Gemeente Wassenaar - Week 21 Aandelen en Falcon

Week 21 Aandelen en Falcon

Vrijdag begint met een bezoek aan het gemeentelijk Management Team waar ik de avond tevoren toe had besloten. 's Ochtend vroeg toets ik het idee bij Joost van Eijsden die voor een tijdje terug is in de gemeentelijke organisatie, alleen nu niet als waarnemend hoofd beleid maar als waarnemend secretaris. In drie kwartier komen vanaf 9 uur veel zaken aan de orde in het team van 8 afdelingshoofden. Ik zal hem veel zien en spreken.

Terug op de Paauw ontvang ik met Henk de Greef de eigenaar en beheerder van het buiten Hagenhorst. Een interessant gesprek over de toekomst en de bedrijfsvoering. Aanleiding eigenlijk de wens van Hagenhorst trouwlocatie te zijn, waarover we snel concluderen "nu nog niet". Daarnaast wisselen we van gedachten over karakter en profiel van het  landgoed: bed and  breakfast of zakelijke markt of beide? We gaan positief uiteen.

Einde ochtend spoedoverleg met de winkeliersvereniging en de politie over de respons op de recente golf van winkelinbraken. We komen er goed uit: wat we al aan het doen zijn  (Keurmerk Veilig Ondernemen en de enquête na de schouw bij de winkels ) wordt versneld, maar politie en gemeente kijken wat wij beiden nog kunnen toevoegen. Voor de gemeente wellicht paaltjes en beter licht. Martien van Vliet zal aan de hand van de uitkomst een mooie brief componeren om die dinsdag bij alle betrokkenen te laten bezorgen.De rest van de dag werk ik heel veel af, om met een schone lei zowaar vroeg het weekeinde in te gaan. “s Avonds zie ik een enthousiaste jonge Canadese dirigent aan het werk in het concertgebouw. Zijn Mozart is wel erg apart, maar bijzonder. Ik tref Wassenaarders in de zaal die blij zijn met de op handen zijnde start van de restauratie van de Burcht muziekkoepel.

Zaterdag en zondag privé, maar de zaterdag wel veel in het dorp rond in het kader van de Millennium dag. Worden we nu ook nog Fair Trade? Het enthousiasme is aanstekelijk en de vrijwilligers hebben er veel van gemaakt. Jammer van die inbraak in de Wereldwinkel. Op verzoek van wethouder Pim van de Locht die begeesterd spreekt sluit ik rond vieren af. Onze onbezoldigde ambassadeur Jac Stienen is uiteraard ter plekke. Op de fiets weer naar het Haagse centrum na een  huiselijke maaltijd. Het stuk Parasieten laat mensen aan de zelfkant van de maatschappij zien. Je komt er niet vrolijk vandaan, wel onder de indruk. De terugweg is weer stikdonker. Zondag de tuin in en veel leeswerk. Einde middag rijd ik naar Leiden om de expositie van Rita Kok in het Sieboldhuis te zien. Bij de Chinees –nog altijd Mi Lie- is het superdruk. Ja, Moederdag bestaat nog !

Maandag rijtjes p.o.’s na een matineus tandartsbezoek. In de brandweerkazerne-toepasselijke plek-spreken we over de regionalisering. Extra B&W ter voorbereiding van de politieke markt van die avond.  Met Pim loop ik het draaiboek voor de opening van de bieb eind juni door. De avond wordt gevuld met markt (carroussel en raad). Een aantal onderwerpen wordt afgewikkeld, maar we eindigen op een wat onbestemd zure noot bij de terugtrekking van een initiatief voorstel van WWW over informatieverschaffing aan de Raad. Overbodig of zelfs meer ? De andere fracties zijn uitgesproken in hun oordeel, de raadsvoorzitter is uiteraard neutraal maar ziet het voorstel wel teruggetrokken en daarmee toch de iure gesneuveld.

