Gemeente Wassenaar - week 35 Nijmegen en Wassenaar

week 35 Nijmegen en Wassenaar

De vrijdag is gereserveerd voor een al lang geleden afgesproken werkbezoek aan Nijmegen, waar vriend en collega Thom de Graaf burgemeester is. De reis gaat per trein van Voorschoten via Den Haag waar ik eerst nog een vergadering heb naar Nijmegen. Het bezoek is zowel nuttig als aangenaam. Ik draai in verschillende overleggen mee, o.m. met een kabinetsmedewerkster en de veiligheidsmensen van de gemeente. Hoewel je natuurlijk het flinke verschil in schaalgrootte moet incalculeren ben ik wel jaloers op de flinke equipe die over dat onderwerp om Thom's tafel zit. Ik neem mij voor met nog meer urgentie naar de vacature rampenbestrijder en de nota integrale veiligheid te kijken, en gelukkig zijn daar nu ontwikkelingen gaande blijkt deze week.

Thom regeert met vriendelijke maar besliste hand, waarbij onderwerpen als de 4Daagse en blikjes bier de revue passeren. Ook aardig te zien hoe het bestuurssecretariaat functioneert, in wezen hetzelfde: meedenken en liefst vooruit ! Wethouder Paul Depla en de burgemeester spreken over een mogelijke bedrijfsvestiging, ook dat vergelijkbaar met mijn afstemming met de wethouders. Transparantie, informatie delen en collegiaal bestuur zijn de sleutelwoorden. Aan het einde van de middag lopen we onder een Nijmeegse design paraplu naar de opening van de imponerende tentoonstelling in museum Valkhof over luxe en decadentie in de Romeinse tijd. Leuk is dat daar staatssecretaris Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor internationaal cultuurbeleid de opening verricht. Ik zie ook andere bekenden uit mijn vorige beroepsleven. Na afloop eet ik een snelle hap in de nieuw betrokken woning aan de Groesbeekseweg. Geen ambtswoning, maar wel een hele mooie. Bijzonder blijft dat Thom's vader ruim dertig jaar geleden daar ook burgemeester was, en we passeren het ouderlijk huis van toen. In een late trein naar huis.

Het weekeinde is goeddeels privé, behoudens een kleine uitstap per fiets zaterdagmiddag naar de Nederlandse kampioenschappen kleiduifschieten op de Waalsdorpervlakte. De schietvereniging zit vlak op de grens Wassenaar-Den Haag en  is erg blij met de bestuurlijke aandacht voor dit wat verscholen mooie plekje. Ik laat me de beginselen van deze Olympische sport uitleggen en tref een oud VVD europarlementarier, Florus Wijsenbeek, die in het bestuur zit. Daarna op de fiets door naar een borrel in het Benoordenhout. Heerlijk om vanuit Wassenaar zo veel te kunnen fietsen. Marleen en ik passeren op weg naar park Clingendael de Ammonsvlakte en ik neem mij voor met wethouder Alkemade de plannen daar nog eens te bespreken. Onderweg groet ik het actieve lid van de wijkvereniging Duindigt de heer Basters die zijn hond uitlaat. Maandag eens even nalopen welke acties nog uitstaan na de wijkwandeling.

Zondag joggen en veel achterstallig (lees- mail,en opruim)onderhoud. We krijgen vrienden uit Leiden te eten, van wie de vrouw aan toneel doet en de man betrokken is bij de Rijn-Gouwelijn. Hij is blij met de uitspraak van de Raad van State, maar nog belangrijker is dat provincie en stad (weer) door één deur kunnen. Later zie ik het infobulletin over de route met een lachende wethouder en gedeputeerde. Weer een bestuurlijke ruzie minder.

