Gemeente Wassenaar - week 39 Tweede ronde Valkenburg

week 39 Tweede ronde Valkenburg

Twee van de drie ?p? s lopen nog door, de een meer dan de ander. Vrijdag pakken nog wat kranten uit over de pizza's. Ik heb weinig toe te voegen aan wat er is gebeurd.   De ?p?van ISP houdt ons allen dag in dag uit bezig. Met Alkemade buig ik mij over een MER rapport waarin nog wat alternatieve invullingen op delen van het plan worden voorgesteld. Ik neem contact daarover met Katwijkse collega Jos Wienen. Met voor-voor-voorganger Piet Hein Schoute spreek ik wat lopende zaken door. Hij is in huis voor Ad Gloriam Pavonis waarmee we vruchtbaar vergaderen. Doel is herstel in oude luister van zowel de Paauw als de directe omgeving. We richten ons vooral op de badkuip, de beelden en de vazen. De club is nu helemaal nieuw en enthousiast. Onze onvolprezen archivaris Carla de Glopper voert secretariaat en financiën.

Daarna lopende zaken met Emy en Natalie. Er is wat blijven liggen. Tussen de middag een gesprek op OCW over de dansorganisatie. Op het departement gonst het effect van de algemene beschouwingen en de handreiking van Plasterk en de Kamer over cultuur nog na. Terug in de Paauw weer lopende zaken en einde middag een muziekbestuur. Thuis kijken we in gezinsverband terug op een bijzondere week.

Zaterdag en zondag ben ik veel in het dorp. Onder een stralende zon bezoek ik de vrijwilligersmarkt bij Ter Weer en het kramenlint in de Langstraat. Bert Ooms werft voor Excelsior en spreekt me aan over Valkenburg. Eind van de middag fiets ik naar Kerkehout waar kunstenares Ellen van Stockum in de Charlottenstraat open (herten) huis houdt.

Daarna de ambtsketen opgehaald en doorgefietst naar de Verlengde Hoge Klei waar het geweldige bedrijf Westgeest het 100 jarig bestaan viert. De speech valt goed merk ik. Vader en zoon Westgeest zijn fantastische mensen en gedreven ambassadeurs voor dit bedrijf. Nog steeds schijnt de (avond) zon. Jeroen van der Veer, topman van Shell, is er ook. We raken in gesprek over de afgelopen week. Van Poetin tot andere p's.

Zondag sport en jazz. In het Dorpshuis speelt Rob Agerbeek de pannen van het dak. We hebben als college gasten genodigd, waaronder raadsleden. De opkomst en de sfeer zijn goed. 's Avonds Studio Sport met een bord op schoot. De arbiter bij Feyenoord-Ajax speelt een hoofdrol. Veel kranten en nog meer stukken.
Maandag laat ik een halve cursusdag in Garderen, met tijdige afmelding, schieten en richt me op de voorbereiding op B&W en de begroting. Gelukkig heeft de Rijksbegroting goed nieuws voor de gemeentes. Veel zaken kunnen afdoen, wat is onverwachte tijdwinst prettig. In de middag een pittig gesprek, zowel over het proces als over de inhoud, met Den Haag. Wethouder Marnix Norder slaat met een spijkertje een paar punten in zijn vergadertafel. Hij heeft een puntje, maar wij hebben op de inhoud het grootste punt. We komen er wel uit met wat extra inzet en zorg van beide kanten. Groencompensatie bindt ons immers bij de aanleg van de VS Ambassade. En ook maar opletten dat de Amerikanen hun werk gaan doen!

Daarna een intern gesprek over de vacature hoofd voorlichting en kabinet. Op etenstijd een telefoongesprek met gedeputeerde Asje van Dijk over het ecoduct, wordt later in de week voortgezet. We doen er alles aan de ecologie maximaal ruimte te geven.

