Gemeente Wassenaar - week 46 Het initiatief

week 46 Het initiatief

Vrijdagochtend stukken schuiven in de Paauw. Daarna snel op en neer naar de Amsterdamse Herengracht om in het Theatermuseum te  vergaderen met de leden van de branchevereniging voor dans en ballet. Er staat nogal wat op het spel, samenvoeging met andere podium brancheorganisaties voor orkesten en toneel. Grote financiële en personele gevolgen en de vraag naar de eigen identiteit.

Ik ben precies op tijd terug voor een informele lunchbijeenkomst met de collega's van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg over samenwerking tussen onze drie gemeentes. Ook daar staat veel op het spel: handhaving en versterking van bestuurskracht en het vermogen taken goed uit te voeren. Het Voorschotense rapport is per saldo goed ontvangen en vraagt om een reactie van de beide buurgemeentes. Uiteraard zal er ook afstemming met de raden zijn. We spreken af eerst een opzet voor een onderzoek naar samenwerking-waar zit de meerwaarde- af te wachten en dan concreet aan de slag te gaan. De burger moet er beter van worden, maar ook de gemeentelijke organisaties. Uiteraard nemen we als trio ook lopende zaken door w.o. de Wassenaarse crisis en de soms wat heftige (pers) berichten daaromheen. De collega's verbazen zich over het heftige discours in ons dorp.

Ik rijd naar Alphen aan de Rijn voor het afscheid van burgemeester Nico Schoof, partijgenoot maar bovenal een kundig en gedreven collega die er na 26 jaar in het vak, waarvan tien in Alphen, vroeg mee stopt. De raadzaal in het vliegende schotel gebouw van Alphen is goed gevuld met collega's, vrienden, familie en bekenden. De Alphense bevolking zal 's avonds komen in het theater. Ik heb voor de partijvoorzitter van D66, Ingrid van Engelshoven, die namens de partij spreekt wat anekdotes over Nico verzameld, geholpen door het feit dat mijn schoonzusje ooit als voorlichtster voor hem werkte in Heiloo. Er wordt mooi gesproken, vooral door Nico zelf. Tien fracties doet het een lange zit zijn, maar het is de moeite waard. Bij de receptie praat ik bij met Jos Wienen (Katwijk) en andere regio-collegae.

Na een maaltijd thuis rijd ik nog naar Haarlem waar Orkater een stuk speelt over Afganistan, Kamp Holland. Indringend en heftig, de muziek schettert nog lang in mijn oren.
Zaterdag vertrek in alle vroegte naar Utrecht waar het traditionele wandelweekeind met een oude middelbare schoolvriend wacht. We treffen het enorm met het weer. Met de auto's bij het stadion Galgewaard vertrekken we direct op een prachtig jaagpad langs de Kromme Rijn. Wat kan Nederland toch mooi (groen) zijn.. Na 25 kilometer en het passeren van Odijk en Werkhoven houden we het halverwege de middag voor gezien en nemen de streekbus terug naar Utrecht. Vanuit hotel Karel V gaan we de stad in voor eten, ballet en kroegbezoek.
Zondag divers familiebezoek in Utrecht en Alkmaar. Als je nog niets hebt gelezen zijn de weekeindkranten nog dikker op de late zondagavond.

Maandag de reeks periodieke overleggen. Veel aandacht uiteraard voor de woninginbraken waardoor Wassenaar wordt geplaagd. Vreselijk idee, dat terwijl je thuis,  bent een inbreker in je huis hebt. Maar ook als je niet thuis bent. We, gemeente, politie en ik, besluiten veel publiciteit te zoeken en ook, naast de recherche, mensen te adviseren aandacht te geven aan hang-en sluitwerk, verlichting, en alarm. Uiteraard doen we als gemeente wat we kunnen, en dat geldt zeker voor de politie

's Avonds in de raad komt dit onderwerp terug, en ik ben er de hele week mee doende. Er zijn sporen maar of die tot iets leiden is nog de vraag. Menigeen is alert, maar een gezin blijkt nu al voor de tweede keer getroffen en dat is uiteraard treurig. Veel tijd en aandacht ook voor de brandweer waarvan de regiovorming de eindstreep nadert. En hoe dichterbij de eindstreep, des te meer problemen. De inspraak en medezeggenschap moeten goed op orde zijn, de personele en financiële gevolgen, de bezetting ook van de korpsleiding en ga maar door. Ik besluit in de kazerne met het Medezeggenschapsteam te gaan overleggen.

Gelukkig tijd voor achterstallig (papier) onderhoud. Om 4 uur onverwacht bezoek van een Indonesische minister voor staatshervorming, Effendi. Met meer dan tien Indonesiërs om mijn tafel (en een Duitse OS adviseur die in Jakarta zit) praten we open en vrij over corruptie, inspraak, de wet BIBOB, bezwaarprocedures en openheid van overheidsprocedures. Fantastisch om je  zo'n agenda voor te stellen op de enorme schaal van Indonesië met zijn 237 miljoen inwoners.  Ik beloof de minister en de delegatie contacten te leggen met de VNG om te zien of er een Nederlandse gemeente te vinden is die als proefproject dienst kan doen. Wij zijn daar in Wassenaar wat klein voor.