Maandag agendaoverleg met Natalie en Emy. De regionalisering van de brandweer en de problemen in Wassenaar met de vrijwilligers krijgen aandacht in een overleg met de plaatselijke en regionale korpsleiding. We bespreken de gevolgen  van de besluiten van net voor het zomerreces. Een oud collega van BZ komt op de lunch. Er is veel veranderd en toch ook weer niet. De middag is gereserveerd voor de Comeniuslezing (gaan ze/we door en zo ja hoe) en het Rijnlands Lyceum: met de schoolleiding lopen Natalie en ik de (her)opening op 9 oktober door. Joyce Potter van Loon is bij beide gesprekken; Wassenaar is een kleine wereld.

Op de fiets met Marleen naar Kasteel de Wittenburg voor de 65e verjaardag van Noud Wellink van de Nederlandse Bank. Tout sociaal economisch Nederland boven de pakweg 55 is aanwezig maar ook de (grote) kinderen van Noud en Monica. Ik raak in een diepgaand gesprek over helihaven(s) met Margaret de Vos van Steenwijk en kan nuttig een lid van de bemiddelingscommissie Duindigt aanschieten. Ook als een borrel niet zo heet is de netwerkfunctie van belang.

We eten (laat) thuis. Leve de (afhaal) Chinees..
Dinsdag college, nog steeds in een incomplete samenstelling. Herman en Theo zijn zoals steeds de laatste weken op hun post, en twee van de drie wethouders schuiven aan. We spreken over o.m. grondbeleid en de woonvisie. Met Nico Alkemade bereid ik, ambtelijk geassisteerd door Sau Lan van Golberdinge, de bijeenkomst Haaglanden-Holland Rijnland op 12 september voor. We gaan dat op locatie Valkenburg doen, dus van belang daar goed ook het Wassenaarse verhaal neer te zetten en de busrit in de omgeving daarop te enten.

In de middag spreek ik met een organisatieadviseur over de inrichting van de bestuurlijke en ambtelijke top van een gemeente en de diverse varianten daarbij. Betrokkene heeft veel ervaring ook in Wassenaar. Interessant hoe veel bureaus, waaronder kleinere, emplooi hebben in deze overheidsadvies branche. Bij het weggaan mooie anecdotes over de advisering aan verweggelegen Friese gemeentes.

Daarna twee (ook) pittige gesprekken over Hotel Wassenaar waar Nico Alkemade in zijn tweede formele contact met de eigenaar ook mij heeft willen betrekken. Dat is denk ik niet onnuttig omdat er een buitenlandse dimensie aan vast zit. We kijken zonder formele conclusies constructief een paar jaar vooruit op een bredere schaal in Wassenaar en spreken af over een paar weken weer bijeen te komen.

Daarna het woningbouwplan Kerkehout. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen maar beide zijden vinden het nuttig het gesprek voort te zetten. Er is een kluwen aan uitdagingen en problemen die vrijwel alle samenhangen en op een optimaal moment een bestuurlijke keuze vergen: de positie van de wijk Kerkehout, de verkeersontsluiting, de golfbaan, de sportvelden, de voorzieningen, het verkeersknooppunt bij de Bijhorst en de verhouding rood-groen. Voeg daarbij dat diverse gemeentes en andere overheden betrokken zijn en je snapt waarom dit niet even op een achternamiddag te regelen is. Het gesprek is nuttig en opbouwend.

Daarna Presidium, voor het eerst weer na het reces, goede sfeer maar wel veel wijzigingen in de agenda van de raad in september. We gooien bijna alles om en besluiten van maandag 8 september een combi van carrousel en hoorzitting te maken, waarna nog een klein deel besluitvorming. Ik betrap me daarna op een licht gevoel van vermoeidheid, geen wonder na al die gesprekken.

