Gemeente Wassenaar - week 14 Nog altijd buitenom

week 14 Nog altijd buitenom

Lopende zaken op de vrijdagochtend. Daarnaast belletjes met deze en gene collega, van Jozias van Aarsten via Jeroen Staatsen tot Katwijk. Kortom, de regio: Den Haag, Voorschoten, Katwijk. Onderwerpen laten zich raden: de spill over van de komende grote Afganistan conferentie, de funeste buitenom variant van de Rijnlandroute en diverse aspecten van huidig en toekomstig gebruik van voormalig marinevliegkamp Valkenburg.

Opeens staan er een handvol capabele Voorschotenaren in de bestuursvleugel olv Olga Kolenburg die de communicatie van de samenwerking verzorgt. Met haar hulp en die van de verkeersdeskundigen van onze zustergemeente draaien we een brief op poten in elkaar over die buitenom variant aan Minister Eurlings, gedeputeerde Van Dijk en anderen. Zo’n brief is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan en heeft veel voeten in de aarde. Met veel kunst en vliegwerk lukt het toch halverwege de middag. Logistiek hoogtepunt is wel dat voorlichtster Natalie Kool met haar BMW het landgoed van de Van Caldenborghs opscheurt met het tekenboek. Daar wandel ik met de D66 burgemeesters en wethouders door het magnifieke landgoed Binnen Klingen met de al even magnifieke beeldentuin.

Daaraan voorafgaand houdt dit gezelschap de jaarlijkse bijeenkomst in de Paauw, waarvoor Emy en de bodes prima werk leverden. De sfeer is met de peilingen en het herstelde vertrouwen natuurlijk goed, maar nieuwe problemen, soms van luxe aard, dienen zich aan: hoe screen je kandidaten voor de verkiezingen goed en ook de eventueel kandidaat bestuurders, en uiteraard ook: hoe kom je aan die kandidaten. Ik krijg een rol bij de burgemeesterscreening. Partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven en de scouting en screening voorzitter Arjen van Gils, gemeentesecretaris van Rotterdam, verzorgen de inleidingen.

Aan het einde van een mooie lentemiddag nog een uurtje op de Paauw voor de laatste loodjes van de week. Om half zeven thuis en dan in een kwartier een hapje naar binnen, want de spinning marathon Joep staat op beginnen en die start ik. Veel mensen voor een goed doel in een (te) kleine en warme ruimte. Enkele “gemeentelijke” deelnemers trekken aandacht zoals de sportieve VVDster Liz Schaefer. Later draagt wethouder Pim van de Locht zijn steen(tje) bij. De opbrengst gaat over de €30 mille. Ik maak dat niet mee want op weg naar Amsterdam voor een college/presentatie over lokaal, nationaal en internationaal onderhandelen voor de BKB Academie  van Booij, van Bruggen en Klusman. Leuk om te doen voor een enthousiast en gemotiveerd publiek van bijna en net afgestudeerden, sommigen al in een politieke (assistent) functie.

Ik haal wat casussen uit het Leidse en Haagse verleden aan en behandel een enkel Wassenaarse situatie. Ik benadruk dat ook het “spel” en de gebaren rond onderhandelen van belang zijn, zo ook de persoonlijke verhoudingen, half elf thuis na een lange week.

Weekeinde grotendeels privé, want Marleen jarig dus zingen en cadeaus al dan niet op bed. Bezoek en hapjes/drankjes. Daar middenin een tweede Wassenaars huisverbod. We zijn koploper in Haaglanden. Moeten we daar nu blij of trots mee zijn? Logistiek verloopt de tweede keer vlotter dan de eerste. We leren..

