Gemeente Wassenaar - week 25 Kadernota dwingt tot kiezen, VNG is bestuurlijke huishoudbeurs

week 25 Kadernota dwingt tot kiezen, VNG is bestuurlijke huishoudbeurs

Vrijdag gesprekken met de scheidende en aantredende raadsleden van WWW, Hans Fransen en Henk Groenendijk. Twee zeer verschillende mensen(typen). Ik praat met Hans over zijn 3 jaar in de Raad en wat hij eventueel nog voor Wassenaar kan betekenen in een andere hoedanigheid. Ik bereid me vast voor op de afscheidsspeech maandag in de raad. Met het bestuur van DOD, branche organisatie voor de dans, vergader ik voor het laatst in de oude constellatie, een beetje feestelijk in Wassenaar. Mijn directeur Ruud Nederveen is benoemd tot burgemeester van Bloemendaal en de club fuseert met VNT en C&O (toneel en orkesten).

Een indringend personeelsgesprek in een andere stad, en nog maar eens een even indringend ziekenbezoek aan iemand die vooral geestelijk revalidatie  (en hulp)behoeft. Vanuit Haarlem rijd ik redelijk snel  binnendoor naar Hilversum voor een debat op Radio 1, NCRV Standpunt.Cafe om half zeven. Een goed beluisterd programma, ik krijg veel respons de dagen erna merk ik. Debat doe ik als stamgast met Thijs Berman, lijsttrekker van de PVDA voor de Euroverkiezingen daags ervoor en Peter Brusse. Onderwerpen-hoe kan het anders-de verkiezingen en de persconferentie van Brown over de herschikking in het kabinet en alle affaires. Berman vertelt dat hij nog wel eens in Wassenaar kwam bij zin grootvader van der Goes van Naters in de Konijnenlaan. Kleine wereld. Vlak voor de live uitzending hoor ik op het nieuws opeens de naam Wassenaar: het babylijkje uit het park Clingendael wordt bekend gemaakt in de hoop inlichtingen te krijgen. Daar was ik eerder die middag (vwb de publiciteit, het feit zelf wist ik donderdag) van op de hoogte gesteld. Wat een naar verhaal.

Een wonderlijke file op de 201. Ik bereik uiteindelijk met nogal wat vertraging Voorschoten waar ik gevraagd ben op te treden in de Heerensocieteit aan de Voorstraat. Eigendom van de club, en dus een mooie asset, al heeft de inrichting iets 'tijdloos'. Met 6 vrouwen en enkele tientallen mannen goed bezet. Leuk dat dit fenomeen groeit en bloeit. Mijn verhaal gaat over wat me in leven en vooral werken beweegt. Uiteraard gaat het aan het slot weer vooral over concrete zaken als de Rijnlandroute en de samenwerking met Wassenaar. Na afloop valt op dat er een goede gewoonte lijkt te bestaan dat jong gepensioneerden maar ook de nu nog werkenden functies in het maatschappelijk middenveld vervullen zoals het Alzheimer cafe, maar er zijn meer voorbeelden. Mooi dat cement van de samenleving. Ik bespreek met collega Jeroen Staatsen, ook in de zaal (en dus handig bij sommige Rijnlandroute vragen) dat we ook het middenveld nalopen op opties voor samenwerking. Laat en toch wel behoorlijk moe na een zware week eindelijk thuis.

Zaterdag veel Wassenaarse verplichtingen. Op de fiets naar de loods van de Deylknotsen waar de halfjaarlijkse rommelmarkt plaats vindt. Ik bekijk meteen de goed geoutilleerde kantine en voldoe daarmee aan een nog uitstaande belofte aan deze bloeiende vereniging die ook buiten carnavalstijd bestaat. Lunch bij Bagel Alley waar ik de allerlaatste hand leg aan de huwelijksspeech voor het bruidspaar Van Dam/Cup van de Prinsenweg.
De bruidegom was ik 's ochtend al tegengekomen bij de pinautomaat-wat een dorp! De huwelijkssluiting om 3 uur verloopt goed. Het is altijd de kunst het midden te houden tussen ernst en luim, informeel en formeel. Het gaat goed ook met de formaliteiten want die moeten in orde zijn. Het paar wordt door een gulle achterbuurman onthaald met champagne in de Prinsessetuin. Later bezoek ik de warme receptie in de tuin van nu man en vrouw Alexander en Marloes van Dam. Direct daaraan voorafgaand een intermezzo in het gebouw direct om de hoek van de Nederlandse Protestanten Bond. Goed bezocht, gezellig en instructief met de boekoverhandiging van Wassenaarse kleinoden in de lokale kerken tgv het 90 jarig bestaan van de Bond. Ik steek veel op over het vrijzinnig karakter van deze religie, en ik reageer daarop. Vertegenwoordigers van alle kerken zitten met ondergetekende keurig naast elkaar op de voorste rij. Een prijsuitreiking in de Canadese residentie in het wondermooie park naast de Haagse Golf sluit de middag af. Ik doe dat met de SG van BZ Ed Kronenburg en mijn opvolgster als cultuurchef op het ministerie, Margriet Leemhuis. De sponsors hebben ondanks alles toch nog cadeautjes. Daarna rijd ik naar de Amsterdamse Westergasfabriek voor een opzienbarende Holland Festival voorstelling in de Zuiveringhal daar, Kirche der Angst, over een aan kanker lijdende toneelregisseur, gespeeld door hem zelf. Brutaal, pakkend, ontroerend, provocerend, maar niet blasfemisch. Het publiek lijkt verdeeld in erg voor of erg tegen. Een tussen is er niet. Niet te laat thuis.

