Gemeente Wassenaar - Week 19 en 20 'Bewogen meidagen'

Week 19 en 20 'Bewogen meidagen'

Vrijdag 24 april Begint de dag met een samenkomst van het Managementteam van de gemeente waarmee ik bijpraat over onderwerpen die voortkomen uit de heidag van B&W de dag ervoor. Die betreffen o.m. de waarneming van de secretaris, en de agenda voor 2009. We concluderen dat een voorstel wordt voorbereid een – reeds met de organisatie vertrouwde -waarnemend secretaris voor een korte periode in te zetten om de andere leden van het MT in de gelegenheid te stellen zoveel en zo goed mogelijk de reguliere taken te blijven vervullen. Er is immers veel te doen: de evaluatie van de reorganisatie, ICT, de front office, de WABO en nog heel veel lopende zaken.

Om tien uur zwaaien mijn vrouw, landelijk voorzitter van de Zonnebloem, en ik het bootuitje van de Zonnebloem uit vanuit de Voorschotense haven. Geweldig al die vrijwilligers en hun enthousiasme. Aan boord ook CDA raadslid Dineke den Hartog. Driehoeksoverleg op de Paauw met politie en O.M. Een lintje door de burgemeester van Zandvoort, collega Meijer, aan een bijzondere vrijwilliger, voorheen docent handvaardigheid van de Kievietschool, die in Zandvoort woont en daar maatschappelijk actief is, vandaar het gastoptreden van mijn collega. In de middag een bijzonder bezoek aan het Defensie terrein de Kom, achter Rijskdorp. Een groot complex, 45 hectare, dat nog intensief wordt gebruikt voor munitieopslag.

Qua milieu- en veiligheidseisen helemaal op orde, het staat het dorp niet in de weg, maar onwillekeurig vraag je je wel af wat je ermee zou kunnen doen als het ooit zou vrijvallen (wat voorlopig niet aan de orde is). Terug naar de natuur lijkt de meest logische optie, maar als gezegd, dat staat nu op geen enkele agenda. Wim Issendonck en ik kaarten wel een kleine grenskwestie aan rond het wandelende hek. Daarna ontvangst van de ambassadeurs die in Wassenaar wonen. Er is duidelijk behoefte aan een forum om over praktische kwesties te spreken, zoals verkeer, parkeren, hulp van gemeente en politie, voorzieningen in het dorp en zelfs de kwellende vraag wat te doen met bladeren in de tuinen resp. parken van de residenties. Het initiatief voor de thee en het glaasje na wordt gewaardeerd.

Aan het begin van de avond langs golfvereniging Duinzicht voor het 25 jarig bestaan. Een deel van de gronden ligt in Den Haag , een groot deel echter in Wassenaar. Over die gronden loopt een discussie over tophockey, en daar zullen wij ons mee blijven bemoeien.
Zaterdagmiddag een bijzondere kunstopening in de Messiaskerk. Met ds Jaap Mos houd ik kunstwerken van de verstandelijk gehandicapte medemens ten doop. Ruud, ook inwoner van een Leids tehuis, zingt de sterren van de hemel. ‘s Avonds is er een concert bij ons thuis voor rond 50 genodigden. De Slowaakse pianist speelt vooral Chopin invoelend en fraai. Zondagmiddag opening fototentoonstelling Cuba in de Paauw, ‘s avonds moderne dans door een van mijn gezelschappen in het voormalige industriële complex op de Haagse Binckhorst.

Maandag begint de week van Koninginnedag waarin veel anders is dan anders, en pas donderdag weten we hoe. Overleg met de afdelingen personeelszaken en primair proces, en de waarnemend secretaris. Onderwerp o.m. de Europese verkiezingen op 4 juni. In de middag een speciale zitting van de Bestuurlijke Stuurgroep Regionalisering Brandweer. We oordelen dat de stukken nog niet 100% op orde zijn. ‘s Avonds een verdienstelijk concert van Excelsior tgv de 42e verjaardag van Prins Willem-Alexander. Voorzitter Bert Ooms licht kundig toe.

Dinsdag de laatste B&W van voor de vakantie. We beginnen vroeg om rond twaalven te kunnen verkassen naar de Knip in Voorschoten, waar we met de buren maar nu ook met mijn collega van Leidschendam-Voorburg kunnen spreken over samenwerking. In de gietregen naar Clingendael voor de jaarlijkse opening van de Japanse tuin. Onder de paraplu’s zien we nog wel hoe mooi en verstild het is. Gekke situatie: ik draag de ambtsketen en collega Van Aartsen doet de handelingen. Met de wethouders de Greef en van Dijk kijk ik hoe het theehuis er nu bij ligt en hoe het zou kunnen worden. Er is een kandidaat exploitant, maar nu eerst overleg met Den Haag en het instituut.

