Gemeente Wassenaar - Week 15 Beurs- en andere koersen

Week 15 Beurs- en andere koersen

De vrijdag begint vroeg met een tocht naar de Amsterdamse beurs, waar ik de befaamde gongslag om 9 uur mag verrichten. Een mooie eervolle handeling die zorgvuldig door het bestuur van de beurs o.l.v. Joost v.d. Does de Willebois wordt begeleid. De koersen stijgen drie punten t.o.v. de dagsluiting, maar zakken weer snel zodra ik het pand heb verlaten. Enig verband? De beursvloer is wel onherkenbaar veranderd en gedigitaliseerd en gemondialiseerd vergeleken met het verleden toen hoekmannen en handelaren in felgekleurde jasjes met veel lawaai de toon zetten.

Tweede helft van de ochtend fusieoverleg van de danssector in het Nederlands Danstheater in Den Haag. ‘s Middags bezoek ik een zeer vitale en energieke 100-jarige mevrouw Quant in een zorgvilla aan de Rijksstraatweg, hoek van Oudermeulenlaan. Zouden van de 1665 100-jarigen er verhoudingsgewijs veel in Wassenaar wonen?

Daarna -het kan niet op- naar een 60 jaar getrouwd stel, de heer en mevrouw Hydra-v.d. Kleij, die een lange loopbaan in de juweliersbranche hebben gehad, en mevrouw nog steeds prachtige parelkettingen maakt ondanks de gevorderde leeftijd. ‘s Avonds fiets ik naar Leiden voor een avond op Sociëteit Minerva. Uiteraard ook daar Wassenaarders.

Zaterdag de gebruikelijke boodschappen en andere huishoudelijkheden. ’s Middags bezoek ik nog een 60 jaar getrouwd stel in het Van Polanenpark. Ik word opgenomen in een geanimeerd familiegebeuren. Daarna fiets ik verder naar de molen waar een tentoonstelling wordt geopend van Frits Crasborn. Zijn weduwe spreekt mooi over zijn artistieke loopbaan en zijn werk.

We komen anderhalf uur te laat op een borrel bij een raadslid en zijn vrouw: onze kater heeft zo hard gevochten dat we bij de weekend dierenarts in Rijswijk toch even naar het gat in zijn hoofd willen laten kijken. De wond wordt schoongemaakt en hij krijgt antibiotica. Dieren zijn net mensen. Hij knapt er goed van op. Half negen op de fiets door de landgoederenroute thuis van de borrel. We vallen meteen in het voetbal waar Nederland weer een stap zet op weg naar plaatsing. Wekkers verzet voor de zomertijd, die ons de week erna toch wel even in een ander ritme brengt.

Zondag veel huiselijks, kraambezoek in Amsterdam en een indrukwekkende toneelpremière einde middag in de Toneelschuur in Haarlem, waar de drie Thebaanse tragedies van Sofocles door Thibaud Delpeut, talentvol jong regisseur, in een stuk zijn gecondenseerd. ‘s Avonds kranten en stukken.

De maandag breng ik grotendeels met interne zaken op de Paauw door. De laatste loodjes van de vacature hoofd afdeling communicatie en kabinet, en ja, we komen er in de loop van de week zowaar uit. Hoera. Andere personeelszaken verlopen minder makkelijk c.q. voorspoedig. Ons interim hoofd p&o, Jan van Gerven, draait overuren en doet dat vertrouwenwekkend. Marc van Dijk en ik doen dat allemaal in een oprecht duoschap.

Een enthousiaste organisator van een congres in september, over de relatie burgemeester-secretaris-griffier in het licht van de komende verkiezingen en de landelijke discussie over de rol van de burgemeester, komt de dag ter voorbereiding doorlopen. Bureau Petra Habets maakt er veel werk van, met VNG en andere partners. Einde middag ‘naar buiten’: Winternachten in Den Haag, de cultuurmakelaar in Leiden en een ‘pre conference reception’ in het Haagse Stadhuis.

