Gemeente Wassenaar - week 38 De drie p's

week 38 De drie p's

Een week met drie p's: Prinsjesdag , Plan Valkenburg en pizza's.

Vrijdagochtend vroeg, half acht, gaan Marleen en ik naar het Prinsjesdagontbijt, een Wassenaars gebeuren in de Wittenburg waar christelijk Nederland zich voorbereidt op het nieuwe parlementaire seizoen. We hebben de eer aan de hoofdtafel te zitten van de Minister-President en de spreker, Onno Ruding. Hij houdt een inleiding over globalisering. Het is boeiend een collega, Jos Wienen, in een heel andere rol mee te maken: hij doet de voorbeden voor land en samenleving. We zingen A toi la gloire in het Nederlands. Mijn echtgenote zit in het forum naast mgr van Luyn, Rein Willems, eerste kamerlid en oud Shell topman en Ruding. Professor Kuiper, eerste kamerlid van de Christenunie, zit voor. Een bijzondere bijeenkomst waar ik ook mede Wassenaarders Meindert Stolk en Arie van der Lee ontmoet. Iets voortijdig verlaat ik het kasteel om een 100 jarige te bezoeken.

Op weg naar Zomerland zie ik Gerard Coenraad van de Bloemcampschool staan, en maak een praatje op het schoolplein, heel ouderwets. De 100 jarige is een bijzondere, krachtige vrouw die vroeger lerares klassieke talen in Haarlem was. De school waar onze zoon de eerste klas heeft gedaan. Kleine wereld. Geweldig hoe iemand van zo'n leeftijd geestelijk scherp is. De lichamelijke ongemakken vallen dan snel weg.

Tussen de middag Valkenburg. Alkemade en ik lichten de plannen inclusief kaart nog eens in detail toe aan de Wassenaarse pers. We onderstrepen hoeveel we hebben bereikt met de Stuurgroep en Katwijk, die ons goed tegemoet zijn gekomen. Er is een robuuste groene buffer met hoge kwaliteit mogelijk. Het aantal woningen blijft aan de hoge kant, maar kan naar beneden bijgesteld afhankelijk van de cijfers. Directe druk op het grensgebied van Wassenaar is klein. Als het verkeer goed wordt gemanaged, zijn de gevolgen te overzien.

Om één uur komt een Iraanse hardloper in het kader van de wereldvrede langs op de Paauw. Hij drukt zijn boodschap hijgend maar treffend uit.

 

Daarna weer Valkenburg want een ontmoeting met de Dagelijks Besturen van Holland Rijnland en Haaglanden op het vliegveld. Eerst rijden we in een bus langs Duin, Horst en Weide. We kijken heel precies naar Maaldrift, plek voor een goede aantakking van de Rijnlandroute zonder knooppunten en liefst met een goed ecoduct. In het overleg aan tafel in de voormalige kantine spreken we over groen en vervoer. Eind van de middag terug  naar de Wittenburg voor een onderscheiding aan Gonnie van Eeuwijk van de schoolbegeleidingsdienst. Een bijzondere vrouw, uit een stuk, geestig en toegewijd. Terecht zetten de Wassenaarse onderwijswereld en wethouder Pim van der Locht haar in het zonnetje. Het is een eer voor mij haar de koninklijke onderscheiding op te spelden. Emy assisteert als altijd vaardig tot en met het open maken van het speldje.

Daarna naar David Hart op de Langenhorst. De raad, griffier, Alkemade en ik en twee ambtenaren schouwen het terrein en praten door met bewoner en adviseurs over de heli die hij zo nu en dan wil laten landen en opstijgen. In de avond ben ik te moe voor het feestje van notaris Jeanine Geurts in een van onze strandtenten.

Zaterdag bestier ik het huis, maar fiets ook door Wassenaar om van de monumenten te genieten. Tuin van het baljuwhuis, de zolder aan de Gang, de kerk en als hoogtepunt de bijzondere Villa Maarheeze. Wat een geweldig werk van onze Nicole Hoekstra en de betrokken gemeente-en provincieambtenaren. Wethouder van der Lee's toespraak mis ik net omdat ik de show van Mart Visser in Amsterdam ga zien in het kader van een plan hem ook in Wassenaar mode te laten presenteren. Karin Verstraete trekt dat project en heet mij welkom in het Hilton.