Zondag vroeg op werkpad. Een zeer kwieke 100 jarige mevrouw Groenewegen in het Johannahuis. Een dijk van een vrouw. Jammer dat ze niet meer zo goed hoort. Haar familie vult goed aan. Ze heeft een Wassenaars en Leids verleden, waar de film en de mode rode draden zijn. Leuk en boeiend om te doen zo’n blik achter de deur van fijne mensen. Later bezoek ik de golfvereniging Rozenstein dat - terecht - een certificaat “Committed to Youth” uitgereikt krijgt van de Nederlandse Golf Federatie vanwege hun goede jeugdopleiding en –begeleiding. Thuis nog bezoek en veel stukken en telefoontjes.

Maandag bijpraten met Natalie en Emy, de vaste waarden in de organisatie. Daarna een p.o. politie waarin we de actualiteiten van het (uitgaans)weekeinde maar ook de stukken voor het regionaal college van woensdag doornemen evenals de voorbereiding op de behandeling van de integrale veiligheidsnota in de Raad volgende week dinsdag. De cijfers zijn overwegend goed zeker voor Wassenaar maar woninginbraken en geweld baren wel de nodige zorg.

Daarnaast het eeuwige dilemma: komt verminderde aangifte omdat er minder aangiftes te doen zijn of omdat er minder bereidheid is aangifte te doen door bijvoorbeeld de verwachting dat er “wel weinig aan zal worden gedaan”. Mijn stellige indruk is dat dat laatste niet het geval is. De politie is niet volmaakt - wie is dat wel - maar levert goede prestaties op de korpsbrede doelen van Haaglanden. Met de brandweer spreek ik over de reddingsbrigade, de formatie van het Wassenaarse korps, de roosters daarvan en de regiovorming. Er wordt gewerkt aan een raadsmededeling over het Plan van Aanpak.

Met iemand uit de sfeer van het Koninklijk Huis een gesprek over de dilemma’s van ruimtelijke ordening, groen en economie. Extra B&W ter voorbereiding van de politieke markt die avond. In Amsterdam buig ik me over de plannen van de Stichting Viola Viola. Een klein hapje thuis - het blijft vasten - en dan de politieke markt. Ik val in een levendige discussie met Nico Alkemade over bushaltes. Ik snap de raadsleden die over de gebrekkige lijnvoering klagen zeer goed. Wassenaar heeft een notoir slecht OV. De Raad loopt goed. Het initiatief voorstel van WWW over de heli’s wordt ingetrokken gezien de zwaarwegende juridische bezwaren tegen die methode maar het bestemmingsplan wordt allerwegen als een relevant instrument gezien om evt ongewenste ontwikkelingen te verhinderen.

Veel aandacht van insprekers en pers. De interpellatie over de Rijnlandroute en met name de buitenom variant valt in vruchtbare aarde. Raadsbreed komt een goede motie in stemming. De sfeer is overwegend constructief en welwillend. Een reeks voorstellen kan doorgehamerd. Tegen middernacht fiets ik na veel rode spa op huis aan.

Dinsdag heel vroeg een gesprek over de vacature hoofd communicatie en kabinet. Zou er aan een vacature ooit meer aandacht zijn gegeven ? Om 9 uur een overtuigende en pakkende presentatie van het functioneren en vooral de problemen en dilemma’s van de afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) op het gemeentekantoor. We hebben daar nog wel wat (inspectie)handjes nodig! Een korte dus krachtige B&W ook in het Gemeentekantoor ivm de lunchsessie met de collegae van Voorschoten in het kader van de intensieve samenwerking. De B&W’s en MT’s komen samen en dat is een mooi kennismakings-en  leerproces, deels groepsgewijs. De spirit is er, nu de concretisering op de werkvloer, goed bestuurlijke sturing en resultaten. Die zijn er natuurlijk niet in twee of drie maanden laat staan weken. Toch beginnen we welgemoed te werken.

‘s Middags een overleg met onze “honorary ambassador” voor expats, Courtney van Rij-Smith, en de EZ en communicatiemensen over diverse expat kwesties: moeten we een Engelstalige gemeentegids krijgen of kan Courtney’s boekje verder geüpgrade? Wat doen we vanaf 2010 met de nieuwe Wassenaarders, en ga je die uiteenleggen in expats en Nederlanders zoals nu al met de Welcome Basket voor de expats gebeurt?

