Gemeente Wassenaar - week 40 Opnieuw Valkenburg

week 40 Opnieuw Valkenburg

Vrijdagochtend een slow start om wat bij te komen van een hele drukke week. Ik werk bij op de Paauw, en tref om 10 uur de raadsgriffier. We kijken hoe we kunnen voorkomen dat alles in de Raad wordt stilgelegd door de terechte aandacht voor Valkenburg.

Telefonisch overleg met Duinrell, aandacht voor de renovatie Burchtplein (gaan we het halen?) en bijpraten met Pim van de Locht over de aanstaande behandeling van de Kunstnota en de Dag van de Armoede, de 17e oktober.

Tussen de middag probeer ik een ?clean desk? te bereiken in verband met het teambuilding uitje van de gemeenteraad. Met zijn allen (raad, griffier, wethouder v.d. Locht en de burgemeester) in de bus naar Amsterdam. Griffier Henriëtte en ik timmerden het programma in elkaar, met als doel de gemeente Amsterdam. Het komt goed uit dat ?mijn? directeur bij de dansclub DOD ook  plaatsvervangend raadsvoorzitter in Amsterdam is (en lid van de VVD fractie daar). Ruud Nederveen ontvangt ons zeer hartelijk en inhoudsvol in de Amsterdamse raadzaal, later geassisteerd door collega Lex van het CDA en de griffier Marijke Pe die ik nog uit de Kamer (commissie Justitie) ken. Het gesprek gaat over veel onderwerpen: stadsdelen, commissies, agendering, verhouding college-raad, dualisme, ondersteuning en de vergadercultuur. Als Ruud zegt dat debat en onenigheid de ziel van de gemeentelijke democratie zijn roept Bert Ooms ? terecht -?zie je wel, Jan?. Als Ruud zegt dat dat debat wel ?elegant? moet worden gevoerd, riposteer ik snel ?zie je wel, Bert?. De lach bij iedereen lucht op. En zo zijn er wel meer momenten. Goed om die ontspanning te voelen en met elkaar te beleven, zeker nu de golven met Valkenburg hoog gaan. Uiteraard gaat het gesprek in de bus en op straat in Amsterdam daar ook over, maar raadsleden praten ook onderling weer eens bij. We drinken een glas op het buitenterras van de Stopera met uitzicht op de Amstel en de stad. Fabuleus. Tegen zessen lopen we een eindje richting Rembrandtplein, op weg naar Brasserie Flo. Een kopie van de Parijse vestiging, en goed qua eten, drinken en bediening. Er wordt gelachen en er zijn grappen. Na het (goede) eten varen we nog een uurtje in een boot van rederij Kooij, en iets na tienen gaat de bus terug naar Wassenaar. Een enkeling probeert een limerick met het woord ?suburbaan?(slaat op Wassenaar) erin. Rond elven nemen we afscheid van elkaar na een welbestede dag.

Zaterdag een rondje lopen, boodschappen en in de stralende zon naar Den Haag voor een lunchafspraak in good old Schlemmer met de leden van het Stichtingsbestuur i.o. Viola Viola rond altvioliste Esther Apituley. Einde middag doe ik de schollenfuif van de Wassenaarse Reddingbrigade aan, die traditiegetrouw het (strand/bad) seizoen afsluit. Andre Marse en zijn mannen hebben weer iets heel goeds neergezet. Sommigen draaien meer dan 150 uur per seizoen! Terecht wordt de ?top 5? van de mannen en vrouwen genoemd en geëerd. Ik speech over de perikelen van de zomer (raadsvragen, zorgen over het in stand houden van de vrijwilligers) en beloof structurele aandacht van de gemeente voor de WRB, i.o.m. politie en brandweer. De WRB mag niet door de regiovorming ten onder gaan.

Daarna naar Haarlem waar de prachtige gerenoveerde schouwburg heropent. De avond ervoor was HKH Maxima er, nu zitten wij op uitnodiging van de collega uit Haarlem in de tweede ?shift?. Met die collega praat ik lang na over ons bestuurlijk en persoonlijk wel en wee. Veel oude bekenden uit het Haarlemse. De musical Batte is vooral muzikaal aardig. Om half een 's nachts terug in Wassenaar fiets ik nog even naar The Mix aan de N44 waar een bijzondere ontheffing van kracht is. In tegenstelling tot vrijdag weinig bezoekers en helaas wat verbaal en non verbaal ?gedoe? bij de Deejay iets verderop.

