Gemeente Wassenaar - week 11 Lochem en nog steeds koud

week 11 Lochem en nog steeds koud

De vrijdag begint vroeg met een gesprek van wethouder Alkemade en mij met vertegenwoordigers van maar liefst drie buurtverenigingen over de proef op de Jagerslaan die natuurlijk ook uitstraling heeft naar andere (doorgaande) wegen. We besluiten de proef op een andere plek en met tellingen door te laten gaan en eind maart weer bijeen te komen. Er is deze week voortvarend opgetreden in goed overleg met alle betrokkenen. Na afloop blijf ik met wethouder Alkemade nog even napraten met een van de aanwezigen over een persoonlijke kwestie die zich op de verkeersavond voordeed en mij dwars zit.

Daarna maak ik me op voor het grote evenement van de herdenking van de in februari 1944 gesneuvelde Franse commando’s bij de Wassenaarse slag. Het wordt een waardige herdenking met helaas steeds meer fijne motregen en een borende kou. Dat hindert vele oudere veteranen niet er kaarsrecht en in een goede militaire houding bij te zijn en kransen te leggen. Huib Versluys is weer een goede ceremoniemeester en ik vind het een mooie uitdaging weer eens Frans in het openbaar te spreken. Na afloop een goede kop erwtensoep in de Zeester en een hapje/drankje en napraten in de Paauw . Daarbij ook de Franse ambassadeur en zijn staf. Indrukwekkend is de zoon van de omgekomen Charles Trepel, die na diens dood is geboren. De stemming is geanimeerd. Ik informeer bezorgd naar het welzijn van good old Ted Meines, vooraanstaand veteraan die bij de kranslegging even struikelde. Toch even nadenken hoe we dat stoepje kunnen “beveiligen”en ook of we de jeugd hierbij kunnen betrekken. Goed om ook enkele raadsleden erbij te hebben.

In de middag teken-en leesstukken en een kort samenzijn van het bestuur van het Liszt koor in de Paauw. We gaan proberen een concert in de Larense dorpskerk te realiseren. Met een van de bestuursleden praat ik thuis nog wat na en dan op de fiets het dorp in voor het afscheid van Evelien Jager, management assistente bij de brandweer, die de weg oversteekt en gaat werken bij onze front office in opbouw. Weer valt de kameraadschap en de goede sfeer in het korps op.

‘s Avonds het afscheidsetentje voor oud burgemeester Arie Meerburg van Alkemade in Lisse. Ik ben lid van twee burgemeesterskringen wat de nodige (sociale) verplichtingen met zich meebrengt. De sfeer is zeker collegiaal-geanimeerd, maar ook wel wat zorgelijk over de (rechts)bescherming van het vak. Meerburg moest eruit door de herindeling rond Alkemade naar Kaag en Braaem, en ondervindt allerlei formele belemmeringen om iets anders te ondernemen. Burgemeesters vallen bijvoorbeeld nog steeds niet onder de Wet Politieke Ambtsdragers (APPA),  maar lopen wel steeds meer risico’s-zie Den Helder een ander voorbeeld, daargelaten of mensen daar altijd even verstandig hebben gehandeld .Maar er wordt gelukkig ook veel gekletst en gelachen aan tafel.

Zaterdag  gaat de werkweek gewoon door: breed overleg in de Paauw over de toekomst van het brandweermuseum. Maar ook het verleden komt aan bod in presentaties van de vertrekkende Kees van Leeuwen en Henny de Greef. Er zijn ook vertegenwoordigers van andere stichtingen die met brandweerhistorie van doen hebben. Het gevoel “het museum moet blijven, maar dan wel goed geëquipeerd” wordt breed gedeeld.

Lunch in de onvolprezen Bagel Alley, een zaterdagse traditie die we als gezin in ere herstellen. Ik loop de jaarlijkse rommelmarkt van Excelsior binnen, druk bezocht, en koop wat boeken. ‘s Avonds krijgen we twee CDA gekleurde echtparen te eten.

Zondag sport en veel huiselijke bezigheden. Halverwege de middag ga ik naar de opening in de Paauw van werk van Eva Bednay, een veelzijdige Franse kunstenares die schildert maar ook componeert. Ik kan weer wat Frans kwijt en dat ten overstaan van een oud wethouder tevens leraar Frans. Oeps. Een pianist voert de composities van de kunstenares uit. Modern werk, maar zeer romantisch en dromerig.