's Avonds thuis met een DVD. Zondag sport , kranten , stukken en een buurtborrel van de Groot Haesebroekseweg. Veel mensen, mooi weer. Thuis met Studio Sport en aan het werk.

Maandag de rij periodieke overleggen met politie, brandweer en secretaris. Het programma Beter komt erbij. Onze Hanneke de Winter gaat in het bestuurlijk overleg een presentatie verzorgen over klantcontacten en praat Annemiek Unk en mij bij over de voortgang van het programma bij onze gemeente. Daarna bezoek ik met de Vereniging Zuidhollandse gemeenten Rotterdam, mede in het teken van het naderende afscheid van Ivo Opstelten.

De raadsvergadering verloopt goed, maar lang: de drainage en de agrarische structuurvisie zijn nu vastgesteld. Dinsdag een vroege B&W. Daarna een lange Prinsjesdag waar ik de topman van de RABO de internationale kredietcrisis hoor uitleggen en op de VNO/NCW ontvangst in Nieuwspoort nuttig met bewindspersonen en kamerleden over de Rijnlandroute spreek. Daarna een lang Presidium met veel zorg over de overladen agenda van de komende tijd.

Woensdagochtend doe ik iets doms: ik vergeet twee pizza's af te rekenen in de Albert Heyn die ik eerder was vergeten bij de al gedane boodschappen. Ik betaal ter plekke met aanbieding en acceptatie van excuses, maar iemand belt de Telegraaf, blijkt later. Les is nog scherper te focussen.

Ik spreek met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Culbertson, onderhandel mee over de regionale brandweer en buig me over Wassenaarse zwerfdieren, die voor ons door een asiel worden opgevangen, soms met ambulance. We willen tot een eenvoudiger en transparanter kostenverdeelsysteem komen.

Donderdag lacht de kop van de Telegraaf mij toe met een foto van mezelf. Het stukje geeft wel goed weer hoe verstrooid ik ben geweest. Nog maar meer telefoontjes met betrokkenen. Verder een gevulde dag met de lokale driehoek, een verjaardag van twee wethouders, een intern gesprek met Pim van der Locht en de cultuurambtenaar over lopende zaken, waaronder het nagesprek met de Stichting Kunst en Cultuur over de expositie en de samenwerking.

Een 60 jaar gehuwd echtpaar aan de Dokter van Weerderlaan. Mooie plek om te wonen, kras echtpaar. De man vertelt over de kunst van het maken van gebak en desserts. Een mooie roeping. Zijn vrouw en dochter houden hem bij het verhaal. Daarna een zitting van het bestuurlijk overleg over dienstverlening o.l.v. de Zoetermeerse wethouder Patrick van Domburg. Leuke ideeën over het aangeven en in ondertrouw gaan in andere gemeentes en faciliteiten voor het bedrijfsleven.

Daarna op de fiets naar de ingang van Duinrell, waar we met de wijkvereniging Dorpskern en Duinrell een wijkwandeling gaan doen.

Onder inspirerende leiding van Harry van Velthoven lopen we, o.m. begeleid door Boet Derks, zijn echtgenote en de beagle, een flink eind door het juweeltje dat onze dorpskern is. De historische toren aan de van Wijnbergenlaan is voor mij nieuw en een prachtplek. Geldt ook voor het Baljuwhuis en tuin, waar de gedreven bewoner, de heer Konijn, ons gastvrij onthaalt. Zijn verhalen over de spanning tussen behoud en vernieuwing en handhaving van het dorpse karakter van Wassenaar zijn goed.
Ik haal wat eten in huis voor Aurel en gasten die hun huwelijk willen bespreken. 's Avonds laat sla ik nog wat sites aan. Jammer dat er ook politieke commentaren over de derde p zijn gekomen.

Snel naar...