Zondag sport, actief en passief. Ik ga in het zonnetje de tweede helft van Blauw Zwart bekijken. Ze/we hadden moeten winnen, maar het spel is technisch hoogstaand. Na afloop praat ik even met een bestuurslid van de buurtvereniging Dorpskern en Duinrell. Wassenaar is klein.

Ik rijd via Utrecht waar mijn (oude) moeder woont naar Amsterdam om onze zoon op te halen. Daarna veel kranten en papieren.
Maandag de diverse p.o's.  We kijken met de politie en de veiligheidsman van de gemeente terug op de bijzondere openstelling van The Mix. Jammer dat er twee keer iets niet helemaal goed ging, maar de vrijdag was bepaald een succes (qua bezoekers).  We gaan een gesprek met de leiding organiseren en terugkoppelen met de buurt in de Lus en elders. De brandweer blijft ingewikkeld. Regiovorming en het inhalen van een ernstige personeelsachterstand in het Wassenaarse korps. Dat moet op een bepaalde manier in de begroting doorklinken.

Extra B&W over uiteraard Valkenburg.  Gemengde signalen, er komen amendementen te liggen maar ook een (coalitie) motie. Ik rijd naar Voorschoten voor overleg met collega Jeroen Staatsen over een rapport over strategische positionering van Voorschoten. We praten een uur diepgaand over de toekomst van onze groene regio. Aan het slot stippen we de stichting van een lokale partij in Voorschoten aan waar D66 de kern voor levert, maar die breed is georganiseerd. Einde middag vergader ik onder bekwame leiding van auteur Nelleke Noordervliet over het mooie literaire festival Winternachten. Dat doen we in een straatje aan de Kneuterdijk in Den Haag dat ik al lang ken maar waarvan ik nooit de naam wist: de Hartogstraat.

Een snelle snack thuis en dan naar de raad. Het college heeft het op een aantal fronten niet makkelijk: Pim v.d. Locht zwoegt op de aanbesteding van ons wagenpark en wij zwoegen op de kunst/cultuurnota. We waren al gewaarschuwd: voor sommigen is de nota te smal in bereik, voor anderen te concreet (de aanschaf van een beeld, hetgeen op zich alleen als tzt voor te leggen voornemen in de nota figureert) en voor weer anderen niet volledig genoeg. De reddingsboei die Dineke den Hartog /CDA ons aanreikt pakken we dankbaar aan.

Marc van Dijk/VVD boort zijn niet geringe oratorisch talent aan in een frontale aanval die Pim en ik zakelijk pareren. Misschien had hij toch even in Maarheeze moeten kijken voor de boeiende combinatie van monumentale architectuur en design. De raad vergadert lang en stevig over Valkenburg. De VVD amendementen worden toch in stemming gebracht  en verworpen, de twee coalitie moties aanvaard. Ik zie nog wel kansen voor verder overleg, meld ik 's nachts ook collega Jos Wienen van Katwijk. Er zijn partijen die beweging hebben durven tonen zonder de uitgangspunten los te laten en die ook bereid zijn rekening te houden met derden. De slaap komt erg laat, en dat zal de hele week zo blijven.
 
Dinsdag B&W over begroting en Valkenburg, dus zware kost. We sturen de moties (en amendementen) naar de partners. Oud kamercollega en ex Stas en Minister Van Eekelen raadpleegt me voor de verkiezing van de ambassadeur van het Jaar. Een jurylunch in de Bistroquet laat ik door de drukte lopen. Ik werk veel af en vertrek halverwege de middag naar Amsterdam voor de ledenraad en jaardiner van DOD. Het eten bij ?Kees? aan de Weesperzijde is lekker rommelig. Ik maak kennis met dansiconen als Conny Janssen en Krisztina de Chatel. Elf uur thuis, en aan de mail.  Wordt laat.