Met Nina Keltjens bereid ik het bezoek van de Commissaris van de Koningin eind mei aan Wassenaar voor. Met een bevriende coach blik ik terug op het functioneren van het college in 2007 en 2008. Iets na zessen met de auto naar Amsterdam voor de Raad van Advies Nieuwe Kerk, 2x p/j bijeen. Boven de tafel zweeft de knellende vraag over de abdicatie en de “inhuldiging des konings”in de kerk die sinds 1814 niet meer voorkwam. Halen “we” 2014? Schat van niet, maar niemand weet het zeker. In het expositieschema is er hier en daar een potloodvoorziening. Dus nu maar eerst een mooie over Oman. Half elf terug in ons mooie dorp.

Woensdag een Haagse dag: regionaal college, brandweer/ambulance/hulpverlening, lunch met collegae en DB Haaglanden. Daarin natuurlijk ook aandacht voor de Rijnlandroute maar ook voor (Randstad Rail en ander) OV. Productief gezelschap olv Bas Verkerk van Delft. Jozias van Aartsen is steeds in touw met “Afganistan”.

Einde middag naar de Nationale Commisssie Duurzame Ontwikkelingssamenwerking (NCDO) in het Tropeninstituut. Met broodjes tot half acht vergaderen. Daarna tram ik naar de Stopera voor een mooie balletavond van het Nationaal Ballet. Ik ga halverwege voor de gezelligheid thuis toch terug naar Wassenaar. Donderdag vroeg een stukje gesprek van twee van onze wethouders over groenzaken en thee-en koffiehuizen  meemaken met Den Haags’s wethouder Baldewsingh. Hij is wat laat, want…file. Toch geen reductie met een derde? Ik zal dat ‘s avonds naar Hilversum ook betwijfelen. Hoe dan ook, ik kom op mijn beurt te laat in Den Haag voor een college aan jonge beleidsambtenaren over politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Erg leuk om van hen uit lastige dilemma’s voorgeschoteld te krijgen en daarover qua proces te adviseren en met hen overleggen na te spelen met bestuurders.

Snelle lunch met veel inhaal stukken en actualiteiten. Daarna een volgend expat gesprek in het kader van de Hague International Businessclub THIS. Men wil ook bijeenkomen in Wassenaar. Geen slecht idee maar ik wil content en meerwaarde zien. Henriëtte Stradmeijer is voor het eerst en voiture terug in de Paauw, maar de genezing van haar nu gekraakte rug is een zaak van lange adem. We nemen veel lopende zaken door en constateren dat Herman de Bruijn  goud waard is (geweest)-we missen hem nu al.

Weer naar de NCDO voor een afscheid van hoofd communicatie, in de file naar Motel de Witte Bergen in Hilversum waar overleg over de fusie van de brancheorganisaties dans/ballet, toneel en muziek, en terug naar Amsterdam waar in Bellevue de première plaatsvindt  van de eerste voorstelling van de nieuwe Dansgroep Amsterdam van Krisztina de Chatel en Itzak Galili. Twee uitersten die elkaar toch vinden in een prachtige eerste productie.

De zakelijk leider, mijn vice voorzitter in het DOD bestuur, mag tevreden zijn en zo ziet Sophie Lamboo er ook uit. Het wordt na afloop voor mijn doen laat, dus thuis op de  bank nog even na “genieten” van de herhaling van DH Vandaag , P&W en nog meer Haagse actualiteiten. Zou het crisispakket gaan werken? Ik hoop het zeker want ook lokaal kunnen we een draai met het vliegwiel gebruiken. We doen daaraan wat we kunnen. Ik zet de wekker vroeg want half acht op weg naar Amsterdam om de beurs met een gongslag te openen. Nog zo’n jongensdroom die werkelijkheid wordt…

(sneak preview)

Snel naar...