voorburg. Portefeuillehouder Peter Smit van verkeer en vervoer Den Haag leidt voor een breed gezelschap de mobliteitsbehoefte van Haaglanden in. Ik vraag aandacht voor de Rijnland route en de gevolgen voor de N44.

Snel weer terug naar Wassenaar voor de thematische raad in Ter Weer. Veel jongeren aanwezig en een goede diepgaande discussie over jeugd en jeugdproblemen: van hangen tot drinken en blowen. Met heel veel jeugd gaat het trouwens heel goed. Trots op Wassenaar te bed.

Dinsdagochtend een interne themabijeenkomst van Management Team en B&W over personeelsbeleid. Dat gaan we nu systematischer en krachtiger aanpakken. Ik verlaat de gewone B&W tegen één uur voor de Amerikaanse receptie aan de Tobias Asserlaan in Den Haag. De nieuwe Ambassadeur komt er snel aan, mw Hartog-Levine. De zaakgelaatigde Gallagher heeft lang het fort moeten houden. Leuk om oud kamercollega Maxime Verhagen te spreken. Veel Wassenaarse Amerikanen op het gazon, en met hen bespreek ik opties om de 4th of July ook in Wassenaar te vieren, te beginnen in 2010.

Tegen 3 uur naar Haarlem voor de installatie van de nieuwe collega van Bloemendaal, Ruud Nederveen. Werkte ooit voor mij en daarom extra leuk om hem in te leiden ten overstaan van de Bloemendaalse gemeenteraad. Job Cohen spreekt als andere “baas”van deze Amsterdammer na mij. Het witte raadhuis lijkt wel wat op onze eigen Paauw. Het is binnen een sauna, buiten aangenaam toeven.'s Avonds veel lezen en gras maaien.

Woensdag de eerste dag van de nieuwe “voorlichter”Alexander Oostermeijer die al aardig wat voorbereidende uren erop heeft zitten. Hij valt met de neus in de boter want er is veel aandacht voor verkeer, Duinrell en de Rijnlandroute. Het eerste probleem probeer ik tezamen met Nico Alkemade, naar het lijkt met succes, te tacklen door afspraken met zowel politie als het bedrijf te maken om de te verwachten massale instroom in goede banen te leiden, ook in de komende twee weekeinden. De gemeente zelf doet ook wat zij kan. De Rijnlandroute ligt in kaarten en getallen/bedragen voor onze neus, 's middags gaan we er bestuurlijk diep over doorpraten in de Beukenhof in Oegstgeest, iedereen aan tafel, provincie en alle betrokken gemeentes. Het wordt een goed gesprek met een bevredigende uitkomst. Nu zien waar het Rijk mee gaat komen. We, NicoAlkemade en ik,  houden ook de goede samenwerking met Voorschoten erin.

Eerder die dag laatste knopen over de brandweer, Wassenaar heeft nog zwarigheden met sociale regelingen van het (vrijwillig) personeel en de status van de reddingsbrigade. Die twee zaken moeten nog wel goed opgelost. Voor Oegstgeest een gesprek met de Ondernemingsraad van de NCDO. De Wassenaarse ervaring met de OR komt van pas.

We sluiten als gezin de dag af , vanwege de naderende vakantie en een beslist te vieren rapport, met een spannende film: Angels en Demons, de opvolger van de da Vinci Code. Mooi die nieuwe filmzalen in Den Haag!

Donderdag opent vroeg met de voorzitter van de Wassenaarse Lions over het a.s. 20 jarig jubileum. Nu al stevig op poten qua organisatie. Ik reik een idee aan voor de lustrumviering 5 juni.

Overleg met de afdeling primair proces in het Gemeentekantoor, we kijken eerst naar de front office in wording (en in training). Klantvriendelijkheid staat voorop. In de nieuwe bibiliotheek gaat het gewone werk gewoon door: het boek van Mieke van den Berg over Riet Raaphorst , sinds maandag al in mijn bezit, wordt door de auteur toegelicht in de fraaie RABO zaal. Tussen de middag kennismaking met een journalist van een Haagse krant. Om 14 uur gesprek van het NCDO bestuur met minister Koenders op BZ, daarna dwaal ik door het gebouw naar mijn oude werkplek. Op Haaglanden voer ik een gesprek met de secretaris Bram Harkes over een paar personeelszaken vanuit mijn verantwoordelijkheid in het DB voor die portefeuille. Na een  kort intermezzo bij kapper Ab waar ook mijn voorganger, bezoek ik  Paleis Noordeinde voor het afscheid van een groot aantal medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis.Buiten is het smoorheet, in het Paleis aangenaam koel. 

's Avonds kook ik een eenvoudige pot en schiet ik rond negenen even de bieb in voor de auteur Herman Koch, die met Het Diner grote successen viert. De bieb is een weer even mooi als bruisend pareltje van ons dorpscentrum. De hitte bestrijden we als gezin met ijs bij Luciano's.

Snel naar...