Gemeente Wassenaar - week 3 Evalueren en visiteren

week 3 Evalueren en visiteren

Vrijdag beginnen we met een voorgesprek over het galabal van de Amerikaanse School. Het is goed te merken dat de aanvrager zich bewust is van de noodzaak netjes om te gaan met een gebouw als de Paauw. We maken aan tafel goede afspraken met alle partijen onder wie onze onvolprezen bode Rob Gras.


De kabinetschef van de Commissaris, Jules Covers, bezoekt mij voor het halfjaar gesprek. We spreken ook over de wat turbulente politieke verhoudingen in Wassenaar die net toevallig deze dagen weer zichtbaar worden. Het is een lang en openhartig gesprek en een voorbeeld van de subtiele checks and balances in het Nederlandse systeem van openbaar bestuur. Ik besef dat de burgemeester een bijzonder type dier is: hij of zij is van iedereen een beetje, de commissaris, het college, de raad, de bevolking. Evenwichtskunst en goed inzicht in de rol.

In de ambtswoning zelf -ter inspiratie- lopen Arie van der Lee en ik, begeleid door de ambtelijke staf en de aannemer, het hele dossier ambtswoning nog eens door. Het is een sluitend verhaal en we zijn er klaar voor. Arie zal aangeven dat er zeker wat aan te merken is op de infovoorziening en zal daarbij Abraham Kuyper citeren of parafraseren. Het verhaal zelf is kloppend en sluitend tot in de details. De vraag is wel in welke mate die details het debat moeten bepalen, of dat inzage van het hele dossier toch voldoende moet worden geacht.

Tijdens het extra college ter voorbereiding op de politieke markt van maandagavond wordt Binnenlands Bestuur binnengebracht met enkele citaten van Bert Ooms over ?de kwestie?. Wij zijn daar allen zeer door aangeslagen en kunnen de teksten niet goed plaatsen. Jammer dat de temperatuur en toonhoogte zo omhoog worden gebracht.

Het is weer lastig de gedachten bij andere onderwerpen te houden. De 13 van de 25 in Wassenaar verblijvende ambassadeurs die op de thee komen, ontvang ik hartelijk. Ik bied hen aan te overleggen over vekeers-en parkeerkwesties bij hun residenties en na een presentatie door Nicole Hoekstra wisselen we van gedachten over het idee van openstelling van enkele markante gebouwen tgv de kunst-en vormgevingsroute en open monumentendag in september zoals Argentinië al jaren doet. De ambassadeurs vinden het zichtbaar plezierig zo open van gedachten te wisselen. De VNG internationaal receptie laat ik lopen en ik bereid mij voor op de vreugdevolle taak om onze topijsbereider van Luciano een certificaat van meester-ijsbereider uit te reiken. Ik doe dat vrijdagavond in de Kieviet bij een geanimeerd samenzijn.

Zaterdag bezoek ik de nieuwjaarsbijeenkomst van Vluchtelingenwerk Wassenaar in het van Heeckerenhuis. Imponerend hoe vrijwilligers en vluchtelingen daar in kracht samen zijn. Wassenaar is gastvrij en goed  georganiseerd. Daarna het CDA met de nieuwjaarsbijeenkomst. Meindert Stolk spreekt krachtig en helder en steekt mij een hart onder de riem waar ik van opkikker. Hij is een begenadigd spreker die durft te zeggen waar het op staat en daarbij het college en de collegae in de raad niet spaart. De opkomst is goed in Deyleroord en weer valt me op hoe goed georganiseerd het CDA als partij is. Een raadslid vertelt me over problemen in haar sportvereniging. In de avond genieten Marleen en ik van een Bulgaarse misdaadfilm waarin politie en verdachte in een boeiend steekspel zijn verwikkeld. Het Haagse filmhuis is een mooie plek.

Zondagmiddag komt Arie van der Lee met zijn vrouw nog even langs, voor de jazzsociëteit kick off, voor een laatste gesprek over de kwestie. Daarna gaan Marleen en ik naar onze held van de popmuziek Leo Blokhuis die in de Leidse schouwburg een geanimeerd muziekprogramma doet met zijn levenspartner Ricky Kole. Daarna rijd ik een lang traject naar Enschede waar ik met 5 anderen de Nationale Reisopera dien te inspecteren. Een mooie en eervolle tijdelijke nevenfunctie die een paar dagdelen inspectiewerk kost, maar daarna is afgelopen: kort en krachtig.

Uiteraard rijd ik tijdig terug voor het raadsdebat maandag. Dat verloopt zoals ik vreesde. De beantwoording door wethouder Arie van der Lee is goed en to the point met volmondige erkenning waar het niet goed is gegaan. Echter, een tweede parallel debat gaat tussen de meerderheid van de raad en de VVD over de wijze van oppositie voeren en de aanpak van dit dossier door die partij. De twee kampen naderen elkaar niet, integendeel. Er is helaas geen begin van toenadering of uitgestoken hand en de kansloze motie van afkeuring valt ons rauw op het dak. Na afloop is menigeen bedrukt en dat zal de rest van de week zo blijven.

Die katterigheid beheerst ook een lange terugblik in B&W de volgende ochtend. Wij hopen dat er iets zal gaan gebeuren want Wassenaar kan zich geen verbitterde verhoudingen permitteren. Ik spreek in de loop van de week velen die daar constructieve ideeën over hebben en ik besluit mijzelf daar ook zonodig voor beschikbaar te stellen.

Ik visiteer mij suf bij het NDT, het Nationaal Ballet en de Nederlandse Opera. Een voorrecht sterke persoonlijkheden in de staven en besturen mee te maken, van Wim Kok en plaatsgenoot Anthony Burgmans tot artistieke kanonnen als Pierre Audi. Woensdagavond neem ik de raadsgriffier Henriëtte Stradmeijer mee naar een prachtige voorstelling van Castor en Pollux van Rameau, een welkome culturele uitstap naar de Amsterdamse Stopera waar ik deze dagen een tijdelijke werkkamer bewoon.

Donderdagavond terug in Wassenaar en een volle vrijdag op de Paauw voor de boeg. We eten in De Lof der Zotheid en kijken als gezin terug op een veelbewogen periode. Ik bereid mij voor op de reis naar Washington waar ik met oud-burgemeester Wim Deetman en wethouder Marnix Norder met de VS spreek over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade. Het toeval wil dat ik dinsdag bij een receptie van LNV tegen Jozias van Aartsen opbots die op dat moment nog niet weet hoe het zal aflopen met zijn sollicitatie voor Den Haag. Donderdagavond is er de witte rook en ik ben blij met deze goede benoeming. De verhoudingen Den Haag Wassenaar  kunnen zeker een scheutje persoonlijke geschiedenis en wederzijdse appreciatie gebruiken en ik reken op een goede samenwerking.

Snel naar...