Gelukkig kunnen we goed ontspannen met (Nederlandse) vrienden uit het buitenland die hier zijn voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Ze logeren bij ons maar we eten in de Markiezen, voor het eerst. Aparte kaart en aanpak. Woensdag zwaai ik de gasten uit en geniet van een vrij besteedbare ochtend, dat komt zelden voor. Ik wijd me aan een reeks varia en bijpraatmomenten met de wethouders, deels over het Presidium. Zo ook met Henriette, de raadsgriffier. Ik verdiep me in een humanitair noodgeval wat tragische kanten heeft. Lastig te bepalen wie op de juiste manier hoe moet handelen en hoe partners in de hulpverleningsketen zich zouden moeten opstellen.

Half twee naar Den Haag voor het Dagelijks Bestuur Haaglanden. Als plaatsvervangend portefeuillehouder verkeer en vervoer verdedig ik de aanbesteding openbaar vervoer in Haaglanden. De uitkomst is nu nog geheim, dus daarover niets. Wel kan ik nu al trots melden dat de milieudimensie van de keuze heel mooi te noemen is, er rijden straks veel aardgasbussen in onze regio. Uiteraard is de lijnvoering en de service aan de klanten ook van groot belang. Ik scherp verder teksten aan in brieven over Valkenburg, en we maken het programma van 12 september af. Verwarring over bestuurlijke opwinding over het niet (voldoende) betrokken zijn bij een initiatief waar veel goede groen en milieuaspecten bij betrokken zijn. Maar we concluderen toch dat iedereen het over alles eens moet zijn voordat de ambitieverklaring wordt getekend door ministers en andere bestuurders. Zo werkt het nu eenmaal in Nederland en dat is een groot goed, al duurt het wel eens wat lang. 

Daarna naar Hilversum voor het Radio 1 debat van Standpunt.Cafe van de  NCRV. De onderwerpen zijn het jaren 80 activisme en baarmoederhalskanker. Gelukkig heb ik me op het tweede onderwerp nog wat kunnen oriënteren. Daarna rijd ik op de fiets-een verademing na die autokilometers-naar de strandtent de Gouden Bal waar Blöf optreedt. De tent is eigendom van de werkgever van mijn dochter, vandaar. Leuk om je werknemers zo'n besloten concert aan te kunnen bieden. Met de baas, Jeroen Hillenaar, spreek ik over-hoe kan het anders-strandhuisjes. Blöf is erg goede feelgood muziek.

Donderdag weer veel variatie. Stukken voor koninklijke onderscheidingen gelezen en getekend, de B&W map, en met Alkemade naar de American School over de ambitieuze nieuwbouwplannen zowel op de locatie daar als in de buurt. Ze hebben een gerenommeerd bureau in de arm genomen maar er moet nog wel wat gebeuren aan uitwerkingen en schetsen voordat we als B&W kunnen gaan beslissen. En dan is er ook nog de dimensie van de bestemmingsplannen.

Daarna weer-volkomen toevallig want eens per 2, 3 maanden-radio, nu BNR in Amsterdam. Thema is of er teveel of te weinig aandacht voor Barack Obama is in Nederland. Niet zo inspirerend als onderwerp eerlijk gezegd. Presentatrice Harmke Pijpers munt uit in een peilloze strenge blik, maar dat zien de luisteraars niet. Met mede debater Syp Winia van Elsevier over het beginselprogramma van de  VVD zitten kletsen voor de uitzending. Hij mag dat in NOVA gaan becommentariëren.

Terug in Wassenaar weer lezen en tekenen, schaven aan het blog en afscheid van interim hoofd beleid Joost van Eijsden. Hij heeft het goed gedaan deze Haarlemmer. Hele aparte stijl met nogal wat ironie. Klasse. Daarna naar de Haagsche (golf) voor de zomerborrel van Patrick Testa die veel in het Haagse (party)  circuit te zien is. Op de fiets verder naar Kasteel Duivenvoorde voor een open lucht toneelvoorstelling van The Merry Wives of Windsor (Shakespeare). Veel Wassenaarse en Haagse bekenden en het blijft gelukkig droog (en zacht). Een mooie en alweer volle week.Snel naar...