Woensdag 9 uur hoofd beleid Arthur Cremers. Scherpzinnig en met een goede politiek-bestuurlijke antenne. Lopende zaken w.o. kunst, rampen en veiligheid (niet samenhangend), en een leuk ideetje voor volgend voorjaar. Een man op wie je kan bouwen. Veel telefoontjes en urgenties. P.o. Wim Issendonck sneuvelt er bijna onder, maar gelukkig net niet. We lopen recente wijkwandelingen na, want nazorg is essentieel. Daarna p.o.  primair proces op het gemeentekantoor. De Hubertustunnel gaat open, een mijlpaal na zestig jaar overleg. Den Haag terecht blij en tevreden, maar het woord Wassenaar-in feite de toevoer via de Landscheidingsweg-had op zich wel kunnen vallen. Ik laat dat uiteraard in de feestvreugde, maar breek gezellig in bij een interview met verkeerswethouder Peter Smit met Radio West en noem de ?andere-tunnel onder de N44. In de tunnelbuis is na de opening door Minister Camiel Eurlings een mooi cultureel programma.

Einde middag bel ik onze nieuwe Ambassadeur in Washington, Renee Jones, om namens collega Jozias van Aartsen en mij te vragen de Amerikanen aan te sporen op te schieten met de besluitvorming over de verhuizing van hun Ambassade. Ook een resultaat van een kort verblijf in een mooie tunnelbuis. 's Avonds Presidium, in goede sfeer en in een stemming van reflectie over vergadermethodes, en daarna collega burgemeester Ivo Opstelten voor de lokale VVD in het Ruime Sop. Een hartelijke begroeting. Hij spreekt op een algemeen abstractieniveau en krachtig. Zijn stelling is dat D66 en VVD onderling niet concurreren. Naar hem luisterend denk ik dat ik het met hem eens ben.

Donderdag de laatste loodjes van de begroting die een goede mix te zien geeft van beleid(sintensivering), vaak overigens o.g.v wettelijke maatregelen, sparen en lastenverlichting. Ik kijk met name naar de teksten over de brandweer, en de algemene toonzetting, ook in het persbericht.

Daarna naar The Mix, waar beterschap wordt beloofd. Men houdt een buurtavond. Een ingelast tandartsbezoek met onze zoon kost een uur, dus rennen en vliegen om de laatste Welcome Basket van Courtney te doen en toch nog een trein te halen in Voorschoten naar Roosendaal. Dat gaat niet lukken en ik heb een hele boeiende tocht met veel gezellig lange overstappen in Den Haag en Dordrecht. Goed voor achterstallig telefoonverkeer over helihavens, begrotingen en Valkenburg.

In Roosendaal-ver weg, bijna Belgie, het lijkt er ook wat op-congresseert het genootschap van burgemeesters (volgend jaar in Wassenaar). Honderden veelal mannen die o.m. naar professor Ringeling en Minister Guusje ter Horst luisteren. Er wordt gemopperd over de (te) vele eisen aan het ambt en de overspannen verwachtingen aan de burgmeester die een bestuurlijk 1000 dingen doekje dreigt te worden. Aan de bar gaat het over Gouda en nog veel meer lokaal en nationaal nieuws. De solidariteit van collegae onderling is groot. Aan tafel leer ik alles over Lansingerland waar de nieuwe burgemeester een D66 achtergrond maar nu een VVD kleur heeft.

Ik rijd mee terug met collega Jos Wienen van Katwijk die naar nieuws van een brand in een caravan in zijn gemeente te verwerken heeft. Een crisis komt altijd onverwacht. Uiteraard tasten we bij elkaar af hoe Stuurgroep en Wassenaar elkaar nog dichter kunnen naderen dan tot nu toe al het geval was, want er is veel in de goede richting bewogen. De sleutelwoorden zijn verkeer, ecoduct, robuuste groene buffer en een stuk Mient Kooltuin Plus.

Aan tafel om 21 uur in Katwijk - waar ik gast mag zijn bij de Stuurgroep - gaat het er stevig aan toe, maar Nico Alkemade en ik blijven standvastig. Tegen elven maken Nico en ik de balans op: you lose some, you win some, zoals in het hele leven. We hebben er keihard en met argumenten voor gevochten. Het resultaat gaat op papier komen, en zullen we net na het weekeinde naar buiten brengen. Het wordt weer heel laat voordat de slaap overwint en ik verbeeld me dat ik in een luid onweer van wethouder Daan Binnendijk van Katwijk en gedeputeerde Asje van Dijk droom: ook een soort Götterdämmerung met donder en bliksem. Wat zal ons vrijdag 3 oktober brengen? 

Snel naar...