De Afganistan Conferentie werpt zijn (ook logistieke en verkeers-) schaduwen vooruit. Dinsdag blijkt dat allemaal erg mee te vallen. Maar eerst een goede vrije discussie maandagavond in de raadzaal over verkeer. Veel thema’s degelijk en grondig aan de orde. De formule bevalt de meeste deelnemers goed. Dinsdag B&W, een intensieve sessie van B&W met het Managementteam en een samenkomst van de Werkgroep Veiligheid winkelgebied Wassenaar. Een mooie coproductie van de Winkeliersvereniging, de gemeente, de KvK, de politie en de brandweer. De ramkraken lijken alweer lang terug, maar alertheid en preventie zijn geboden. Dinsdagavond overleg van de vier woordvoerders politie/veiligheid over de integrale veiligheidsnota en andere documenten op het gebied van veiligheid aan mijn werktafel. Ook die formule, met politie en brandweer aan tafel, bevalt goed.

Woensdag een dag met een schoolreisje gevoel, per trein op en neer naar Brugge voor een vergadering van het CODART bestuur. Duurt lang (meer dan 4 uur en vertraging terug), maar onderweg veel tijd om te werken en te bellen. Dat doe ik dan ook ruimschoots Eerste smsje is voor Jozias van Aartsen om hem geluk te wensen met een geweldige Haagse conferentie. Brugge is uiterst fraai in de lentezon en de vergaderplaats. Museum Groeningen, niet verkeerd. We bekijken op ons gemak de mooie Karel de Stoute tentoonstelling. Vroeger werd er vooral getrouwd en gevochten als machtsmiddelen, toen tussen de Bourgondiërs en de Habsburgers. Het laatste is wat verdwenen, het eerste -huwelijken- blijft nog wel een instrument in de ‘royalty’.

Donderdag een lange dag, beginnend om 8 uur, en dat is vroeg. Maar prioriteiten zijn prioriteiten en personeelszaken zijn dat. Om half negen een tweegesprek van collega Jeroen Staatsen en mij met de Voorschotense journaliste Marjolein Altena. De foto’s worden binnen maar ook buiten, bij de grenspaal, gemaakt. Daarna weer fusieoverleg in Den Haag. Er wacht bij terugkeer een torenhoge stapel stukken, deels veroorzaakt door de eerste Herman de Bruin loze dag. Ik moest helaas door de België trip zijn afscheid missen, maar Marc vertelt met dat ‘iedereen’ er was. En terecht. In de middag alle achterstanden weggewerkt, intensief overleg met interim Hoofd Communicatie Natalie Kool, en ik voeg meteen een daad bij het woord: ik bel met hoofden van scholen over een wat andere opzet van de betrokkenheid van Wassenaarse scholen bij 4 mei dan de traditionele brief. We komen eruit.

Daarna een bijzonder lintje aan Wim Rueck uitgereikt in de Bijhorst. Een model politieman met een zeer bijzondere inzet voor de zaak van de homosexuele medemens en –collega’s bij de politie. Ik flits tegen vijven naar Duinrell, waar Minister Maria van der Hoeven de samenwerking van Duinrell en La Place opent. Het ziet er zeer feestelijk en vooral fraai uit, en Duinrell is terecht trots. Het weerzien met Maria is hartelijk, we werkten in de jaren negentig intensief samen in de Kamer over het Gemeentefonds en die basis blijft altijd bestaan. ‘s Avonds op de fiets naar Kasteel de Wittenburg voor een bijeenkomst van de Haagse Schouw, waar Jeroen Smit spreekt over zijn boek ‘De prooi’ over de crisis bij de ABN AMRO in het algemeen en bestuursvoorzitter Rijkman Groenink in het bijzonder. De lezing komt in het vooral zakelijke milieu wel hard aan schat ik. Uit het vertelde pik ik het woord ‘diversiteit’ en ‘tegenopinies’ mee als stof tot overdenking op de fiets naar huis. Onderweg doe ik nog een raadslid aan voor een korte nazit. Half twaalf thuis. De koersen staan nog steeds laag. Zou de G20 er wat aan kunnen doen?

Snel naar...