's Avonds Raad. Een aparte begroting , enerzijds technisch en beleidsneutraal, anderzijds werpt de ?nieuwe orde? al zijn schaduwen vooruit. Antoon Claassen breekt het ijs door heel geestig cadeaus aan te bieden aan de ?gevallen? wethouders (een bakje troost)  en de fracties. Ik krijg een mini David Bade in de vorm van een pinguin. Goed om geestige spiegels voorgehouden te krijgen, is soms effectiever dan veel zware woorden. En wat hij aan woorden bezigt over taal en toonhoogte  snijdt  hout.

Tussendoor spreken we over de Verkade schenking en een kunstgrasveld op de Roggewoning. Na afloop heerst een wat onbestemd gevoel: gaan we nog een oplossing zien voor de crisis?

Dinsdag gesprek met Arthur Cremers en de nieuwe rampenbestrijdingsman Nico Vogelenzang over rampen en de aanstaande RADAR-oefening. Die zal goed worden voorbereid met briefings voor de ambtelijke en  de bestuurlijke kant van de organisatie. Het wordt een verrassingsoefening dus alle hens aan dek. B&W met aan het einde een beetje nostalgisch (na)praten.

Ik fiets naar de brandweer om met Edwin Noordervliet en Theo Valk bij te praten over de a.s. veranderingen. Een openhartig gesprek. Ik besluit de agenda om te gooien en maandag 17 toch een deel van de korpsavond bij te wonen. Terug op de Paauw nog twee gesprekken, een met een Wassenaarse (groot)grondbezitter met bouwplannen en de voorzitter van de poloclub.

Thuis eten en daarna het wel erg zwarte toneelstuk Medea in try out zien. In de Haagse schouwburg opvallend veel Wassenaarders. Praat na met Dorothee en vriendin over het spel van Peter Blok en Carine Crutzen. Tegen middernacht vang ik signalen op over een mogelijke doorbraak in de politieke crisis. Het lijkt erop dat we op weg zijn naar een nieuw college, al is er nog het nodige te doen en te bespreken.

Woensdag een flinke discussie met de burgemeesters over de brandweer. Ook hier de naderende eindstreep die zaken flink op scherp zet. Na een boterham op de Paauw tijdig naar een parel aan de Wassenaarse kroon: de boerenhoeve van Alkemade jr aan de Laan van Pluimensteijn. Daar biedt SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan een interessant rapport over verantwoord landschappelijk ondernemen aan Minister Gerda Verburg aan. Na afloop werpt Gerda een deskundige blik op de Alkemade koeien. Nico loopt trots mee. Uiteraard geef ik de minister nog wat huiswerk mee over de Wassenaarse agenda.

Daarna naar Paleis Noordeinde waar op uitnodiging van Majesteit wordt gediscussieerd over de klimaatproblematiek. Sommige leden van de familie zijn geïnteresseerd in de Wassenaarse crisis ? wat is ons koninklijk huis toch altijd geweldig goed voorbereid en geïnformeerd.
Vol zorgen over de smeltende ijskappen (waar weinig meer aan te doen is lijkt het) rijd ik naar het Amsterdamse Concertgebouw en draag alleen al daarmee bij aan de opwarming van de aarde. Daar de opening van het India festival. De Ambassadeur van India, inwoner van Wassenaar, is terecht trots op de aandacht voor haar bijzondere land. Maxima draagt een prachtige blauwe design sari.

Na middernacht rijd ik door naar Garderen voor een volgend deel van de cursus Het Initiatief. Vanaf 9 uur in de ochtend studeren de (relatief) nieuwe burgemeesters op de problematiek van brandweer, politie en  veiligheid/rampen. We leren veel over bouwbesluiten en lichte vergunningen  die nu vooral melding gaan worden. Maar de handhaving dan? Ik vertel over een Wassenaarse casus van een logiesgelegenheid met destijds te weinig brandvoorzieningen.

Eind van de middag terug in Zuid-Holland voor een discussie in het Provinciehuis over het politiebestel. Cyrille Fijnaut pleit met Belgische zwier voor een nationale politie. De meningen onder de ZH burgemeesters zijn verdeeld maar een ding bindt allen: zorg over de mogelijkheden om met zo weinig personele en financiële middelen de politietaken uit te voeren. Vaak wordt er privé ingehuurd of springen gemeenteambtenaren bij voor toezicht en ordehandhaving.

Aan tafel vertelt Rick Buddenberg van de getroffen gemeente Pijnacker-Nootdorp  hoe de kredietcrisis de lagere overheden raakt en hoe hun belangen te verzoenen zouden zijn met die van de ?gewone?spaarders. Zou Wouter Bos het woord voor woord met hem eens zijn?

Ik ga naar huis en vertrek tegen achten naar Den Haag voor een bijzondere première van 3 dansstukken voor de jonge groep van het NDT, NDT II. Good old Jiri Jylian schreef een van de drie choreografieën. Ook hier Majesteit die zeer betrokken is bij deze sector iha en het NDT ihb. Daar kan de regio Den Haag trots op zijn en Nederland ook. Ook hier veel Wassenaarders met wie het in de pauzes nuttig netwerken is.

Snel naar...