Zondag sport en ontspanning. Na een korte tour door het Johanna Huis (eindelijk eens binnen na vele vele jaren..) vanwege de Amnesty boekenmarkt rijden we via een afstap in  Utrecht naar vrienden in Amersfoort. Hij werkt bij de gemeente Almere, dus we blikken al vooruit naar het VNG Congres. 's Avonds veel stukken als we rond half tien thuis komen.

Maandag de traditionele reeks periodieke overleggen met politie, brandweer, secretaris en griffier. Lopende zaken van velerlei aard. Daarna een B&W op maandag, anders dan anders door het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Almere dinsdag en woensdag. We staan uiteraard stil bij het financiele beeld dat niet makkelijk is. Eind van de middag spreek ik, begeleid door de secretaris en hoofd p&o met het Georganiseerd Overleg. Nederland is goed belegd met overlegstructuren, en slechts kenners weten de OR en het GO doeltreffend te onderscheiden. We staan constructief stil bij de regionalisering van de brandweer en de samenwerking bij belastingen. Voor de gemeenteraad heb ik nog net gelegenheid de 'pre opening' van Den Haag Sculptuur 2009 in Spaans/Mexicaanse stijl bij te wonen in de Spaanse residentie. De Raad verloopt geanimeerd maar toch wat lang en in herhaling. Kunst is de 'commissie' fase in de carrousel niet onnodig te laten doubleren met de Raad. Dat speelt bijvoorbeeld bij de herinrichting Lange Kerkdam, hoe belangrijk dat onderwerp ook is. En ter plekke 'fietsen' we met zijn allen de zebra's er weer in, en houden de optie van lichten open bij een evaluatie. Zo brengt het debat ons verder. De assen in het dorp krijgen dit en volgend jaar veel aandacht, maar er zal ook souplesse nodig zijn om het verkeer goed te laten verlopen. Eerder op de avond een diepgaande gedachtenwisseling over het programma BETER voor dienstverlening en de ICT die daarvoor en voor andere doelen nodig is. Raadslid Henk de Vries houdt een doortimmerd betoog.

Dinsdag vroeg naar de VNG. Wethouder Marc van Dijk laveert zijn auto behendig door de ochtendspits en we zijn ruim op tijd voor wat ik , als deelnemer voor de eerste keer, als een 'bestuurlijke huishoudbeurs' ervaar. Tegen de 300 stands met informatie maar ook 'gadgets' terwijl binnen het officiële programma in de gigantische sporthal plaats vindt. We lunchen als Wassenaar met onze buurgemeente Voorschoten. De middag zwermt iedereen uit naar de excursielocaties, voor mij de mooie nieuwe schouwburg in Almere stad en een poppodium. Vandaar naar de locatie van het feestelijke avondprogramma in Biddinghuizen bij de gloednieuwe ijs-en racebaan. Daar ontplooit zich het ware netwerken, voor menigeen de echte reden voor deelname. Om 21 uur houd ik het voor gezien maar de tocht naar huis in Wassenaar in de auto van wethouder Hans Horlings van Voorschoten neemt al met al enkele uren.

Woensdag door met de VNG t/m voorzitter Annemarie Jorritsma en minister Guusje ter Horst. Door alles klinkt de zorg om de crisis, maar ook de wil om bijna anti cyclisch nu (vervroegd) te investeren en te bouwen om de economie, met name de lokale, aan de praat te houden. Daarnaast houdt de uitkering uit het Gemeentefonds, de jeugdzorg en de toekomst van het regionaal bestuur (Commissie Nypels ) ons bezig. Haaglanden kan wat die commissie betreft door, goed nieuws: nu nog de reactie van het kabinet. Via Haarlem terug naar Wassenaar. Afscheid gedeputeerde Manita Koop haal ik niet meer, wel ons eigen Presidium. We bereiden de raadsagenda van de 22e voor en de thema avond over jeugdbeleid de 29e. Om half negen thuis. Twee congresdagen is een lonende maar vermoeiende investering.

Donderdag zwaai ik het personeelsuitje bij ons gemeentekantoor uit in de regen. Later blijkt dat mee te vallen. Marc van Dijk en Henk de Greef zijn mee. De installatie van een tweede leerplichtambtenaar, na de eerste van dinsdag, hapert op ontbrekende papieren. Wel mooi dat wij zo'n sleutelfunctionaris beedigen. Zou bij alle ambtenaren moeten, toch eens werk van maken. Met eigen mensen en Voorschotense collegae om de tafel om een kandidaat te selecteren voor programmamanager samenwerking 18 uur in de week. Een goed team met treffende vragen. Nu nog de keuze, rond het weekeinde. Met Arthur Cremers loop ik beleidskwesties door in een p.o.

Om 2 uur presenteert de voorzitter van Excelsior, Bert Ooms, trots zijn Amerikaanse 'zusterband' The American Legion Band uit Holland, Michigan. Een bus vol aardige Amerikanen met veelal Nederlandse 'roots' komt langs en krijg thee, cadeaus en toespraken in de Paauw.

De middag wijd ik aan lopende zaken, een gedwongen opname en een bijeenkomst met het personeel van de fusieorganisatie NAPK in Amsterdam.

 's Avonds loop ik  het concert binnen, waarbij ik de gelegenheid krijg na het Amerikaanse volkslied de collega burgemeester van 'Zeeland' in Michigan toe te spreken en te bedanken voor de mooie oorkonde. Excelsior en de Amerikaanse band spelen behalve de wederzijdse volksliederen fraaie muziek, en de Warenar is goed gevuld. Aan het einde van de avond een verjaardagsbezoek aan een oud collega uit de Tweede Kamer die ook lid is van het Kapittel dat over decoraties gaat. Altijd nuttig. Onderweg terug pieker ik over de Kadernota in statu nascendi, maar ben te moe om ervan te dromen. Vroeg op want om half acht extra college

Snel naar...