Dinsdag een lange en uitputtende B&W, voorafgegaan door een presentatie van het concept van de front office en met name de personele aspecten daarvan. Verdienstelijk werk van de afdeling Primair Proces. Joost van Eijsden bezoekt me na vele uren B&W. Collega burgemeester Peter Rehwinkel van Naarden komt op de terugweg van de Eerste Kamer langs. Daarna voorbereiding op gesprekken over de ambtelijke organisatie en de bezetting.

Woensdag een paar uur Voorburg/regionaal college en de hulpverleningsregio. We tekenen het document  over het Regionaal Inlichtingen en Expertisecentrum, en zetten weer verdere stappen met de regiovorming bij de brandweer. Vragen genoeg, zoals die over de praktische regeling over pluspakketten, zoals de Reddingsbrigade. En sobere en snelle lunch daarna met de collegae uit Haaglanden. We blikken uiteraard terug op Koninginnedag 2009. Daarna via een korte tussenstop op de Paauw de opening van de voormalige Rick’s Delight, nu Falcon, op Duinrell. Een mooie plechtigheid met aardige welgemeende speeches en analyses van de sterkte en zwakte van dit unieke bedrijf. We zien ook raadsleden. Hoe kijken zij tegen deze bedrijfsinvestering aan? Mij valt op dat het apparaat vrijwel geen geluid maakt.

Einde middag met Marc van Dijk bezigheden rond de personele formatie in Wassenaar. Moe weer thuis. Ik haal mijn vrouw op bij de Boskant in Den Haag waar ze over christelijke politiek sprak. Daar direct voor loop ik even binnen bij het CDA waar een zgn tafeltjesavond plaatsvindt. Ik zit aan een tafel met de voorzitter van de plaatslijke Raad van Kerken. Zeker nu in de crisis is er een rol voor hen.

Donderdag overleggen met Peter Buschman (primair proces) en Arthur Cremers (beleid). Ik vervolg mijn onderzoek naar hoe het is gegaan met de verzending van raadsstukken voor de thema avond maandag a.s. over archeologie en monumenten. Hier is iets beslist niet goed gegaan. Ik trek met wethouder Alkemade en de raadsgriffier de feitelijke gebeurtenissen na. Zoals zo vaak zijn er aan beide zijden onvolkomenheden. Ik ga aan de slag om de Raad uit te leggen hoe en wat.

Daarna twee partijgenoten van het landelijk (D66) partijbureau over burgemeesterskandidaten. We (collega's in Laren, Bergen op Zoom en Blaricum) stellen ons beschikbaar voor talent scouting en meer gerichte gesprekken. Interactief, zeker, maar vooral nu eerst eindelijk contact!
Ik doe stukken af en wandel met Marc van Dijk, Laura en Wim rond in het Polanenpark. We beginnen in “het clubhuis”. Meteen een discussie over de kauwen(plaag). Bij de rondwandeling valt op dat er wel heel veel buitenruimtes zijn maar ook excessief veel groen. Is daar wat aan te doen naast de randjes die netjes worden geknipt ?

Op de fiets naar Kasteel Wittenburg waar Elco Brinkman de tafelspeech houdt. Daarna op de fiets naar Kasteel Wittenburg waar een landelijk congres met een etentje teneinde loopt. Ik arriveer per fiets, maar merk dat er geen stoel aan de goede tafel is gereserveerd. Ik insisteer in dit geval op het plaats nemen naast inleider Elco Brinkman. Is hij optimistisch of pessimistisch? Niet geheel helder, we praten er flink over door. Het eten komt niet op tijd en met een rammelende maag maak ik de prima opening door Marleen van de expositie van Arts et Studium in het Van Heeckerenhuis mee. Ze doet het meer dan prima, en oogst terecht veel complimenten. Ik kijk rond naar de kwalitatief vaak goede kunstwerken. Prima club dat Studium. We eindigen de werkavond bij Loek Hermans in de Warenar die voor de plaatselijke VVD  de avond verzorgt. Weinig mensen, goed verhaal. Morgen weer een lange dag.

 

Snel naar...