Gemeente Wassenaar - Week 22 Volkstuinen, een lust voor het oog

Week 22 Volkstuinen, een lust voor het oog

Vrijdag begint vroeg met een samenspraak over het bezoek van de Commissaris van de Koningin op 28 mei aan onze gemeente. We lopen alles na van de inhoud (ruimtelijke ordening/verkeer en de bestuurlijke samenwerkingsvormen) tot de catering (geserreerde versnaperingen). Om 9 uur de voorzitter en een bestuurslid van de peuterspeelzaal de Bereboot. De heer Barge beargumenteert met verve waarom met steun voor de in de wet te verankeren beginselen van professionalisering van de werksoort hij dit liever borgt bij een nabije school dan bij een nog op te richten overkoepelende Stichting. Pim van de Locht en ik zien als dat lukt wel perspectief voor zowel een juridische (stichting) als inhoudelijke (koepel) paraplu. Weer een stap verder op een al lange weg. Als gemeente wil je ook met deze werksoort (kinderopvang) afspraken maken al was het maar omdat wij op jeugdbeleid worden aangesproken, van (zeer) jong tot ouder, uiteraard met behoud van de eerste verantwoordelijkheid van de instellingen zelf.

 

Om 10 uur een bruidspaar, altijd een hoogtepunt voor een burgemeester die zo nu en dan huwelijken sluit. We spreken een vol uur flink voor het hoe en waarom van de plechtigheid. Ik zal er een schepje boven op gooien, want een naast familielid van een raadslid trouw je niet elke dag. Op naar 6 juni. Rond elven lopen Pim en ik binnen bij een bont gezelschap die allen betrokken zijn bij het a.s. bezoek van HKH Prinses Maxima die 29 juni de nieuwe bibliotheek zal openen. Uiteraard is elke stap en elke seconde goed gepland en dat heeft nu eenmaal voeten in de aarde. De sfeer is goed en welwillend, nu alles uitwerken in grote mate van detail. De middag breng ik in Amsterdam door bij twee besturen. Rond zes uur terug in een hoosbui, ‘s avonds lopen we onder een stevige paraplu naar bijna buren Marnix en Courtney van Rij-Smith, de gastvrije steunpilaren van de lokale en expat samenleving in ons dorp. Aan hun dinertafel een bont gezelschap uit binnen-en buitenland. Daarna, het is middernacht, fiets ik naar strandtent de Golfslag die 100 jaar bestaat. Op de terugweg zingen de nachtegalen en schijnt de maan. Aparte belevenis.

Zaterdag vroeg op want naar de alarmcentrale en meldkamer van de politie Haaglanden. We werken toe naar een nieuwe centrale en willen met burgemeesters en raadsleden de bestaande bekijken.  De opkomst qua raadsleden is matig, Wassenaar ontbreekt helaas maar ik ben er met drie van de acht collegae. In de middag via Leiden (opening Holland Mania bij Molen de Valk) naar mijn oude moeder in Utrecht. ‘s Avonds de buren die druk bezig zijn met de voorbereiding van de oprichtingsbijeenkomst van de nieuwe buurtvereniging de Paauw op 26 mei.

Zondag sport en fietsen: naar boerderij Nellesteijn waar Groen Links op groene manier de campagne voor 4 juni aftrapt. Daarna door naar Kees Overdevest senior, die gelukkig weer een middag thuis kan zijn. Hij troont als een poortwachter en uitkijkpost in zijn rolstoel. De reus richt zich weer wat op gelukkig. Einde middag doorwerken in Den Haag bij een culturele oploop rond de schilderende echtgenote van de Braziliaanse ambassadeur in Wassenaar. Vele Haagse en Wassenaarse VIP’s of zij die dat menen te zijn. Het diner erna heb ik afgezegd om stukken te kunnen lezen.

Maandag voorbereiding van een internationale samenkomst van ondernemers en expats uit en om Wassenaar in het kader van The Hague International Spirit in juni bij de Mexicaanse Ambassadeur. Daarna veel personeels- en politiezaken, een burger op bezoek met klachten, een telefonische vergadering (dat kan ook), de raadsgriffier en waarnemend secretaris in de herstelde driehoek en een fietstocht naar de collega van Voorschoten. We praten ongestoord anderhalf uur over allerlei zaken die ons bezig houden. Terug op de Paauw kan ik nog net raadslid Michiel Rahusen onderscheppen die iets op het hart heeft en het nog niet kwijt kon. ‘s Avonds een nuttige en vooral ook aardige sessie van de raad, thematisch en informeel, over monumenten en welstand.

Dinsdag een wat korte B&W, gezien het werkbezoek. Daaraan vooraf een uur secretaris. Het werkbezoek is aan de Volkstuinen. Ik ben erg onder de indruk van zowel de organisatie als de omvang van deze werksoort. Al wandelend over het complex Ruigelaan treft me de enorme verscheidenheid en verzorgdheid van de tuinen, waarbij sier- en moestuinen vaak mooi in elkaar overgaan. We maken met zijn allen in Nederland dit toch wel tot een uniek fenomeen. Uiteraard stippen we het goede werk van de vereniging in de Prinsessetuin op donderdag aan. Ook vertegenwoordigers van de landelijke koepel zijn aanwezig o.w. een voormalig D66 wethouder uit Utrecht. Kleine wereld. Met Nico Alkemade spreek ik met een vertegenwoordiger van Duinrell over het onderwerp geluid in het kader van de die middag verzonden  zeer doortimmerde antwoorden op de gedetailleerde vragen. Uiteraard blikken we ook terug op de opening van vorige week van “Falcon” en de verhoudingen tussen bedrijf, gemeente en buurt(vereniging/bewoners). Een 60 jaar gehuwd echtpaar in de Rozeveldstraat ontvangt mij en de lokale pers geanimeerd en in goede stemming. Knap als je diep in de tachtig bent. In de Paauw tegen de 50 mensen in de Trouwzaal voor de halfjaarlijkse Paauwlezing, met als thema de monarchie en het schrijven daarover. Biografen van Prins Willem-Alexander -Remco Meijer en Jan Hoedeman- vertellen boeiend zonder werkelijke onthullingen, want dat zou niet mogen.

Daarna op de fiets naar de Schouwweg voor de nationale dag van-toeval bestaat niet-Argentinie. De familie Zorreguieta  blijkt net weg na een verjaardagsbezoek in het dorp. 's Avonds nog een raadslid voor een glas wijn thuis.

Woensdag een door een vervallen afspraak leeggekomen ochtend, een weelde om huis te houden in mail, papier en nog onvervulde beloftes voor gesprekken en gesprekjes. In de middag het DB van Haaglanden, een kamerdebat over OS, de receptie van Kameroen en een vergadering van de NCDO. We zitten halverwege de avond. De fiets is weer een prima vervoermiddel.

Donderdag een vrije dag, maar einde middag roept de aangename plicht voor de opening van de Tong Tong, voorheen Pasar Malam op het Haagse Malieveld. Ook fietsbaar. Idem de schouwburg die avond voor Black Face van Orkater.
 
En als nabrander een correctie: ik schreef in een eerder blog dat Frits Kalff vrijdag 17 april de gemeentelijke legpenning uit mijn handen ontving. Dat moet natuurlijk de Erepenning zijn. Duizend excuses!

Snel naar...