Maandag stukken en Maya Meijer op bezoek. Ze gaat weer aan de slag met Den Haag sculptuur en wil daarover wat raad. Ik wil ook van haar wat advies en steun. Goed gesprek met een vrouw die cultureel onderneemt en Wassenaar een warm hart toedraagt. Daarna fusieoverleg in Den Haag van de danssector waarvan ik voorzitter ben. We doen dat toepasselijk in een soort chillroom van het Danstheater.

In B&W kijken we vooruit naar de politieke markt die avond. ICT en financiën trekken de aandacht. In de middag vervolg van het fusieoverleg. De (her)plaatsing van personen vergt natuurlijk veel zorg. Op tijd terug voor een snelle hap en een goede politieke markt al is de planning niet optimaal met een gat van bijna een uur in een van de vergaderingen. Het is altijd een kunststuk de agendaplanning optimaal te maken. Pas tegen half twaalf klaar en dan  niet eens een formele raadszitting. Maar er komt heel wat aan bod ook bij het vragenrondje waar de raadsleden in een soort fileopstelling B&W bestoken. Duinrell krijgt uiteraard veel aandacht.
Dinsdag B&W met eerst een presentatie door het betrokken  bureau van de gebiedsvisie den Deyl. Mooie (verkeers) modellen over de ondertunneling van de N44, maar graag ook eerst de financiële aspecten doorberekend, dat komt begin april. Is een van de majeure klussen voor dit college en zijn opvolger(s), en uiteraard de Raad.

In anderhalf uur na een lange B&W een paar gesprekken geperst, maar het lukt net: John Manheim over een muzikale kwestie, Jan van Gerven, interim hoofd P&O over personeelskwesties en Marleen Zuijderhoudt over de zoektocht naar een hoofd communicatie en kabinet en de doorlichting van die afdeling. Er is heel wat door te lichten: ICT, C&K en P&O.

Op een holletje naar Omroep West aan de uiterste rand van Den Haag/Rijswijk, waar we als college een werkbezoek brengen. Wij allen worden bij aankomst geconfronteerd met een “spontaan”op camera opgenomen interview, waar we later met zijn allen naar kijken (en van leren). Uiteraard veel hilariteit maar ook goede tips. Tussendoor leren we veel over prioriteiten, veranderingen en bedrijfsvoering van deze prima regionale omroep die ook meer en meer de nieuwe media bedient naast radio en TV. Bereik en kwaliteit zien er goed uit.

Het nieuwe expatprogramma krijgt uiteraard speciale aandacht, maar ook hoe Wassenaar (meer) in het nieuws kan komen en dan liefst niet alleen met ramkraken, maar ook met ander (hard) nieuws en ook de eerste lammetjes.

‘s Avonds in twee uur precies-leve de TomTom-naar de Hof van Gelre in Lochem, waar de burgemeesters traditioneel bijeen komen in shifts van ongeveer 35 personen. Leuk en leerzaam en een goed moment om bij te praten met deze en gene. Inhoudelijk veel aandacht voor de a.s. verkiezingen, de mobilisatie daarvoor ook met kandidaten voor de fracties en de rol van de burgemeester bij de collegevorming. Guusje ter Horst wil die explicieter in de wet markeren en een BZK ambtenaar noteert de suggesties daartoe. Ik ga in de vroege avond van woensdag terug-veel te doen in het gezin en op de Paauw.

Donderdag werk ik achterstanden weg, bezoek de huisarts in Utrecht van mijn oude moeder en bezoek een 60 jaar getrouwd stel, van wie de man, meneer Van Leeuwen, jarenlang als adjudant bij de politie werkte en penningmeester was van de Politie Sport Vereniging .

 Gezellige en betrokken mensen en nog topfit. Dat geldt ook voor mw Varkevisser Ze wonen in een van de weinige koopwoningen in de Van Limburg Stirum straat. Leuk om steeds stukjes Wassenaar te horen en te zien te krijgen, dit keer de wijk Jerusalem vanwege de witte huizen.

Einde middag een happening bij de Australische ambassadeur thuis. Een internationaal maar in Den Haag gevestigd ensemble, de New Dutch Academy, presenteert zijn seizoensbrochure aan de nieuwe Haagse wethouder voor cultuur. Ik had in het verleden veel met hen van doen en droom ervan hen de symfonieën van Van Wassenaer te laten spelen in ons dorp. Komt wel een keer. ‘s Avonds Romeo en Julia in de Haagse schouwburg, mooi stuk, wel heel droevig , en heftig gespeeld.

Snel naar...