Gelukkig stopt de regen, zodat we woensdag een stralende dag met koninklijke onderscheidingen kunnen beleven, dit keer allen vrijwilligers met een bijzondere staat van dienst. De sfeer is goed, ook na afloop met koffie en een oranjebitter.

Ik werk een paar uur door om alles af te hebben voor de sluiting. Tegen zessen naar huis. Snel verkleden voor het gala in het Kurhaus van Residentie in Bedrijf. Ik zit via mijn echtgenote aan een volksgezondheidstafel.

De ochtend erna begint mooi en op het oog zorgeloos. De rituelen rond de pomp op ons dorpsplein worden conform traditie afgewerkt, zo ook de samenkomst in de Dorpskerk erna. Tijdens de wandeling in een overvolle en gezellig drukke Langstraat komen flarden van berichten tot ons die later in volle omvang doordringen. Dan is het ook tijd om te besluiten een aantal zaken in het programma aan te passen: geen live muziek, de ingeblikte muziek omlaag in volume en geen festiviteiten bij Blauw Zwart. Velen teleurgesteld, allen vooreerst geschokt  door 'Apeldoorn'. Ik loop door het dorp om de café’s te 'bewaken' en kom toevallig met een raadslid op een terras samen. We gaan met zijn vieren eten aan het strand, op zo’n dag wil je vooral ook kunnen praten en delen. 's Avonds maar weer aan de TV gekluisterd.

De katterige 'day after' en de erop volgende dagen vooral privé doorgebracht, achterstallig (klus/tuin) werk en sociale afspraken. 

Maandag een halve dag op kantoor en ‘s avonds een indrukwekkende 4 mei bijeenkomst aan de Schouwweg. Dinsdagmiddag in Willibrordus een groot deel van de 5 mei bijeenkomst meegemaakt, fijn voor de ouderen om naar muziek te luisteren en mee te zingen. ‘s Avonds een Chinees filmgala. Bij de ontvangst op het Haagse stadhuis vang ik letterlijk geluiden op van interne ruzies in het Haagse college, de krant daags erna vertelt het verhaal. De film over de Japanse invasie in China in 1937 en het lot van de  Chinese opera is indrukwekkend.

Woensdag raadslid Antoon Claassen over een paar (communicatie)kwesties. Bezoek aan een vitale 100 jarige, mevrouw Hortensius –Kleinschmidt in het Sofiekehuis. In het DB Haaglanden moet ik de afwezige wethouder Smit van Den Haag als portefeuillehouder verkeer en vervoer vervangen om een voorstel ter waarde van bijna 300 miljoen euro over OV lijnvoering en materieel in de regio tot 2020 te verdedigen. Gelukkig betaalt het Rijk heel veel. De verdediging lukt en de voorstellen gaan naar het AB eind juni. Via het Gemeentemuseum per tram naar het Promenade Hotel voor de Israëlische onafhankelijkheidsreceptie. Het is te merken dat er Kamerreces is. Van het kabinet is alleen Jack de Vries er, verder vooral diplomaten en de privé sector. Voor mij is Israël een bijzonder land waarmee ik veel heb meegemaakt, op zo’n dag wil je dat ook uitdrukken . Daarna een concert bij de Canadese Ambassadeur thuis en eten na.

Donderdag wijd ik de ochtend aan het conflict binnen de Wassenaarse afdeling van het Rode Kruis. De raadsgriffier is op bezoek, maar ook een bejaarde dorpsgenoot die zich heeft gestoten aan het feit dat zijn broer, in Franse dienst in WO II gesneuveld in de strijd tegen de Duitsers, geen apart eerbetoon kreeg bij de herdenking in februari. We praten alles goed uit al heeft de gemeente geen 'schuld'. Overleg over de Dag van de Mode en de Nieuwe Haagse School collectie, beide met wethouder De Greef. In Leiden tref ik raadslid Willem van Moort met andere pet op, die van directeur van BplusC, een van de drie Leidse kunstinstellingen die hun seizoen toelichten. Ik heb mijn naam geleend aan de actie ‘het LAK moet blijven’. ‘s Avonds bij het Danstheater in Den Haag zit voorzitter Zalm naast me. Hij ziet tekenen van herstel, vooral voor “de bank”. Goede humor, als altijd. Ik fiets op en neer op een mooie avond.

Thuis sms ik de voorzitter van het MT of ik morgen vroeg toch niet even langs zal komen op de vrijdagvergadering, en zo is de cirkel rond.

 

 

 

 

Snel naar...