 's Avonds een afspraak achter gesloten deuren met de Raad over accommodatiebeleid en een goed bezochte Woonvisie inloopavond, bekwaam en met humor geleid door ons aller Marnix van Rij. Dinsdag een pittige B&W over vooral de financiën. Wordt vervolgd. Daarna een kennismakingslunch met de Kamer van Koophandel Den Haag e.o. die we graag achter onze infrastructuuragenda willen krijgen. Gesprek loopt goed. Uiteraard passeren de Rijnland route en de N44 de revue. Zo ook 's avonds als we de tweede termijn carrousel over Valkenburg hebben. De bijdragen van de fracties verschillen op onderdelen maar veel van de inhoud kan Alkemade beantwoorden. Ik ga vooral in op de bestuurlijke kanten van de zaak. Wat kan Wassenaar nog voor elkaar krijgen en wat gebeurt er als de raad het ISP zou verwerpen. In het laatste geval niet veel goeds vrees ik. Dilemma tussen schone handen en een negatief resultaat, want dan zal de locatie zonder de Wassenaarse inbreng worden ontwikkeld, en dat betekent naar alle waarschijnlijkheid  minder groen en meer woningen en vooral een minder goede groene buffer tussen onze gemeente en de bouwlocatie. Aan het einde van de raad besluiten we nog een extra vergadering in te lassen in de week van 6 oktober, om na de 29e (raad over ISP) nog een extra Stuurgroep te kunnen hebben om de oogst aan amendementen (en moties) te beoordelen. En Katwijk is er uiteraard ook nog. De VVD in beide gemeenten zegt nu al nee. Dat is wel duidelijk maar legt ook een beslag op de discussies. Ik  herinner me de fijne nuances tussen 'nee tenzij' en 'ja mits'. Kunnen nog van pas komen als we a la Ruud Lubbers destijds er bestuurlijk uit willen komen. Maar daarmee houdt de vergelijking wel op?
Woensdag een compleet Haagse dag met alle varianten van Haaglanden. In de ochtend politie over bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking. Het gaat hier om mogelijkheden burgers die overtredingen begaan in de sfeer van de openbare ruimte goed en snel te kunnen sanctioneren. Voorop moet staan samenwerking gemeente, politie en Openbaar Ministerie. De brandweer geeft nog kopzorgen.

Een groot besluit over regiovorming heeft ook veel financiële en organisatorische gevolgen. Die zijn nog niet alle tot achter de komma in kaart gebracht. Dat kan natuurlijk ook nog niet, maar wanneer heb je voldoende vertrouwen om echt definitief ja te zeggen en onder welke randvoorwaarden. We komen een eind verder. Ik insisteer op budgettaire neutraliteit, tegelijk zullen alle gemeentes worden ?gevalideerd? om een gelijk speelveld per 1 januari te hebben. In Wassenaar hebben we dan nog een specifiek probleem van te weinig vrijwilligers. Het DB Haaglanden spreekt over hoe je het stadsgewest beter kan ?verkopen?. Het doet veel goeds en nuttigs, maar weinig burgers kennen het. Een VVD wethouder pleit voor directe verkiezing. We spreken ook over de ?makeover?van het industriegebied Binckhorst, een veelbelovend project.

De middag eindigt met een Haagse bijeenkomst in Des Indes over het beter in de markt zetten van het Residentieorkest. ?'Avonds bezoek ik de opening van de Nederlandse Filmdagen. Een wereld van rode lopers en camera's. Terug in Wassenaar is het heerlijk rustig en groen.
Donderdag fiets ik van de Paauw naar Den Haag langs de N44. Mmm, moesten we toch maar eens snel gaan ondertunnelen, in elk geval ten dele. We proberen de geesten daarvoor rijp te maken, anders wordt Wassenaar onbereikbaar en onleefbaar. In Den Haag geef ik mijn halfjaarlijkse college voor provincie-en gemeenteambtenaren bij het Rijksopleidings Instituut. De deelnemers aan de cursus hebben allen een bestuurlijke casus gemaakt waarop ik commentaar geef. Onderwerpen lopen uiteen van groene stroom tot dienstplicht.

Tussen de middag praat ik bij met ons hoofd communicatie. Ze geeft me een goede tip voor een radiodebat met een wethouder van een Amsterdams stadsdeel over buurtrechters. Bellen met Annemiek Unk over het kostenplaatje brandweer. Een uur stukken schuiven op de Paauw en dan in een stralende namiddagzon door onze eigen prachtwijk Kerkehout aan de wandel.

 Prima buurtvereniging, prima krachtwijk. Uiteraard zijn er kleinere en grotere wensen, maar de sfeer is opbouwend. We nemen een afsluitend drankje bij de sportvelden van SV Wassenaar. Als ik de maaltijd aan onze zoon serveer staan twee wethouders al in de keuken te popelen om met driekwart college naar Delft te gaan voor de jaarlijkse statenontmoeting. Heel veel bestuurders in een hele mooie (Oude) Kerk. Dario Fo presenteert zich met een mix van Westlandse en internationale cultuur. Een Zuidhollands boegbeeld. Daaromheen heel veel lobbyen en bijpraten. In de kerkbanken zit ik naast oude en nieuwe bekenden van het CDA in de Kamer: Sybrand van Haersma Buma en Wim van de Camp. Later spreek ik ook Jan de Vries en Marja van Bijsterveldt. Wat is dat CDA toch een effectieve bestuurderspartij, daar kunnen anderen nog een voorbeeld aan nemen.

Als we rond elven thuis komen is het debat in Katwijk over het ISP Valkenburg nog gaande. Ik val in slaap in een mix van hoop en vrees. In elk geval gaan we verder met het behartigen van de Wassenaarse belangen . Veel is al bereikt, nu nog de punten op de i.

Snel naar...